Jdi na obsah Jdi na menu
 


V značka pre vanád; značka pre volt; rímska číslica päť
V1, V2
kódové označenie nemeckých raketových striel v 2. svetovej vojne
VA
značka pre voltampér
vabank
v hazardnej hre hra o celý vklad, o všetko, hazard; staviťvšetko na jednu kartu
vacat
je prázdne, chýba; prázdna, úmyselne nepotlačená stránka knihy, vakát
vacatio legis
doba medzi okamihom platnosti a účinnosti právnej normy, doba medzi vyhlásením právnej normy a dňom nadobudnutia jej účinnosti
vade retro me Sathana
= z cesty, Satan; tak odpovedal Kristus Satanovi, ktorý ho odniesol na vysokú horu a sľuboval mu vládu nad svetom vádemékum poďso mnou; príručka, sprievodca, rukoväť, knižný radca, informačná publikácia
vádí
vyschnuté riečište v severoafrickej púšti, najmä na Sahare, napĺňa-júce sa len po zimných a jarných dažďoch
vádium
súdna záruka, istota, záloha zložená ako záruka na splnenie určitého nároku
vadózna voda
vsiaknutá zo zemského povrchu zo zrážok do podzemných vrstiev a zúčastňujúca sa vodného kolobehu
vadózny
spodný, plytký
vae victis
beda porazeným
vafle, waffle
oplatka vagabundtulák; v prenesenom zmysle darebák
vagabundáž
tuláctvo, potulka
vagant
stredoveký potulný študent, spevák a básnik
vagilná fauna
túlavá, potuľujúca sa zver, bez stáleho miesta výskytu vagilný pohyblivý, potulný, túľavý
vagína
rozšírená dolná časťlistu rastliny; ženská pošva

vaginitída zápal sliznice pošvy, zápal pošvy
vaginizmus
ženská pohlavná porucha spočívajúca v mimovoľných kŕčovitých sťahoch pošvy vaginorektálnytýkajúci sa pošvy a konečníka
vaginoskop
prístroj na vizuálne vyšetrovanie vagíny; pošvové zrkadielko vaginoskopiavyšetrovanie pošvy pošvovým zrkadielkom
vagireh
malý kus koberca utkaný ako vzor na vyskúšanie pôsobivosti farieb
vágnosť
nejasnosť, neurčitosť
vágny
neurčitý, neistý; nejasný, nepresný
vago
- týkajúci sa bludného nervu
vagón
koľajové vozidlo bez vlastného pohonu
vagotómia
chirurgické preťatie bludného nervu
vagotónia
funkčná porucha vegetatívneho nervového systému, zvýšená dráždivosťparasympatického nervstva, najmä bludného nervu vagus bludný nerv
vacherin
polomäkký syr z východného Francúzska a západného Švajčiarska
vacherol
francúzsky mäkký plesňový syr
vajang, wajang
druh orientálnej bábky ovládanej zospodu, javajka vajda náčelník cigánskeho kmeňa
vajdelot
kňaz pohanských Prusov
vajgela
ozdobný parkový ker
vajšja, vaišja
príslušník tretieho stavu indickej kastovej spoločnosti vakácie prázdniny
vakancia
uprázdnené miesto
vakantný
voľný, neobsadený
vakát
chýba; je voľný; v knihe prázdna, nepotlačená strana; neobsadený úrad
vakcína
očkovacia látka proti infekčným chorobám
vakcinácia
ochranné očkovanie
vakuola
dutina v bunke, vyplnená tekutinou
vakuom
vakuoly v bunke
vákuovanie
vyčerpanie plynu z uzavreného priestoru

vákuum vzduchoprázdny alebo inak celkom prázdny priestor; nezaplnený priestor, prázdne miesto

