Jdi na obsah Jdi na menu
 


P značka pre fosfor; vo fyzike značka pre poise, značka pre peta-; medzinárodný symbol na textíliach upozorňujúci na možnosť čistenia iba benzínom a tetrachlóretylénom (perchlóretylénom)

p značka pre pond
pa-
predpona s významom nepravý, falošný, lživý, zvyškový Paznačka pre pascal
paakt
úplne zmätočný, neplatný právny akt
pacatamente, pacato
v hudbe: pokojne, kľudne, mierne
pacemaker
prístroj stimulujúci činnosťsrdca elektrickými impulzmi; kardiostimulátor
pacient
chorý človek v lekárskej starostlivosti, osoba, ktorá sa lieči pacifickýmierny, mierumilovný; tichomorský
Pacifik
Tichý oceán pacifikáciaupokojenie, uzmierenie, uvedenie do stavu pokoja pacifizmushnutie vystupujúce proti vojne, aj obrannej a oslobodzovacej paciscent zmluvná strana; jeden z účastníkov zmluvy
pactum de contrahendo
zmluva o budúcej zmluve, v ktorej si účastníci sľubujú plnenie určitej povinnosti, ale až po podpísaní ďalšej zmluvy
pačok
vápenné mlieko
pačuli
tropický vždyzelený ker, z ktorého sa získavajú silice používané pri výrobe parfumov
padok, paddock
priestor, kde sa zhromažďujú závodné kone pred dos-tihom
padovana
talianský radový tanec zo 16. storočia, pavana, paduana padre otec; oslovenie katolíckeho kňaza
padrone
talianský hostinský, krčmár
PaeDr
. paedagogiae doctor, doktor pedagogických vied paellašpanielsky pokrm z ryže s mäsom, zeleninou a typickým korením

paganizmuspohanstvo
pagát
tromfová karta v tarokoch
pagina
číslovaná strana knihy, najmä účtovnej; číslo stránky
pagoda
vežovitá chrámová stavba v juhovýchodnej Ázii, najčastejšie stojaca nad pozostatkami budhistických svätcov; čínska porcelánová figúrka s pohyblivou hlavou
pahoehoe
bazická láva s mierne zvlneným, hladkým sklovitým povrchom, tzv. povrazová láva
pacht
nájom veci alebo práva a zmluva o tom
pachy-
prvá časťzložených slov s významom hrúbka
pachycefália
skrátená a rozšírená lebka pachydermahrubokožec, napr. slon pachydermiazväčšenie objemu a stvrdnutie kože pachymeningitídazápal tvrdej mozgovej pleny
pachyonychia
zhrubnutie nechtov
pachypleuritída
zápal pohrudnice
pair
v stredovekom Francúzsku a doteraz v Anglicku príslušník vysokej šľachty zasadajúci v snemovni lordov pakajuhoamerický hlodavec podobný morčaťu, aguti
paket
balík, zväzok
pakfong
zliatina medi, niklu a zinku; tzv. čínske striebro, alpaka
pako
druh juhoamerickej lamy, alpaka
pakovať
baliť; vo výpočtovej technike zhusťovať, prevádzaťdáta do zhusteného tvaru
pakt
zmluva, dohoda, najčastejšie medzinárodná
paladín
jeden z dvanástich členov kráľovskej družiny Karla Veľkého; v prenesenom zmysle ochranca, zástanca, verný sprievodca, poradca paládium chemický prvok, kujný kov striebornobielej farby, značka Pd; náboženský predmet, ktorý chráni mesto a krajinu, pôvodne posvätná soška bohyne Pallas Atény
palamída
tuniakovi podobná ryba tropických morí
palatála
palatálna hláska (artikulovaná na paláte, na podnebí) palatalizácia mäkčenie hlásky
palatín
v Uhorsku najvyšší dvorný úradník, zástupca panovníka, najvyšší

