Jdi na obsah Jdi na menu
 


spiccato v hudbe: ľahkým, skákavým rytmom (pri hre na husliach) spíker, speaker rečník, hovorca
spikula
výron plazmy z fotosféry Slnka cez chromosféru do koróny spil vrátok, rumpáľna horizontálne vlečenie vagónov alebo lode spiláž strata na tovare v námornej doprave preniknutím vlhka v dôsledku nekvalitného balenia spilitvýlevná vyvrelá hornina spinmechanický moment hybnosti elementárnej častice podľa kvantovej mechaniky
spina bifida
rázštep chrbtice
spina
hrbolček, tŕň; chrbtica spinalgiabolestivosťchrbtice
spinálny
hrebeňový, tŕňový; chrbticový, miechový
spinel
oxid horčíka a hliníka, nerast
spinet
strunový klávesový nástroj, druh čembala; predchodca klavíra spino- prvá časťzložených slov s významom chrbtica, chrbticový spinocerebrálny týkajúci sa mozgu a miechy
spiranta
trená spoluhláska, napr. f, š, ch, frikatíva
spirea
krík s drobnými kvietkami; tavoľník
spirém
počiatočná fáza nepriameho delenia bunky
spirit
duch, povaha, celkový ráz spirituálduchovná pieseňseveroamerických černochov spiritualitaduchovnosť, duchovná podoba alebo vlastnosť spiritualizmus extrémny idealizmus; názor, že bytie je duchovnej povahy spirituálnyduchovný; duchový, nadzmyslový
spirituoso
v hudbe: s nadšením
spiritus agens
hlavný činiteľ; pôvodca, iniciátor spiritusduch; dych
spiro-
prvá časťzložených slov s významom dych, dýchanie, dychový spirograf prístroj zaznamenávajúci dýchacie pohyby
spirografia
zaznamenávanie dýchacích pohybov a frekvencie dychu spirogram záznam spirografu spirochétajednobunkový choroboplodný organizmus
spirometer
prístroj na meranie kapacity pľúc

spitfire jednomiestna britská stíhačka z čias druhej svetovej vojny splanchno- prvá časťzložených slov s významom útrobný, útroby splen-, spleno-prvá časťzložených slov s významom slezina, slezinný splendid isolation skvelá izolácia; princíp britskej zahraničnej politiky v 19. storočí na báze neúčasti na konfliktoch európskych mocností a zamerania sa na koloniálnu expanziu; výhodnosťostrovnej polo-hy umožňujúca tzv. nezávislú politiku
splendídny
skvelý, nádherný
splenektómia
chirurgické odstránenie sleziny
splenický
týkajúci sa sleziny
splenomegália
zväčšenie sleziny
splín
, spleen životná únava, nuda; melanchólia, melancholická skleslosť spódium uhlie vyrobené pálením kostí za neprístupu vzduchu; kostné uhlie; živočíšne uhlie spodumenkremičitan lítia a hliníka, bezfarebný nerast
spoiler, spojler
aerodynamický štít; rušičvztlaku, interceptor
spólia
v antickom Ríme vojenská korisť; právo na hnuteľnú pozostalosť po katolíckom duchovnom, patriaca jeho najbližším príbuzným spoliácia lúpež, plienenie
spondej
dvojslabičná zostupná stopa, časomerná stopa s dvomi dlhými slabikami
spondeo et polliceor
sľubujem a zaväzujem sa; odpoveďpromovaných na sľub prednesený promotérom spondylalgiabolestivosťstavcov chrbtice
spondylitída
zápal stavcov chrbtice
spondylopatia
ochorenie stavcov alebo chrbtice
spong
huba
spongín
základná bielkovinová súčasťmorských húb
spongioblast
nezrelá bunka podporného nervového tkaniva spongiológia náuka o morských hubách
spongióza
hubovitá časťkostnej drene
sponsálie
zásnuby, zasnúbenie; zásnubné dary
spontaneita, spontánnosť
samovoľnosť; ničím a nikým neovplyvnené konanie; mimovoľný, nenútený, bezprostredný prejav

