Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tznačka pre jednotku tesla; značka pre termodynamickú teplotu v kelvínoch; značka pre trícium

t značka pre tonu; značka pre čas
Ta
značka pre tantal
tab
vystupujúca časťkartotékového lístka tabakrastlina s veľkými listami, ktoré obsahujú nikotín a upravujú sa na rôzne fajčiarske výrobky; sušené listy tabaku tabakózaochorenie spôsobené zaprášením pľúc tabakovým prachom tabard, tabart stredoveký zriasnený plášťuniverzitných majstrov a bakalárov, bez rukávov, často lemovaný kožušinou, na bokoch otvorený tabarinnočný podnik so zábavným programom
tabasko, tabasco
pálivé tekuté korenie z čili papričiek, liehu, octa, červenej papriky a soli
tabela
tabuľka, obrazec; nástenný zoznam tabelátorstroj na spracovanie derných štítkov
tabernákulum
časťoltára v katolíckych kostoloch, v ktorej je uložená monštrancia, svätostánok, sanktuárium; baldachýnový prístrešok, vežovitá strieška nad oltárom, soškou, náhrobkom a pod.
tabes dorsalis
ochorenie miechy nasledujúce po infekcii neliečeného syfilisu, vysychanie miechy tabeshnitie; rozklad; vysychanie miechy pri syfilise
table d´hôte
jednotné jedlo v reštauráciach za jednotnú cenu
tablet
snímacia tabuľa v podobe dosky, vybavená kurzorom, perom s hrotmi alebo optickým krížom; grafpad
tablo, tabló
skupinový obraz z jednotlivých fotografií; nástenka tabloidobrázkový časopis malého formátu
tabon
austrálsky vták s veľmi silnými nohami
tabríz
nízky viazaný perzský koberec s kvetinovým vzorom
tabu
nedotknuteľný, posvätný; posvätná, nedotknuteľná vec; vec, ktorej sa treba vyhnúťaj v reči; čo je zakázané

tabuizácia vylučovanie, odstraňovanie slov alebo tém
tabula rasa
uhladená, vymazaná, nepopísaná doska; nepopísaný list; bezskúsenostný stav po narodení, prvotný stav mysle bez dojmov a predstáv
tabulácia
tlačový výstup zostavený prevažne z tabuliek
tabulátor, tabelátor
zariadenie na mechanické posunovanie valca písacieho stroja; zariadenie u písacích strojov alebo počítačov umožňu-júce radenie údajov do zoznamov alebo tabuliek; klávesa ovládajúca toto zariadenie
tabulatúra
zápis nástrojovej hudby, podobný partitúre
tabun
jedovatý bojový plyn
taburet
nízke čalúnené kreslo bez operadla
taburetka
nízka čalúnená sedačka bez operadla
tacet
v hudbe: dlhšia odmlka hlasu alebo nástroja
taek, talk
zásaditý kremičitan horečnatý, nerast
taekwon-do
kórejské bojové umenie
tael
stará čínska minca a váhová jednotka taeniapásomnica tafefóbiachorobný strach pred pochovaním zaživa
taffia
liehovina vyrobená zo šťavy cukrovej trstiny
taflovanie
obkladanie stien a stropov drevenými doskami tafonómianáuka o skamenelinách, súčasťpaleontológie
tafrinóza
ochorenie sliviek spôsobené hubou Taphrina pruni tafrogenézaproces vzniku a formovania priekop a riftov v zemskej kôre taft lesklá tkanina z prírodného alebo umelého hodvábu s plátnovou väzbou
tagilit
vodnatý a zásaditý fosforečnan meďnatý
tahara
v islame čistota získaná rituálnym umytím pred modlitbou tachistoskop prístroj merajúci rýchlosťpostrehu na základe rýchleho striedania obrázkov a lístkov s písmenami
tacho-, tachy-, tacheo-, tachisto-, tachysto-
prvá časťzložených slov s významom rýchlosť, rýchly
tachograf
zariadenie zaznamenávajúce rýchlosťvozidla, jeho zastavenie, odstavenie a pod. na papierový kotúč