valach vykastrovaný samec koňa
valát
v kartách hra, pri ktorej jedna strana získava všetky zdvihy valdhorna lesný roh
valedikcia
prejav na rozlúčku
valencia
schopnosťatómu alebo skupiny atómov viazaťsa s inými atómami alebo ich skupinami; väzba; v biológii schopnosťorganizmu prispôsobiťsa podmienkam prostredia
valenčný
schopný viazaťsa s niečím; väzbový
valentinit
oxid antimónu, nerast
valentný
platný; vážiaci sa
valér
cena, hodnota; odstupňovanie odtieňa farby; estetická hodnota umeleckého diela
valeriána
liečivá rastlina; vo farmácii: extrakt pripravený z pakoreňa valeriány
valerová kyselina
alkánová kyselina používaná v kozmetickom priemysle
valetéria
strojová práčovňa a žehliareň
valgózny
uchyľujúci sa od normálnej priamej polohy dovnútra, vbočený, ohnutý do tvaru písmena x
Valhala
v staronordickej mytológii miesto, kam prichádzajú po smrti padlí hrdinovia, Walhalla
válí
v predrepublikánskom Turecku vysoký správny úradník, miestodr-žiteľ
valída
matka tureckého sultána
validácia
overenie, preverenie; kontrola hodnoty výšky účtu; uznanie právoplatnosti zmluvy, listiny a pod.
validita
platnosť, právoplatnosť
valín
aminokyselina, jedna zo základných zložiek bielkovín valiznéria vodná rastlina pestovaná aj v akváriach
Valkýra
v germánskej mytológii bojovná panna sprevádzajúca padlých hrdinov do Valhaly
valor
cena, hodnota; cenný papier; cenný predmet

valorizácia zhodnocovanie, zhodnotenie; súbor opatrení na zvýšenie hod-noty meny alebo cien tovaru; vytváranie hodnôt

valuátor vstupné zariadenie poskytujúce číselnú hodnotu
valuta
mena, zahraničná mena; hotovostné peniaze cudzích štátov; termín splatnosti
valvula
chlopňa
valvulitída
zápal chlopne
vamp
upír; zvodná, vypočítavá žena; atraktívna a sebavedomá žena vampír, vamýr vlkodlak, upír; v severných častiach Južnej Ameriky žijúci druh netopiera; vydierač, bezohľadný človek
vampum
indiánske platidlo a ozdoba z mušličiek a ulít slimákov navlečených na povrázok, vamlum
vanád
ťažký kovovo strieborný lesklý prvok používaný na zušľachťovanie ocele
vanadinit
nerast obsahujúci vanád
vandal
surový ničiteľ, barbar
vandalizmus
, vandalstvo; surové, nezmyselné ničenie umeleckých a iných hodnôt
vandrovka
cestovanie, potuľovanie sa, potulka
vanilín
aromatický aldehyd vyskytujúci sa vo vanilke
vanilka
tropická rastlina s tenkými tobolkami; aromatické plody vanilky vanitas márnosť, márne snaženie
vanitas vanitatum
márnosťnad márnosť vapiti,wapiti kanadský jeleňs nazad lomeným parožím
vaporizácia
vyparovanie
varan
jašter rodu Varanus s dlhým krkom, najväčší jašter žijúci v tropic-kých krajinách
varant
skladový zástavný list
varia
rôzne veci, rôznorodá zmes variabilita,variabilnosť premenlivosť, kolísavosť; odchýlnosť variácia vrodená odchýlka od normálneho stavu;  zmena priebehu určitej veličiny; nerovnosťmesačného pohybu; druh kombinácie v kombinatorike; tvarová odchýlka; skladba obmieňajúca danú základnú tému

variancia rozptyl
variant
, varianta zmena, obmena, odchýlka; premenná veličina; jedno z možných riešení
variátor
stabilizátor prúdu; prevodové súkolie pre plynulú zmenu prevodu
varicela
nepravé kiahne
varieta
rôznosť, rozličnosť, rôznotvarosť, odchýlka, obmena; v botanike odroda; organizmy odlišné od iných skupín rovnakého druhu gene-tickými odchýlkami
varieté
podnik so zábavným, artistickým, tanečným a iným programom pri reštauračnom zariadení varikozitavýskyt varixov, zhluk kŕčových žíl
variola
pravé kiahne
variometer
prístroj na určovanie zmeny určitej fyzikálnej veličiny varioobjektív transfokátor, objektív s možnosťou meniťohniskovú vzdialenosťa merítko obrazu
variovať
meniť, meniťsa, premieňať, premieňaťsa, odchyľovať, odchy-ľovaťsa varixkŕčová žila
varlatá
párové samčie pohlavné žľazy
varna
spoločenský stav staroindickej spoločnosti
varotrón
polovodičový generátor svetla
varozita
vybočenosťkĺbov
varózny
uchyľujúci sa od normálnej priamej polohy von, vybočený varroáza parazitárne ochorenie dospelých včiel a včelieho plodu varta stráž, hliadka
várus
najmenší choroboplodný organizmus
vaskulárny
cievny
vaskulózny
cievnatý
vatelín
teplá riedka osnovná pletenina používaná ako izolačná vložka do kabátov
vaterit
uhličitan vápenatý, nerast
vatu
menová jednotka Vanuatu
vaudeville
veseloherné divadlo francúzskeho typu; veselohra alebo fraška

