Jdi na obsah Jdi na menu
 


HD Ready skratka výrazu High Definition Ready, označenie televízorov schopných prijímaťvysielanie vo vysokom rozlíšení
HDL
tzv. dobrý cholesterol
headline
titulok, nadpis; stručný prehľad; najdôležitejšia udalosť Héba, Hébé starogrécka bohyňa mladosti, čašníčka olympských bohov hebreistika štúdium jazyka, histórie a kultúry židovského národa hedonický rozkošnícky, zmyselný hedonizmuspoňatie slasti ako najvyššej hodnoty, dobra
hedžra
počiatok islamského letopočtu od Mohamedovho príchodu z

Mekky do Mediny roku 622 nášho letopočtu, hidžra
Hefaistos
starogrécky boh ohňa a remesiel, ochrana výtvarných umení hegelovstvo filozofický systém G. W. F. Hegela
hegemón
vedúci činiteľalebo sila hegemóniavedúce postavenie, vedúca úloha; nadvláda
heika
štýl ikebany aranžujúci kvety do vysokých váz
hejk
treskovitá morská ryba
hekatomba
hromadná obeť, najmä na ľudských životoch; ťažké straty hektárjednotka plošného obsahu rovná 10 000 metrom štvorcovým, 100 árov, značka ha
hektický
chorobný, nepokojný; prudký, vzrušený, horúčkovitý; ostro ohraničený (červeň) hekto-predpona vo význame násobku 100

hektografiarozmnožovacia technika pre menší počet výtlačkov hektoliter jednotka objemu sypkých a kvapalných látok, 100 litrov, značka hl
hektopascal
jednotka tlaku, značka hPa
Helada, Hellas
staroveké označenie Grécka, používa sa však aj dnes Helén staroveký Grék helénizmusobdobie neskorého gréckeho staroveku; umenie a kultúra tejto doby; jazykový prostriedok prevzatý do iného jazyka zo starej gréčtiny alebo v nej vytvorený
helénsky
grécky
heliája
starogrécky ľudový porotný súd v Aténach
heliant
slnečnica
heligón
nátrubkový dychový hudobný nástroj helikoidskrutková plocha, ktorej vytvárajúcou krivkou je priamka helikoptéravrtuľník helingmierne sklonená plocha v lodenici slúžiaca na spúšťanie lodí na vodu a ich vyťahovanie
helio-
prvá časťzložených slov s významom slnko, svetlo heliocentrizmus predstava o Slnku ako o strede planetárnej sústavy heliofilný svetlomilný, slnkomilný heliofóbiastrach pred slnečným svetlom; únik niektorých živočíchov pred denným svetlom heliofóbnytieňomilný, sciofilný
heliofyt
svetlomilná rastlina heliogeofyzikanáuka o závislosti geofyzikálnych javov od slnečnej činnosti, súčasťgeofyziky
heliograf
meračslnečného svitu, slnomer; prístroj na fotografovanie Slnka
heliografia
popis Slnka; prvé pokusy kresby svetlom, predchodca chemigrafie heliografickýudávajúci polohu na Slnku
heliolatria
uctievanie Slnka
helión
atómová častica; jadro atómu hélia heliosféravrstva zemskej ionosféry

