Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mg značka pre horčík
mg
značka pre miligram
MHz
značka pre megahertz
v gréckej abecede znak pre hlásku m
miazmus, miazma
znečisťovanie ovzdušia škodlivými látkami; nákaza z vdychovaných výparov
migrácia
sťahovanie obyvateľstva vo vnútri krajiny alebo z jednej do druhej; sťahovanie vtákov a iných živočíchov do iných lokalít; premiestňovanie iónov pôsobením elektrického poľa; v literatúre prechod rovnakej látky z jednej literatúry do druhej, výskyt rovnakej témy vo viacerých literatúrach s jedným základným pra-meňom; premiestňovanie, sťahovanie, zmena pobytu, prechádzanie migréna bolestivý záchvat v polovici hlavy migrenikosoba trpiaca migrénou
mihráb
oltárny priestor obrátený k Mekke, oltár v islamskej mešite; typický vzor islamských modlitebných koberčekov
mikádo
titul japonských cisárov, ktorý sa však používal iba v poézii; japonská spoločenská hra s tenkými tyčinkami; dámsky účes z krátkych vlasov
mikcia
močenie
mikro
- prvá časťzložených slov s významom malý; predpona vo význa-me milióntiny
mikrób
jednobunkový živočíšny a rastlinný mechanizmus viditeľný mikroskopicky; mikroorganizmus

mikrobicídnyschopný usmrcovaťmikroorganizmy
mikrobiogénne prvky
biogénne prvky vyskytujúce sa v organizme iba v malom množstve, napr. zinok
mikrobiológ
odborník v mikrobiológii
mikrobiológia
veda o organizmoch, k pozorovaniu ktorých treba použiť zväčšovacie a iné pomôcky
mikrobión
najmenší živý organizmus
mikrobúria
prítomnosťmikróbov v moči
mikrobus
automobil na prepravu menšieho počtu osôb s mierne zväčšenou karosériou
mikrocefália
neúmerne malá hlava
mikrócia
neúmerne malé uši
mikrocyt
malá červená krvinka
mikročip
miniatúrna súčiastka z polovodivého materiálu, ktorá obsahuje miniatúrne elektronické obvody mikrodermabráziapeeling pokožky mechanickým odlupovaním povrchových častíc kože za pomoci jemných kryštálov a masážnej son-dy; používa sa v dermatológii
mikrodoncia
neúmerne malé zuby mikroedafónmikrofauna
mikroekonomika
teória skúmajúca chovanie jednotlivých ekonomických subjektov
mikrofág
bunka, ktorá dokáže usmrcovaťa pohlcovaťdrobné častice, napr. baktérie mikrofaunav pôde žijúce živé organizmy veľkosti do 0,1mm mikrofilm citlivý film s malou plochou
mikrofiš
fotomechanicky zmenšená kópia pôvodného dokumentu mikrofón zariadenie na premenu akustickej energie na elektromechanickú mikrofyt drobnohľadný, mikroskopický rastlinný organizmus mikrognatia neúmerne malá brada mikrografiachorobné písanie nápadne malým písmom mikrochirurgia odbor chirurgie pracujúci s jemnou operačnou technikou, najmä v neurológii a plastickej chirurgii
mikroinštrukcia
určuje elementárne operácie počítača

mikroklímapodnebné vlastnosti malej oblasti alebo priestoru, napr. obce, miestnosti a pod.

mikroklimatológiaštúdium mikroklímy, súčasťklimatológie mikrokozmos svet organizmov neviditeľných voľným okom mikrolit veľmi drobný nástroj zo strednej doby kamennej; vzácny kubický nerast zo skupiny pyrochlóru; mikroskopická stavebná jednotka uhlia organického pôvodu; mikroskopické kryštály v horninách bohatých na sklo
mikrománia
chorobné podceňovanie samého seba, vlastných schopností mikromélia neúmerne malé končatiny mikrometermeradlo veľmi malých dĺžok a uhlov mikroorganizmus jednobunkový rastlinný alebo živočíšny organizmus viditeľný len mikroskopom, najčastejšie jednobunkový mikropaleontológiavýskum drobných skamenelín, súčasťpaleontológie mikroplanktón rastliny a živočíchy mikroskopickej veľkosti vznášajúce sa na vodnej hladine
mikropočítač
číslicový počítač, ktorého základná jednotka obsahuje jeden alebo niekoľko mikroprocesorov, pamäťa vstupné a výstupné jednotky
mikroport
malý mikrofón pripevnený na oblečenie účinkujúceho v televízii
mikroprocesor
procesor tvorený jedným integrovaným obvodom mikropsia zraková porucha, pri ktorej sa predmety zdajú byťmenšie ako v skutočnosti sú mikroskopprístroj na pozorovanie veľmi malých predmetov, neviditeľ-ných voľným okom, drobnohľad mikroskopiaoptické skúmanie mikroskopom mikroskopickýdrobnohľadný; neviditeľný voľným okom mikrosomia trpasličí vzrast, nanizmus mikrospánokveľmi krátky spánok mikrospóriaplesňové ochorenie vlasovej pokožky, najmä u detí mikrostómia neúmerne malé ústa
mikroštruktúra
drobnohľadná stavba pletiva živého organizmu alebo pevných látok, dôležitá pre ich celkové vlastnosti

