Jdi na obsah Jdi na menu
 


C rímska číslica 100 z latinského slova centum
c´est la vie
to je život, taký je život, tak to už chodí
ca, cca
cirka, približne, asi caballerorytier, gavalier, urodzený pán v španielskom jazykovom prostredí cabralesmimoriadne kvalitný španielsky plesňový syr z kravského alebo ovčieho mlieka
caccia
skladba s poľovníckymi motívmi; poľovnícka fanfára caciocavallo taliansky tvrdý syr v tvare valčeka, na Sicílii známy ako ragusano
caciotta
taliansky polotvrdý syr
caddie, caddy
nosičvaku so 14 golfovými palicami
caduceus
symbol lekárskeho povolania, had ovinutý okolo palice caducum dedičstvo, ktoré nenadobudol žiadny dediča preto prechádza na štát caecumslepé črevo
caesar cézar
rímsky vládca
café, cafetéria
kaviareň, kaviarnička cachevo výpočtovej technike obmedzená pamäťs rýchlym prístupom cachucha španielsky ľudový tanec podobný boleru
cajg
náradie, náčinie; pevná bavlnená látka na šitie pracovného oblečenia; byťv cajgu – byťv poriadku
calando
v hudbe: s klesajúcou silou a rýchlosťou, slabšie a pomalšie callgirl prostitútka na telefón calofrigstavebný materiál zo zmesi drevených pilín, cementu, vápna a kremeliny na výrobu dosiek a tvárnic
calor
teplota, teplo
calpulli
aztécke rodové spoločenstvo so spoločným predkom
calta
druh koláča, placka
calvados
jablčný destilát
cambozola
mäkký aromatický plesňový syr vyrábaný v Taliansku, kom-

 binácia camembertu a gorgonzoly
camembert
francúzsky mäkký plesňový syr s výraznou šampiňónovou príchuťou
camera obscura
tmavá komora bez optiky, s otvorom, predchodca fotoaparátu
camerlengo
kardinál zastupujúci pápeža
camorra
neapolská mafia
campari
druh likéru, aperitív
camping
kemping canadairšpeciálne lietadlo na hasenie lesných požiarov
Cancer
vo zverokruhu: Rak
candidatus scientiarum
kandidát vied, skratka CSc. canisterapialiečba psom, dotýkaním sa psa, komunikáciou s ním cantabilev hudbe: spevne cantalfrancúzsky tvrdý syr, veľmi podobný anglickému čedaru
canto
v hudbe: soprán; spev
cantus firmus
jednoduchý chorál; základná melódia viachlasnej skladby capahlava, začiatok; da capo: znovu, od začiatku
capo di tutti capi
šéf šéfov, najvyššia funkcia v talianskej mafii capricciohudobná skladba rozmarného obsahu; hravý alebo groteskný námet v grafike alebo maľbe capriccioso v hudbe: s rozmarom, rozmarne
captatio
 benevolentiae rečnícky obrat na získanie priazne poslucháčov; doslova honba za priazňou caputhlava, obrazne: vyčerpaný, mŕtvy
cár
ruský panovník do roku 1917 carambadočerta!

Carcassone spoločenská hra o budovaní miest, ciest, kláštorov a pod. carezzandov hudbe: nežne, mazlivo cariocatanec latinskoamerického pôvodu z 30. rokov minulého storočia cárizmus neobmedzená vláda cára v Rusku do boľševickej revolúcie v roku 1917 cárizmussystém neobmedzenej vlády cára v Rusku
cárofil
stúpenec cára a jeho vlády