helioskop okulár ďalekohľadu umožňujúci priame pozorovanie Slnka heliotaxia pohyb rastlín spôsobený slnečným svetlom heliotechnikatechnická disciplína zaoberajúca sa možnosťami zachycovania a ďalšieho využitia slnečnej energie
helioterapia
liečba slnečnými lúčmi
heliotrop
odroda tmavozelného chalcedónu s červenými škvrnami; prístroj na svetelnú signalizáciu vzdialených cieľov merania; nízka rastlina rodu Heliotropum heliotropizmusschopnosťrastlín orientovaťsa v smere slnečných lúčov heliovar sklo reagujúce na úroveňsvetla a meniace podľa toho svoje sfarbenie
heliport
letisko pre vrtuľníky
hélium
inertný plyn, prvok
helkom
vred
helm
v heraldike štylizovaná prilba umiestená v znaku nad štítom helmaochrana hlavy, prilba
helmint
cudzopasný bezstavovec, červ
helmintológia
náuka o červoch helmintosporiózaochorenie rastlín vyvolané hubami helmintózaochorenie živočíchov vyvolané cudzopasnými červami helmintozoonóza helmintóza prenosná zo zvieraťa na človeka helofyt bažinatá rastlina zakorenená v bahne, s listami nad hladinou hélót bezprávny a neslobodný roľník v otrockom postavení voči Spar-ťanom; otrok vôbec
helvet
reformovaný evanjelik, kalvinista
hém
nebielkovinová zložka hemoglobínu
hemaglutinácia
zhluk červených krviniek hemangioblastómzhubný nádor z krvných ciev hemangiómnezhubný nádor z krvných ciev hemastózazastavovanie krvácania hematemézazvracanie krvi pri chorobách žalúdka, pažeráka alebo dvanástnika
hematín
krvné farbivo, skupina krvného farbiva
hemato-
prvá časťzložených slov s významom krvný, krv

hematofág hmyz sajúci krv, parazit živiaci sa krvou iných živočíchov, napr. komár

hematogénnynachádzajúci sa v krvi
hematokrit
krvná sedimentácia, pomer červených krviniek v plazme hematológ odborník v hematológii
hematológia
náuka o krvi a krvných chorobách
hematom, hematóm
krvná podliatina, modrina hematomyéliakrvný výron do miechy hematopoézakrvotvorba, tvorba červených krviniek
hematoxylín
organické farbivo na farbenie bunkových jadier v preparátoch používaných v histológii
hematúria
prítomnosťkrvi v moči
hemendex, ham and eggs
opečená slanina alebo šunka s vajciami hemeralopiašeroslepota
hemerofilný
sprevádzajúci človeka, vyskytujúci sa u ľudských sídiel
a komunikácií (niektoré rastliny a živočíchy), antropofilný hemi- prvá časťzložených slov s významom polovičný, polovica hemiachromatopsia strata schopnosti rozlišovaťniektoré farby v polo-vici zorného poľa
hemialgia
bolestivý záchvat v polovici hlavy; hemikrania hemianestéziaznecitlivenie ľavej alebo pravej polovice tela hemiatrofiaúbytok tkanív v jednej polovici tela, nedostatočná výživa jednej polovice tela
hemicyklus
polokruh
hemifáza
stupeňprocesu vzniku hnedého uhlia
hemikrania, hemialgia
bolestivý záchvat v polovici hlavy, migréna hemimorfitkalamín kremičitý, kosoštvorcový nerast
hemín
zložka krvného farbiva s trojmocným železom
hemiparazit
poloparazitický organizmus
hemiparéza
čiastočné ochrnutie jednej polovice tela
hemiplégia
úplné ochrnutie polovice tela
hemisféra
polovica zemegule, pologuľa; polovica veľkého mozgu hemo- prvá časťzložených slov s významom krv, krvný hemoblastóm nádor z krvotvorného tkaniva

hemoblastózanádorové bujnenie krvotvorného tkaniva hemocefalus výron krvi v mozgových komorách
hemodialýza
liečba umelým prečisťovaním krvi pri poruche funkčnosti obličiek hemodynamikaštúdium vplyvu fyzikálnych vlastností krvi a ciev na tlak krvi a jej prúdenie cievami
hemofília
dedičná krvácavosť
hemoglobín
červené krvné farbivo prenášajúce kyslík hemoglobinúria prítomnosťhemoglobínu v moči
hemogram
krvný obraz
hemochróm
krvné farbivo hemokoaguláciazrážanie krvi
hemolymfa
krvná tekutina v tele bezstavovcov hemolýzarozpad červených krviniek, pri ktorom sa uvoľňuje hemoglobín hemolyzín protilátka rozpúšťajúca červené krvinky
hemopoéza
vznik a tvorba krvných buniek, krvotvorba hemoptoevykašliavanie krvi z pľúc ako chorobný príznak, chŕlenie krvi, hemoptýza
hemoragia
krvácavosť, krvácanie
hemoroidy, hemeroidy
žilové uzliny v konečníku, tzv. zlatá žila hemostatický zastavujúci krvácanie
hemostatikum
prostriedok zastavujúci krvácanie
hemotoxín
krvný jed spôsobujúci rozklad červených krviniek
hemp
pevná látka vyrábaná z konope
hena, henna
červené až hrdzavočervené rastlinné farbivo z listov tropic-kého kríka Lawsonia, používané už v starovekom Egypte hendikep, handicapnevýhoda, prekážka; telesné postihnutie henleinovci príslušníci fašistického hnutia nemeckej menšiny v Čechách, tzv. piata kolóna, založil ho K. Henlein henryjednotka magnetickej vodivosti, vlastnej a vzájomnej indukčnosti henryovka ručná jednohlavňová streľná zbraňznáma z westernov hepar zápal pečene
hepatický
pečeňový
hepatikum
látka, ktorá sa podáva pri poškodení pečene

