Jdi na obsah Jdi na menu
 


gobelín nástenný koberec s umeleckým vzorom alebo obrazom godécia záhradná rastlina s pestrofarebnými kvetmi
goeleta
druh rýchlej plachetnice
gój, gójim
hebrejské a často hanlivé označenie pre nežidovského inover-ca, najmä kresťana golempodľa židovskej povesti umelý a magicky oživený človek z hliny golet židovská osada v inonárodnom prostredí; exil, vyhnanstvo
golf
otvorený morský záliv; druh športu golgotskýtýkajúci sa Golgoty (pahorok pri Jeruzaleme, kde podľa legendy ukrižovali Ježiša Krista); plný utrpenia, bolestný
goliard
stredoveký potulný študent Goliášbiblický obor, ktorého ľstou premohol oveľa menší Dávid goliáš obor, hromotĺk; veľký chrobák; veľkoplodá odroda ovocia alebo zeleniny; najväčšia závitová pätica alebo objímka
golubci
dusené závitky z mletého mäsa v kapustnom alebo viničnom liste, sarma, dolma, tolma gomasiomakrobiotický polotovar zo sezamových alebo ľanových semien Gomora biblické mesto, spolu so Sodomou symbol mravnej skazy a neresti
gonáda
pohlavná žľaza, miesto vývoja pohlavných buniek gonadektómiachirurgické odstránenie pohlavných žliaz gonadotropín hormón povzbudzujúci činnosťpohlavných žliaz gonartritídazápal kolenného kĺbu
gonartróza
artróza kolenného kĺbu

gondola benátsky čln; kôš balóna; kabína vzducholode; kryt motora v krídlach lietadla
gondoliér
veslár na gondole
gondoliéra
pieseňbenátskych gondoliérov, barkarola gonfalónvlajka upevnená na priečnom rahne a nesená v cirkevných pro-cesiách; tzv. koruhva
gong
kovový bicí hudobný nástroj; zvukové znamenie, zvuk gongorizmusvyumelkovaný, nadutý, okázalý barokový literárny štýl gonídia riasa žijúca v symbióze s lišajníkmi goniometeruhlomer; rádiový prístroj na zameriavanie polohy lietadiel alebo iného vysielača
goniometria
náuka o funkciách uhlov, súčasťgeometrie; meranie uhlov goniometrom
gonoblast
reprodukčná bunka živočíchov
gonochorizmus
oddelené pohlavie
gonokok
mikrób spôsobujúci kvapavku, gonorheu
gonorea, gonorhea
pohlavná choroba kvapavka gonozómchromozóm určujúci pohlavie jedinca
goodwill, good-will
dobré meno obchodnej značky, výrobku, firmy gópuram stupňovitý portál drávidských chrámov
goral
turovitý párnokopytník žijúci vo vysokých polohách Ázie; obyvateľ, horal zo severných Beskýd a z poľskej strany Tatier gorbuša lososovitá ryba
gordický uzol
spletitá, zložitá vec, ktorú treba rýchlo a rázne rozhodnúť gordonsetter plemeno anglických poľovníckych psov
gorgonský
obludný, hrôzostrašný
Gorgóny
v starovekom bájosloví tri obludné sestry so zmijami vo vlasoch gorgonzolaslávny plesňový syr zo severného Talianska, sladký alebo korenistý gorilanajväčšia ľudoopica, žije v Afrike gorodkyhra, pri ktorej sa hádzaním drevených tyčí zrážajú figúry z drevených valčekov göschmalá, spravidla štátna vlajka vyvesená na kotviacich obchodných alebo vojenských lodiach

goslaritbiela skalica; vodnatý síran zinočnatý, nerast
gospel
náboženský černošský hudobný a spevácky výraz
gotika
európsky umelecký a stavebný sloh neskorého stredoveku (1250-1500) charakteristický lomenými oblúkmi klenieb a okien gouda holandský polotvrdý syr s malými okami gourdezákladná menová jednotka na Haiti
gourmand, gurmán
labužník
gourmet
milovník a znalec vína governmentspráva, vláda
grácia
ladnosť, pôvab; pôvabné dievča
Grácie
starogrécke a starorímske bohyne pôvabu a veselosti gracilnýslabý, jemný, krehký
graciózny
pôvabný, ušľachtilý, ladný, útly
grád
v geodézii používaná jednotka rovinného uhla gradáciastupňovanie, zväčšovanie, hromadenie, prechod, zosiľovanie; premnoženie živočíchov určitého druhu
gradient
zmena fyzikálnej veličiny pripadajúca na jednotku dĺžky; diferenciálny operátor
gradológia
náuka o gradáciach
graduácia
doplnenie meracích prístrojov o stupnicu, graduovanie graduál spevník kratších piesní
graduála
časťomše medzi epištolou a evanjéliom gradualizmusnázor o vhodnosti postupnej reformy
graduovať
udeliťakademickú hodnosť, absolvovať, zakončiťštúdium; vybaviťstupnicou
gradus
stupeňakademickej hodnosti; stupeňvšeobecne
-graf
druhá časťzložených slov s významom zapisujúci, zaznamenávajúci prístroj, zariadenie
graf
súradnicové zobrazenie vývoja matematických a štatistických údajov, postupov a závislostí grafasténiavývojová porucha prejavujúca sa nesprávnym písaním grafém, graféma písomný alebo grafický znak graffitifarebným sprejom vytvorený nápis, obrázok na stene, múre, dopravnom prostriedku a pod.