veliteľvojska
palatinálny
týkajúci sa podnebia (v ústach) palatoláliachoroba reči, huhňavosť
palatoplastika
plastická operácia rázštepu podnebia
palatoschíza
vrodený rázštep podnebia
palatum
podnebie (úst)
palcát
stredoveká krátka zbraň; odznak hajtmanov; odznak richtárskej moci
palearktický, paleoarktický
vzťahujúci sa k severnej časti Starého sveta, teda k Európe, strednej a severnej Ázii a severnej Afrike
paleo-, pale-
prvá časťzložených slov s významom dávny, starý paleoantropológia náuka o pravekom človeku paleobiológznalec paleobiológie paleobiológianáuka o predvekých organizmoch, súčasťpaleontológie paleobotanik odborník v paleobotanike, znalec predvekých rastlín paleobotanikanáuka o vyhynutých predvekých rastlinách
paleocén
najstaršie oddelenie starších treťohôr, paleogénu paleofytológianáuka o vyhynutom predvekom rastlinstve, paleobotanika paleogén staršie treťohory paleografianáuka o vývoji písma a o starých textoch
paleoklíma
podnebie Zeme v najstarších časoch jej existencie paleolit staršia doba kamenná
paleontológ
znalec vyhynutých rastlín a živočíchov, odborník v paleontológii paleontológianáuka o vyhynulých živočíchoch a rastlinách uplynulých geologických období skúmajúca skameneliny, paleobiológia paleotyp prvotlač, kniha vytlačená pred rokom 1500, inkunábula paleozoikumprvohory; doba pravekého živočíšstva
paleozoológ
znalec vyhynutých živočíchov, odborník v paleozoológii paleozoológianáuka o vyhynutých živočíchoch
palestra, palaistra
staroveká zápasnícka škola; cvičisko, zápasište; pálka paletamaliarska doska na miešanie farieb; technický obal na prepravu tovaru a mechanickú manipuláciu s ním; bohatá ponuka; slangovo: vysoký účet, vysoká cena tovaru alebo služby

paletizácia doprava a skladovanie tovaru na paletách, zavádzanie tejto metódy

paletka lovecká trofej z pierok
paleto
polodlhý dámsky plášť
paliatívum
liek alebo prostriedok zmierňujúci bolesť, ktorý však neodstraňuje jej príčinu paliláliachorobné opakovanie rovnakej vety alebo slova
palilógia
opakovanie rovnakých slov na konci jedného a na začiatku druhého verša, epanastrofa
palimpsest
rukopis písaný na pergamene na mieste zoškriabaného pôvodného textu; zlyhanie pamäte po nadmernej konzumácii alkoholu palindróm slovo alebo niekoľko slov znejúcich pri čítaní spredu aj zozadu rovnako, napr. krk
palingenéza
vývoj, pri ktorom sa objavuje charakter predkov v nasledujúcich generáciach; roztavenie horniny na magmu a jej opätovné stuhnutie na horninu žulovitého vzhľadu palisádyhradba z kolov, kolová hradba palisandertvrdé a ťažké hnedočervené až fialové drevo niektorých tropických stromov, rosewood
palium, pallium
starorímsky voľný plášť; stredoveký korunovačný plášť cisárov; pápežská alebo arcibiskupská biela ramenná páska; úzky posvätený prapor, ktorý sa vyvinul z rovnomenného cirkevného symbolu
palla
starorímsky zriasnený ženský odev
palma
tropická a subtropická stromovitá rastlina s vejárovitými neopadávajúcimi listami palmáreodmena právnemu zástupcovi alebo obhajcovi
palmíra
vysoká tropická palma s vejárovitými listami, rozšírená v Indii palmitínzlúčenina kyseliny palmitovej s glycerínom
paloš
sečná a neskôr aj bodná zbraň, ťažký jazdecký mečs ostrím na jednej strane a s ochranným košom
palpa
čuchový a hmatový orgán hmyzu
palpabilný
hmatateľný, citlivý na pohmat
palpácia
lekárske vyšetrenie hmatom

palpebramihalnica palpitáciasubjektívne nepríjemne vnímané búšenie srdca
palpovať
vyšetrovaťpohmatom palygorskitvodnatý kremičitan horečnatý, nerast
pamflet
ostro polemický leták, hanopis
pampa
argentínska step s prevahou suchomilných tráv
pampero
silný studený južný vietor na juhoamerických pampách
pan-
predpona s významom všetko, celý
pan
šimpanz
Pan
v starogréckej mytológii boh plodovej sily, lesov a stád, rád naháňal