hepatitídazápal pečene
hepato-
prvá časťzložených slov s významom pečeň, pečeňový hepatocytpečeňová bunka
hepatolit
žlčníkový kameň hepatológialekárstvo chorôb pečene
hepodermis
vrstva buniek bezprostredne pod pokožkou, podkožka; pokožka členovcov vylučujúca vrstvy kutikuly
hepta-
prvá časťzložených slov s významom sedem, sedemnásobný heptagónsedemuholník
heptalín
chemická látka používaná ako palivo do výbušných motorov Héra starogrécka najvyššia bohyňa, ochrankyňa manželstva Herakleshrdina starogréckych bájí; prenesene neobyčajný silák; v starorímskej mytológii Herkules
heraklit
stavebná doska z drevitej vlny a cementu heraldikanáuka o erboch a znakoch
herba
rastlina, bylina, vňať; sušená liečivá rastlina
herbár
bylinkár, zbierka sušených rastlín a kniha na ich uloženie; súpis liečivých rastlín herbicídprostriedok na likvidáciu buriny herbivorbylinožravec
hercog
vojvoda, knieža hereditadedičnosť, napr. choroby heretológianáuka o plazoch
heréza
kacírstvo, hlásanie bludov z hľadiska katolíckej cirkvi; zastávanie názorov odlišných od oficiálnych heritabilitadedičnosť, dedivosť herkulesdruh veľkého chrobáka
hermafrodický
bisexuálny, obojpohlavný
hermafrodit
obojpohlavný jedinec, ktorý má znaky oboch pohlaví hermafroditizmus výskyt samčích aj samičích pohlavných orgánov z toho istého jedinca, androgýnia, obojpohlavnosť
hermelín
kožušina z hranostaja; mäkký syr s bielou plesňou na povrchu hermeneutikavýklad a vysvetľovanie textov, obsahov umeleckých diel a pod.; teória usilujúca sa spojiťnehudobný obsah s danými hudob-

 nými postupmi
Hermes
starogrécky boh obchodu a pastierov, tiež posol bohov, v prenesenom význame obchodník hermetickýdokonale uzavretý, vzduchotesný; oddeľujúci; tajný, mys-tický hermetizmusjeden z prúdov mysticizmu z počiatku tisícročia v Európe, rozšírený najmä v stredoveku; tajné učenie prístupné len hŕstke zasvätencov
hermovka
busta prechádzajúca do hranolového sokla, dekoratívny nosný architektonický článok, herma
hernia
kýla, pruh, prietrž
hernis
vakovité vychlípenie pobrušnice, kýla, pruh heroickýhrdinský
heroín
ópiový alkaloid, diacetylénový morfín; droga
heroizmus
hrdinstvo, bohatierstvo
herold
stredoveký dvorný a šľachtický ceremoniár, vyhlasujúci správy alebo ohlasujúci príchod svojho pána; hlásnik
héros
hrdina herostratizmusporucha konania charakteristická chorobnou potrebou staťsa známym za každú cenu
herpes
vírusové pľuzgiernaté ochorenie kože alebo slizníc, opar herpetofauna plazy žijúce na konkrétnom území
herpetológia
náuka o hadoch
hertz
fyzikálna jednotka frekvencie, značka Hz hetérastarogrécky typ samostatne žijúcej ženy, spravidla milenky významného muža; antická vzdelaná a kultivovaná priateľka hetero-prvá časťzložených slov s významom rôzny, iný, odlišný heterocyklickýsúvisiaci s organickými cyklickými zlúčeninami heterofág živočích živiaci sa rôznorodou potravou, pantofág, omnivor heterofázia porucha reči prejavujúca sa vyslovením iného slova, než človek chcel vysloviť
heterofória
porucha rovnováhy očných svalov, skrytá škuľavosť heterofýliarôznolistosť; vytváranie odlišných listov na tej istej rastline heterogamiacudzoprašnosť

