Jdi na obsah Jdi na menu
 


lema, lemmav matematike veta dokázaná ako pomocná pri dokazovaní inej vety; predpoklad; v jazykovede lexikálna jednotka so všetkými tvarmi reprezentovaná základným tvarom; heslové slovo v slovníku lempirazákladná menová jednotka v Hondurase lemurpoloopica s veľmi jemnou srsťou
lengyelská kultúra
vyspelá poľnohospodárska kultúra z mladšieho neo-

 litu až eneolitu, rozšírená na juhovýchode strednej Európy lenienciá lieky pôsobiace utišujúco
leninizmus
ideológia a prax Leninovho variantu diktatúry proletariátu lenitívum mierne preháňadlo
léno
pozemky alebo statky prepožičiavané za určitých podmienok do o-sobnej alebo dedičnej držby
lenticela
prieduchy v rastlinnej kôre umožňujúce výmenu vzduchu vo vnútornej časti rastliny
lento
v hudbe: zvoľna, pomaly
Leo
vo zverokruhu: Lev
leonberger
, leonberský pesmohutné žltohnedé psie plemeno
leone
menová jednotka Sierry Leone leopardveľká mačkovitá šelma žijúca pôvodne v Afrike a v Ázii, panter lepido- prvá časťzložených slov s významom šupina, šupinatý lepidopterológianáuka o motýľoch
lepok
zmes bielkovín vyskytujúca sa v normálnej forme v pšenici, glutén leporelodetská zábavná knižka v podobe rozkladacích obrázkov na kartónovom podklade lepramalomocenstvo, infekčná choroba vyvolaná Hansenovým bacilom lepróm zápalové ložisko pri lepre leprosáriumústav, nemocnica alebo osada pre malomocných, chorých na lepru
lept
grafická technika tlače z hĺbky leptocefáliapretiahnutá a v čelovej kosti znížená lebka leptómlyková časťcievneho zväzku rastliny leptomeningitídazápal mäkkých mozgových blán
leptón
častica hmoty, na ktorú nepôsobí tzv. silná sila leptónnajľahšia elementárna častica v atóme podliehajúca slabej, prípadne elektromagnetickej interakcii
leptosómny
štíhly typ človeka, útly zjav, astenický, dolichomorfný leptospiróza ochorenie zvierat vyvolané leptospirami, prenosné na človeka
lesbizmus
sexuálny záujem a styk medzi ženami, sapfizmus
lesto
v hudbe: sviežo, ľahko

letalita úmrtnosť; demografický ukazovateľpočtu zomrelých na určitú chorobu z tisíc ľudí postihnutých touto chorobou

letálnysmrtiaci, smrteľný, napr. smrteľná dávka letargiadlhodobý duševný útlm; nečinnosť, ochabnutosť Léthév starogréckej mytológii rieka zabudnutia v podsvetí
letkis
spoločenský tanec fínskeho pôvodu letorapovaha, nálada, temperament
leu
menová jednotka Rumunska a Moldavska, množné číslo lei leucínesenciálna aminokyselina v bielkovinách leucithlinitokremičitan draselný, nerast leukémiabielokrvnosť, zhubné ochorenie krvi, leukóza
leuko-
prvá časťzložených slov s významom biely, svetlý leukocytbiela krvinka
leukocytogenéza
rozpúšťanie leukocytov
leukocytopénia
pokles počtu leukocytov v krvi
leukocytopoéza
zvýšenie počtu leukocytov v krvi leukocytózachorobný nárast počtu bielych krviniek
leukoderma
belavé škvrny na pokožke z nedostatku alebo úplnej ab-sencie pigmentu
leukodermia
nedostatok kožného farbiva leukolyzínlátka rozpúšťajúca leukocyty, biele krvinky
leukopatia
porucha v množstve farbiva v pokožke, vlasoch a pod.; druhotná depigmentácia v mieste zhojenej kožnej choroby, leukoderma leukopénia chorobný pokles počtu bielych krviniek
leukoplast
náplasťna rany
leukopoéza
tvorba leukocytov
leukorágia
výtok z rodidiel
leukotázia
pohybová smerová reakcia bielych krviniek - leukocytov -na produkty baktérií
leukotómia
chirurgické odstránenie nervových spojov čelných lalokov od ostatných častí mozgu, lobotómia leukotoxínlátka poškodzujúca biele krvinky, leukocyty leukotrichiastrata pigmentu vo vlasoch, biele vlasy levzákladná menová jednotka v Bulharsku, množné číslo leva

