Jdi na obsah Jdi na menu
 


lmznačka pre lúmen, jednotku svetelného toku
loajalita, lojalita
vernosť, oddanosťniečomu alebo niekomu; čestnosť, verné zmýšľanie
lob
vrchný úder s vysokým letom lobárnylalokový, postihujúci lalok
lobbizmus
cielené ovplyvňovanie poslancov, zákonodárnej aj výkonnej moci
lobby
predsieň, kuloár; záujmová skupina presadzujúca spoločný záujem lobektómiachirurgické odstránenie laloku nejakého orgánu
lobélia
druh ozdobnej rastliny lobelíntoxický alkaloid lobélie používaný vo farmácii
lobotómia
chirurgické prerušenie nervových spojov čelných lalokov od ostatných častí mozgu, leukotómia
loci communes
verejné miesta; všeobecne známe, bežné výroky; otrepané frázy
loco
v mieste, tu
locus
miesto lodžiaotvorená stĺpová chodba; krytý balkón nevyčnievajúci z priečelia domu logaritmovaťvypočítaťlogaritmus daného čísla; počítaťpomocou logaritmických tabuliek
logaritmus
číslo ktorým je nutné umocniťzáklad na získanie logaritmovaného čísla; pojem umožňujúci nahradiťzložitejšie matematické operácie jednoduchšími
logatóm
skupina hlások tvoriaca prvok hlasového prejavu, ale nedávajúca zmysel, na zisťovanie zrozumiteľnosti reči, napr. pri použití mikrofónu -lógiadruhá časťzložených slov s významom veda, vedný odbor logicizmus názor zdôrazňujúci význam alebo výlučnosťlogiky a matematiky logikanáuka o zákonitostiach a prostriedkoch poznania sveta; zákonitosť vývoja; veda o zákonoch správneho myslenia; vzájomná súvislosť vecí a udalostí; ponímanie matematiky ako logickej disciplíny

logistika súbor tylových zariadení pre výcvik armády; sklad zásob, skladové hospodárstvo; systém zásobovania; symbolická logika

logo- prvá časťzložených slov s významom slovo, reč
logo
reklamný štít; nápis s názvom a značkou firmy
logofóbia
strach pred hovorením
logogram
znak zastupujúci slovo, napr. % logoneuróza rečová porucha nervového pôvodu
logopat
človek postihnutý logopatiou
logopatia
chorobné komolenie reči
logopéd
odborník v logopédii logopédianáuka o fyziológii a patológii rečových orgánov; výchova k správnemu hovoreniu a zreteľnej artikulácii logoplégiaobrna rečových orgánov
logorea
chorobná urozprávanosť
logos
v starogréckej filozofii mnohoznačný pojem: vesmírny poriadok; duchom postihnuteľný zmysel sveta; slovo, pojem, reč, myšlienka; rozum, poriadok, aktívny princíp lochv geodézii jazero alebo hlboký a úzky záliv podobný fjordu; slangový výraz pre väzenie
lochia
tekutina vytekajúca po pôrode z maternice, očistka šestonedielok lochneska slangové označenie údajnej príšery Nessie, záhadného vodné-ho živočícha z jazera Loch Ness v Škótsku; púťová atrakcia v podobe dračej príšery
lokácia
umiestenie, poradie, zaradenie
lokaj
šľachtický sluha v uniforme; prisluhovač
lokál
šiesty pád skloňovania; menší pohostinský alebo zábavný podnik lokalitanálezisko, miesto výskytu; miesto všeobecne lokalizáciaumiestenie, miestne určenie; obmedzenie na určité miesto; obmedzenie požiaru na miesto jeho vzniku alebo najbližšie okolie lokálka krátka novinárska správa o miestnej udalosti; miestna železnica, vláčik lokálnymiestny, obmedzený na určité miesto
lokatív
pád vyjadrujúci miestne vzťahy, šiesty pád pri skloňovaní, lokál lokátor vo výpočtovej technike vstupné zariadenie poskytujúce súradnice

 polohy, napr. myš alebo tablet lokomóciaschopnosťpohybu; pohyb organizmov pri zmene stanovišta alebo polohy
lokus
miesto v chromozóme, kde je uložený konkrétny gén
lombard
krátkodový úver so založením hnuteľných vecí lombardské malomocenstvochoroba vyvolaná nedostatkom vitamínu

