Jdi na obsah Jdi na menu
 


n značka pre celé kladné číslo; značka pre neutrón N značka pre dusík; značka pre newton
N. B.
alebo NB skratka výrazu nota bene
nabla
v matematike operátor alebo názov pre diferenciálny vektorový operátor, tzv. Hamiltonov operátor
nabob
pôvodne v Indii posmešné označenie úradníka britskej Východoindickej spoločnosti v 18. storočí; titul správcu indickej provincie; neskôr orientálny kniežací titul; nadutý boháč nacifikáciapresadzovanie, uplatňovanie nacistických metód a zásad do

života spoločnosti
nacionál
pseudovlastenec nacionálesúhrn osobných údajov, najčastejšie v podobe písomného dokumentu
nacionálie
osobné údaje; opis osoby nacionalitanárodnosť
nacionalizácia
znárodnenie
nacionalizmus
prehnané vlastenectvo; ideológia na základe presvedčenia o výnimočnosti či dokonca nadradenosti vlastného národa nacionálny národný, vzťahujúci sa k verejnému a politickému životu národa
nacizmus
nacionálny socializmus; nemecký národný socializmus A. Hit-lera
nadácia
majetok natrvalo venovaný na všeobecne užitočný účel; donácia; nezisková, účelová organizácia
nadir
podnožník; vrchol neviditeľnej časti pomyselnej nebeskej pologule; myslený bod na oblohe ležiaci priamo oproti zenitu
nadobor
hviezda najvyššej svietivosti, s veľkým priemerom a nízkou hustotou
nafír
perzsko-arabský dychový nástroj, druh trubky

naftakvapalná prírodná živica z uhlíka a vodíka; frakcia získaná destiláciou ropy

naftalén aromatický uhľovodík, biela kryštalická látka
naftalín
technický naftalén; prostriedok proti moľom
naftén
nasýtený uhľovodík, ktorý sa nachádza v rope a používa sa v chemickom priemysle
naftol
derivát naftalénu, používa sa v kozmetickom priemysle
nagan
stará ruská vojenská pištoľ
nagana
infekčné ochorenie koní a dobytka v Afrike prenášané muchami tse-tse
nahajka
ruský korbáčzaťažený kovovými guľôčkami
nahib
titul nižšieho správneho úradníka v islamských krajinách naidka malý vodný červ riek a jazier
naigeria
japonská forma voľného kladenia kvetov do vázy
naira
menová jednotka Nigérie
naivita
prostota, prirodzenosť, nenútenosť, nestrojenosť; hlúposť naivné umenielaické, neškolené umenie, ktoré sa blíži umeleckému cíteniu a prejavu detí
najáda
v starogréckom bájosloví vodná víla; plochá vodná larva s nedokonalou premenou, napr. u vážky
nakír
perzsko-arabský ľudový nástroj pripomínajúci téglik potiahnutý kožou, na ktorý sa tlčie dvomi paličkami nakritvodnatý kremičitan hlinitý
namáz
moslimská modlitba odriekavaná päťkrát denne namurnajnižší stratigrafický stupeňhorného karbónu
nandu
juhoamerický pštrosovitý vták
nanizmus
trpasličí vzrast vyvolaný poruchou činnosti žliaz s vnútorným vylučovaním, mikrosómia, nanosómia
nano-
prvá časťzložených slov s významom malosť, drobnosť; predpona s významom miliardtina
nanocefália
malý vzrast hlavy u trpaslíkov
nanomélia
nadmerne krátke ruky a nohy u trpaslíkov
nao
stredoveká plachtová loďs tromi alebo štyrmi sťažňami, nef
náos
hlavná kultová miestnosťchrámu v antickom Grécku; miestnosť