levanduľajuhoeurópsky poloker s liečivou a voňavou silicou Levantastaré talianske označenie východnej časti Stredozemného mora levantín druh hodvábnej tkaniny
level
úroveň, vrstva, hladina, na rovnakej výške
levhart
veľká mačkovitá šelma, pôvodne žijúca v Afrike a Ázii, leopard, pardál, panter
leviatan
podľa biblie obrovský netvor stelesňujúci oceán; v prenesenom zmysle vec obrovských rozmerov
levirát
v niektorých primitívnych spoločenstvách zvyk, podľa ktorého sa vdova stala manželkou najbližšieho príbuzného zosnulého, spravidla jeho brata
levita
u starovekých Židov potomok kmeňa Levi; pomocník kňaza levitácia vznášanie sa, najmä okultické levulózafruktóza, ovocný cukor lewisitpľuzgierotvorná bojová látka, zmes organických derivátov chloridu arzenitého, páchnuca po pelargóniach lexzákon; v starovekom Ríme všeobecne záväzný predpis prijatý ľudovým zhromaždením
lexém
súhrnné označenie všetkých tvarov toho istého slova lexikalizovať daťalebo získaťsamostatný význam
lexikálny
slovný, slovníkový, vzťahujúci sa na slovnú zásobu lexikografia odbor zaoberajúci sa opisom slovnej zásoby, zostavovaním slovníkov a pod.
lexikon
, lexikónslovník, najčastejšie náučný; súpis odborných dát; slovná zásoba, lexikum
lezba, lesba
žargónové pomenovanie lesbickej ženy, lesbičky
lézia
poranenie, telesné poškodenie, porucha
ležérny
ľahkovážny, nenútený lgznačka pre logaritmus
Li
značka pre lítium liadokdusíkaté hnojivo, dusičňan sodný a vápenatý; súčasť čierneho streľného prachu, dusičňan draselný lianapopínavá rastlina, ktorá sa ovíja okolo iných rastlín liasspodný oddiel jury

libelavodováha; vodná vážka (hmyz)
liber catenatus
v stredoveku kniha pripútaná reťazou ku stolu alebo čítaciemu pultu
liber prohibitus
katolíckou cirkvou zakázaná kniha; v prenesenom zmysle z rôznych dôvodov zakázaná kniha liberáciaoslobodenie; zbavenie zodpovednosti liberalizáciauvoľnenie obchodu; celkové politické a spoločenské uvoľ-nenie; uznanie súkromného vlastníctva; obmedzenie vplyvu štátnej moci liberalizmussúhrn politických a ekonomických názorov vyslovujúcich požiadavku úplnej politickej a ekonomickej voľnosti; zmierlivosť, zhovievavosť liberálnyslobodomyseľný; znášanlivý, zmierlivý
libero
vo futbale stredný obranca
liberté, égalité, fraternité
voľnosť, rovnosť, sloboda, heslo Veľkej francúzskej buržoáznej revolúcie v 18. storočí
libertin
v starovekom Ríme prepustený otrok, prepustenec; človek voľ-ných názorov a mravov; člen evanjelickej sekty odporcov Kalvinovej mravnej náboženskej prísnosti
liberum veto
voľné zakazujem; v Poľsku v 17. a 18. storočí právo členov šľachtického snemu hlasovaťproti návrhu a zmariťtak hoci jediným hlasom prijatie aj väčšinového uznesenia; slobodné veto, námietka, ktorú nie je treba zdôvodňovať libidotúžba po slasti, najmä pohlavnej; pohlavná túžba, pohlavný pud Libra vo zverokruhu: Váhy librazákladná menová jednotka vo Veľkej Británii; stará britsko-americká jednotka (0,453 kg), pound
librácia
výkyv, kolísanie libretotext dramatického diela; ideový náčrt výstavy; slovesný podklad hudobného diela, napr. opery
libri prohibiti
zakázané knihy
licencia poetica
, básnická licencia odchýlka od jazykových pravidiel básnickej tvorby z dôvodu zachovania rytmu, rýmov a pod. licenciavoľnosť; povolenie; zmluva o využití patentu alebo vynálezu,