ľuďom strach, odtiaľvýraz panický strach panaceadomnelý alchymistický všeliek; zázračný liek na všetky choroby panama hladká mäkká tkanina s rovnomernou väzbou; slamený klobúk panaríciumhnisavý zápal kožného a podkožného tkaniva prstov panašovanie dvoj- alebo viacfarebné pruhovanie alebo škvrnitosťzelených častí rastlín
pancier
kryt tela niektorých druhov živočíchov, najmä hmyzu; brnenie pancierniček malá sladkovodná ryba pochádzajúca z Južnej Ameriky, u nás chovaná v akváriach panciernikdruh roztoča pancytopéniapokles množstva krviniek v krvi, napr. pri leukémii paňčašílapäťzásad mierového spolužitia vyslovených roku 1955 indickým premiérom Néhrúom: nacionalizmus, internacionalizmus, demokracia, sociálny blahobyt, viera v Boha
pančenláma
spolu s dalajlámom duchovná hlava Tibetu
panda
prísne chránená dlhosrstá medvedíkovitá šelma žijúca v lesoch himalajskej oblasti
pandán
proťajšok, doplnok, pendant; tropický strom alebo ker s voňa-vými kvetmi a dlhými listami
pandántiv, pendentív
konštrukčný prvok sprostredkujúci prechod zo základne do klenby kopule
pandémia
nákaza rozšírená na väčšej časti sveta, veľká epidémia pandemónium v starovekom Grécku súhrn zlých duchov, démonov; sídlo démonov, chrám určený všetkým nadpozemským silám, ich vláda

pandermit vodnatý boritan vápenatý, nerast
pandit
čestný titul indického bráhmanského učenca
pandora
malý brnkací nástroj, talianska lutna alebo mandolína Pandora v starogréckom bájosloví žena prinášajúca nešťastie Pandorina skrinka prameňvšetkého zla a biedy, podľa starogréckej báje o skrinke, ktorú dostala Pandora od bohov a z ktorej vypustila na svet utrpenie a biedu
panegyrika
chváloreč, oslavný prejav
panel
plošný stavebný diel, najčastejšie betónový; rozvodná doska; montážna doska nejakého prístroja a pod.
panem et circenses
chlieb a hry; heslo starorímskych vládcov na utlmenie nespokojnosti ľudu
panendoskop
prístroj na vyšetrenie močovej rúry a močového mechúra panenteizmus názor na svet ako stelesnenie boha
panfóbia
chorobný strach zo všetkého, z akéhokoľvek vzruchu v okolí, pantofóbia pangenézaDarwinova hypotéza o tom, že vlastnosti organizmu sa prenášajú na potomstvo malými čiastočkami, ktoré nazval gemulami pangermanizmus nemecká teória aj prax usilujúca pod zámienkou zjednotenia všetkých Nemcov o ovládnutie susedných, predovšetkým slovanských národov
panhelénsky
týkajúci sa celého Grécka, všetkých Grékov
panchart, parchant
nemanželské dieťa; posledný riadok odstavca prevedený na prvý riadok ďalšej stránky, kde zostáva samotný panchromatický citlivý na všetky druhy svetelného žiarenia
panika
zdesenie, zmätok, strata rozvahy; nekontrolovateľný a nezvládnuteľný zmätok veľkého davu ľudí panikulitídazápal podkožného tukového tkaniva
pankarditída
zápal vrstiev srdcovej steny
pankreas
slinivka brušná, podžalúdková žľaza
pankreasektómia
chirurgické vybratie podžalúdkovej žľazy pankreatínenzým produkovaný podžalúdkovou žľazou pankreatitída zápal pankreasu pankreatolitiázatvorba kamienkov v podžalúdkovej žľaze

