Jdi na obsah Jdi na menu
 


pas de deux v balete tanec v páre, vo dvojici
pas de quattre
v balete tanec vo štvorici, štyroch tanečníc
pas
úradný preukaz alebo oprávnenie, cestovný doklad; dlhšia kolmá prihrávka; hláška v kartách o vynechaní hry; tanečný krok; pries-myk, prechod horským sedlom; krátky banský úsek, najmä na vetracie účely
pasant
chodec, okoloidúci, prechodný návštevník, prechodný hosť pasát stály vietor vanúci od obratníkov k rovníku severozápadným alebo juhozápadným smerom pasážprechod, prejazd, priechodný dom; veľkomestský prechod s ob-chodmi, kinami a zábavnými podnikmi; úryvok z diela; rýchly rad tónov; prechod súhvezdia poludníkom

pasažier cestujúci
pascal
jednotka pre tlak
pasé
odbytý, minulý, neaktuálny, bezpredmetný
pascha
židovský sviatok; pravoslávna Veľká noc; veľkonočný tvarohový pokrm pasiavášeň, nadšenie, záľuba, koníček
pasians
zábavná kartová hra, ktorú hrá jednotlivec sám na skrátenie dlhej chvíle; ľahké liate sladké pečivo
pasionál
zbierka legiend zo života cirkevných mučeníkov
pasivita
trpnosť, nečinnosť, nebojovnosť, neaktívnosť, ústupčivosť; zámerná neúčasťna verejnom dianí; neschopnosťniektorých kovových prvkov rozpúšťaťsa v kyseline
pasívny kov
ťažko reaguje so svojím činidlom
pasívum
trpný rod slovies; dlh, prevaha záväzkov nad pohľadávkami; nedostatok
paso doble
moderný rýchly spoločenský tanec španielskeho pôvodu štylizujúci pohyb matadora v aréne
pasovať
povýšiťdo rytierskeho stavu, povýšiť; slušať, padnúť, hodiť sa, vojsťsa; zasadzovať, napr. obraz do rámu
pasparta
biely papierový rám medzi obrazom a dreveným rámom, obruba; vystužená lemovka dámskych šiat pasportcestovný pas; sprievodný list
passim
tu a tam, rôzne, na rôznych miestach; široko a dlho (pri citovaní textov)

Passionara, La vášnivo oddaná, odvážna;  čestný prívlastok španielskej revolucionárky Dolores Ibarruri passionatov hudbe: vášnivo
pastel
jemná farebná kresliarska krieda; dielo vytvorené technikou fa-rebných kried
pastelová farba
jemná, ľahkých svetlých odtieňov pasterizáciakonzervovanie tekutín, napr. mlieka ohriatím na určitú teplotu s cieľom zlikvidovaťchoroboplodné zárodky pasterizáciaspôsob konzervácie potravín, najmä mlieka, krátkodobým zahriatím pod bod varu

pastilka liek alebo liečivý prípravok spravidla okrúhleho tvaru, tabletka pastis bezfarebný francúzsky žalúdočný likér s anízom, anízovka pastiš napodobenina výtvarného alebo iného umeleckého diela a výrazu slávneho autora
pastofórium
postranný priestor pri abside; miestnosťna úschovu hostií; výklenok v stene pastorduchovný protestantskej cirkvi, najčastejšie evanjelickej pastorále pastierska pieseňalebo hra; skladba oslavujúca dedinský život pastorela vianočná pieseň; pastierska koleda
pastorok
ozubené koleso s malým počtom zubov; nevlastné dieťa pastozita nezdravá odutosť, spuchnutosť
pastózna maľba
s hustým nanášaním olejovej farby
pasus
krok; odstavec knihy alebo prejavu, úsek, úryvok, pasáž
paša
titul vyšších tureckých úradníkov alebo dôstojníkov pridávaný za vlastné meno, najvyšší čestný osobný, teda nie dedičný titul v Osmanskej ríši; autoritatívny, namyslený, blahobytne žijúci človek rozmaznávaný ženami
pašalík
hodnosťa funkcia pašu; územie v Osmanskej ríši, ktorého správ-com bol paša
pašie
časťevanjélií opisujúca poslednú večeru, zatknutie a súdenie Krista, jeho smrťa pohreb, pri katolíckych bohoslužbách sa čítajú alebo spievajú počas veľkonočného týždňa
paškál
veľká veľkonočná kostolná sviečka
paškvil
urážlivý písomný prejav, hanopis; výsmech, urážlivá a nepodarená napodobenina; umelecký brak, bezcenný výtvor
paštrnák
druh zeleniny s chuťou podobnou petržlenu
pat
jeden zo spôsobov zakončenia šachovej hry, nerozhodný výsledok; bezvýchodiskové postavenie
patafyzika
umelecké hnutie bojujúce proti ľudskej hlúposti iróniou, satirou a výsmechom
patena, paténa
miska, na ktorú sa počas omše kladú hostie
patent
chránené výlučné právo na využitie vynálezu; právne chránený vynález; výsada, výhradné právo; panovnícka listina s účinnosťou zákona; lem, pružná pletenina na svetroch okolo pása a na rukávoch