 prípadne osvedčeného výrobného postupu licetje dovolené, opak non licet
licitácia
dražba, verejný predaj; zjednávanie, dohadovanie sa ličitropický ovocný strom aj s jedlými plodmi, pochádzajúci z Číny lidarlaserový rádiolokátor
líder
, leader hovorca; vodca; vedúci, vedúca osobnosť lidomorská pláž s prepychovým spoločenským vybavením; prímorské nekryté kúpele; piesočná lavica, pobrežná hrádza
lienitída
zápal sleziny lieno-prvá časťzložených slov s významom slezina
lienomalácia
zmäknutie sleziny
lientéria
nestrávené jedlo v stolici pri hnačke liftvýťah; v športe slangový výraz pre útočný úder s hornou rotáciou loptičky, liftovaný úder
liftboy
pracovník obsluhujúci výťah
lifting
beh, aj beh na mieste s cieľom uvoľniťa posilniťlýtkové svalstvo liftvan veľký kontajner ligazväz, združenie; spojenectvo; najvyššia celoštátna športová súťaž ligament, ligamentum väzy upevňujúce kĺby; obväz
ligant, ligand
koordinovaná skupina molekúl
ligatúra
spojenie, spájanie; v hudbe oblúčik spájajúci dve noty rovnakej výšky; podviazanie cievy
Light Scribe
technológia umožňujúca napáliťobraz alebo text na povrch

CD alebo DVD priamo napaľovacou jednotkou počítača
lignát
izolačný materiál alebo ohňovzdorný obklad z drevovláknitého materiálu spojeného cementom lignifikáciadrevnatenie
lignín
súbor polymérnych zlúčenín spôsobujúci zdrevnatenie bunkovej steny lignitnajmladší druh hnedého uhlia
lignos
druh lisovanej drevovláknitej dosky lignózasúbor rastlín s prevahou krovísk a stromov lignumdrevo
ligula
blanitý výrastok na rozhraní pošvy a čepele tráv, paliem a iných

rastlín, jazýček
ligurián
člen mužského mníšskeho rádu, redemptorista
lichen
chronické kožné ochorenie, lišaj; lišajník lichneológianáuka o lišajníkoch
likér
sladký sirupovitý alkoholický nápoj likvefakciapremena plynnej látky na kvapalnú; skvapalnenie
likvet
, liquet už je mi to jasné, už mi svitá
likvida
spoluhláska sonorná, sonantná, napr. l alebo r likvidáciavyúčtovanie, vyrovnanie; vybavenie; zrušenie, odstránenie, zničenie likvidita,likvidnosť platobná schopnosť; peňažná pohotovosť
likvor, liquor
tekutina; šťava, tekutina, mok; mozgový mok
lila
bledofialový, orgovánovej farby
lilangeni
menová jednotka Svazijska liliputneprirodzene malý človek alebo iný tvor, porucha spôsobená určitými fyziologickými poruchami; veľmi malý knižný formát (3,5 x 4,5 cm); veľmi malý závit
Liliput
rozprávková krajina trpaslíkov v románe anglického spisovateľa
J. Swifta Gulliverove cesty
lilipután
neprirodzene malý človek alebo iný tvor, liliput
liliputka
zakrpatené plemeno sliepok limanmorský záliv neúplne oddelený kosou od mora, pobrežné jazero oddelené piesočnou hrádzou od mora limbavysokohorská borovica s jedlými plodmi
limbický
okrajový, s lemom limburgernemecký mäkký syr  v tvare tehly limbusvodorovný delený kruh, súčasťuhlomerných zariadení; predpeklie, podsvetie; v medicíne okraj, medza
limes
hranice ríše Karla Veľkého proti pobaltským Slovanom
limes Romanus
opevnená starorímska hranica proti severným a východným susedom limetadruh malých citrónov aj nápoj z nich vyrobený limikolnýživočích žijúci v bahne alebo na bahne limitmedza, hranica hodnoty, výkonu a pod.

