Jdi na obsah Jdi na menu
 


u značka pre atómovú hmotnostnú jednotku
U
značka pre urán
ubi bene, ibi patria
kde je dobre, tam je vlasť
ubikácia
spoločná ubytovňa; krytý priestor pre zvieratá chované v zajatí ubikvist organizmus, ktorý môže žiťkdekoľvek, v akomkoľvek prostredí, kozmopolita
ubikvita
schopnosťžiťv rôznych podmienkach, všadeprítomnosť UBV-systém štandardný systém hviezdnych veľkostí pre fotoelektrické a fotografické merania s tromi optickými filtrami
ued
suché púštne údolie najmä na Sahare, zaplnené vodou iba po zimných a jarných dažďoch, vádí
UFO
skratka: Unidentified Flying Object, neidentifikovaný lietajúci pred-met, lietajúci tanier
ugrofinistika
odbor skúmajúci jazyky, históriu a kultúru ugrofínskych národov (Fínov, Estóncov a Maďarov)
ucha
ruská rybia polievka
ukijoe
japonský farebný drevorez so žánrovou tematikou
ukulele
strunový brnkací nástroj, havajská gitara so štyrmi strunami ulalgia bolesť čeľuste
ulcerácia
tvorba vredov, vredovatenie
ulcerózny
vredový, vredovitý
ulcus
vred, najmä žalúdka alebo dvanástnika
ulema
mohamedánsky vykladačnáboženstva a zákonov, znalec koránu, teológ a právny poradca
ulexit
vodnatý a zásaditý boritan sodíka a vápnika, nerast
ulita
vápenatá škrupina chrániaca telo niektorých mäkkýšov
ullmanit
sulfid niklu a antimónu, nerast
ulma
lakťová kosť, lakeť
ulmifikácia
pôdotvorný proces, pri ktorom sa organické zvyšky menia na rašelinu

ulmit prirodzená kyselina humínová
ulna
lakťová kosť
ultima ratio
posledný, krajný prostriedok
Ultima Thule
bájna zem niekde na konci sveta; niečo nedosiahnuteľne vzdialené, odkiaľsa už nedá pokračovať
ultimátum
kategorická požiadavka spojená s vyhrážkou násilia; naliehavá, bezpodmienečná požiadavka; výzva jedného štátu druhému, aby prijal určité podmienky alebo splnil požiadavky pod hrozbou zahájenia vojny; posledné napomenutie
ultra-
prvá časťzložených slov s významom nad, cez, krajne, neobyčajne ultraakustika náuka o ultrazvuku, súčasťfyziky ultračasticaultramikroskopická častica
ultrafialové žiarenie, UV
neviditeľné žiarenie, ležiace za fialovou čiarou spektra, s vlnovou dĺžkou od 100 do 400 nm
ultrafialový
nachádzajúci sa za fialovou farbou spektra ultrafiltrácia oddeľovanie nízkomolekulárnych látok
ultraizmus
literárny smer po 1. svetovej vojne hlásajúci prerušenie zväzkov s tradíciou; bezstarostnosť; zaujatie pre témy modernej doby ultrakrátke vlny kmitočtové rádiokomunikačné pásmo v rozsahu 300 –

3000 Mhz, decimetrové vlny, skratka UKV, UHF
ultramarín
prírodný aj syntetický modrý pigment; sýtomodrá farba ultramontanizmus hájenie centralistických záujmov katolíckej cirkvi a pápeža aj proti záujmom štátnym a národným ultrasonografiasonografia
ultrazvuk
zvuk s kmitočtom nad 20 000 Hz, čiže za hranicou normálnej počuteľnosti
ultražiarenie
ultrafialové žiarenie
ulvit
oxid železa a titánu
umakart
obchodná značka pre umelý kartón; papier vytvrdený pomocou umelej živice
umangit
selenid medi
umbela
súkvetie, okolík; strechovitý baldachýn, menšie oválne nebesá na prenášanie oltárnej sviatosti
umbikus
pupok