patentka spínací mechanický gombík; larva pakomára žijúca vo vode páter katolícky kňaz
paternalizmus
otcovský, nadradený, ale partnerský a ochranný prístup paternálny otcovský
paternita
otcovstvo; pôvodcovstvo, autorstvo
páternoster
nepretržitý osobný výťah s otvorenými plošinami, obežný výťah
patetický
vzrušený, vášnivý, výrazný, citovo prehnaný, nadšený patchworkdekoračná textilná technika založená na zošívaní kúsok látky, zhotovujú sa ňou napríklad vankúše, deky a pod.
-patia
druhá časťzložených slov s významom choroba, chorobný stav, liečenie
patiens
v jazykovede osoba, zviera alebo vec zasiahnutá dejom
patina
zelenkavý povlak na kovových predmetoch; starobylý vzhľad; charakteristický ráz niečoho
patio
otvorený vnútorný priestor domu nadväzujúci na rímske átrium patitul názov knihy umiestený na nepárnej strane pred titulnou stranou patizón druh tekvice s diskovitými plodmi používanými ako zelenina pato- prvá časťzložených slov s významom utrpenie, vášeň; značiaca vzťah ku chorobe
patofóbia
chorobný strach z chorôb
patofyziológ
odborník v patofyziológii patofyziológianáuka o chorobných pochodoch a zmenách funkcií organizmu v priebehu choroby, patologická fyziológia
patogén
živý pôvodca ochorenia, napr. baktéria, vírus, choroboplodný zárodok
patogenéza
vznik a vývoj chorobných zmien v tele
patogénny
choroboplodný, schopný vyvolaťochorenie
patografia
vedný odbor zaoberajúci sa duševnými poruchami a chorobami
patológia
náuka o chorobných zmenách v ľudskom organizme, náuka o chorobách; nezdravý zjav v spoločnosti
pátos
vzrušený stav, prudké pohnutie mysle; vzletný spôsob prejavu patriarcha praotec, zakladateľrodu; v niektorých cirkvách titul najvyš-

 šieho hodnostára; najstarší člen kolektívu; vážený, dôstojný starec patriarchát rodové zriadenie s mužom ako vedúcou osobnosťou a dedič- skou postupnosťou v mužskej línii; úrad a hodnosťpatriarchu, územie ním spravované
patriciát
zámožné mešťanstvo
patricij
starorímsky príslušník mestskej rodovej šľachty, plnoprávny ob- čan; starousadlý občan; bohatý, zámožný občan patrimoniálnypánsky, vrchnostenský; rodový; otcovský patrimóniumdedičný rodový statok; slobodné pozemkové vlastníctvo patriotizmus vlastenectvo, láska k rodisku
patristika
odbor študujúci myslenie a teológiu cirkevných otcov patroklinita otcovská dedičnosť
patrológia
odbor teológie, ktorý sa zaoberá literárnym a historicko-kritickým štúdiom spisov cirkevných otcov
patrón
ochranca, priaznivec; ochranný svätec; ochranca a podporovateľ  katolíckeho kostola; náboj; čudný človek, čudák
patronát
záštita; cirkevné patronátne právo nad kostolom; spolupráca  dvoch kolektívov
patronymický
odvodený od otcovho mena, otcovský patronymikon, patronymikum meno odvodené od otcovho mena, za- mestnania otca alebo iného mužského predka
paulínia
ker rastúci v Južnej Amerike, so semenami obsahujúcimi kofeín pauperitachudoba
pauperizácia
znižovanie životnej úrovne, jej pokles; ochudobňovanie,  zbedačovanie
paušál
dohodnutá alebo stanovená suma na úhradu vopred presne neurče- ných, väčšinou pravidelných nákladov; úhrnný počet úkonov za jednotku času paušalizovaťstanoviťvo forme paušálu; všeobecne tvrdiť, zovšeobec- ňovať
paušálny
zovšeobecňujúci; stanovený povrchne, odhadom; platený pau- šálom
pauza
prestávka, oddych; svetlotlačová kópia originálu získaná na pauzo- vacom papieri

pauzovací papier, pauzák priesvitný papier na kópie
páv
hrabavý indický vták s korunkou na hlave a dekoratívnym chvostom, ktorý dokáže rozprestrieťdo veľkého vejára
pavéza
stredoveký vojenský štít; vrchný lupienok kvetov bôbovitých

 rastlín
pávia
pagaštan páviový, strom so súkvetím červených kvetov, pôvodne z Ameriky
pavián
mačiakovitá opica s červeným zadkom
pavilón
malá záhradná besiedka, ozdobná stavba; prízemná stavba ľahkej

