Jdi na obsah Jdi na menu
 


sepalum kališný lístok v kvetoch rastlín
separácia izotopov
oddeľovanie alebo obohacovanie frakcií izotopov zo zmesi
separácia
oddelenie; odlíšenie; rozdelenie; odlúčenie; oddelená miest-nosť; špeciálna väzenská cela - samotka
separandum
oddelene uložené účinné liečivo
separát
zvláštny výtlačok stati alebo časti diela, samostatná kópia časti pôvodne väčšieho celku
separatizmus
politické úsilie o oddelenie časti štátneho územia od jeho celku
separátny
zvláštny, oddelený; jednotlivý, samostatný
separé
oddelený, samostatný menší priestor; oddelene, samostatne separovaný oddelený, odlúčený
sépia
dvojžiabrový morský dravý hlavonožec; žltohnedá farba z tela sé-pie; maliarska technika založená na kresbe touto farbou
sepsa
otrava krvi, zaplavenie organizmu baktériami
septet
skladba pre sedem nástrojov
septeto
sedemčlenný komorný hudobný súbor, sedem spevákov alebo hudobníkov
septický
obsahujúci choroboplodné zárodky, nákazlivý
septik
lokálna čistička odpadových vôd
septikémia
prítomnosťbaktérií v krvi
septilión
vo Francúzsku a v USA číslo 1024, u nás a vo Veľkej Británii1042
septima
siedmy tón stupnice; siedma trieda gymnázia; interval tvorený rozdielom siedmich stupňov diatonickej stupnice septumv medicíne priehradka, napr. nosná
sepulkrálny
náhrobný, náhrobkový
sequens
nasledujúci, napr. stránka knihy a pod.
seraf, serafín
anjel najvyššieho rádu serafínskyanjelský, nebeský, nadpozemský
serail
palác moslimského sultána, spravidla s háremom; ženské oddelenie

paláca; jemná svetlá vlnená tkanina
serak
ľadovcový blok na priečnych trhlinách na povrchu ľadovca, neurovnané hromadenie ľadu na konci ľadovca, sérac
serenáda
večerná milostná pieseň; inštrumentálna skladba lyrického lade-nia s viacerými časťami
serendipita
schopnosťnájsťstratené, neznáme; drobná zbytočnosťlen tak pre radosť
serenita
jasnosť, zreteľnosť; rozjarenosť, bujarosť
serežán
príslušník pohraničnej stráže na juhovýchode Rakúsko-Uhorska séria rad, sled; väčší počet niečoho, čo má spoločné znaky a tvorí celok; v geológii oddelenie
seriál
umelecké dielo z viacerých častí a vydávané alebo predvádzané na pokračovanie
serikultúra
hodvábnictvo, pestovanie priadky morušovej s cieľom získavaťsurový prírodný hodváb
serioso
v hudbe: vážne
sériový
hromadný, vyrábaný alebo vyskytujúci sa v sériach; zoradený za sebou
seriózny
vážny, ozajstný; riadny, spoľahlivý
sermon
rečnícky prejav, preslov
séro-
prvá časťzložených slov s významom sérum, sérový sérodiagnostikaurčovanie chorôb podľa prítomnosti protilátok sérológodborník v sérológii
sérológia
náuka o vlastnostiach a chovaní protilátok v sérach séropozitívnymajúci pozitívny nález nákazy v krvnom sére séroterapialiečba sérom
sérotonín
tkaninový hormón ovplyvňujúci zrážanie krvi
seróza
blana vystieľajúca telové dutiny, napr. pobrušnica
serpent
drevený dychový nástroj
serpentárium
terárium pre hady
serpentín
kremičitan horečnatý, žltozelený minerál
serpentína
ostrá niekoľkonásobná zákruta cesty, rieky a pod.; ohyb; všetko, čo sa hadovito prehýba; dlhý papierový prúžok, ktorý sa pri hodení krúti

sérum číra žltá kvapalina tvoriaca časťkrvnej plazmy; tekutá zložka krvi, ktorá vzniká z plazmy po zrazení a ktorá sa používa ako očkovacia látka