umbra tmavé jadro slnečnej škvrny
umiak
kožený čln indiánskych žien
umlaut
prehláska
umpire
hlavný tenisový rozhodca a vyvýšené miesto, kde sedí
un poco
v hudbe: trochu
UN
skratka výrazu United Nations, Spojené národy, Organizácia spojených národov, OSN
unanimita
jednomyseľnosť, jednota názorov
unanimizmus
estetický smer vo Francúzsku začiatkom 20. storočia, presadzujúci kolektívnu súdržnosť ľudí
undbundling
rozdelenie firmy na právne samostatné časti
uncia, unca
anglická váhová jednotka, jedna šestnástina libry = 28,35 gramu; staroveká rímska jednotka hmotnosti aj minca; stredoveká jednotka hmotnosti
unciálne písmo
veľké tlačené zaoblené písmo nerozoznávajúce malé a veľké písmená, unciála
undácia
trvalé vlnenie zemskej kôry na veľkej ploche vplyvom slabého, ale stáleho tlaku v obdobiach pevninotvorných pohybov underground pod zemou, podzemný; neoficiálne hnutie alebo kultúrny smer, tajný prúd protestujúci proti konformite, oficiálnej kultúre; disent, ilegalita, hnutie odporu
undina
vodná víla, rusalka v staronordickej mytológii; nádobka na vyplachovanie oka
undulácia
vlnenie, kmitanie; zvrásňovanie zemskej kôry vplyvom bočného tlaku pri horotvorných pohyboch
unfair, unfér
nečestné, neslušné, nepatričné konanie; v športe nešportové konanie, ktoré je v rozpore s pravidlami slušnej hry
ungelt
stredoveký trhový poplatok; miesto výberu tohto poplatku; v stredovekých mestách sklad tovaru a miesto pobytu cudzozemských kupcov
unguentum
lekárenská masť
uni-
prvá časťzložených slov s významom jeden, jednotný
únia
jednota, zväzok, spolok; zjednotenie organizácií, štátov a pod. uniat príslušník gréckokatolíckej cirkvi

uniatská cirkev zjednotená gréckokatolícka cirkev vytvorená v roku

1596 spojením poľskej a litovskej pravoslávnej cirkvi s rímskokatolíckou a pod rímskym pápežom
unicelulárny
jednobunkový
unifikácia
zjednotenie, zjednocovanie, jednotnosť, spojenie do jedného celku
uniforma
jednotný odev, najmä ozbrojených zložiek, napr. polície a armády
uniformita
jednotnosť, jednotný ráz; dobrovoľná alebo vynútená jednotnosťnázorov, obliekania, chovania a pod.
unikát
jediné vyhotovenie diela, jediný jestvujúci exemplár; jediná vec svojho druhu, unikum
unikum
jedinečná vec, jedinečnosť, vzácnosť, unikát; maďarský bylinný likér
unilaterálny
jednostranný, jestvujúci len na jednej strane
Union Jack
britská štátna vlajka
union
jednota, spojenie, zväzok, spolok, združenie
uniparita
samica, ktorá v jednom vrhu privádza na svet len jedno mláďa unisex jednopohlavnosť; nerozlíšenosťmužského a ženského oblečenia a účesu
unisono
jednohlasne, jedným hlasom; súhlasne; jednohlas; jednomyseľne unit merná jednotka, diel, dielik
unitarizmus
systém organizácie štátnej moci vykonávanej jednotne ústrednou vládou; náboženské hnutie zdôrazňujúce jednotu Boha a odmietajúce dogmu o Trojici
unitárny
jednotný
univalentný
jednomocný (prvok)
univerbizácia
vytváranie jednoslovných pomenovaní z viacslovných; nahrádzanie dvojslovného výrazu jednoslovným, napr. Čedok = Československá dopravná kancelária
univerzalita
všestrannosť, všeobecnosťpoužitia, schopností, vedomostí, vzdelania
univerzalizmus
všestrannosť, všeobecnosť; zdôrazňovanie všeobecného proti čiastočnému; metafyzický názor považovania sveta za nadra-