mikroten vysokotlakový, lineárny, kryštalický polyetylén mikrotrauma menšie poranenie, menší úraz
mikrovlna
elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou 10-až 10-1m mikrurgia chirurgický zásah do bunky pod mikroskopom
mikter
podžalúdková žľaza; pankreas
mild
chuťovo jemný, slabý, neostrý, nevýrazný
milénium
tisíce výročie, tisícročnica
mili-
predpona s významom tisícina
miliampér
tisícina ampéra, značka mA
miliarda
tisíc miliónov
miliárna tuberkulóza
rozptýlená do všetkých tkanív, veľmi zhubná milícia občianske dobrovoľnícke vojsko; ľudová armáda; ozbrojená jednotka občanov; v socializme ozbrojená zložka komunistickej strany; v Rusku názov polície
milieu
prostredie, okolie; súhrn vonkajších životných podmienok; vyšívaná dečka
miligram
tisícina gramu, značka mg
milimeter
tisícina metra, značka mm milinewtontisícina newtonu, značka mN
miliohm
tisícina ohmu, značka mż
milión
tisíc tisícov, 1000 x 1000 = 1000 000 milisekundatisícina sekundy
militantný
bojovný, bojachtivý; bojový, bojujúci
militárie
starožitnosti vzťahujúce sa na vojenstvo
militarizmus
podriadenie štátneho a verejného života armáde a jej záuj-mom ako súčasťprípravy na vojnu; vojenský duch ovládajúci verejný život
Military Police
vojenská polícia v USA a niektorých iných krajinách, skratka MP
mílius
prívetivý a vľúdny človek; úlisný človek
milivolt
tisícina voltu, značka mV
miliwatt
tisícina wattu, značka mW
millefiori
spôsob ozdobovania tzv. mozaikového skla, benátske sklo mím herec hrajúci bez slov

mímánsa jedna z ortodoxných indických filozofických škôl na báze védskych rituálov, hlásajúca ideál spravodlivosti a aktívneho života

mimetezitnerast mimetit
miméza, mimesis
u živočíchov napodobňovanie iných živočíchov alebo predmetov v záujme ochrany mimikaherecké umenie; umenie napodobňujúcich pohybov a posunkov tela, najmä tváre; výrazové pohyby tváre mimikryschopnosťniektorých živočíchov prispôsobovaťsa z ochranných dôvodov svojmu okoliu, napr. farbou srsti, tvarom tela a pod.; ochranné sfarbenie
mimolette
francúzsky polotvrdý červený syr
mimóza
citlivka obyčajná; rastlina s listami citlivo reagujúcimi na dotyk; chorobne citlivý človek
mimus
krátka antická komická scénka z bežného života; mím
min.
skratka pre minútu mínapodzemné alebo podvodné výbušné teleso; podzemná chodba, baňa minaret štíhla veža pri islamskej modlitebni
minér
robotník pracujúci s výbušninami na stavbe tunelov, podzemných chodieb a pod. minerálnerast, anorganická prírodnina; štrukturálne homogénna látka vytvorená prírodným procesom
minerálie
nerastné látky mineralizáciapremena mŕtvej organickej hmoty na anorganickú; rozklad organických látok na anorganické prostredníctvom mikroorganizmov
mineralizovať
rozložiťorganické látky na anorganické
mineralóg
odborník v mineralógii mineralógiaveda o nerastoch, ich výskyte, vlastnostiach a premenách minestra talianska ryžová polievka s mäsom a zeleninou
mini-
prvá časťzložených slov s významom malý, krátky, drobný miniatúra drobná kresba v starých knihách; obraz malého formátu, drobnomaľba; zdrobnelina, zmenšenina, drobný predmet miniaturizácia zmenšovanie súčiastok, najmä v elektronike, pri plnom zachovaní ich vlastností a funkcií