tachometer rýchlomer, otáčkomer
tachyfágia
rýchle hltanie, hltavosť
tachyfémia
rýchle hovorenie až k nezrozumiteľnosti, tachylália tachygrafia písanie skráteným spôsobom, tesnopis, rýchlopis, brachygrafia
tachykardia
zrýchlená srdcová činnosťnad 90 tepov za minútu, opak brachykardie
tachylália
rýchle hovorenie až k nezrozumiteľnosti
tachymeter
prístroj na meranie uhlov a vzdialeností v teréne tachyóny hypotetické častice, ktoré sa pohybujú len nadsvetelnou rýchlosťou
tachypnoe
zrýchlený dych
tai-chi
čínska liečebná gymnastika
taille
postava, línia tela; časťtela medzi hruďou a bokmi, pás
taille royale
priama ročná daňna vydržiavanie vojska francúzskeho kráľa tailleur po francúzsky krajčír
tailor
po anglicky krajčír tajfúnvýchodoázijská veterná smršť, vyvinutý tropický cyklón
tajga
boreálny súvislý pás ihličnatých lesov v severnej časti Sibíri taka základná menová jednotka v Bangladéši
takeláž
súhrnné označenie pre celkové oplachtenie lode
takeover
zakúpenie, prevzatie jedného podniku druhým
taklid
absolútne dodržiavanie pokynov teológov a právnikov bez samostatného uvažovania o otázkach viery, práva a morálky
takt
rytmický celok; časová miera hudobnej melódie a jej zobrazenie v notách dvomi zvislými čiarami v osnove; úsek vety s jedným hlavným prízvukom a oddelený výdychovou pauzou; ohľaduplnosť, šetrnosť, jemnosťvo vystupovaní
taktika
správne a možnostiam zodpovedajúce jednanie; metóda vedenia boja menšieho rozsahu; zámerný postup pri nejakom počínaní, plánované adekvátne konanie
taktilný
hmatový, dotykový
taktizovať
konaťneúprimne; uhýbaťs odpoveďou alebo s rozhodnutím; vypočítavo sa prispôsobovaťokolnostiam; manévrovať

taktný ohľaduplný, vkusný, jemný, šetrný
takyr
rozsiahla hlinitá oblasťv Strednej Ázii, v lete s vysychajúcimi jazerami, v ktorých sa hromadia soli
tala
samojský dolár, menová jednotka Západnej Samoy
talamus, thalamus
časťmedzimozgu, podkôrové centrum
talár
dlhý splývavý vrchný odev niektorých verejných funkcionárov, napríklad sudcov, vysokoškolských učiteľov a pod.
talaso-
prvá časťzložených slov s významom more, morský talasofóbia chorobný strach pred morom
talasogenéza
vznik morských priekop a preliačin spôsobený poklesom zemskej kôry
talasogénny
morského pôvodu, morský
talasografia
náuka o mori
talasokracia
obdobie, keďväčšinu zemského povrchu pokrývalo more talasoterapia liečba kúpaním v mori
talavoty
predhistorické stavby na Baleárskych ostrovoch
talent
starogrécka váhová jednotka (150 kg) alebo jednotka množstva peňazí; nadanie, schopnosť; nadaný človek
talion
odplata; v práve odveta zodpovedajúca miere pôvodného činu tálium prvok zo skupiny vzácnych kovov, značka Tl
talizman
predmet údajne schopný ochrániťnositeľa pred nešťastím a prinášaťmu šťastie, amulet, maskot
talk show
program, ktorého súčasťou alebo hlavnou náplňou je rozhovor s významnými hosťami
talkie-walkie
, tolki-volkiručné vysielačky
talkóza
zaprášenie pľúc mastencom (talkom)
tallowwood
veľmi tvrdé a ťažké drevo svetlohnedej farby z tropického stromu Eucalyptus microcorys, používané na výrobu nábytku talmi pozlátený tombak, nepravé zlato
talmud
starožidovský náboženský súbor výkladov ku Starému zákonu; súbor židovskej náboženskej tradície
talmud-tóra
škola pre židovských chlapcov orientovaná na výučbu talmudu a tóry
talón
dobropis; kupón cenných papierov; držadlo sláčika; maťv talóne