 konštrukcie na výstavné, nemocničné a iné účely; postranná časť

 väčšej hlavnej budovy
pavlán
pavlač, balkón; mních katolíckeho rádu sv. Pavla
pax dei
boží mier; v stredoveku obdobie zákazu súbojov paxmier, pokoj; v stredoveku dočasný zákaz bitiek a súbojov
pax tecum
pokoj tebe, mier s tebou
pax vobiscum
mier s vami, pokoj vám; údajne pozdrav Krista jeho uče- níkom, keďsa im zjavil po zmŕtvychvstaní v Jeruzaleme pazigrafiamedzinárodne uznávané a všeobecne zrozumiteľné písomné alebo číselné znaky (noty, arabské číslice a pod.)
páža
mladý šľachtic žijúci na dvore iného šľachtica a konajúci tam drobné

 služby
Pb
značka pre olovo
PCB
polychlórované bifenyly
peacemaker
mierotvorca, vyjednávač; kardiostimulátor
peán
cievna svorka
peáž, peážna doprava
vedúca čiastočne cez cudzie štátne územie; mýto,

 poplatok pecorinoveľmi tvrdý syr vyrábaný na Sicílii a Sardínii
pedagogika
náuka o výchove a vyučovaní, metódach výučby
pedál
zariadenie na prevod sily tlakom nohy, nožné riadenie, nožná páka,

 šlapadlo
pedant
prehnane poriadkumilovný, malicherný a úzkoprsý človek; pun- tičkár, človek lipnúci na malichernostiach, často neprimeraného cho- vania

pedel zamestnanec vysokej školy sprevádzajúci akademických funkcio- nárov pri slávnostných príležitostiach; školník
pederast
človek, ktorý sa dopúšťa pederastie
pederastia
úchylná pohlavná náklonnosťmuža k mužom, najmä k mla- dým chlapcom, homosexualita pedestriánchodec; kto pestuje chôdzu ako šport
-pédia
druhá časťzložených slov s významom výchova, nápravná vý- chova, liečba
pediater
odborník v pediatrii, detský lekár
pediatria
detské lekárstvo pedikulózazavšivavenie
pedikulus
voš
pedikúra
odborné ošetrenie nôh, starostlivosťo nohy
pediment
mierne naklonená erózna plocha pri úpätí svahov pedipalpydruhý pár príušných končatín, napr. pavúkov
pedo-
prvá časťzložených slov s významom pôda, pôdný; dieťa, detský; krok pedobiológodborník v pedobiológii
pedobiológia
biológia dieťaťa; náuka o pôdnych organizmoch; pôdna biológia
pedofil
človek postihnutý pedofíliou
pedofília
úchylná pohlavná náklonnosťk deťom pedogenézavznik a vývoj pôd z hornín; partenogenetické rozmnožo- vanie larválnych štádií pedogeografianáuka o pôdnych typoch
pedológia
pôdoznalectvo, náuka o pôde; náuka o dieťati zo všetkých od- borných hľadísk
pedometer
krokomer pedometriameranie výšky a hmotnosti detí pedopatológianáuka o detských chorobách; defektológia pedopsychológodborník v pedopsychológii, detský psychológ pedopsychológiapsychológia dieťaťa
pedosféra
vrchná časťzemskej kôry tvorená pôdou
pedum
berla, pastierska palica nosená pri liturgických obradoch v ľavej

  ruke
peeling, píling
odstraňovanie kúskov odumretej pokožky krémom obsa- hujúcim hrubé častice
peep-show
erotické predstavenie sledované priezormi v oddelených kabínkach
peer
príslušník vysokej anglickej šľachty, vo Francúzsku pair
Pegas, Pegasus
v starogréckom bájosloví okrídlený kôňhrdinu Persea, symbol poézie a básnikov
pegmatit
žulová vyvrenina, hornina nachádzajúca sa v magmatických

 horninách
pejorácia
zhoršovanie
pejoratívny
zhoršujúci, hanlivý (výraz, veta a pod.)
pejoratívum
hanlivé slovo vyjadrujúce záporný pomer, nepriateľstvo,

 slovo s hanlivým alebo zhoršujúcim významom
pekan
orechovitý subtropický strom s plodmi nazývanými orechy puma;

 hikória pekanová
pekinský palácový pes
dlhosrstý menší pes pôvodom z Číny pektázaenzým obsiahnutý v ovocí, ktorý vyvoláva rôsolovatenie ovoc- ných štiav
pektín
polysacharid obsiahnutý v rastlinách, spôsobuje rôsolovatenie pektináza enzým rozkladajúci pektíny
pektinizácia
rôsolovatenie ovocných štiav
pektorálny
hrudný, prsný
pektóza
pektínová látka nachádzajúca sa v dužinatom ovocí, spôsobuje rôsolovatenie
pekuliárny
osobitý, vlastný; odchyľujúci sa od normálu pekuniárnypeňažný, finančný, vyjadrený v peniazoch