dený celok; smer usilujúci o objavenie jazykových univerzálií in-duktívne a súčasne s tím operovaťkategóriami spoločnými pre všetky jazyky
univerzálny
všeobecný, všestranný; všestranne schopný alebo vzdelaný; všestranne použiteľný, napr. nástroj
univerzita
vysoká škola väčšinou humanitného zamerania univerzum vesmír, kozmos
unkcia
namazanie masťou; pomazanie tzv. sväteným olejom (obrad v katolíckej cirkvi)
unlimited
neobmedzený, neohraničený
UNNRA
skratka výrazu United Nations Relief and Rehabilitation Administration, pomocná akcia OSN v roku 1945 a nasledujúcich rokoch pre krajiny postihnuté vojnou
unus pro multis
jeden za všetkých
up to date
moderný, zodpovedajúci poslednej móde alebo názorom upanišády staroindické náboženské a filozofické texty, podklad bráhmanského učenia
upas
tropický strom, z ktorého Malajci získavajú prudký šípový jed; šípový jed z tohto stromu, ančar
update
aktualizácia, zdokonalenie; úprava tej istej verzie počítačového programu za novšiu
upgrade
vyššia verzia počítačového programu
uracil
pyramídová báza, jedna zo základných zložiek nukleových kyselín uragán prudká víchrica v Severnej Amerike, hurikán
uralolit
fosforečnan vápnika a berýlia, nerast
urán
kovový rádioaktívny prvok, značka U
uranín
oxid uraničitý, rádioaktívny nerast
uranizmus
pohlavná náklonnosťmuža k mužovi, mužská homosexualita urano- prvá časťzložených slov s významom urán, uránový; nebo, hviezdna obloha
uranografia
zobrazenie, opis hviezdnej oblohy
uranolatria
uctievanie nebeských telies ako božstva
uranológia
hvezdárstvo
uranometria
zobrazovanie hviezdnej oblohy s označovaním hviezd pís-

 menami gréckej abecedy
uranopilit
vodnatý a zásaditý síran uránu, nerast
uranoskop
hviezdny glóbus urátsoľkyseliny močovej uratúriavýskyt kyseliny močovej a jej solí v moči
urbanizácia
vytváranie mestského rázu vidieckych sídiel; sústreďovanie obyvateľstva do miest
urbanizmus, urbanistika
architektonická výstavba miest a sídlisk; časť územného plánovania
urbariálny
týkajúci sa niekdajšieho poddanského pozemkového majetku a poddanských povinností; poddanský
urbárium
, urbárdruh pozemkovej knihy
urbi et orbi
mestu a svetu; pápežské slávnostné posolstvo a požehnanie určené celej katolíckej cirkvi
urbura
v stredoveku kráľovský príjem z baní na striebro
urea
močovina
urémia
chorobné vylučovanie moču do krvi, zlyhanie obličiek; hromadenie dusíkatých látok v organizme spôsobené nedostatočnou funk-ciou obličiek
uretán
karbamín etylnatý, uspávací prostriedok; liek proti leukémii uretermočovod
ureter-, uretero-
prvá časťzložených slov s významom močovod ureterolitiáza tvorba kamienkov v močovode
ureterostenóza
zúženie močovodu
ureterotómia
chirurgické otvorenie močovodu
uretikum
močopudný prostriedok
uretra
močová rúra
uretritída
zápal močovej rúry
uretro-
prvá časťzložených slov s významom močová trubica uretrocystitídasúčasný zápal močovej rúry a močového mechúra uretroea výtok z močovej rúry
uretroragia
chorobné krvácanie z močovej rúry
uretroskop
optický prístroj na vyšetrenie močovej rúry
urgencia
upomienka, naliehanie, nátlak na vybavenie

