Jdi na obsah Jdi na menu
 


z tretia neznáma alebo premenná veličina v matematike
zafír
modrá odroda korundu, modrý drahokam
zair
menová jednotka Zairu
zakat
druh dane v islamských krajinách
zamat
hladká tkanina s krátkym vlasom
zamba, zambo
miešanka černocha a Indiánky v španielsky hovoriacich krajinách Južnej Ameriky
zambaigo
miešanec Číňana a Indiánky alebo Indiána a Číňanky v strednej

Amerike a v Mexiku
zaoceánsky
nachádzajúci sa za oceánom
západníctvo
ruské myšlienkové hnutie v 19. storočí požadujúce rozvoj

Ruska podľa vzoru západnej Európy
zarzuela
španielska ľudová spevohra
zavija
cela islamského pustovníka; sídlo islamského náboženského brat-stva
zdravotný kordón
územie oddeľujúce oblasťzamorenú infekčnou chorobou od nezamorených oblastí, sanitárny kordón
zeatín
rastový regulátor rastlín
zeaxantín
farbivo vo vaječnom žĺtku
zebra
africký koňovitý nepárnokopytník s tmavopruhovanou srsťou zebrano druh tvrdého dreva s tmavými pruhmi
zebroid
kríženec zebry a koňa alebo zebry a osla
zebu
zdomácnelý africký alebo ázijský tur s hrbom
zecchino
bývalá benátska zlatá minca; neskôr mince v niektorých arabských krajinách
zeffiroso
v hudbe: vzdušne, ľahko ako vánok
zefír
stredne jemná látka v plátnovej väzbe z bavlnenej alebo zmesovej priadze, košeľovina
zefýr
ľahký vietor, vánok; v antike teplý západný vietor
zeín
bielkovina z kukuričných klíčkov
zeler
mrkvovitá zelenina pestovaná pre hľuzu a vnať

zelóta horlivec; prívrženec krajne nacionalistickej židovskej strany v Judei v dobe rímskej nadvlády; fanatik

zélotizmus prehnaná horlivosť, fanatizmus, najmä náboženský zemľanka obydlie alebo úkryt vybudovaný čiastočne v zemi
zen
čínsko-japonský druh budhizmu, sústredené rozjímanie, meditácie zamerané na všestrannú disciplinovanosťjednotlivca; bod zlúčenia, zániku protikladov
zenana
časťdomu, hárem islamského vyznavača v Iraku a Indii
zend
staroiránsky jazyk
zendavesta
náboženské spisy staroiránskeho náboženstva pripisované

Zoroastrovi
zenit
nadhlavník; vrchol, vrcholový bod, priesečník zvislej priamky z miesta pozorovateľa s nebeskou sférou
zenitová hviezda
hviezda prechádzajúca miestom pozorovania v blízkosti zenitu
zeolit
vodnatý hlinitokremičitan vápnika, draslíka alebo sodíka, nerast zepelin veľká riaditeľná vzducholoďcigarového tvaru
zerav
tuja
zero
nula
zeta
hláska a písmeno „z“ v gréckej abecede
zeugma
odchýlka od správnej vetnej skladby spočívajúca v spojení súradných členov väzobným vzťahom patriacim len jednému z nich, použitie jednej väzby u dvoch slovies s rôznou väzbou
zicflajš
schopnosťobsedieťna jednom mieste, napr. pri práci; vytrvalosť zikkurat starobabylónsky chrám v podobe veľkej štvorcovej viacposchodovej veže; vežovitá, stupňovito usporiadaná stavba, veža s tromi až siedmimi terasami s chrámom na vrchole
zinjantrop
vymrelý homoidný primát, predchodca australopiteka zinkit oxid zinočnatý, nerast; zinková ruda
zinkoxid
oxid zinočnatý
zinočnatan
soľkyseliny zinočnatej
zinok
kovový prvok, značka Zn
zipovať
vo výpočtovej technike zhusťovať, prevádzaťúdaje do zhusteného tvaru, komprimovať

