Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa latinský výrok: moja vina, moja vina, moja najväčšia vina; od 11. storočia súčasťkatolíckej formuly priznania a pokánia pri všeobecnej spovedi na začiatku omše
meander
ornament z pravouhlej lomenej čiary; meandre = pravidelné zákruty rieky mecenášbohatý podporovateľvedy a umenia
mečbol, matchball
posledná, konečná lopta v stretnutí

medailapamätný odznak, vyznamenanie; pamätný peniaz medailónoválny prívesok k náhrdelníku, najčastejšie s rytinou alebo vyobrazením; reliéfová výzdoba pomníka alebo priečelia budovy, spravidla oválna alebo kruhová; umelecky spracovaný slovný alebo obrazový portrét života a diela významnej osobnosti médiámasovokomunikačné prostriedky (televízia, rozhlas, tlač, internet a pod.) mediáciasprostredkovanie medializáciazverejňovanie, poskytnutie publicity v masovokomunikačných prostriedkoch mediálnystredný, stredový, tiahnuci ku stredu; týkajúci sa médií (televízia, rozhlas, tlača pod.) mediánaritmetický priemer dvoch stredných hodnôt štatistických súborov; špiritista, vyvolávačduchov mediastinálnymedzipľúcny mediastinummedzihrudie mediátorsprostredkovateľ
medicína
lekárstvo, lekárska veda a prax; hovorové označenie fakulty lekárstva medicinálnyliečivý, liečebný; zdravotný, zdravotnícky; lekársky medicinbal ťažká plnená kožená lopta
medicinman
anglický názov lekára a kúzelníka u primitívnych a indiánskych kmeňov medievalstredovek; druh písma latinky s naklonenou osou medikštudent medicíny medikamentliek medikamentóznyvyvolaný liekmi; uskutočňovaný pomocou liekov medio- prvá časťzložených slov s významom stred, stredný, prostredný mediokalcinózaochorenie tepien, ktorého príčinou je ukladanie vápenných solí mediokritaprostrednosť, priemernosť
medisancia
ohováranie, utŕhanie na cti; klebeta meditáciapremýšľanie, hĺbanie, rozjímanie mediteránprvý stupeňmladších treťohôr

mediteránnystredozemský, týkajúci sa Stredozemného mora a krajín v tejto oblasti

médiumprostriedok; prostredie; stredný článok niečoho; v špiritizme osoba, ktorá údajne sprostredkuje styk so zosnulými alebo vzdialenými osobami; masovokomunikačný prostriedok; v kulinárstve stredne prepečený

medula dreň, napr. kostná; miecha
medulárny
miechový; dreňový medúzamorský živočích so zvonovitým rôsolovitým telom medzimolekulárny jestvujúci, uskutočňujúci sa medzi molekulami medziplanetárnyjestvujúci, uskutočňujúci sa medzi planétami, napr. medziplanetárny let
Mefisto, Mefistoteles
postava diabla, ktorý zvádzal doktora Fausta z rovnomenného Goetheho diela; v prenesenom zmysle škodoradostný človek mefitickýodporne páchnuci, smradľavý
mega-
predpona s významom miliónteho násobku, násobku 106 megaflops jednotka výpočtovej rýchlosti, milión operácií pri pohyblivej desatinnej čiarke za sekundu
megafón
zosiľovačzvuku, hlásna trúba, reproduktor
megalit
monumentálny kamenný pamätník z predhistorických čias, kamenný kváder na budovanie hrobiek a obrovských stavieb megalo- prvá časťzložených slov s významom veľký, velikášsky megaloblast jedno zo štádií vývoja červenej krvinky
megalocyt
veľká červená krvinka, ktorá vznikla z megaloblastu megalofóbiachorobný strach z veľkých vecí alebo z veľkého priestoru megalomániachorobné sebapreceňovanie, chorobná túžba vyniknúť, velikášstvo, nadmerná túžba po sláve, moci a hmotných statkoch megalopsia zraková porucha, pri ktorej sa predmety zdajú byťväčšie ako v skutočnosti sú
megaron
v gréckej a egejskej kultúre dom s pravouhlým pôdorysom a s otvorenou predsieňou
megatona
výbušná hodnota jedného milióna ton tritolu
megawatt
milión wattov, značka MW