= maťv zálohe, pre každý prípad tamanduaamerický primitívny cicavec živiaci sa mravcami a iným hmyzom
tamarak
ťažké a veľmi trvanlivé drevo amerických smrekovcov tamariškusozdobný stredomorský ker s ružovými kvetmi
tambor
vojenský bubeník, spravidla u vyššej jednotky; v rakúsko-uhorskej armáde titul kapelníka vojenskej hudby; kotúčpapiera na pa-pierenskom stroji
tambour, tambur
plochá časťdrieku stĺpa, tzv. bubon; kruhovitá murovaná časťkupoly s oknami; ozubený valec mykacieho stroja; železný valec na navíjanie papiera v papierňach; arabský strunový lutnový nástroj
tambura
srbský ľudový brnkací nástroj
tamburína
španielsky a taliansky ľudový bicí neladený nástroj podobný bubienku, na okraji s hrkálkami a zvončekmi, baskický bubienok tamburína tanierový bubienok s roľničkami na doprevádzanie tanca tampiko vlákno z agáve, agávové konope
tampón
valček alebo iný tvar z vaty alebo gázy na ošetrenie rany alebo na vkladanie do vagíny pri menštruácii; kožený balíček používaný na nanášanie farieb na dosku
tamponáda
upchatie rany gázou, aby sa zastavilo krvácanie tampónovaniezapchávanie rany tampónom
tampónovať
robiťtampónovanie
tamtam
bubon afrických domorodcov používaný pri kultových obradoch a na dorozumievanie na diaľku; čínsky kovový hudobný bicí nástroj bez určitej tónovej výšky
tana
druh cicavca, ktorý sa živí hmyzom
tanato-, thanato-
prvá časťzložených slov s významom smť tanatofóbia nadmerný strach zo smrti
tanatológia
náuka o smrti a okolnostiach okolo nej
tanatománia
chorobná túžba po smrti
tanatóza
schopnosťniektorých chrobákov predstieraťsmrťa chrániťsa tak pred nebezpečenstvom
tandem
sedadlo za vodičom motocykla; bicykel pre dve osoby; dvojica

 vedúcich hráčov, napr. vo futbale, hokeji a pod.
tanezrouft
kamenistá púšťs výrazne zníženou vlhkosťou vzduchu tangá, tangáče dámske nohavičky, ktorých zadná časťje nahradená ten-kým pásikom látky, šnúrkou
tangara
pestrofarebný americký tropický vták
tangel
humus bohatý na zvyšky rastlín tangenciálv geometrii dotykový bod
tangenciálna doprava
obvodová, neprechádzajúca stredom mesta alebo aglomerácie
tangenciálny
nachádzajúci sa v smere dotyčnice; dotyčnicový tangens jedna zo šiestich goniometrických funkcií daná pomerom pri-ľahlej a protiľahlej odvesny, značka tg
tangenta
priamková dotyčnica
tangentoida
krivka znázorňujúca priebeh funkcie tangens, tangentová krivka
tangerínka
malá mandarínka s malými semienkami
tango
temperamentný spoločenský tanec pôvodom z Latinskej Ameriky tangovať týkaťsa, dotýkaťsa
tangram
štvorec rozdelený na sedem častí, z ktorých sa dajú zostavovať rôzne obrazce, figúry a obrysy predmetov
tanín
ester odvodený od glukózy, organická zlúčenina obsiahnutá napr. v čajových lístkoch; dôležitá súčasťtrieslovín
tanistra
vojenský batoh, torna, torba
tank
obrnené pásové terénne bojové vozidlo; nádoba na dopravu alebo úschovu kvapalín
tanka
japonská básnická forma s piatimi veršami; indická jednotka hmotnosti
tanker
loďupravená na dopravu tekutých látok a plynov; nádržová loď tantacizmus neľúbozvučné hromadenie rovnakých hlások, najmä na začiatku niekoľkých slov vo vete tantaltvrdý ťažný kov odolný voči kyselinám, značka Ta
Tantalove muky
veľké, dlhodobé nadmerné telesné a duševné utrpenie, podľa báje o útrapách kráľa Tantala
tantiéma
finančná odmena členov predstavenstva obchodnej spoločnosti