miniatúrnymalý, zdrobnený, zmenšený
minimalizmus
druh abstraktného maliarstva v 50. rokoch 20. storočia; v hudbe štýl založený na exotických nástrojoch a etnických postupoch minimalizovaťstanoviťnajmenšiu mieru alebo množstvo niečoho; znížiť na najmenšiu mieru; znižovaťvýznam niečoho
minimálny
krajne malý, najmenší, nepatrný
minimax
ručný hasiaci prístroj
minimum
najmenšia miera alebo množstvo; najmenšia hodnota, najmenšia časť
minister bez portfej
bez určenia rezortnej pracovnej náplne, titulárny minister, tzv. minister bez kresla
minister
člen vlády
miništrant
laický pomocník katolíckeho kňaza pri obrade alebo bohoslužbe
mínium
oranžový až jasnočervený pigment, súčasťantikoróznych náterov mink norka americká, cenná kožušina minnesangstredoveká milostná dvorská a rytierska poézia v Nemecku v 12. – 14. storočí
minnesänger
stredoveký potulný spevák minnesangov
minojské písmo
čiastočne rozlúštené písmo pôvodných obyvateľov starovekej Kréty
minorát
feudálne nástupnické právo najmladšieho člena šľachtického rodu
minorita
menšina minoritnýmenšinový
minorum gentium
latinsky: nižšieho rádu; vo feudalizme označenie šľachtických rodov nedávno povýšených, na rozdiel od tzv. rodovej, teda starej šľachty
minstrel
hlavný chrám, dóm, katedrála
minuciózny
maličký, drobný, presný, úzkostlivý, puntičkársky, veľmi podrobný
mínus
nedostatok, chyba; menej, bez; odpočítané; znamienko odčítania alebo záporu (-)

mínuska písmeno malej abecedy, minuskula
minuskula
malé písmo
minúta
jednotka času, 60 sekúnd; šesťdesiatina uhla, jednotka oblúkového stupňa; okamih, chvíľka
miocén
oddelenie mladších treťohôr
mión
elementárna častica patriaca medzi leptóny, patrí do druhej generácie fundamentálnych častíc
mióza
zúženie zreničky
mirabelka
druh sladkej slivky
mirabilit
sulfát sodný, jednoklonný nerast miracídiumštádium vývoja motolíc mirakulóznyzazračný
mirákulum
zázrak, zázračný skutok alebo jav; stredoveká náboženská hra o zázrakoch svätých
misál
katolícka omšová kniha
miscelanea
všehochuť; spisy rôzneho obsahu v jednej knihe Miserere nostri Zmiluj sa nad nami; začiatok kajúcneho žalmu v Starom zákone
Miserere
úvodné slová katolíckej zádušnej omše
miserere, mizerére
nepriechodnosť čriev s následným zvracaním obsahu, tzv. zauzlenie čriev
misia
poslanie, úloha, posolstvo, určenie; zastupiteľský úrad; delegácia misionár šíriteľnáboženstva medzi inovercami; šíriteľnejakej ideológie medzi odporcami missaomša, bohoslužba (katolícka)
missa solemnis
slávnostná omša
misterioso
v hudbe: tajomne
mistrál
studený severozápadný vietor vo Francúzsku a na Jadrane misurato v hudbe: v takte
mišna
ústna židovská náboženská tradícia
mitigácia
zmiernenie, zoslabenie, zjemnenie, upokojenie
míting, meeting
stretnutie, schôdzka; verejné zhromaždenie mitochondria drobné teliesko v bunkovej cytoplazme
mitóza
nepriame delenie jadra bunky; karyokinéza

mitra v orientálnych krajinách pokrývka hlavy panovníka; bohoslužobná pokrývka hlavy vysokých katolíckych duchovných, infula

mix zmes, prímes mixážkonečná úprava zvuku a hudby vo filme a v rozhlasových alebo televíznych nahrávkach; miešanie zvuku
mixed-pickles
anglický výraz pre zeleninovú zmes v náleve
mixér
elektrický kuchynský stroj; miešačnápojov, barman; zvukový technik, zvukár
mixoplódia
výskyt buniek s jadrami s nerovnakým počtom chromozómov mixoskopiasexuálne vzrušovanie sa sledovaním súlože iných mixotrofia výživa rastlín schopných fotosyntézy, ktoré však potrebujú k vývoju aj organické látky mixtúrazmes, napr. liekov a pod.; druh organového registra mizandriachorobný odpor žien k mužom mizantropiachorobná nenávisťk ľuďom; trvalá mrzutosť
mizerére, miserére
hovorový výraz pre zauzlenie čriev
mizéria
biedny stav, bieda, núdza, v prenesenom zmysle nešťastie, bieda, úbohosť
mizo
- prvá časťzložených slov s významom odporu, nechute, nepriateľ-stva
mizogamia
chorobný odpor k manželstvu
mizogýn
človek trpiaci mizogýniou
mizogýnia
chorobný odpor mužov k ženám
mizomus
nepriateľvzdelania, najmä vyššieho a umeleckého

mizopédiaodpor k vlastným deťom