panmyelopatiazastavenie tvorby kostnej drene
pannerone
taliansky syr, veľmi podobný gorgonzole
panó
doska, výplň, výplňkový dekoratívny obraz, panel; rovné sedlo krasojazdcov
panoftalmia
hnisavé zápalové ochorenie oka panónoblastný stupeňstredného miocénu
panónska oblasť
Malá a Veľká uhorská nížina so suchomilnou vegetáciou; pusta
panoptikum
zbierka zaujímavostí; múzeum voskových figúr slávnych osobností; divadlo rozmanitostí
panoráma
široký rozhľad, vyhliadka; celkový pohľad na krajinu; veľký kruhový obraz; kruhové kino
panorámovanie
postupné posúvanie obrazu na získanie vizuálneho doj-mu laterálneho pohybu obrazu
Panova flauta
hudobný nástroj zložený z píšťal, syrinx panslávizmus osvietenské liberálne hnutie usilujúce o zjednotenie slovanských národov, neskôr nacionalistický smer pod vedením ruských cárskych kruhov
pansofia
všeobecná múdrosťa vzdelanosť; v 16. a 17. storočí pokusy o spojenie vedy a náboženstva do jednej vedy; podľa J. A. Komenského súborné encyklopedické vedomosti panspermianázor o pôvode života na Zemi prenesením mikroorganických zárodkov z vesmírneho priestoru panspermizmushypotéza o prenose zárodkov života medzi kozmickými telesami, panspermia
pánt
okenný alebo dverný záves; popruh
panta pléré theón
všetko je plné bohov, východisko panteizmu
panta rhei
všetko plynie, všetko sa mení, svet je v neustálom pohybe, výrok starogréckeho filozofa Heraklita
pantaleon
kladivkový cimbal zo 17. storočia, predchodca kladivkového klavíra
Pantalone
v starotalianskej commedia dell´arte postava nedôverčivého bohatého a často vytrestaného starca
pantalóny
dlhé nohavice, ktoré prišli do módy za francúzskej revolúcie

 v 18. storočí
panteizmus
učenie o jednote boha a prírody
pantenol
prípravok obsahujúci pantoténovú kyselinu, používa sa pri liečbe popálenín a v kozmetike
panteón
antický chrám zasvätený všetkým bohom; miesto na pochovávanie slávnych ľudí; sieňso sochami slávnych osôb národa; súbor bohov jedného náboženstva
panter
leopard
panto-
prvá časťzložených slov s významom Všetko dobré praje pantofág živočích, ktorý sa živí všetkými druhmi potravy, všežravec pantografzariadenie na mechanické zväčšovanie obrazov a nárysov; zberačprúdu elektrických vozidiel pantomímaštylizovaná umelecká nemohra panychídagrécko-pravoslávne nočné bohoslužby; pravoslávna omša za zosnulého; smútočná slávnosť, tryzna
panzootia
rýchlo sa šíriaca nákaza postihujúca zvieratá na veľkom území papagáj tropický vták so silným zobákom a pestrofarebným perím papacha vysoká kožušinová čiapka, baranica
papaín
enzým rozkladajúci bielkoviny na peptidy
papája, papaya
strom veľmi podobný palme, pestovaný v tropickom pásme pre dužinaté jedlé plody
papalá
š žargónové pomenovanie vysokého funkcionára alebo úradníka papalizmus pápežský princíp katolíckej cirkvi papaverínalkaloid obsiahnutý v ópiu
paperback
kniha, spravidla menšia, v mäkkej väzbe, brožúra
papila
jednobunkový útvar vytvorený zdurením pokožky, jej vydutím, kožná bradavka; bradavičnatý výrastok
papilitída
zápal papily zrakového nervu
papilokarcinóm
zhubný papilón v močových cestách
papilóm
druh nezhubného nádoru
papilovitý
bradavkovitý
papiros
cigareta s náustkom papizmuspápežstvo; pápeženectvo papovavírživočíšny vírus spôsobujúci nádorové ochorenia

pappenheimskí vojaci pluku generála Pappenheima v tridsaťročnej vojne; súvisí s výrokom Valdštejna „poznaťsvojich pappenheimských“, čiže vedieť, čo v kom je, nerobiťsi ilúzie

paprikáš pokrm z kúskov mäsa dusených na paprike a podliatych smotanou

papula kožný pupenec, pľuzgier papyrusšachor, vodná rastlina nílskej delty; zlepené prúžky listov tejto rastliny používané v starom Egypte ako materiál na písanie; rukopis písaný na papyruse