megawatthodinamilión wattov za hodinu, značka MWh
Megera
v starogréckej mytológii jedna z troch bohýňpomsty, v prenesenom význame zúrivá, škaredá a zlá žena, fúria mechanikanáuka o rovnováhe a pohybe telies; oblasťprírodných vied, ktorá sa zaoberá zákonmi pokoja a pohybu telies a tekutín; strojníctvo mechanizáciazavádzanie strojovej výroby, nahrádzanie ručnej práce strojovou mechanizmusstroj; zariadenie na prenášanie pohybu; ustálený, strojový postup
mechanofóbia
chorobný strach z mechanizácie a automatizácie, zo strojov vôbec meiózaredukčné delenie pohlavných buniek so zmenšením počtu chromozómov na polovicu meirairacký ovčí syr, ktorý dozrieva vo zvieracej koži
mejkap
, make-up kozmetická úprava tváre; riedky krycí farebný krém Mekka pútnické miesto islamu na Arabskom poloostrove, rodisko Mo-hameda, najposvätnejšie miesto moslimov; v prenesenom význame cieľsnaženia, vytúžený cieľ, významné stredisko
mekonión
obsah čriev novorodenca mekonizmuschronická otrava ópiom
mekteb
islamská základná škola
mela-, melano-
prvá časťzložených slov s významom tmavý, čierny melagraprudká bolesťkončatín melamínheterocyklická dusíkatá zlúčenina
melange, melanž
zmes, zmeska melanchóliazádumčivosť, trudnomyselnosť, smútok melancholický spôsobujúci melanchóliu; trpiaci melanchóliou melancholik typ temperamentu; introvertný, citlivý, zádumčivý človek melanín pigment podmieňujúci farbu tkanív, napr. očí, kože a vlasov, kožné farbivo melanizmustmavé sfarbenie pokožky pôsobením melanínov melanodermia nadmerná pigmentácia pokožky melanómkožný zhubný nádor

melanoplastikaplastická operácia tváre
melanóza
nadbytok pigmentu v tele
melanóza
nadmerné ukladanie pigmentu v tele melanteritvodnatý sulfát železnatý, zelená skalica
melanž
zmes, zmeska
melasa
odpadový cukrový sirup melazmakožné ochorenie prejavujúce sa tmavými škvrnami najmä na rukách a nohách melburyanglický mäkký syr s plesňou na povrchu
melika
starogrécka piesňová lyrika; melodická zložka skladby melinitvýbušnina obsahujúca kyselinu pikrovú meliorácievedecky podložené zlepšovanie prírodných podmienok poľ-nohospodárskych kultúr, napr. zavodňovaním alebo odvodňovaním melioratívum zjemňujúce slovo, slovo so zlepšovacím významom melírfarebne odlišný pruh vlasov, jemné rôznofarebné prúžky melírovanýpestrý, rôznofarebný, pestrofarebný
melizma
melodický rad tónov spievaných na jednu slabiku textu melo- prvá časťzložených slov s významom piesňový, spevný, hudobný melódia ľúbozvučný rad tónov, nápev; harmonická krása, súlad melodičnosťspevnosť, ľúbozvučnosť
melodika
súhrn znakov melódie; náuka o melódii
melodráma
dráma s hudobným doprovodom; spojenie hovoreného javiskového prejavu s hudbou; dojemný výjav, dojemná scéna melomanprehnaný milovník hudby
melománia
prehnaná láska k hudbe meloméliaznetvorený vývin nadpočetných končatín melónpopínavá rastlina s veľkými, niekoľko kg ťažkými jedlými plodmi melos spev, spevnosť, nápev; melodická reč
meloschíza
vrodený rázštep líca
Melpomené
v starogréckej mytológii jedna z deviatich Múz, ochrankyňa tragického básnictva, symbol scénického umenia membránatenkostenné teleso, tenká blana; pružná tenká doštička; tenkostenné teleso prenášajúce namáhanie v ťahu, konštrukčný prvok v strojárenstve, stavebníctve a pod.; v chémii polopriepustná blana

zadržiavajúca väčšie molekuly; v biológii obalová vrstva buniek membrum končatina, úd
memento mori
pamätaj na smrť, v prenesenom zmysle pripomienka váž-neho nebezpečenstva alebo smrti mementovarovné znamenie, upozornenie, výstraha memoáreživotné pamäte, spomienky, životné zápisky memorandumpamätný spis; zápisná kniha memoriálzávod alebo súťaž na pamiatku športovca alebo športového funkcionára
menáda
v starogréckej mytológii sprievodkyňa boha Dionýza, bakchantka; v prenesenom zmysle veľmi vášnivá, zmyselná a prudká žena menarchéprvá menštruácia menažériazverinec mendelizmusučenie o základoch dedičnosti, náuka brnenského biológa