spontánnosť samovoľnosť, živelnosť, spontaneita
spontánny pôrod
mimovoľný, samovoľný
sponzor
mecenáš, podporovateľvedy, umenia alebo športu; patrón, ochranca
spóra
výtrus, nepohlavná rozmnožovacia bunka húb; kľudová forma tyčinkovitých baktérií odolná voči nepriaznivým vplyvom sporadický zriedka sa vyskytujúci, ojedinelý, rozptýlený, roztrúsený, občasný
sporo-
prvá časťzložených slov s významom semeno, semenný, výtrus, výtrusný
sporocysta
štádium vývoja motolíc
sporofyl
výtrusný list, list nesúci spóry; výtrusnica sporogenézatvorba spór
sporogónia
nepohlavné rozmnožovanie niektorých druhov prvokov sporožiro druh bezhotovostného bežného účtu
spot
kúsok, trocha; reklamný šot, vstup
spray, sprej
rozprašovač; látka na rozprašovanie alebo postrekovanie spreadsheet tabuľkový kalkulátor, napr. Excel, kalkulačný program sprej, spray rozprašovač; časťprístroja na rozprašovanie liečivých roztokov a látok
sprejer
tvorca graffiti, farebnými sprejmi vytvorených nápisov a obrázkov na múroch a pod.
sprit
lieh, liehovina; ocot zo zriedeného liehu
sputnik
umelá družica
sputum
hlien, vykašliavaný sekrét, výlučok z hrtana a pľúc, ľudovo chrcheľ
spyware
počítačový program zhromažďujúci informácie o organizáciach alebo osobách bez ich vedomia (prostredníctvom internetu) square štvorec, kocka; námestie
squash
loptová hra pre dvoch hráčov, ktorí raketou odpaľujú gumovú loptičku od stien hracieho priestoru
squaw
indiánska vydatá žena; slangovo: ženská, baba
srdcový stimulátor
prístroj povzbudujúci činnosťsrdca elektrickými impulzmi, kardiostimulátor

srež ľadová hmota, zľadovatený sneh, firn SSskratka výrazu Schutzstaffel, ochranné oddiely; tzv. čierne košele, organizácia založená roku 1925 A. Hitlerom ako jeho osobná telesná stráž, neskôr elitná jednotka nemeckej armády
Stabat mater
stála matka; počiatočné slovo katolíckej latinskej hymny; počiatočné slová stredovekej pašiovej sekvencie
stabilita
pevnosť, stálosť, ustálenosť; rovnováha
stabilizácia
ustálenie, upevnenie; uvedenie do pôvodného rovnovážneho stavu
stabilizovaný stav
ustálený stav
stabilný
trvalý, stály, nemenný, pevný; nepohyblivý, neprenosný staccato v hudbe: odrazeno, krátko, s nedodržaním celej dĺžky tónu stacionár zariadenie na krátkodobý pobyt so zaistenou odbornou starostlivosťou
stacionárny
ustálený, s pevným stanoviskom; nemenný; nezávislý na čase
stacker
program na zvýšene kapacity pevného disku počítača
stadiál
studené obdobie v dobe ľadovej
stafylodermia
stafylokokmi vyvolané hnisavé ochorenie kože stafylogénny vyvolaný stafylokokmi
stafylokok
guľovitý mikrób vyvolávajúci hnisanie a hnisavé vyrážky stagflácia obdobie recesie sprevádzané infláciou, ekonomická stagnácia stagionadivadelné herné obdobie, divadelná sezóna; dlhšie hosťovanie cudzieho súboru
stagnácia
zastavenie pohybu, ustrnutie, uviaznutie; nečinnosť; zastavenie hospodárskeho rozvoja spojené s poklesom investičnej činnosti a zotrvávaním výroby na rovnakej úrovni
stalagmit
stojatý cencúľ
stalagnát
cencúľový stĺp, ktorý vznikol zrastením stalagmitu a stalaktitu stalaktit visiaci, visutý cencúľ
stancia
osemveršový básnický útvar, oktáva stand-bybyťpripravený, v pohotovosti
stand-by úver
úver na prekonanie prechodného deficitu; pohotovostný, podporný, pripravený úver