heterogenézateória o vzniku živých organizmov z látok neživej prírody; striedanie generácií

heterogenita rôznorodosť, heterogénnosť
heterogénny
rôznorodý, nejednotný, protikladný
heterogónia
rôznorodosť, striedanie rôznych spôsobov rozmnožovania heterochromozóm pohlavný chromozóm, ktorý určuje pohlavie heterokarpia výskyt plodov rôzneho tvaru a veľkosti na tom istom jedincovi
heterokinéza
nepriame bunkové delenie sprevádzané znížením počtu chromozómov
heteroklíza
gramatický jav, keďto isté slovo má tvary od rôznych kmeňov a skloňuje sa podľa rôznych vzorov, rôznosklonnosť heterolália chorobná neusporiadanosťrečového prejavu, iný slovný prejav ako hovoriaci pôvodne zamýšľal
heterolit
oxid mangánu a zinku, nerast
heterolýza
heterolytická reakcia, štiepenie kovalentnej chemickej väzby, pri ktorom oba valenčné elektróny prejdú k jednému atómu heteromorfiamnohotvárnosť, rôznorodosť, polymorfia heteromorfný rôznotvárny, mnohotvárny
heteronómia
jednanie podľa cudzích podnetov; závislosťna vonkajších činiteľoch; nahradenie funkcie orgánu iným orgánom heteronómnypredkladaný autoritou, nadriadeným; podmienený vonkajším podnetom
heteronýmia
pomenovanie rodových dvojíc slovami vytvorenými z rôznych slovných základov
heterosexualita
pohlavná náklonnosťk opačnému pohlaviu heterosféra časťzemskej atmosféry nad výškou 90 km heterosugesciaovplyvňovanie citov, postojov a názorov bez rozumovej úvahy vonkajším svetom, situáciou, inou osobou
heterotrofia
výživa organickými látkami pripravenými inými organizmami
heterotropia
viditeľné škúlenie, strabizmus heterózajav pri krížení organizmov, keďkríženci prvej generácie nejakým spôsobom prevyšujú rodičov

heterozygotorganizmus s nerovnakými alelami určitého génu v dôsledku splynutia geneticky odlišných gamét pri vzniku zygoty

hetrik, hat-rick v športových hrách strelenie troch gólov tým istým hráčom v jednom zápase; tri víťazstvá za sebou

heuréka našiel som – údajné zvolanie Archiméda pri objave hydrostatic-kého zákona; zvolanie pri nečakanom spoznaní

heuristika náuka o prameňoch vedy, ich zbieranie a štúdium; metodický návod ako objavovaťnové; spôsob zápisu programu do počítača, heuristické programovanie

heurizmuspedagogická zásada objavovania nových poznatkov
hever
prenosné zdvíhadlo, zdvihák
hexa-
prvá časťzložených slov s významom šesť, šesťnásobný hexadecimálnysúvisiaci s číselnou sústavou so základom 16 hexadekán uhľovodík s acyklickým reťazcom
hexaéder
pravidelný útvar so šiestimi stenami, kocka
hexagón
šesťuholník
hexalín
cyklický alkohol, známe rozpúšťadlo
hexameron
dielo šiestich dní; kniha o stvorení sveta za 6 dní hexameter šesťstopý verš
hexán
nasýtený uhľovodík so šiestimi atómami uhlíka
hexenšus
bolesťv oblasti bedrovej chrbtice hexogéncyklonit, druh výbušniny
hezitácia
porušenie súvislej reči lipnutím na niektorých hláskach alebo slabikách