 B2, pelagra
longitudinálny pohyb
pohyb v smere
longitudinálny
pozdĺžny, rovnobežný s osou; dĺžkový, rovnobežkový,

 týkajúci sa zemepisnej dĺžky
lonž
dlhé opraty na ovládanie koňa pri výcviku; záchytné lano artistov pri nácviku
looping
obrat, akrobatický premet lietadla
lord
náčelník, pán; v stredoveku anglický pozemkový vlastník; neskôr anglický najvyšší dedičný šľachtický titul; titul niektorých vysokých štátnych alebo samosprávnych funkcionárov, napr. lord kancelár, lord strážca pečate
Lord
oslovenie boha v angličtine
lordoskolióza
chorobné vybočenie chrbtice dopredu a do strany lordóza prirodzené prehnutie chrbtice dopredu
loreta
baroková chrámová alebo kláštorná stavba ako napodobenina domnelého domu Panny Márie v Nazarete loripestrofarebný papagáj rozšírený v Austrálii
lorňon
okuliare s rukoväťou, škripec
lotéria
spoločenská stávková hra
loti
menová jednotka Lesotha
lotion
roztok; tekutý alebo polotekutý kozmetický prípravok alebo liek Lotofágovia v starogréckom bájosloví lenivý severoafrický národ živiaci sa lotosmi, v prenesenom zmysle lenivci lotosvodná rastlina s veľkými kvetmi, pripomína lekno
louisdor
zlatá francúzska minca používaná do konca 18. storočia
love story
milostný príbeh, príbeh lásky loxodrómakrivka na glóbe pretínajúca poludníky pod rovnakým azimu-tom

lóža malá oddelená časťdivadelného hľadiska; malá miestnosťpri vchode budovy, zasklená vrátnica; organizačná jednotka slobodomurárov

LQ skratka z anglického výrazu letter quality vo význame tlačv kvalite listu; vysoká kvalita tlače

Lrznačka pre lawrencium LSDhalucinogénna látka pôsobiacia na psychiku človeka
Ltd.
skratka z Limited, anglického výrazu pre spoločnosťs ručením ob-medzeným Luznačka pre lutécium
lubrikácia
zvlhčenie, mazanie, zvlhčovanie, napr. pošvy pri sexuálnom vzrušení lubrikantzvlhčovací prostriedok, napr. na zvlhčovanie pošvy pri jej nedostatočnom prirodzenom zvlhčení lucernapoľnohospodárska plodina pestovaná ako krmivo
lucida intervalla
jasné chvíľky, obdobie normálneho prejavu duševne chorého človeka
lucidita
prechodný ústup chorobných príznakov poruchy vedomia, svetlé okamihy; domnelá schopnosťjasnovidectva
lucidný
jasný, svetlý Luciferv antickom bájosloví Svetlonos, v gréčtine Fosforos; knieža pekiel, zosobnený princíp zla, Satan; v prenesenom zmysle ľudovo čert
ludi
slávnostné verejné hry v antickom Ríme
Ludolfovo
 čísloudáva pomer obvodu kružnice k jej priemeru (=3,14159) ludus stredoveká duchovná hra ludwigitkyslíkatý boritan horečnatý, nerast
lues
pohlavná choroba syfilis, tzv. tvrdý vred
luetik
človek postihnutý syfilisom lufatekvicovitá popínavá tropická rastlina s jedlými plodmi
lugubre
v hudbe: trúchlivo, smutne
lukratívny
výnosný, finančne výhodný, prinášajúci zisk
lukulský
bohatý, prepychový, vybraný, hojný lumachelahornina obsahujúca skamenelé ulity živočíchov lumbagoúsad, tzv. húser

lumbalgiabolesťv krížoch
lumbálna punkcia
vbodnutie do kanálu miechy, napichnutie kanálu chrbtice na liečebné alebo diagnostické účely
lumbálny
bedrový
lumbotómia
chirurgické otvorenie bedrovej krajiny
lumen nature
prirodzené svetlo; podobenstvo sily rozumu
lumen
svetlo; jednotka svetelného toku; bunková dutina; v ironickom zmysle výnimočne nadaný človek lumíkmalý severský hlodavec
luminál
druh liečiva; veronálové narkotikum luminiscenciasvetielkovanie, svetelné žiarenie látok; emisia svetla telesom bez vzniku tepla
luminizmus
maliarske poňatie založené na farebnom vyjadrení svetla luminoforlátka, v ktorej dochádza k luminiscencii, vydávaniu tzv. studeného svetla
luminozita
svietivosťhviezdy, energia jej žiarenia
lunácia
čas, za ktorý Mesiac vystrieda svoje fázy; doba zodpovedajúca synodickému mesiacu
lunapark
zábavný park
lunárny
 deňdvanásťsynodických mesiacov
lunárny
 kalendárvychádza zo synodického mesiaca lunárnymesačný, týkajúci sa Mesiaca
lunatik
námesačník, somnambul; nebezpečný šialenec lunatizmusnámesačnosť, porucha spánku blízka hypnóze, somnambulizmus
luneta
výsek v klenbe nad oknami alebo dverami a jeho maliarska výzdoba; plocha vymedzená polokruhom nad vodorovnou základňou; podpera dlhých kusov pri obrábaní na sústruhu alebo na brúske; uzáver na rýchle uzavretie banských chodieb v prípade požiaru; druh opevnenia
lunch
ľahké poludňajšie jedlo v anglosaských krajinách lunisolárnyvzťahujúci sa na Mesiac a Slnko
lunula
svetlejší polmesiačik pri koreni nechta
lupa
zväčšovacie sklo