 so spevom a tancom
vavrín
strom alebo ker s tuhými listami, ktoré sa sušia a používajú ako korenie
vazal
za feudalizmu lénny poddaný; štát závislý na inom, spravidla mocnejšom štáte; v prenesenom zmysle podriadený, závislá osoba vazari v džude polovičný bod iponu
vazelína
plastická zmes pevných a kvapalných uhľovodíkov, základ rôznych mastí
vazo-, vaz-
prvá časťzložených slov s významom cieva, cievny vazodilatácia rozšírenie ciev
vazokonstrikcia
zmrštenie, zúženie ciev vazoneurózaprejavuje sa zvýšeným sťahom alebo rozšírením ciev vazotónia napätie cievy
vazotonikum
liek spôsobujúci zvýšenie tlaku ciev
védánta
zavŕšenie vied; staroindický filozofický a náboženský systém vedeta populárna speváčka; umelecká hviezda, star; zastaralý výraz pre dvojicu poľných stráží
veduta
pevnostná pozorovateľňa; celkový pohľad na mesto, panoráma krajiny s podrobnosťami
védy
zbierky najstarších indických literárnych pamiatok; indické nábo-ženské posvätné knihy
vegetabílie
produkty rastlinného pôvodu
vegetabilizmus
výtvarný smer založený na motívoch  a farbách odvodených z tvarov a farieb rastlín
vegetácia
súbor rastlinných spoločenstiev na určitom území; obdobie rastu rastlín a plodín; zdurená nosohltanová mandľa; bradavica vegetarián človek živiaci sa výlučne rastlinnou potravou vegetatívne rozmnožovanienepohlavné rozmnožovanie vegetatívny týkajúci sa všetkých životných funkcií s výnimkou pohlavného rozmnožovania a dráždivosti
vegetovať
žiť, rásť; biedne žiť, živoriť
vehemencia
ráznosť, pádnosť, veľké úsilie
vehementný
rázny, silný, pádny, úderný
vehikel
vozidlo, voz chabej úrovne

vehikulum prostredník, nositeľ; látka riediaca alebo objemovo zväčšujúca liek pre jeho ľahšiu prípravu alebo podávanie

vejmutovka druh severoamerickej borovice pestovanej aj v parkoch vekslák ilegálny zmenárnik, osoba protizánne obchodujúca s valutami vektor veličina určená veľkosťou, smerom a zmyslom, opak skalára; živočích prenášajúci infekčné ochorenie, medzihostiteľ
velára
zadopodnebná spoluhláska
velárny
zadopodnebný, tvorený na zadnom podnebí (hláska)
veliger
larva morského mäkkýša
velín
jemný, tenký, hladený papier; riadiaca jednotka elektrárne alebo iného závodu či komplexu
veloce
v hudbe: rýchlo, náhlivo, svižne velocipedbicykel
velodróm
cyklistická závodná dráha v podobe oválneho štadióna velter, welter hmotnostná kategória napr. v boxe, zápasení či vzpieraní veľtucet 12x12=144 kusov; číslo 144
velum, vélum
zadné (mäkké) podnebie; ľahký textilný horizontálny záves nad otvoreným architektonickým priestorom;  štvorcová prikrývka kalicha; liturgická pokrývka ramien a rúk
velúr
teľacia alebo hovädzia koža s jemným rovnomerným vlasom; vlnená tkanina s krátkym vlasom na lícnej strane
velvet
tkaný koberec s rezaným vlasom; bavlnený zamat
véna
žila
venaktázia
chorobné rozšírenie žily
vendeta 
krvná pomsta
venerabilis
vysoko vážený
venerabilný
ctihodný, úctyhodný
venerická choroba
pohlavná choroba
venerik
človek trpiaci pohlavnou chorobou venerológodborník vo venerológii
venerológia
lekárstvo pohlavných chorôb, zaoberá sa prevenciou, diagnostikou a liečbou pohlavných chorôb, ich evidovaním a kontrolou venesekcia otvorenie žily
veni, vidi, vici
prišiel som, videl som, zvíťazil som (údajný Caesarov