serval malá africká stepná mačkovitá šelma
server
sieťový počítačposkytujúci služby ostatným počítačom v sieti servilita, servilnosť poníženosť, podlízavosť, pätolízačstvo
servilný
podliezavý, poklonkujúci, prehnane úctivý, pätolizačský servírovať podávať, napr. na stôl
servis
služba, najmä zákazníkom; komplexná údržba strojov a pod.; celok servírovacích nádob; uvedenie lopty do hry, podanie v tenise servítka obrúsok
servitut
služobnosť; užívacie právo k cudzej veci, najčastejšie k pozemku servomotorpomocný motor, ktorým sa zvyšuje výkon vlastného stroja servovať v tenise a niektorých iných loptových hrách zahájiťhru podaním lopty na súperovu stranu
servus
pozdrav; úradný sluha, posol
serž
druh bavlnenej tkaniny
seržant
policajná a vojenská hodnosť, poddôstojník, čatár
sesilný
pevne usadený, prirastený
sestercius
starorímska strieborná minca
sestína
lyrický nerýmovaný útvar románskej poézie, provensálska a neskôr talianska piesňová forma
set
časťhry v tenise a niektorých iných loptových hrách; sada, súprava, stavebnica, kit
seter
dlhosrstý írsky alebo anglický stavač, psie plemeno
settecento
obdobie talianskeho umenia v rokoch 1700 - 1800 settlement sídlisko; osada, koloniálne územie
setup
vo výpočtovej technike nastavenie; počítača prídavné zariadenia severita prísnosť, strohosť
sex, sexus
pohlavie; pohlavný pud; pohlavný život; milostné zážitky sexagon šesťuholník
sex-appeal, sexepíl
silná pohlavná príťažlivosť, erotické kúzlo sexizmus diskriminácia podľa pohlavia, najmä žien; orientácia na sex, zdôrazňovanie sexuality

sexshop predajňa erotických pomôcok, erotických filmov a časopisov sexta šiesty tón diatonickej stupnice; šiesta trieda gymnázia
sextant
prenosný uhlomer; prístroj na meranie uhlových vzdialeností hviezd a na určovanie zemepisnej polohy
sextet
skladba pre šesťnástrojov alebo spevákov
sexteto
súbor šiestich hudobníkov alebo spevákov
sextil
aspekt o hodnotee 60 stupňov
sextilión
v USA a vo Francúzsku číslo 1021, u nás a vo Veľkej Británii

1036
sexturista
človek cestujúci za sexuálnymi zážitkami do krajín s rozšírenou prostitúciou, napr. do Thajska alebo na Filipíny
sexualita
pohlavnosť, pohlavný život jedinca; fyzické vzťahy medzi príslušníkmi oboch pohlaví
sexuológ
odborník v sexuológii sexuológianáuka o pohlavnom živote, jeho prejavoch a poruchách sexus pohlavie sezamjednoročná bylina pestovaná pre olejnaté semená
sezóna
ročné obdobie; obdobie určitej činnosti alebo existencie niečoho, napr. divadelná, lyžiarska, hubárska sezóna a pod.
sfalerit
sulfid zinočnatý, čiernohnedý nerast, zinková ruda sfénoidnýklinovitý, klinový
sféra
guľa, guľová plocha; okruh, oblasť; kruh, vrstva; odbor činnosti alebo pôsobnosti, rozsah pôsobnosti; nebeská klenba tvaru guľovej plochy s nekonečne veľkým polomerom sférickýguľový; týkajúci sa nadzemských priestorov
sféroid
rotačný mierne sploštený elipsoid podobný zemeguli sféroidnýguľovitý, guľový sférológianáuka o guli a guľových útvaroch sférometerprístroj na meranie krivosti guľových plôch
sfinga, sfinx
bájoslovná postava s telom leva a ľudskou alebo vtáčou hlavou a jej plastické zobrazenie; v prenesenom význame tajomná, záhadná vec, tajomný človek sfingomyelínyfosfatidy obsiahnuté v mozgu, pľúcach, pečeni a iných orgánoch

sfinkterzvierač(sval)
sforzato
v hudbe: zosilnene, dôrazne, sforzando
sfragistika
náuka o pečatiach ako súčasťhistorickej vedy
sfumato
šerosvitová maľba
sfygmo-
prvá časťzložených slov s významom tep, pulz sfygmológia náuka o krvnom tepe
sgrafito
výtvarné ozdobenie steny preškriabaním mokrej omietky na fa-rebný podklad
shag
jemný fajkový tabak
sherry
ťažké sladké španielske víno
shilin
menová jednotka Somálska
shilingi
menová jednotka Tanzánie
shocking
šokujúci, urážlivý, trápny, budiaci pohoršenie
show
predstavenie, bohaté výtvarné, svetelné, zvukové efekty showroom predvádzací priestor, napr. v predajniach automobilov schéma názorné zobrazenie, vzor, nárys; osnova, náčrt, rozvrh; neživotná konštrukcia literárneho diela; neskutočné, zjednodušené a myšlienkovo ploché vylíčenie deja
schematický
naznačený, názorný, prehľadný, načrtnutý; zjednodušujúci, povrchný, plochý schematizáciamechanické znázornenie, vytváranie schém; neživotné, šablónovité, mechanické podanie, vyjadrenie, schematizmus scherzo rozmarná skladba v živom pohybe; časťcyklickej skladby, napr. symfónie, v tomto pohybe
schizma
rozkol, rozštiepenie, najmä cirkevné
schizo-
prvá časťzložených slov s významom rozpad, rozštiepenie schizofrénia duševná choroba, rozštiepenie osobnosti schizogónianepohlavné rozmnožovanie rozpadom jadra materskej bunky na množstvo jadier dcérskych
schizoidný
prejavujúci sa odporom k spoločnosti, uzavretosťou, samotárstvom a pod., vnútorne rozpoltený schizotymnýintrovertný, uzavretý, rozporuplný, citlivý človek scholastika stredoveká dogmatická formalistická filozofia; školometstvo; formalizmus vo vede a výchove; nezažitá, povrchná vzdelanosť

