Jdi na obsah Jdi na menu
 


J značka pre joule
jab
tvrdý priamy úder v boxe z bezprostrednej blízkosti
jackpot, džekpot
hazardná kartová a stávková hra; zvyškový bank pre ďalšiu hru, bank v pokri
jacuzzi, džakuzi
veľká vírivá vaňa
jadeit
biely až zelený nerast, slúžiaci na výrobu sošiek, kremičitan hlinitosodný
jadrový izomér
izotop odlišný od iného izotopu obsahom jadrovej energie
jagdteriér
psie plemeno vyšľachtené na poľovnícke účely, nemecký lo-vecký teriér
jaguár
veľká mačkovitá šelma; značka luxusného automobilu
jáhen
najnižší stupeňduchovného svätenia v katolíckej a pravoslávnej cirkvi, diakon
Jahve
hebrejské starozákonné pomenovanie jediného boha starovekých Židov, Jehova
jachta
športová, spravidla luxusne zariadená loď
jachting
športová disciplína na oplachtených lodiach, jachtárstvo, plachtenie
jak
tibetský horský tur s hustou dlhou srsťou
jakobinizmus
stupňovanie teroru a jeho obracanie do vlastných radov, podľa jakobínov z čias francúzskej revolúcie v 18. storočí jaktácia prudké zmietanie chorého pri niektorých horúčkovitých, in-fekčných a iných ochoreniach
jakuza
japonská mafia; príslušník japonskej mafie
jam
popínavá vytrvalá rastlina, ktorej hľuzy sú potravinou ako zemiaky jamb, jambus dvojdobá veršová stopa zložená z ľahkej a ťažkej doby jamboree, džembory národný alebo medzinárodný skautský zraz so stanovaním; slávnostné zhromaždenie
jamovanie
, džemovanie improvizácia náhodného zoskupenia hudobní-

 kov, najčastejšie džezových
jam-session
 improvizované vystúpenie džezových hudobníkov a súborov pre vlastnú zábavu
jang
v čínskej filozofii kladný, svetlý, mužský princíp
janičiari
vybrané pešie oddiely tureckej armády do začiatku 19. storočia, spravidla zo zajatých a poturčených balkánskych Slovanov jansenizmus reformné hnutie v katolíckej cirkvi v 17. a 18. storočí medzi duchovenstvom a inteligenciou vo Francúzsku a Nizozemsku, in-špirované dielom biskupa Jansena na základe učenia sv. Augustína jantár fosílna živica prevažne z ihličnatých stromov; ozdobný kameň, sukcinit
jantárová cesta
obchodná trasa prechádzajúca viacerými krajinami v časoch Rímskej ríše
janus
človek dvoch tvárí (podľa starorímskeho boha Janusa, ktorého takto zobrazovali)
japan
ručný papier; jemná hodvábna tkanina; druh jednoduchého prenosného skleníka
japanológia
odbor, ktorý sa zaoberá jazykom, históriou a kultúrou japonského národa
japonéria
výtvarné dielo japonského pôvodu alebo napodobňujúce japonské motívy
japonka
dvojkolesová vyklápacia kára na sypké stavebniny
jarl
stredoveký titul krajského náčelníka v škandinávskych krajinách, neskôr titul švédskeho kráľovského miestodržiteľa
jarmok
trh, spravidla výročný
jarovizácia
prvé štádium fyziologického vývoja rastlín; spôsob rýchlenia počiatočného vývoja jarných plodín zvyšovaním vlhkosti semena pri určitej teplote
jaspé
(žaspé) textília utkaná z dvoch rôznofarebných materiálov jaspis jemnozrnná odroda kremeňa, tmavá, takmer nepriehľadná odroda chalcedónu
jašmak
závoj zahaľujúci tvár moslimských žien
jať
v hlaholike a cyrilike označenie pre písmeno hlásky ě
javajka
spodom vedená divadelná bábka, vajang