zippeit vodnatý síran uránu, nerast
zippus
štvorcový ihlanovitý stĺp; v starovekom Ríme hraničný kameň, ukazovateľcesty; náhrobný kameň
zips
zdrhovadlo, bleskový uzáver
zirkón
kremičitan zirkoničitý, nerast
zirkónium
kovový prvok, značka Zr
zlotý
menová jednotka Poľska zoantropiaduševná choroba, pri ktorej sa postihnutý cíti byťzvieraťom zodiak zvieratník, zverokruh; súhvezdia, ktorými zdanlivo prechádza slnečná dráha; pás okolo ekliptiky rozdelený na dvanásťznamení zoidiogamia opelenie rastlín sprostredkované živočíchmi, najmä hmyzom a vtákmi
zoisit
zásaditý kremičitan vápenatohlinitý, kosoštvorcový nerast zombie had, v západoafrických kultoch uctievaný ako boh; ostrý miešaný alkoholický nápoj; slangovo: živá mŕtvola
zóna
pásmo, pruh; úsek; vzdialenosť; oblasť
zonda
teplý suchý vietor vanúci z Ánd cez argentínske pampy
zoo-
prvá časťzložených slov s významom živočích, živočíšny; živý zoobentos súbor živočíšnych organizmov žijúcich na dne vody zoocenológia náuka o živočíšnych spoločenstvách
zoocenóza
časťbiocenózy  tvorená populáciami živočíšnych druhov, spoločenstvo živočíchov v krajine
zoocid
jedovatý prostriedok na hubenie živočíšnych škodcov zooedafón spoločenstvo živočíchov žijúcich v pôde
zoofág
mäsožravec, mäsožravý živočích
zoofágia
mäsožravosťživočíchov
zoofília
láska ku zvieratám; sexuálna úchylka charakterizovaná ukájaním pohlavného pudu pohlavným stykom so zvieratmi, sodomia zoofóbia chorobný strach pred zvieratami
zooforos
vlys zdobený zvieracími motívmi
zoogamia
prenášanie rastlinného peľu živočíchmi
zoogenéza
proces vývoja živočíšstva
zoogénny
živočíšneho pôvodu, napr. horniny
zoogeografia
náuka o zemepisnom rozšírení živočíchov

zoochoria šírenie rastlinných semien živočíchmi
zoolit
skamenelina živočíšneho pôvodu
zoológ
odborník v zoológii
zoológia
náuka o zvieratách, živočíchopis
zoologický
zvierací, živočíšny zoomzmena merítka obrazu, zobrazenia; transfokátor, varioobjektív zoomorfóza predstava boha v podobe zvieraťa; zobrazovanie boha vo zvieracej podobe, teriomorfizmus; živočíchom vyvolaný novotvar na rastline
zoon politikon
človek ako spoločenský tvor
zoonóza
choroba zvierat prenosná prirodzenou cestou na človeka zoonymum vlastné meno zvieraťa
zoopaleontológia
náuka o pravekých živočíchoch
zooparazit
parazit, ktorého hostiteľom je živočích zoopatológianáuka o chorobách zvierat
zooplanktón
spoločenstvo živočíchov plávajúce na vodnej hladine, živočíšny planktón
zoopsychológia
náuka o správaní zvierat; zvieracia psychológia zoospóra výtrusy niektorých rias a húb slúžiace na nepohlavné rozmnožo-vanie
zoosterol
sterol živočíšneho pôvodu
zootechnik
kvalifikovaný odborník v poľnohospodárskej živočíšnej vý-robe
zootechnika
náuka o chove zvierat, najmä hospodárskych zooterapia zverolekárstvo, náuka o liečbe zvieracích chorôb zootómia anatómia živočíchov
zootoxín
živočíšny jed
zootropný
cudzopasiaci na živočíšnych bunkách
zorila
africká kunovitá šelma
zoroastrizmus
staroiránske náboženstvo proroka Zoroastra (Zarathustru) založené na predstave sváru dobra so zlom; mazdaizmus
zuáv
príslušník bývalej francúzskej koloniálnej pechoty v Alžírsku zygo- prvá časťzložených slov s významom pár, dvojica; spojenie, spájanie, splývanie

zygoma jedna z lebečných kostí, šijová kosť zygomorfiasúmernosťkvetov podľa jednej roviny
zygospóra
spájavý výtrus vytvorený spojením rovnakých gamét, spóra vytvorená pri pohlavnom rozmnožovaní niektorých húb
zygota
oplodnené vajíčko živočíchov alebo oplodnená vaječná bunka rastlín obsahujúca diploidný počet chromozómov
zymáza
enzým obsiahnutý v kvasinkách a pliesňach
zymológia
náuka o kvasení
zymotický
kvasný, kvasiaci, týkajúci sa kvasenia