limitajeden zo základných pojmov matematickej analýzy, medza, ku ktorej sa premenná veličina približuje

limitatívny obmedzujúci, obmedzovací
limitativum
vymedzovacie zámeno (sám, každý, všetci)
limited
anglický výraz pre obmedzený; označenie spoločnosti s ručením obmedzeným, skratka Ltd.
limnetický
, limnickýsladkovodný, jazerný limnickývnútrozemský, sladkovodný limnigrafprístroj registrujúci časový priebeh výšky vodnej hladiny limno- prvá časťzložených slov s významom jazero, bažina, vnútrozemský limnobiológianáuka o živote organizmov v sladkých vodách limnobiosprejavy života v sladkých vodách limnofilnýžijúci v sladkých vodách limnofytrastlina žijúca v jazere alebo rieke, v sladkej vode limnológianáuka o vnútrozemských vodách, ich fyzikálnych, biologic-kých a chemických vlastnostiach, súčasťhydrografie
limon, lemon
citrón
limonáda
ovocný nápoj sýtený oxidom uhličitým
limonit
vodnatý kysličník železa, málo výdatná železná ruda; hnedeľ limoterapiakúpeľná bahenná liečba limpidnýpriesvitný, priezračný, čistý limuzínauzavretá štvordverová karoséria automobilov, viacmiestny uzavrený automobil s dvomi radmi sedadiel lindatopoľbiely
line, linea
čiara, línia
lineál
pravítko lineálnypriamy, priamočiary
lineament
rysy obličaja; čiary na rukách; charakteristický rys; v geológii lineárny zlom
lineárna
 rovnicarovnica prvého stupňa s neznámou naviac v prvej moc-nine
lineárny
priamočiary; týkajúci sa priamky; štíhly, leptosómny, astenický, dolichomorfný (typ človeka)

lingam symbol plodnosti indického boha Šivu, penis
lingua
jazyk
lingvála
spoluhláska tvorená jazykom proti podnebiu, napr. l, r. lingvistikajazykoveda, náuka o jazykoch
lingvo-
prvá časťzložených slov s významom jazyk, reč, jazykoveda línia čiara, priamka; rys, ťah, obrys; hranica, frontová čiara; smer politic-kej a inej činnosti; v biológii rad príbuzných jedincov; vojenský sled, rozvinutý rad vojnových lodí
liniatúra
linkovanie, čiarkovanie
liniment
farmaceutický výrobok, mastivo na vtieranie do pokožky linínnefarbiteľná časťbunkového jadra, achromatín linnéitsulfid kobalnatý, nerast
lino-, lin-
prvá časťzložených slov s významom ľan, ľanový, plátno, plátený linoleátsoľkyseliny linolénovej
linoleum
podlahová krytina
linoryt
grafická technika tlače z výšky
linotyp
riadkový sádzací stroj
linotypia
fotografická kópia alebo zväčšenina na tkaninách
lint
, lintersvlákna zostávajúce v semenách bavlníka pri vyzrňovaní bavlny, surovina pre acetátovú celulózu používanú pri výrobe streľnej bavlny a filtračných papierov
lipáza
enzým, ktorý štiepi tuky na glycerín a mastné kyseliny lipémiahladina lipidov v krvi lipicánspravidla biely menší plnokrvný kôň, pôvodne zo žrebčínca Lipica v Terste
lipidy, lipoidy
organické látky odvodené od vyšších mastných kyselín, estery mastných kyselín nerozpustné vo vode lipiodolchemická kontrastná látka používaná pri röntgenovaní
lipo-
prvá časťzložených slov s významom tuk, tukový lipodystrofia porucha látkovej premeny tukov a jej prejavy lipofágbunka obsahujúca pohltené kvapky tukových látok lipofibrómnezhubný nádor z väzivového a tukového tkaniva lipofilnýrozpustný v tukoch