vyplácaná z čistého zisku; honoráre spevákov, hercov, spisovateľov a iných výkonných umelcov za opakovanú prezentáciu ich diel napr. v rozhlase, televízii, vydávanej literatúre a pod.
tantra
symbolické indické náboženské spisy tantrizmu
tantrizmus
staroindické učenie o vyslobodení z pozemského bytia, nábo-ženský útvar stavajúci do popredia náboženský erotizmus, zdôraz-ňujúci ženský princíp
tanzanit
zásaditý kremičitan hliníka a vápnika
tao
cesta; morálne konanie človeka ako cesta kozmického poriadku taoizmus staročínsky náboženský a filozofický smer založený Lao-c´em v 6. storočí pred n.l. ponúkajúci paradoxnými výpoveďami do-siahnutie múdrosti cestou prehodnotenia a relativizácie zdanlivých rozporov
tapa
primitívna papierovina získavaná v tichomorských krajinách z kôry stromov tapanhunabrazílsky miešanec černochov a Indiánov
tapeta
papierové, textilné alebo plastické obloženie stien
tapetum
vnútorné jednovrstvové výstelné pletivo, výstelka
taping
spevňovanie pomocou lepiacich pások, napr. kĺbov pri športe tapioka druh škrobu z hľúz tropického manioku, maniokový škrob, ma-niok
tapír
tropický nepárnokopytník s horným pyskom pretiahnutým do krátkeho chobota
tapiséria
nástenný koberec; tkané čalúnenie
tára
rozdiel medzi hrubou a čistou hmotnosťou tovaru, hmotnosťobalu taran čelný útok, útok priamym nárazom
tarantela
veľmi rýchly tanec pôvodom z južného Talianska; druh rýchlej virtuóznej skladby pre klavír a husle tarantuladruh pavúka z rodu Lycosa, vyskytujúci sa v stredomorskej oblasti; vtáčkar
taras
násyp, val, hrádza, oporný múr, klada
tarasnica
stredoveká zbraň
tarbagan
hlodavec so vzácnou kožušinou; kožušina z tohto hlodavca tardamente v hudbe: zvoľna

tardando v hudbe: zdĺhavé, zdĺhavo
tardo
v hudbe: voľný, pomalý, zdĺhavý
targúm
samaritánsky alebo židovský preklad biblie do aramejčiny tarhoňa prílohová cestovina v podobe drobných guľôčok
tarifa
sadzobník, cenník, taxa
tárogató
cigánsko-maďarský drevený dychový nástroj, zvukom podobný saxofonu
taroky
druh kariet so 78 listami, vyhradenými vešteniu budúcnosti a me-ditáciam
tartan
škótska kockovaná - károvaná - látka, druh vzoru a farebnej kombinácie na vlnenej škótskej látke; pevná a pružná umelá hmota pou-žívaná ako krytina športových závodných dráh a hracích plôch tartar podsvetie, záhrobie, príbytok duší Tartarosv starogréckej mytológii podsvetie
tartrát
soľkyseliny vínnej; vínan tarzalgiabolestivá plochosťchodidiel
tarzo-, tarz-
prvá časťzložených slov s významom priehlavok, priehlavkový, zapriehlavkový; očné viečko
tarzus
článkované chodidlo niektorých druhov hmyzu; časťkostry zadnej končatiny suchozemských stavovcov; väzivová polmesiačikovitá doštička tvoriaca tuhý základ očného viečka
tastatúra
klávesnica, klaviatúra
tašizmus
smer v maliarstve a grafike 50. rokov 20. storočia zameraný na automatické kladenie farieb v podobe škvŕn
tata
hrubé podlahové rohože v japonských obytných miestnostiach tatami žinenka používaná pri džude; zápasište s touto žinenkou