žabó, žabot krajková ozdoba šiat okolo krku
žakár
zložitá väzba alebo vzor textilu; tkáčsky stav na tkanie veľkých vzorov
žakér
stredoveký potulný recitátor, spevák a hudobník
žaket
pánsky oblek pozostávajúci z trojštvrťového čierneho kabátu a pásikavých čiernych alebo sivočiernych nohavíc
žako
druh afrického papagája s výrazne červeným chvostom; papagáj sivý
žalm
biblický spev; smutná pieseňalebo báseň
žaltár, žoltár
zbierka biblických žalmov; stredoveký strunový nástroj v podobe harfy, predchodca cimbalu
žalúzia
roleta; uzatváracia stena z navzájom sa prekrývajúcich dielcov žandár príslušník žandárstva; slangovo: policajt
žáner
typ významovej a kompozičnej výstavby s princípmi spoločnými určitému okruhu umeleckých diel, druh umeleckého diela; obrázok zo života umelecky spracovaný
žánrový
farbisto životný; zobrazujúci jednoduchý život, farbisté životné prostredie
žarakara
juhoamerický jedovatý had
žardiniéra
váza alebo stolík na kvety
žargón
slangový jazyk určitej spoločenskej skupiny; odborný jazyk želatína zmes bielkovín živočíšneho pôvodu, ktorá po namočení napučiava, s vodou vytvára gél tuhnúci po ochladení
želé
rôsol
ženantný, žinantný
chúlostivý, trápny, nepríjemný, nemilý
ženijné vojsko
technické vojsko na terénne úpravy a prípravu objektov na bojové účely a premosťovanie vodných tokov
ženista
príslušník ženijného vojska
ženšen
, ginseng trvalá rastlina s koreňom pripomínajúcim ľudskú pos-

 tavu, používaná v lekárstve a farmácii
žertva
obeťbohom, spravidla pohanským; obeť
žervé
krémový syr
žerzej
pletená alebo vlnená, prípadne hodvábna tkanina
žetón
hracia známka, napr. v rulete; plastový alebo kovový kotúčik nahrádzajúci mincu napr. v nákupných vozíkoch
žirafa
africký prežúvavý párnokopytník s dlhým krkom a škvrnitou srsťou
žiro
prevod pohľadávky, bezhotovostná platba; zmenkový rubopis žironda veľkoburžoázna strana vo francúzskej revolúcii v 18. storočí žokej, jockey profesionálny jazdec na pretekárskom koni
žold
slangový výraz pre plat, mzdu, najmä v armáde
žoldnier
príslušník platenej, najatej armády, námezdný vojak; zapredanec žolík karta zastupujúca všetky karty rôznych hodnôt, Jolly Joker žongláž artistická disciplína založená na zručnej manipulácii s predmetmi žonglér artista prevádzajúci obratné cviky rukami a nohami; v prenesenom zmysle človek meniaci stanoviská a názory
žoržet
hodvábna alebo vlnená jemná tkanina žovialita,žoviálnosť bodrosť, blahosklonnosť, dobrosrdečnosť, prívetivosť, často strojená
žula
vyvretá hornina z kremeňa, živca, sľudy a pod.; granit
župa
administratívny alebo územno-správny celok
župan
domáci kabátik; správca župy; cestový obal niektorých múčnikov žúr, žúrka večierok, spoločnosť, párty
žurnál
denník; denná služba
žurnalista
novinár, redaktor novín
žurnalistika
novinárstvo
žužu
druh detskej hračky; prívesok ku vreckovým hodinkám; mäkké cu-kríky zo želatíny, tzv. gumené cukríky
žžonka
nápoj z cukru a pálenky, ktorý sa na chvíľu zapáli