Mendela (1822 – 1884); pomocou jednoduchých číselných pomerov zisťuje dedenie telesných znakov u potomstva
mene tekel
naliehavé varovanie, tajomná výstraha
menhir
v pôvodnom význame dlhý kameň; megalitický kultový pamätník, zvislý kamenný stĺp v niektorých častiach západnej Európy, pochádzajúci z mladšej doby kamennej, teda z čias približne 2500 rokov pred n.l. menilitodroda opálu meningamozgová a miechová plena, blana
meningióm
nezhubný nádor mozgovej pleny meningitídazápal mäkkých plien mozgových meningokokbaktéria guľovitého tvaru spôsobujúca hnisavé zápaly mozgových plien (blán) meniskusdutovypuklá alebo vypuklodutá šošovka v tvare mesiačika; zakrivenie povrchu kvapaliny v kapiláre; chrupavková kĺbová plat-nička v kolennom kĺbe
meniskus
chrupavková kĺbová platnička, najmä v kolennom kĺbe; zakrivený povrch kvapaliny v úzkej nádobe
menopauza
strata menštruácie po prechode menoražidovský sedemramenný svietnik, symbol židovskej viery

menoragia veľmi silné menštruačné krvácanie
menorea
pravidelné krvácanie z rodidiel, mesiačiky, menzes, menštruácia menorrhoeamenštruácia,  pravidelné mesačné krvácanie žien, menzes, mesiačiky
menostatikum
liek zmierňujúci krvácanie z rodidiel menštruácia,menorrhoea pravidelné mesačné krvácanie žien, mesiačiky, menzes menštruovaťmaťmenštruáciu
mentalita
duševný stav; spôsob myslenia a chápania, názor mentálnyduševný, rozumový, myšlienkový
mente captus
nepríčetný, zbavený rozumu mentolsúčasťéterického oleja z mäty piepornej, terpenický cyklický alkohol v prírodných siliciach
mentor
vychovávateľ, poradca; ten, kto karhá a poúča, mravokárca; v pejoratívnom zmysle človek, ktorý ustavične len karhá a poúča; druh vrúbľov ovocných stromov mentorovaťpoučovať; karhať, povýšenecky napomínať menujedálny lístok; reštauračný obed alebo večera podávané ako celok bez výberu jednotlivých jedál; reštauračné jedlo s pevným poriadkom chodov za jednotnú cenu
menuet
tanec v miernom tempe a v trojštvrťovom takte menzaštudentská alebo iná spoločná jedáleň; stôl, oltárna doska menzes menštruácia meprobamatupokojujúci prostriedok merceráciapracovný postup, pri ktorom bavlnená tkanina získava hod-vábny lesk a zvýši sa jej pevnosť merenchýmdruh rastlinného pletiva s veľkými medzibunkovými pries-tormi meridiánpomyselná čiara na zemskom povrchu spájajúca miesta, na ktorých Slnko v rovnakom čase vrcholí, poludník
merino
jemná látka z česanej priadze; plemeno ovce; jemné vlnené vlákno z merinových oviec meristémrastlinné delivé pletivo meritórnyvecný, týkajúci sa danej veci alebo obsahu; podstatný

meritumpodstata, vlastný obsah veci, jadro veci
merkantil
príležitostné tlačoviny, napr. reklamné letáky, akcidencia merkantilizmus v 16. – 18. storočí hospodárska politika hľadajúca zdroje bohatstva v obchode a hromadení kapitálu, predovšetkým však zlata a striebra merkurializmusotrava organizmu ortuťou a zlúčeninami ortute merzolátpenivý prací prostriedok mesianizmusviera v príchod Spasiteľa alebo v zvláštne spasiteľské poslanie národa Mesiášv židovskej a katolíckej vierouke očakávaný spasiteľ; kto sa považuje alebo je považovaný za záchrancu
meskal
halucinogén z listov agávy, silná stredoamerická liehovina meskalínalkaloid z niektorých kaktusov, droga mesmerizmusvyužitie hypnózy na liečebné účely, podľa nemeckého lekára Mesmera
Messalina
tretia manželka cisára Claudia preslávená zhýralosťou, v prenesenom zmysle záletnica, zhýralá žena mesticpôvodne miešanec belocha a Indiánky v Strednej a Južnej Amerike, dnes sa takto označujú všetci miešanci v tejto časti sveta mešitaislamská modlitebňa, centrum náboženského života islamu mešuge hebrejský a neskôr slangový výraz pre popleteného, bláznivého človeka
meta-
prvá časťzložených slov s významom cez, za, po, medzi, mimo, s méta vytýčený cieľ metablastémvýrastok rastlinného pletiva
metabolický cyklus
cyklus premeny látok v organizme, látková premena metabolit organická látka, ktorá sa podieľa na metabolizme metabolizmuslátková premena v živých tkanivách
metadáta
dáta popisujúce dátové prvky a dátové štruktúry metafázadruhé štádium delenia bunkového jadra metaforaprenesenie významu jedného pojmu na druhý; použitie slova v prenesenom zmysle, obrazné pomenovanie na základe podobnosti metafráza vyjadrenie obsahu literárneho textu opisom, napr. obsahu básne prózou