jazmín orientálny okrasný ker s typickou silnou vôňou
jeep, džíp
vojenské alebo civilné terénne motorové vozidlo
jehovista
príslušník náboženskej sekty Svedkov Jehovových, založenej v USA v 70. rokoch 19. storočia jejunitídazápal strednej časti čreva
jejunum
stredná časť čreva
jen
základná menová jednotka v Japonsku
jer
označenie zaniknutých slovanských samohlások a ich písmen (mäkký a tvrdý jer), názov podobne písaných hlások v azbuke (tvrdý a mäkký znak)
jeremiáda
nárek, nariekanie; žalospev
jericho
záhradný popínavý ker s voňavými kvetmi, zimolez kozí list jet, džetlietadlo s tryskovým pohonom jeté,žeté v balete skok z jednej nohy na druhú
jet-set
slangový výraz pre medzinárodnú smotánku, horných 10 000 jezabel krutá a prefíkaná žena (podľa starozákonnej kráľovnej Jezabel) jezuiti rád rehoľných klerikov, založený v roku 1534 Ignácom z Loyoly, v roku 1773 zrušený a v roku 1814 obnovený, nazývaný aj Tovarišstvo Ježišovo, Societas Jesu
jezuliatko
Ježiško
jidiš
spisovný jazyk židovských obyvateľov Európy, zmes nemčiny, slovanských jazykov a hebrejčiny
jimboit
boritan mangánu, nerast
jin
v čínskej filozofii negatívny, temný, ženský princíp
jitterburg
spoločenský tanec zo 40. rokov 20. storočia, vyvinul sa zo swingu
Jób
v tzv. Jóbovej knihe Starého zákona osudom ťažko skúšaný muž, prenesene trpiaci človek
job
, džob práca, zamestnanie, pracovné miesto
jobber
obchodník na burze, maklér, burzový špekulant orientovaný iba na niektoré cenné papiere; bezohľadný obchodník, kšeftár Jóbova zvesť zlá správa o ťažkej, osudovej udalosti
jockey, žokej 
profesionálny jazdec na pretekárskom koni
jód
chemický prvok patriaci medzi halogény

jodát soľkyseliny jodičnej, jodičnan
jodid
soľkyseliny jodovodíkovej
jodistan
soľkyseliny jodistej
jodizmus
otrava jódom
jódlovanie
spev striedajúci hlasové polohy až do falzetu
jodoform
organická zlúčenina jódu používaná na dezinfekciu jódovať dezinfikovaťjódom
jodovodík
zlúčenina jódu a vodíka, bezfarebný plyn
joga
staroindický filozoficko-náboženský smer usilujúci o dosiahnutie dokonalosti cestou odriekania a rozjímania, súbor telesných a dychových cvičení
jogging
rekreačný beh, športové oblečenie a obuv pre túto činnosť jogín prívrženec jógy, v prenesenom význame asketický človek, čudák jogurt mliečny kysnutý výrobok z pasterizovaného zahusteného mlieka johanit nerast, vodnatý síran uranylomeďnatý, súčasťrádioaktívnych rúd
johaniti
v stredoveku založený cirkevný a neskôr rytiersky rád svätého

Jána, ktorý sa po roku 1530 usadil na Malte, odtiaľnázov Maltézski rytieri johimbínúčinná látka z kôry tropických rastlín, kedysi používaná ako afrodiziakum
John Bull
prezývka a karikatúrne označenie Angličana a Angličanov vôbec
joint venture
forma spoločného podnikania s účasťou tuzemského a zahraničného kapitálu, spoločný podnik
joint
, džojnt cigareta z marihuany
jojo
celosvetovo populárna hračka, koliesko s drážkou po obvode, ktoré sa spúšťa a vyťahuje po niti
jo-jo efekt
kolísavosť, veľký výkyv ukazovateľov a hodnôt; pri odtučňo-vacej diéte návrat do pôvodnej hmotnosti
jojoba
olej tropického stromu používaný v kozmetike
jola
jednosťažňová plachetnica, ľahký čln
jolka
novoročný stromček a detská slávnosťpri nej, v ruskom prostredí obdoba vianočného stromčeka