standing ovation potlesk postojačky
stanín
sulfid medi, cínu a železa, štvorcový nerast
staniol
veľmi tenký list cínu alebo hliníka, tenká kovová fólia stanóza zaprášenie pľúc prachom oxidu ciničitého
stante pede
keďnoha ešte stojí; ihneď, okamžite; slangovo štandopéde starkoncertná, filmová, spevácka, divadelná alebo športová hviezda, celebrita
stasimon
v starogréckej dráme spev zboru
statampér
jednotka elektrického prúdu, značka sA
statarický
pomalý, pozvoľný, voľne postupujúci
statcoulomb
jednotka elektrického množstva, značka sC
State Department
ministerstvo zahraničných vecí USA
statfarad
jednotka elektrickej kapacity, značka sF
stathenry
jednotka indukčnosti, značka sH
statický
stály, pevný, nehybný, nemenný, pokojný; vo fyzike týkajúci sa statiky
statika
náuka o rovnováhe síl a hmôt v stavebníctve; časťmechaniky, ktorá sa zaoberá rovnováhou síl; pokoj, nehybnosť
statív
podstavec, stojan fotografického alebo iného prístroja statocysta orgán rovnováhy niektorých živočíchov
statocyt
rastlinná bunka s obsahom škrobu
statohm
jednotka elektrického odporu
stator
nehybná časťelektrického dynama alebo podobného otáčavého stroja, napr. ventilátora statsiemensjednotka elektrickej vodivosti, značka sS
statua
socha
statuárny
sošný, týkajúci sa sochy
status nascendi
stav látky schopnej reakcie vo chvíli vzniku
status
postavenie, stav;  právny stav alebo pomery; stav chorého a protokol o ňom
status praesens
daný, okamžitý stav choroby
status quo ante
predchádzajúci, minulý stav; stav pred určitou inou udalosťou
status quo
prítomný, súčasný stav, stav v tejto chvíli

statvolt jednotka elektrického napätia, značka sV staurolithlinitokremičitan železa, nerast
stáza
nahromadenie krvi stazimorfiazastavenie vývoja rastlín alebo orgánu
stáž
dlhší študijný pobyt na skúšku; klinická prax medikov; praktická výučba
steak
rýchlo opečený plátok hovädzieho mäsa
steapsín
enzým pankreatickej žľazy rozkladajúci tuky
stearan
soľkyseliny stearovej
stearín
zmes voľných nasýtených mastných kyselín, najmä kyseliny pal-mitovej a stearovej, surovina na výrobu mydiel, sviečok a pod. steatit zásaditý kremičitan horčíka, nerast; mastenec steatopygianahromadenie tuku v oblasti bokov
steatorea
tuková stolica
steatóza
chorobné všeobecné stučnenie tela; nadbytok tuku v tkanive steeloskopoptický prístroj na zisťovanie akosti zloženia ocele steeplechase prekážkový beh alebo dostih; terénny beh, prekážkový beh na 3 000 metrov
stefanit
prírodný sulfid antimónu a striebra, strieborná ruda stegosaurustreťohorný veľjašter s mohutným krycím pancierom stechiometria časťchémie študujúca kvantitatívne zákonitosti pri chemic-kých reakciách pomocou výpočtov na základe chemických vzorcov a rovníc
stejšn, station
kombinovaná karoséria auta na prepravu osôb aj nákladu, dodávka
stéla
starogrécky stĺpový náhrobok s plastickou výzdobou
stelárny
hviezdny, hvezdnatý
stelážový
hraničný stelitnetvárna zliatina kobaltu s chrómom, uhlíkom, wolfrámom alebo inými prvkami stellahviezda
stenický
silný, plný sily, robustný, odolný
steno-
prvá časťzložených slov s významom úzky, tesný stenocefáliatvarová úchylka hlavy spôsobená predčasným zrastom švov