lupinadvojklíčna bôbovitá rastlina; vlčí bôb lupinínalkaloid nachádzajúci sa v lupine a iných bôbovitých rastlinách lupóm uzlík v podkoží skladbou zodpovedajúci tuberkulu lupulínžltý prášok chmeľových toboliek, chmeľová múčka s vysokým obsahom horkých živíc
lupus
chronické kožné ochorenie, tuberkulóza kože
lupus vulgaris
tuberkulóza kože s tvorbou lupómov
lura
starodávny bronzový škandinávsky dychový nástroj
lusitan
stratigrafický stupeňjury lustráciakontrola záznamov a údajov; prehliadka kníh, výpis z registrov, pozemkových kníh a pod.; kultové očisťovanie obetovaním zvierat, na ktoré prechádza kultická nečistota lustrumvýpis z pozemkovej knihy, zoznamu a pod.; päťročné obdobie,

životné jubileum zakončené na číslicu 5
lusus naturae
hračka prírody; nevedecké označenie niektorých odchylných prírodných javov, pre ktoré skôr nebolo vysvetlenie lutéciumprvok zo skupiny vzácnych zemín, značka Lu
luteín
žlté prírodné farbivo v rastlinách (v žltých kvetoch) a živočíchoch

(žltok), lipochróm luteinizáciavznik tzv. žltého telieska vo vaječníku v druhej polovici menštruačného cyklu luteómnádor vaječníka lutertekutina neobsahujúca alkohol, vznikajúca pri destilácii alkoholu luteránstvo jeden z troch hlavných smerov reformačného kresťanstva, podľa zakladateľa nemeckého protestantizmu M. Luthera; základným rysom bolo spájanie abstraktného radikalizmu s nábožen-ským chápaním skutočnosti
lutna
brnkací strunový nástroj
lutz
v krasokorčuliarstve skok s obratom vo vzduchu luxhlavná jednotka osvetlenia, značka lx; slangový výraz pre vysavač luxáciavykĺbenie luxfersilné sklo so zvlneným povrchom lámajúce a rozptyľujúce svetlo luxmetermeračintenzity svetla v luxoch luxurióznyprepychový, rozmarný, hýrivý

luxusprepych, nádhera lxznačka pre lux
lýceum
Aristotelova filozofická škola v Aténach; typ strednej školy;  bývalá dievčenská stredná škola
lyddit
ekrazit; silná trhavina
lykantropia
bludná predstava duševne chorého, že je zvieraťom lymeswoldanglický plesňový syr
lymfa
miazga živočíšneho tela; očkovacia látka proti kiahňam lymfadenitída zápal miazgových uzlín
lymfangiektázia
ochorenie vyvolané rozšírením lymfatických ciev lymfangión nezhubný nádor kože
lymfangoitída
zápal lymfatických ciev
lymfo-, lymf-
prvá časťzložených slov s významom miazga, miazgová, lymfa, lymfatický
lymfoblastóm
zhubný nádor lymfatického - miazgového - tkaniva lymfocytdruh bielych krviniek; miazgová bunka
lymfocytopénia
zmenšenie množstva bielych krviniek
lymfocytóza
chorobný nárast počtu bielych krviniek lymfogranulóm druh nádorového bujnenia lymfatického tkaniva lymfológia náuka, ktorá sa zaoberá štúdiom a liečbou ochorení lymfatic- kých ciev
lymfóm
nádor lymfatického tkaniva lymfonodusmiazgová uzlina; miazgová žľaza
lymfosarkóm
zhubný nádor lymfatického tkaniva
lymfostáza
hromadenie lymfy
lynč, lynčovanie
náhly súd prevedený davom bez riadneho prejednania, podľa amerického rasistického sudcu Lyncha
lyo-
prvá časťzložených slov s významom súvislosťs rozpúšťaním látok lyofilizáciaodstránenie vody zo zmrazenej látky, používaná najčastejšie pri konzervácii ovocia a výrobe mrazených potravín
lýra
staroveký brnkací rámový strunový nástroj; oblúková drôtená ochrana vedenia vysokého napätia proti poškodeniu bleskom; druh zberača prúdu lyrikadruh písomníctva vyjadrujúci osobné city a myšlienky

lyrizmus citovosťumeleckého diela, spevnosť
lysis
prasknutie bunky roztrhnutím bunkovej membrány; ústup horúčky lyssa vo veterinárnej medicíne označenie pre besnotu
-lýza
druhá časťslov s významom rozklad
lyzimeter
prístroj na meranie výparov vody z pôdy
lyzín
aminokyselina chemicky viazaná v bielkovinách
lyzoform
roztok formaldehydu a mydla používaný ako dezinfekčný prostriedok

lyzoldezinfekčný prostriedok, emulzia zmesi krezolov v mydlovom roztoku