lipogénnytvoriaci tuk, tukového pôvodu lipochrómorganické farbivo určujúce sfarbenie pokožky lipochrómia väčšie nahromadenie lipochrómov v krvi
lipóm
nezhubný nádor z tukového tkaniva
lipomatóza
chorobné bujnenie tukových buniek
lipoproteid
jednoduchá bielkovina obsahujúca tukovú zložku viazanú na bielkovinu
liposukcia
chirurgické odsávanie prebytočného podkožného tuku z estetických dôvodov lipozómmikroskopická častica dopravujúca výživné látky hlboko do podkožia
liquet
už mi svitá, už je mi to jasné!
lira
starý ruský a ukrajinský ľudový strunový nástroj lirokonitarzeničnan medi a hliníka, jednoklonný nerast listazoznam, výkaz
lister
lesklý povlak na skle alebo fajanse; ľahká lesklá bavlnená látka listeriózainfekčné ochorenie nervového systému prenosné zo zvierat na človeka -litdruhá časťzložených slov s významom kameň, pevnosťkameňa lit, lita menová jednotka Litvy
litánia
modlitba zložená z prosieb prednášaných striedavo ľudom a prednášačom; vytrvalá prosba; v prenesenom zmysle zdĺhavý výklad literapísmeno; doslovné znenie zákona
literál
vo výpočtovej technike lexikálna jednotka, ktorá priamo reprezentuje hodnotu
literatúra
písomníctvo, slovesnosť, súhrn slovesných diel umeleckých aj odborných
litiáza
chorobná tvorba kameňov v tele; vírusové ochorenie hrušiek litifikáciapremena nespevnenej usadeniny na pevnú horninu litispedencia prekážka súdneho konania
lítium
najľahší alkalický kovový prvok, značka Li
lito-
prvá časťzložených slov s významom kameň, kamenný litocystotómia chirurgické otvorenie močového mechúra a odstránenie močových kameňov

litofánia priesvitný obrázok z porcelánu litofytorganizmus prispôsobený životu na kameňoch litogenézasúhrn pochodov vedúcich ku vzniku usadených hornín litografiakamenotlač, druh tlače z plochy litoklastzariadenie na drvenie kameňov, napr. močových, litotryptor litoklázapuklina v zemskej kôre
litolapaxia
odstránenie rozdrvených močových kameňov z močového mechúra litológianáuka o sedimentárnych horninách, sedimentológia litonefrotómiachirurgické otvorenie obličkovej panvičky a odstránenie kamienkov z nej litonefrózakamene v obličkovej panvičke so zmenami v obličke litorálpribrežná oblasťmora a sladkých stojatých vôd; morské usadeniny pobrežného pásma litosférazemská kôra; vonkajší zemský obal
litoskop
sonda na zisťovanie močových kameňov litotesštylistické zjemnenie, najmä vyjadrenie kladu dvomi zápormi (napr. nemôžem nevidieť)
litotómia
chirurgické odstránenie kameňov z tela
litotrypsia
rozdrvenie kameňov, napr. v močovom mechúre litotryptor zariadenie na drvenie kameňov, napr. močových, litoklast littera scripta manet napísané slovo platí
lituanistika
odbor, ktorý sa zaoberá jazykom, kultúrou a históriou litovského národa
lituráza
odchádzanie obličkových kameňov močom liturgiabohoslužobný cirkevný poriadok; bohoslužba
livarot
druh francúzskeho mäkkého syra v malých kotúčoch previazaných prúžkom červeného papiera
live, lájf
anglický výraz pre priamy, živý, bezprostredný, vysielaný naži-vo, vytváraný priamo livedomodrasté sfarbenie pokožky ako dôsledok poruchy kapilárneho krvného obehu
lividita
bledosťs modrastým nádychom
livrej
uniforma sluhov alebo zamestnancov, napr. hotelov

lizéna zvislý plochý výstupok na čelnej strane budovy bez hlavice a pätky