metafyzikafilozofická náuka o nadzmyslových princípoch bytia; teória východiskových kategórií filozofie

metagenéza rodozmena
metagram
hádanka so zámenou písmen metachronizmusnesprávne časové umiestenie deja; časová chyba metajazykvo výpočtovej technike jazyk používaný na opísanie iného jazyka
metakarpus
záprstie metakutizáciazdrevnatenie blán buniek na koncoch koreňov metálhovorový výraz pre vyznamenie, medailu
metal
kov
metalický
kovový
metalíza
náterová hmota obsahujúce kovové častice metaloidprvok s vlastnosťami kovov aj nekovov, napr. arzén metalorgianáuka o štruktúre kovov a zliatin
metalóza
 pľúczaprášenie pľúc kovovým prachom
metalues
ochorenie syfilitického pôvodu
metalurgia
hutníctvo; náuka o dobývaní a spracovaní rúd metamérapravidelne sa opakujúce články tela niektorých živočíchov; článok tela nižších živočíchov so všetkými orgánmi metamorfózapremena, zmena tvaru; vývoj orgánu odlišného od pôvodného genetického základu; premena hornín pôsobením horotvorných procesov; vývoj živočícha cez jedno alebo viac štádií larvy metánbezfarebný horľavý plyn, zmiešaný so vzduchom prudko vybuchuje; banský plyn, najjednoduchší nasýtený uhľovodík; umelo sa vyrába pri spracovaní ropy a koksovaní uhlia metanizáciaúprava oxidu uhoľnatého na metán metanolnajjednoduchší, veľmi toxický alkohol, metylalkohol, drevný lieh metapsychológianáuka o nadzmyslových, okultných javoch, parapsychológia, psychotronika
metastáza
druhotné ložisko vzniknuté zavlečením nákazy z primárneho ložiska
metastázovať
šíriťsa metastázami

metatartus, metatarzus priehlavok
metatarzalgia
bolesťpriehlavku metatézaprešmyknutie hlások v slove metatoraxzadohruď, tretia časťhrude hmyzu metatropizmusobrátenie úloh v sexualite, pasivita muža a aktivita ženy metazoamnohobunkové živočíšne organizmy metempsychózaučenie o prevteľovaní a sťahovaní duší metencefalón časťzadného mozgu meteorv meteorológii názov pre jav pozorovaný na zemskom povrchu a v atmosfére s výnimkou oblakov; svetelný jav pozorovaný pri prelete meteoroidu zemskou atmosférou meteoritmeteor, ktorý prenikol až na zemský povrch
meteorizmus
nadúvanie, tvorba plynov v črevách
meteoroid
pevná častica pohybujúca sa vesmírom
meteorológia
náuka o fyzikálnych dejoch v zemskej atmosfére; náuka o počasí; štúdium dejov prebiehajúcich v zemskej atmosfére meteoropatia negatívny vplyv zmien počasia a podnebia na živé organiz-my meteorosenzibilitacitlivosťna počasie a jeho zmeny meteorotropizmus fyziologická reakcia organizmov na zmeny počasia a podnebia
meteorotropný
negatívne reagujúci na zmeny počasia a podnebia metértlačiarenský sadzačlámajúci sadzbu
meter
základná dĺžková jednotka, značka m; meradlo
metical
menová jednotka Mozambiku metódaspôsob skúmania alebo konania; sústavný postup vo vedeckej a inej činnosti
metodický
sústavný, konaný podľa určitej metódy; premyslený, účelný metodika náuka o zákonitostiach výučby; spôsob vedeckého výskumu a činnosti; návod; pracovný postup
metodisti
príslušníci evanjelickej cirkvi, ktorá vznikla z cirkvi anglikánskej
metodológia
náuka o všeobecných metódach vedeckej alebo inej činnosti; súbor metód určitého druhu činnosti