urgentný naliehavý, neznášajúci odklad, upomínaný
-úria
druhá časťzložených slov s významom moč
urín, urína
moč urináciamočenie urinoterapialiečba pitím vlastného moču alebo obkladmi namočenými do vlastného moču
urna
popolnica, nádoba na úschovu popola zosnulých; schránka na volebné lístky
uro-
prvá časťzložených slov s významom moč, močový
urobilín
žlté farbivo vylučované močom pri chorobách pečene urobilinúriaprítomnosťurobilínu v moči
urocystektómia
chirurgické odstránenie močového mechúra urogenitálnytýkajúci sa močového a pohlavného ústrojenstva urogénny vznikajúci z moču
urografia
röntgenové vyšetrenie obličiek a močových ciest
urolit
močový kameň
urolitiáza
výskyt močových kameňov
urológ
odborník v urológii
urológia
náuka o chorobách močových a mužských pohlavných orgánov, ich prevencii, diagnostike a liečbe
uropatia
nešpecifikované ochorenie močového ústrojenstva
urquell
staroprameň, starý prameň, prazdroj
uršilínka
slangovo voršilka, členka ženského rehoľného rádu založeného v 16. storočí na výchovu dievčat a starostlivosťo chorých urtikária kožné ochorenie, ľudovo koprivka
ustaša
chorvátska fašistická organizácia počas II. svetovej vojny ustašovec chorvátsky fašista, člen organizície ustaša
ustav
najstaršia, až do 14. storočia používaná forma cyriliky v cirkevnej slovanskej literatúre, vytvorená z gréckej unciály a typická priamymi veľkými písmenami
ustrica
morský lastúrnik s veľmi chutným mäsom
usucapio
nadobudnutie práva na základe dlhodobého oprávneného použí-vania, tzv. vydržanie majetku
ususfruktus
právo používaťveci a ich plody bez práva meniťpodstatu

 veci; užívacie právo
ut infra
ako bude ďalej uvedené
ut
stará solmizačná slabika, teraz „do“; latinsky aby, ako
ut supra
ako bolo vyššie uvedené
utenzílie
potrebné veci, nevyhnutnosti; náradie
uteralgia
bolesťmaternice
uterinný
maternicový
uterizmus
kŕčsvalstva maternice
utero-, uter-
prvá časťzložených slov s významom maternica, mater-nicový
uteropexia
chirurgické pripevnenie, prišitie maternice uterosalpingografia röntgenové vyšetrenie maternice a vajcovodov s pomocou kontrastnej látky
uterotómia
chirurgické otvorenie maternice
uterotonikum
liečivo vyvolávajúce sťahy svalstva maternice; používa sa napr. pri pôrode
uterus
maternica
util
pomyselná jednotka užitočnosti predmetu
utilita
užitočnosť, funkčnosť; menší užitočný počítačový program utilitarizmus postoj a hodnotenie podľa miery užitočnosti
utilitárny
prospechársky, pozerajúci na zisk, uprednostňujúci úžitok utilité prospech, úžitok
utilizácia
využitie, zúžitkovanie
utlimatívny
rozhodný, krajný, bezpodmienečný; vydierajúci
Utopia
názov knihy anglického stredovekého filozofa Tomáša Moora; neexistujúca, vysnená krajina
utópia
neuskutočniteľné želanie alebo zámer; neuskutočniteľná predstava; umelecký druh fantastickej literatúry
utopický
nejestvujúci, neskutočný, neuskutočniteľný, nerealizovateľný utrakvizmus stredoveké reformné hnutie „pod obojím“, kališníctvo; presadzovanie dvojjazyčnosti vo verejnom živote
uvarovit
kremičitan chrómu a vápnika, nerast
uvea
stredná vrstva očnej gule, dúhovka
uveitída
zápal dúhovky

uvula čípok hrtanu
uzancia
zvyk, obyčaj, najmä obchodný
úzky profil
najslabší článok výroby, zásobovania, služieb a pod.; nedostatkový tovar alebo služba
uzuálny
obvyklý, bežný
uzurpácia
násilné uchvátenie, bezprávne prisvojenie si
uzurpátor
uchvatiteľ, samozvanec, panovačný človek
úzus
zvyk, zvyklosť, obyčaj; bežné používanie, obvyklá prax; v právnej praxi právo používaťvec bez práva na výnosy