gréckeho antického domu
napalm
náplňvysokozápalných bômb, rôsolovitá látka; stužovadlo z palmitu sodného a hlinitého s ďalšími prísadami
napizmus
teória, podľa ktorej pásmové pohoria vznikli nasúvaním príkrovov
narácia
sprostredkovanie deja rozprávaním; v diplomacii úvodná formula textu uvádzajúca dôvod vydania listiny
naratívny
rozprávajúci, vykladajúci
narátor
rečník, rozprávač
narceín
alkaloid ópia, droga
narcis
okrasná cibuľovitá záhradná rastlina so žltými alebo bielymi kvet-mi, patrí do čeľade amarylkovitých; v prenesenom význame človek trpiaci sebaláskou, márnivý človek
Narcis
v starogréckej mytológii krásny chlapec zamilovaný sám do seba narcizmus chorobná láska k vlastnému telu; márnivosť, sebaláska nargilé orientálna vodná fajka, kalián
narko-
prvá časťzložených slov s významom narkotikum, narkóza, narkotický narkoanalýzaliečba spočívajúca v omámení vedomia pacienta hypnotikami s cieľom umožniťkomunikáciu lekára a pacienta narkolepsiachorobná spavosťprejavujúca sa záchvatmi krátkeho spánku narkoman človek užívajúci narkotiká narkomániachorobná túžba po omamných látkach a ich trvalé užívanie; závislosťna omamných látkach
narkotik
osoba užívajúca omamné látky
narkotikum
droga; látka vyvolávajúca narkózu; celkové anestetikum, omamný prostriedok narkotizáciastrata vnímania bolesti a strata vedomia pacienta vyvolaná narkotikami, napr. pri operácii, uspatie narkotickými prostriedkami narkóza celkové znecitlivenie organizmu napr. pri operácii
nartex
krytá pravouhlá predsieňzápadného vchodu do starokresťanskej alebo byzantskej baziliky
narval
morský cicavec podobný delfínovi
nasciturus
ešte nenarodený, ale počatý jedinec

nasion koreňnosa
nastia, nastický ohyb
rastový jav rastlín spôsobený vonkajšími dráždivými podnetmi, napr. svetlom alebo teplom
natalita
pôrodnosť; nativita, demografický ukazovateľpočtu narodených na 1000 obyvateľov
natálny
týkajúci sa narodenia
nativita
pôrodnosť; natalita; vstupné údaje pre zostavovanie horoskopu zrodenia, vzniku, založenia niečoho
nativizmus
názor, že duši sú vrodené idey a poznanie je iba rozpomínanie natívny prírodný
natrémia
hladina sodíka v krvi
nátrium
alkalický prvok sodík
nátriumbikarbonát
sóda bikarbóna; jedlá sóda, biely prášok rozpustný vo vode, používa sa na zlepšenie trávenia
natrolit
minerál zo skupiny zeolitov
nátron
hydroxid sodný
nátryl
druh melodickej hudobnej ozdoby
natura naturans
príroda tvoriaca (aktívna, tvorivá)
nátura
povaha, prirodzenosť
naturálie
prírodné látky; prirodzené veci alebo úkony; poľnohospodárske plodiny, suroviny, veci pre osobnú potrebu (uhlie a pod.) poskytované ako časťmzdy
naturalistický
prirodzený, neskresľujúci, ostro realistický; drsný naturalizácia zdomácnenie, napr. zvierat; udelenie štátneho občianstva cudzincovi
naturalizmus
umelecký smer z konca 19. storočia zobrazujúci skutočnosť často až prehnane podrobne, najmä jej negatívne črty; názor na výlučnosť, oduševnelosťprírody
naturálny
prírodný, prirodzený, pôvodný; nevyplácaný v peniazoch, ale napr. v potravinách či inom tovare
nature morte
doslovne: mŕtva príroda; zátišie vo výtvarnom zmysle naturel prirodzená povaha, svojráznosťv chovaní, nadanie, najmä umelecké; druh bavlnenej tkaniny
naturizmus
hnutie za kult nahoty, nudizmus; smer vo francúzskej litera-

túre na konci 19. storočia
nau-
prvá časťzložených slov s významom loď, morský naufragium stroskotanie lode
naupatia
morská nemoc, morská choroba naupliuslarva kôrovcov
nautický
plavebný, moreplavecký
nautika
náuka o správnom vedení lode, navigácia
nautilus
stojatý pohár v podobe lode, ktorého čaša je tvorená z mušle