metománia chorobná túžba po alkohole metonomáziapreklad vlastného priezviska do cudzieho jazyka metonýmia zámena slov na základe vnútornej vecnej súvislosti; zámena vecne súvisiacich pojmov; premenovanie, napr. „milujem Beethovena“ = Beethovenovu hudbu
metopa
doska dórskeho vlysu, často s reliéfom metopizmusrázštep lebečnej kosti zapríčinený nezarastaním švíkov metoposkopia veštenie z vrások na čele
metralgia
bolesti maternice
metráž
dĺžka uvádzaná v metroch
metresa
vydržiavaná milenka, súložnica, neviestka
-metri
druhá časťzložených slov s významom aplikovaná veda, metóda merania alebo kvantitatívneho určovania
metrika
náuka o rytmických formách básnického jazyka; v matematike pojem z teórie metrických priestorov; v hudbe náuka o rôznych druhoch taktu a ich funkciách
metriopatia
starogrécka etická požiadavka miernosti a ovládania efektov metritída zápal maternice
metro
mestská podzemná dráha, skratka z francúzskeho slova metropolitain metrológianáuka o meraní, mierach a meradlách
metronom
prístroj na zvukové odmeriavanie rytmu, taktomer metropola hlavné mesto; štát vo vzťahu ku svojim kolóniám; cirkevná provincia metropolitaarcibiskup katolíckej cirkvi; najvyšší pravoslávny duchovný hodnostár metroptózaodstránenie maternice alebo jej časti
metroragia
chorobné krvácanie z maternice mimo menštruačných cyklov metrosalpingitídazápal maternice a vajcovodu metrosexuálmuž prehnane dbajúci o svoj zovňajšok, pravidelne navštevujúci kaderníka, pedikérku, manikúrku a pod.
metrum
veršová miera, schéma rytmického usporiadania verša
metyl
jednomocná organická skupina odvodená od metánu metyláciazavádzanie metylu do organických zlúčenín

metylalkoholnajjednoduchší alkohol, metanol, drevný lieh mezaliancia nerovný sobáš medzi šľachticom a nešľachtičnou; nevhodné spojenie
mezanín
zvýšené prízemie, medziposchodie medzi 1. a 2. podlažím mezencefalonstredný mozog
mezenchým
zárodočné tkanivo, z ktorého sa vytvára pojivo, pojivové tkanivo
mezentérium
okružie; blanitá časťpobrušnice, riasa pripájajúca črevné kľučky
mezkalín, meskalín
alkaloid z mexických kaktusov, halucinogénna droga mezo- prvá časťzložených slov s významom stredný, prostredný mezoblast stredný zárodočný list, mezoderm
mezoderma
stredná vrstva koreňovej kôry rastlín
mezofauna
drobné živočíchy žijúce v pôde
mezofyl
pletivo medzi dolnou a hornou vrstvou listu rastlín
mezofyt
rastlina vyžadujúca mierne vlhkú pôdu
mezogastralgia
bolesťv strednej krajine brucha
mezolit
stredná doba kamenná; kryštalický nerast
mezolitikum
stredná doba kamenná
mezonetový byt
byt vo dvoch podlažiach, dvojpodlažný byt mezopauza prechodná vrstva zemskej atmosféry, medzi mezosférou a termosférou
mezosféra
vrstva atmosféry nad stratosférou, v ktorej klesá teplota s výškou až do asi – 90 st. Celzia
mezosóma
stredná časťtela mezoterapiav kozmetickej dermatológii dodanie výživných a regeneračných látok do pokožky mnohopočetnými vpichmi, aby sa koža vypla a vyhladila
mezotermálne ložiská
vznikajú pri stredných tlakoch a teplotách, najčastejšie v stredných hĺbkach zemskej kôry
mezotermálny organizmus
preferuje stredné teploty prostredia mezotermné rastliny vyžadujú priemernú ročnú teplotu 15 – 20 stupňov

Celzia mezotoraxdruhá, stredná časťhrude hmyzu

mezozoikum druhohory
mezúra
časová dĺžka nôt; nádoba na odmeranie väčšieho množstva kvapalín
mezza voce
v hudbe: polohlasom, polohlasne
mezzo-
prvá časťzložených slov s významom stredný
mezzoforte
v hudbe: stredne silne
mezzopiano
v hudbe: poloslabo, pomerne ticho
mezzosoprán
stredne vysoký ženský hlas medzi altom a sopránom mezzotinta druh medirytiny; prechodový odtieňmedzi svetlom a tieňom vo výtvarnom umení, polotieň