Jom Kippur židovský sviatok Dňa zmierenia
jota
latinský a grécky názov hlásky „i“
jotácia
polosamohláskové i, ktoré tvorí s nasledujúcou samohláskou dvojhlásku
joule
jednotka pre prácu, energiu a teplo, značka J jourfixe,žúrfix deňpevne určený na prijímanie návštev jovicentrický vztiahnutý ku stredu planéty Jupiter
joyrobic, džojrobik
cvičenie pre radosťa potešenie
joystick
riadiaca páka, pákový ovládač(pri hraní počítačových hier) juan, jüan základná menová jednotka v Číne
jubilejný
výročný, pamätný; oslavný
jubileum
výročie, výročný deň, oslava tejto udalosti
jubiloso
v hudbe:jasavo, nadšene
judaizmus
židovské náboženstvo a kultúra, monoteistické náboženstvo vytvorené v 1. tisícročí pred n.l. palestínskymi Židmi a vychádzajúce z Mojžišovho starozákonného učenia
Judáš
podľa biblie zradca Ježiša, v prenesenom význame neverný človek, zradca
judiciálny
súdny, sudcovský
judicium
súd, súdny výrok, úsudok, schopnosťúsudku
judikácia
odsúdenie, rozsúdenie
judikát
rozsudok a uznesenie, súdny výrok, nález
judikatúra
rozhodovacia činnosťsúdov, súhrn zásadných súdnych rozhodnutí
JUDr
. skratka za juris utriusque doctor (doktor obojakého, teda štátneho a cirkevného práva), doktor práv
juglón
zlúčenina v listoch a zelených šupkách vlašských orechov farbiaca kožu do hneda
jugulum
predná krajina krčná, hrdlo
juka, yucca
cudzokrajná drevina; izbová rastlina s bielymi kvetmi jukebox, džuboks hudobný automat, hracia skriňa
julep
osviežujúci nápoj s prísadou mäty piepornej
juliánsky kalendár
zaviedol ho Julius Caesar v roku 46 n.l., platil do roku 1582

jumboveľkokapacitný, obrovský, sloní (napr. lietadlo)
jungle, džingel, džangel
využitie neobvyklých efektov jednotlivých hudobných nástrojov (napr. na znelky)
jungle style
hra na dychové nástroje charakteristická najmä pre orchester

Dukea Ellingtona
junior
mladší z dvoch menovcov; dorastenec, hráčdo 18 rokov junker pruský a pobaltský šľachtic-veľkostatkár; cársky  ruský šľachtický poddôstojník, neskôr absolvent špeciálnej dôstojníckej školy junktim spojitosť, súvislosť; spájanie podmienok alebo požiadaviek junktúra spojenie, napr. kostí
junónsky
krásny, hrdý, vznešený junta,chunta výbor, spoločnosť, združenie, v latinsko-amerických krajinách označenie vojensko-politickej skupiny, ktorá prevzala moc v krajine
Jupiter
najvyšší boh starorímskej mytológie
jura
stredný útvar druhohôr, v nadloží triasu a podloží kriedy jurisdikciavýkon súdnej právomoci; nachádzanie práva jurisprudenciaprávna veda, právnictvo
juristický
právnický, právny
jurta
pôvodne táborisko, plstený stan s drevenou kostrou stredoázijských a mongolských kočovníkov
jury
zbor znalcov alebo rozhodcov; umelecká, športová alebo iná porota justáž, justácia konečné nastavenie meracieho prístroja
justícia
spravodlivosť; súdne orgány a ich činnosť, súdnictvo justičný omyl odsúdenie nevinnej osoby
justičný
súdny justifikáciaospravedlnenie, uznanie práva; dodatočné schválenie činu, najmä právneho
justovať
nastaviť, pripraviť
juta
lyková látka jutovníka spracovaná na vrecovinu (laná, povrazy, vrecia a pod.)
jutovník
tropická rastlina
juvenálie
starorímske hry mládeže
juvenílie
diela z mladých rokov autora, prvotiny

juvenilné choroby postihujúce mladý organizmus
juvenilné pramene
vznikajúce v mladých sopečných pohoriach vo veľ-kých hĺbkach
juvenilný hormón
hormón hmyzu
juvenilný
mladistvý, vyskytujúci sa v mladosti
juvenoid
hormón regulujúci dospievanie
juventiológia
veda o mládeži ako sociálnej a psychologickej kategórii juventus puberta
juxta
ústrižok cenného papiera na kontrolu pravosti; útržkový blok potvrdeniek a potvrdenka z tohto bloku; paragon
juxtapozícia
položenie dvoch textov vedľa seba za účelom ich porovnania, rast kryštálu prikladaním ďalších vrstiev rovnakého minerálu na menších jedincov, tvorenie slov spojením dvoch alebo viacerých slov bez zmeny ich podoby