Nautila; ponorné čerpadlo; v prenesenom zmysle ponorka nauzea pocit nevoľnosti, nutkanie na zvracanie
naveta
úzky dlhý výbrus drahých kameňov, lodička
navigácia
odborné riadenie letu lietadla alebo plavby lode; riečna pobrež-ná hrádza, splavný prietok, kanál
nazála
nosová hláska, nosovka
nazalizácia
zmena ústnej hlásky na nosovú; zapojenie nosnej dutiny pri výslovnosti
nazarejskí
prvotní kresťania židovského pôvodu; starokresťanská sekta hlásajúca záväznosťStarého zákona aj pre kresťanov; príslušníci maďarskej sekty v 19. storočí uznávajúcej ako prameňviery iba Nový zákon
nazarén
stúpenec nazarenizmu; kresťan zo začiatku kresťanstva, nazarejec
nazarenizmus
maliarsky smer 1. polovice 19. storočia usilujúci o znovuvzkriesenie kresťanského umenia
nazarénstvo
kresťanstvo
nazo-, naso-
prvá časťzložených slov s významom nos, nosný, nosový nazofaryngitída zápal nosohltana
NDP
Net Domestic Product, čistý domáci produkt
Ndrangheta
korzická mafia
ne vis in idem
nie dvakrát o tom istom, obecná zásada trestného práva,

že pre ten istý trestný čin nie je možné po právoplatnom rozsudku rozhodovaťznovu neandertálecpračlovek žijúci asi pred 100 000 rokmi
nearktis
rastlinná a živočíšna oblasťGrónska, USA, Mexika a Kanady

neartikulovanýnečlánkovaný, nezrozumiteľný (rečový prejav) nebula hmlovina; uzatvárateľná oplátka na liek v prášku; ľahký očný zákal
nebulant
kto vyslovuje svoje myšlienky nejasne alebo zastiera určité skutočnosti, nebulista
nebulárny
vytvorený z hmloviny, hmlovinový nebulizátorrozprašovač
nebulózny
hmlistý, nejasný, zastretý
necesér
kazeta alebo malý kufrík na úschovu drobných toaletných alebo cestovných potrieb
necking
erotická hra, erotické dotyky v hornej časti tela
nediskrétny
nešetrný, nezachovávajúci zverené tajomstvo; dotieravý nefelín kremičitan hliníka, draslíka a sodíka, horninotvorný nerast zo skupiny živcov
nefelometer
prístroj na meranie koncentrácie látok založený na meraní rozptylu svetla; prístroj na meranie množstva rozptýlených častíc v atmosfére
nefelometria
určovanie koncentrácie rozptýlených častíc meraním intenzity rozptylu svetla
neforemný
nepekného alebo neurčitého tvaru; beztvarý; nevzhľadný, neúhľadný nefoskopprístroj na určovanie smeru a rýchlosti pohybu oblakov nefralgia bolesťobličiek; kolika
nefrektómia
chirurgické odstránenie obličky (úplné alebo čiastočné) nefrídia jednoduchý vylučovací orgán niektorých bezstavovcov nefrídium jednoduchý vylučovací orgán niektorých bezstavovcov nefrit zelený minerál zo skupiny amfibilov, ozdobný kameň
nefritída
zápal obličiek
nefrocystitída
zápal močového mechúra a obličiek
nefrocyt
blúdivá bunka niektorých bezstavovcov
nefrogénny
obličkového pôvodu
nefrografia
röntgenové zobrazenie obličiek
nefrogram
röntgenová snímka obličiek a močových ciest
nefrolit
obličkový kamienok