SI skratka pre Medzinárodnú sústavu jednotiek
Si
značka pre kremík sialvonkajšia časťzemskej kôry obsahujúca predovšetkým kremík a hliník
sializmus
nadmerné vylučovanie slín
sialo-, sial-
prvá časťzložených slov s významom slina, slinný sialorea zvýšené vylučovanie slín; ptyalizmus
Siam
starší názov Thajska
siamské dvojčatá
dvojčatá zrastené niektorou časťou tela
sibilanta
sykavka (s, z)
siblicita
zabitie súrodenca
sibyla
v prenesenom význame veštica, čarodejnica
sic
tak; naozaj; tak je to doslova; takto (upozornenie, že nejde o tlačovú chybu)

Siddhárta = ten, kto dosiahol svoj cieľ; Siddhárta Gautama = Budha siderálny,siderický hviezdny
siderický rok
hviezdny rok, čas medzi dvomi návratmi Slnka k tej istej hviezde sideritšedohnedý až čiernohnedý nerast, stredne výdatná železná ruda, uhličitan železnatý
sidero-
prvá časťzložených slov s významom železo, železný, oceľ, oce-ľový
siderofóbia
chorobný strach pred bleskom a búrkou sideropénianedostatok železa v krvi
siderotypia
oceľotlač
sideróza
choroba vznikajúca impregnáciou tkanív, napr. pľúc alebo oka,železom, železným prachom
sidi
pán (oslovenie v arabčine)
siemens
jednotka elektrickej vodivosti sienažltohnedá až červenohnedá hlinka sierrapohorie, horské pásmo v Španielsku a v Latinskej Amerike siesta pokoj, odpočinok, najmä popoludňajší; chvíľa pohody
sifón
sódová voda v špeciálne uzavretých fľašiach; uzáver záchodového potrubia; prirodzená podzemná nádrž s výtokom pod hladinou;

 prudké zúženie podzemnej krasovej chodby, ktorej strop sa vnára do kvapalnej alebo pevnej výplne jaskyne
sigma
druh elementárnej častice; grécky názov písmena „s“ sigmatický tvorený príponou obsahujúcou hlásku s
sigmatizmus
chybná výslovnosťsykaviek
signácia
podpis, podpisovanie
signál
dohodnutý znak, znamenie, návestie
signalizácia
prenášanie správy na väčšiu vzdialenosťoptickými, zvukovými a inými znameniami; dávanie znamení, vysielanie znamení signalizácia v medicíne: podmieneno-reflexná činnosť
signatár
kto podpisuje zmluvu, najmä medzinárodnú, alebo verejné prehlásenie; zmluvná strana
signatúra
značka, znamenie, nápis; podpis, znak podpisu, najmä autorov-ho na umeleckom diele; návod na používanie lieku uvedený na je-ho obale
signet
grafický znak tlačiarne alebo vydavateľstva; pečiatka s podpisom panovníka; pečatný prsteň
signifiant
zvuková alebo grafická zložka jazykového znaku, ktorou sa niečo označuje
signifikácia
význam, významnosť; označenie, označkovanie; znak, znamenie
signifikantný
príznačný, dôležitý
signifikátor
ukazateľ
signora
pani, talianske oslovenie vydatej ženy
signore
pán, talianske oslovenie muža
signoria
vláda republikánskych obcí v Taliansku
signorina
slečna, talianske oslovenie
signovať
podpísať, parafovať, opatriťznačkou
Signum laudis
= znamenie slávy, vojenské vyznamenanie v Rakúsko-Uhorsku
signum
znamenie, znak, značka; podpisová značka; odznak starorímskych vojenských jednotiek
sicherheitsdienst, SD
bezpečnostná služba nacistického Nemecka sika menší druh jeleňa, žijúci vo východnej a južnej Ázii; vydáva charak-

teristický piskľavý zvuk
sikatív
chemické sušidlo
Sikha
príslušník severoindickej bojovej náboženskej sekty, ktorá sa roku 1919 zúčastnila na oslobodzovaní spod britskej nadvlády