 výrok); používa sa pri ľahkom víťazstve
venografia
röntgenové zobrazenie žíl po ich naplnení kontrastnou látkou venózny žilový
ventil
záklopka, klapka; riaditeľný uzáver na riadenie, obmedzovanie a zastavenie prúdenia plynov, kvapalín a pod.; záklopka; náhle uvoľ-nenie psychického napätia, zlosti, stresu
ventilácia
dýchanie; vetranie, výmena vzduchu v priestore; zariadenie na tento účel
ventilátor
vetrák, vetracie zariadenie
ventrálny
brušný, útrobný
ventrikulárny
týkajúci sa srdcovej alebo mozgovej komory; týkajúci sa

žalúdka
ventrodorzálny
predozadný
venula
žilka
Vénus vulgivaga
označenie starorímskej bohyne lásky – Venuša potuľu-júca sa medzi ľuďmi; v prenesenom význame ľahká žena Venuša obežnica slnečnej sústavy
veraikon, vera ikon
údajný odtlačok Kristovej tváre na plátenej šatke veranda zastrešený, spravidla presklený prístavok domu
verba movent, exempla trahunt
slová povzbudzujú, príklady tiahnu verba volant, scripta manet slová uletia, napísané zotrvá verbalizmus nadmerné hromadenie slov, uvravenosť
verbálna nóta
v diplomacii ústne prednesená sťažnosť, prianie a pod., doprevádzané neformálnym písomným dokumentom
verbálny
slovný, slovami vyjadrený; slovesný
verbena
okrasná rastlina; železník
verbis expressis
výslovne
verbovať
získavaťniekoho slovami, presviedčaním, sľubmi; získavať vojakov pre armádu
verbum
sloveso
verdikt
rozsudok, výrok, ortieľ
verdúra
stredoveký nástenný koberec, druh tapisérie s rastlinnými motív-mi
verifikácia
overenie, potvrdenie správnosti, pravosti

veritas vincit pravda víťazí, heslo českých kališníkov a českého prezidenta

verizmus taliansky umelecký smer na prelome 19. a 20. storočia usilujúci o pravdivé vyjadrenie reality

vermicelli tenké talianske rezance
vermifóbia
chorobný strach pred červami a črevnými parazitmi vermut dezertné víno
vernier
odčítavacia pomôcka pozorovaných stupníc, nonius
vernisáž
slávnostné zahájenie výstavy
veronika
trváca rastlina s malými kvietikmi, ktorej vňaťsa používa na liečebné účely
versológia
literárnovedný odbor zaoberajúci sa skúmaním verša versta stará ruská dĺžková miera (1versta  = 1067 m)
versus
, verzus proti
vertebra
stavec
vertebrálny
stavcový
vertebrata
stavovce
vertex
miesto na oblohe, ku ktorému smerujú zdanlivé pohyby hviezd verticilióza infekčná parazitická choroba cievneho systému rastlín vertigofóbia chorobný strach zo závratu
vertikál
hlavná kružnica prechádzajúca zenitom a nadirom, kolmá k  ro-vine obzoru, obdoba zemského poludníka, výšková kružnica vertikála zvislá priamka alebo úsečka, zvislica
vertikalizmus
úsilie o uplatňovanie zvislej línie
vertikálny
zvislý
vertizola
druh pôdy v oblastiach s periodickým presýchaním pôdy veruka bradavica, výrastok na koži s drsným povrchom, spravidla vírového pôvodu
verva
nadšenie, zápal, zanietenie, vzlet, vzplanutie verzála,verzálka veľké začiatočné písmeno
verzatilita
pohyblivosť, hybnosť; zbehlosť; mnohonásobná použiteľnosť verzatilka patentná ceruzka s vymeniteľnou tuhou
verzia
znenie, podoba, spôsob podania; výraz, poňatie; výpoveďz vlastného pohľadu

verzifikácia prevedenie do veršov, zveršovanie, veršovanie verzírovaný zbehlý, znalý, skúsený