nefrolitiázaobličkové kamene nefrológianáuka o obličkách a ich chorobách nefromegáliazväčšenie obličiek nefrónzákladná funkčná a stavebná jednotka obličiek
nefroptóza
blúdivá oblička nefropyelitídazápal obličky a jej panvičky
nefrorária
chirurgické upevnenie bludnej obličky
nefros
oblička, ľadvina nefrózachorobné odumieranie obličkových buniek s poškodením kanálikov, nezápalové ochorenie obličiek
negácia
popieranie, zápor; odmietnutie tvrdenia, zamietnutie
negatív
fotografická snímka s prevrátenými svetelnými hodnotami; fotografický, filmový alebo televízny obraz v doplnkových tónoch negativizmuschorobný odpor ku všetkému, najmä v období puberty; popieranie všetkých kladných a zdôrazňovanie záporných javov; záporný vzťah k niekomu alebo niečomu
negatívne číslo
záporné číslo = číslo menšie ako nula
negatívny
záporný, odmietavý; odporujúci
negatívum
záporná stránka; záporný slovesný tvar
negližé
spodná bielizeň; nedostatočné oblečenie
negácia
popieranie, odmietanie; vo výpočtovej technike jednočlenná ope-rácia, ktorej výsledok má opačnú hodnotu ako operand negociácia vyjednávanie, dohadovanie, obchodné jednanie; sprostredkovanie
negovať
popierať, odmietať; pôsobiťv zápornom zmysle negramotnosťneznalosť čítaťa písať, analfabetizmus; nevzdelanosť; nekultúrnosť
négritude
černošská kultúra, hrdosťna černošský pôvod; hnutie moder-ných francúzsky píšucich Afričanov oslavujúcich černošstvo negrizmus afrokubánska poézia, poézia kubánskych autorov s tematikou černošských náboženských a folklórnych zvykov
negroidný
majúci černošský ráz, černošský
neguš
etiópsky cisár
nekonformný
neprispôsobivý; ktorý sa neprispôsobuje

nekro- prvá časťzložených slov s významom mŕtvy, umieranie, smrť nekrobióza postupné odumieranie tkaniva; prežívanie tkaniva po smrti organizmu (vlasy, nechty a pod.)
nekrofág
živočích živiaci sa mŕtvym telom iného živočícha nekrofíliasexuálna deviácia, ktorá sa prejavuje erotickou náklonnosťou k mŕtvolám, nekrománia
nekrofyt
rastlina žijúca na hmote z rozkladu odumretých organizmov nekrológ prejav o zosnulom hodnotiaci jeho život a dielo; zoznam zosnulých (napr. mníchov)
nekromancia
vyvolávanie duchov zosnulých, duchárstvo
nekropola
veľké predhistorické a staroveké pohrebisko, mesto mŕtvych nekropsiaznalecká obhliadka a skúmanie mŕtvoly; pitva
nekróza
odumieranie živočíšneho alebo rastlinného tkaniva alebo celých častí organizmu
nektár
v starogréckom bájosloví nápoj bohov; lahodný nápoj; sladká vonná šťava kvetov na prilákanie hmyzu
nektárinka
sladké ovocie podobné broskyni
nektón
spoločenstvo väčších vodných živočíchov plávajúcich na hladine nelegitímny nezákonný, odporujúci zákonu; nemanželský nelineárna sústava sústava dvoch fyzikálnych veličín, ktorých vzťah nie je vyjadrený lineárnou rovnicou nelsonchvat v zátylku pri zápasení a pri zachraňovaní topiacich sa nematóda hlísta (cudzopasný červ) nemesispomsta, odplata; spravodlivosť
Nemesis
starogrécka bohyňa spravodlivosti a odplaty
nengó
éra letopočtu v Japonsku, vyhlásená po prvý raz v roku 645, ktorá začína nástupom cisára na trón
nénia
starorímsky žalospev; pohrebná pieseň; lyrická báseň