lebky
stenodaktylografia
strojový tesnopis
stenofág
živočích živiaci sa len určitým druhom potravy
stenografia
tesnopis, písmo umožňujúce písaťrýchlosťou hovorenej reči stenokardia kŕčovité zúženie srdcových ciev spojené s pocitom úzkosti stenokória zúženie zrenice stenotypiatesnopisné zaznamenávanie hovoreného slova a jeho prepis na písacom stroji alebo počítači stenózachorobné zúženie orgánu tela
stentorický, stentorský
hlasitý, zvučný, zvukovo silný
step
rozsiahle trávnaté a bylinné priestory mierneho pásma; druh tanca s vyklepávaním rytmu okovanými podrážkami
stepper
zariadenie umožňujúce chôdzu na mieste s cieľom zlepšiťkondíciu
steradián
hlavná jednotka priestorového uhla
stereakustika, stereoakustika
odbor akustiky zaoberajúci sa vnímaním stereofónneho zvuku
stereo-
prvá časťzložených slov s významom priestor, priestorový stereoefekt priestorový vnem
stereofónny zvuk
snímaný a reprodukovaný s priestorovým vnemom stereografiazobrazenie guľových telies v rovine stereochémianáuka o priestorovom usporiadaní atómov v molekule stereoizomér izomér odlišujúci sa priestorovým usporiadaním atómov v molekule stereoizomériaodlišnosťlátok v priestorovom usporiadaní atómov v mo-lekule stereometrianáuka o priestorových geometrických útvaroch stereopsia priestorové videnie sveta, binokulárne videnie, pri ktorom vzniká aj priestorový vnem
stereoskop
optický prístroj na priestorové vnímanie obrázkov stereoskopiapriestorové videnie
stereotyp
jednotvárny, ustálený, obvyklý vzorec chovania, konania a myslenia stereotypnýustálený, bežný, nemeniaci sa; jednotvárny

sterický priestorový steriláciaspôsob konzervovania potravín s cieľom zničiťrozkladné zárodky
sterilita
stav bez choroboplodných zárodkov; umelo vyvolaná neplodnosť sterilizácianičenie choroboplodných zárodkov, spravidla vysokou teplotou alebo varom; zbavenie plodnosti lekárskym zákrokom sterilizátor prístroj na ničenie choroboplodných mikroorganizmov sterilizovaný zbavený choroboplodných mikroorganizmov; zbavený plodnosti
sterilizovať
prevádzaťsterilizáciu; zbavovaťchoroboplodných látok sterilný zbavený choroboplodných látok; neplodný sterkobilínžlčové farbivo v čreve sterkorálnyvýkalový; týkajúci sa stolice
sterkus
výkaly, stolica
sternbergit
sulfid striebra a dvojmocného železa, nerast sternitídazápal hrudnej kosti
sternotómia
chirurgické preťatie hrudnej kosti
sternum
hrudná kosť
steroid
zlúčenina vyskytujúca sa v živočíšnych aj rastlinných organizmoch
sterol
organická zlúčenina zo skupiny steroidov, napr. cholesterol steso v hudbe: zdĺhavo, pretiahnuto
stesso
v hudbe: ten istý; rovnakým tempom, tým istým spôsobom stetoskop lekársky načúvací prístroj stetoskopiavyšetrovacia metóda dýchacích a srdcových šelestov a srdcových oziev plodu posluchom, načúvaním pomocou stetoskopu; fonendoskopia
stevard, stevardka
pracovník alebo pracovníčka obsluhujúci cestujúcich v lietadle alebo na lodi, palubný sprievodca, letuška