-grafia druhá časťzložených slov s významom zapisovanie, rysovanie, tlač, kreslenie

grafika súborné označenie pre kresbu a rozmnožovaciu techniku kresieb; dielo vytvorené reprodukčnou technikou; zachytenie hlások pís-mom

grafikongrafické znázornenie pracovných, komunikačných a iných plánov a ich realizácie

grafit tuha; modifikovaný čistý uhlík, dôležitý nerast grafitizáciaodplyňovanie uhlia; posledná fáza premeny organickej látky na tuhu
grafo-
prvá časťzložených slov s významom písanie, písmo grafognózia porovnávacie určovanie pisateľa
grafológia
určovanie osobných vlastností z charakteru písma, psychológia písma
grafománia
chorobné nutkanie písať, literárne tvoriť
grafospazmus
kŕčpri písaní
grafpad
vo výpočtovej technike snímacia tabuľa s kurzorom, perom s hrotom alebo optickým krížom; tablet
graham
slangový výraz pre Grahamov chlieb, neslaný celozrnný vysoko výživný chlieb zo žitného a pšeničného šrotu, nazvaný podľa amerického lekára Grahama
gracht
kanál, vodná cesta v uliciach holandských miest
grál
zázračná miska alebo kalich Krista z poslednej večere; symbol posvätnosti; prenesene vzácna vec -gramdruhá časťzložených slov s významom merací a zapisujúci, zaznamenávací prístroj
gram
jednotka hmotnosti, tisícina kilogramu, značka g
gramáž
hmotnosťurčitej látky, spravidla na 1štvorcový meter, vyjadrená v gramoch
gramo-
prvá časťzložených slov s významom záznam, zápis, gramofón gramotnosťschopnosť čítaťa písať
grana
veľmi tvrdý taliansky syr valcovitého tvaru
granát
drahokam tmavočervenej farby; strela alebo ručne vrhaný náboj granát polodrahokam tmavočervenej farby, kryštalický kremičitan, nerast

granátithornina s obsahom granátov granátovníktŕnistý ker s veľkými červenými plodmi nazývanými granátové jablká
grand
príslušník španielskej vysokej šľachty; veľkorysý človek grand prixveľká cena; hlavná cena v športových súťažiach grandiosov hudbe: mohutne, vznešene, veľkolepo grandiozitamohutnosť, vznešenosť, veľkoleposť, veľkorysosť, grandióz-nosť
grandiózny
mohutný, veľkolepý, obrovský, obrovitý
granit
žula, hlbinná hornina granitizáciaproces premeny hornín na žulovité horniny granitoidhornina so žulovou štruktúrou
grant
finančná podpora pridelená grantovou komisiou na určitý výskumný alebo pracovný projekt
granula
zrnko, zrno, hrudka; svetlejšie miesto mnohouholníkového tvaru pozorované na slnečnej fotosfére
granulácia
tvorenie zŕn z pevnej hmoty; zrnitosť; zrnitá štruktúra povrchu

Slnka; vytvorenie nového tkaniva na hojacej sa rane granulocyt biela krvinka s granulami v cytoplazme
granulóm
ohraničený zápal uzlíkovitého tvaru s charakteristickým zlo-žením
granulóza
vírusové ochorenie hmyzu
gratias
vďaka, ďakujem gratifikáciaodmena, dar, materiálne ocenenie; dobropis, zľava z ochoty; proces alebo stav uspokojenia sprevádzajúci určitú činnosť gratinovaniezapekanie pokrmov
grátis
zadarmo, zdarma, bezplatne, voľne gratuláciablahoprianie
grave
v hudbe: vážne, odmerano, dôstojne
gravettien
kultúra vrcholného mladšieho paleolitu
gravidita
tehotenstvo
gravidná žena
tehotná, ťarchavá žena gravimetermerač ťiažového zrýchlenia
gravimetria
časťgeofyziky študujúca tvar a rozmery Zeme, jej vonkajšie

 ťiažové pole a teóriu presných tiažových meraní
gravírovanie
ozdobné rytie povrchu tvrdých materiálov
gravisféra
priestor okolo nebeského telesa, sféra aktivity, v ktorej prevláda jeho gravitačné pole
gravitácia
zemská príťažlivosť, tiažová sila všetkých hmotných objektov gravitačná entrópiamiera neusporiadanosti gravitačného poľa vesmíru gravitačná šošovkanázov pre ohyb svetelného lúča alebo iného žiarenia prechádzajúceho okolo nejakého telesa o veľkej hmotnosti, napr. hviezdy, galaxie alebo čiernej diery
gravitíno
supersymetrický partner gravitónu kvanta gravitačného poľa gravitón hypotetická častica sprostredkujúca gravitáciu, najmenší balíček gravitačného silového poľa, kvantum tiažového poľa
gravúra
rytina; hlboký výbrus skla
gray
jednotka absorbovanej dávky ionizujúceho žiarenia, značka Gy grazioso, graciózo v hudbe: milo, jemne, pôvabne