carpe diemvyuži deň, ži naplno
carta bianca, carte blanche
neobmedzená plná moc
Carthago delenda est
Kartágo musí byťzničené – vyhlásenie rímskeho politika Cata, v prenesenom význame výzva na tvrdé a rozhodné riešenie cartridgezásobník, napríklad na toner v počítačových tlačiarňach carving krájanie, rezanie; rezaný oblúk pri zjazdovom lyžovaní casanova synonymum zvodcu žien, sukničkára, záletníka
case history
súhrnná správa údajov o jednotlivcovi, jeho klinickom a  i-nom stave; podrobný opis reklamnej akcie
cash and carry
platba v hotovosti a odvoz tovaru na náklady kupujúceho, systém predaja „zaplaťa odvez si“
cash
hotovosť, platba v hotovosti
cash-flow
peňažný tok, ukazovateľfinančnej situácie podniku
cassa
bubon
casting
ponuka, výber, konkurz na obsadenie filmových a podobných úloh
castis
 omnia casta  čistému všetko čisté
castrizmus
politický systém na Kube za vlády F. Castra
castrum
 doloris doslova ležanie bolesti; katafalk s vystavenou rakvou casus belli dôvod na vojnu, zámienka na zahájenie nepriateľstva casusprípad, dôvod cateringobjekty na zásobenie lietadiel jedlami a inými potrebami pre cestujúcich; dovoz jedál zákazníkom; dodávka jedál, nápojov, príborov a všetkého potrebného na usporiadanie spoločenskej akcie systémom „na kľúč“ špecializovanou firmou
catch as catch can
doslova chyťako môžeš; zápas vo voľnom štýle, wrestling
caudillo
v španielčine vodca, označenie diktátora Franca
causa bibendi
dôvod k napitiu
causa
dôvod, príčina; právny proces, kauza
causa mortis
príčina smrti
causa occasionalis
príležitostná príčina
causa sui
príčina ako taká

causerie zábavná, vtipná črta (v novinách)

CCskratka výrazu Corps Consularie, konzulárny zbor (medzinárodné označenie konzulárnych vozidiel) ccapribližne, asi, cirka CDkompaktný disk; zariadenie v počítači umožňujúce čítanie kompaktných diskov; skratka výrazu Corps Diplomatique (diplomatický zbor), označenie motorových vozidiel diplomatických zborov CD-ROM dátový alebo zvukový kompaktný disk; prídavné zariadenie počítača umožňujúce čítanie kompaktného disku
cédéčko
kompaktný disk, CD, kompakt
cedent
postupiteľ, kto postupuje niekomu nejaké právo, napr. pohľadávku céderihličnatý strom rastúci v Stredomorí, najmä v Libanone, ktorého je symbolom
ced
i základná menová jednotka v Ghane
cédille
háčik pod „c“ vo francúzštine, aby sa vyslovovalo ako „s“ (ç) cedovať postúpiťpohľadávku inému veriteľovi
cedrát
ker rodu Citrus rastúci v subtropickom pásme, s veľkými žltými plodmi
cedrela
veľkolistý tropický strom
ceduľa
potvrdenie, lístok so správou alebo oznámením; výveska, plagát; starší názov bankovky
ceduľová
 banka emisná banka, banka vydávajúca bankovky cefalalgiabolesťhlavy
cefalín
látka vyskytujúca sa v mozgu, pečeni a pod.
cefalo-, kefao
- prvá časťzložených slov s významom hlava, hlavov, mo-zog, mozgový
cefalometria
metóda merania lebky cefeidapulzujúca premenná hviezda
cech
stredoveká stavovská organizácia remeselníkov alebo obchodníkov; prevádzková alebo výrobná jednotka v rámci podniku; slangový výraz pre dlžobu v pohostinskom zariadení cekostómiachirurgické vyvedenie slepého čreva z tela
cela
malá miestnosťvo väznici alebo v kláštore; hlavná miestnosťv antic-kom chráme bez okien

celebrant kňaz slúžiaci omšu celebritavýznamná osoba, známa osobnosť celebrovaťslúžiťomšu celestínsíran strontnatý, nerast; člen mníšskeho rádu sv. Celestína celiakiaochorenie tenkého čreva prejavujúce sa hnačkami; alergia na lepok celibátbezženstvo, nútený slobodný stav katolíckych kňazov
celina
v sovietskom prostredí neobrábaná pôda; poštová cenina s vytlačenou poštovou známkou alebo s jej kresbou celiotómiachirurgický rez brucha cellovioloncello celofánobalová fólia z regenerovanej buničiny celoskopprístroj na stanovenie počtu buniek, krviniek a pod.
celta
nepremokavá plachta alebo diel stanu z nej vyrobený; plachta na nákladných autách celulabunka celulázaenzýmy pomocou ktorých mikroorganizmy rozkladajú celulózu celulitídazápal bunkového tkaniva, najmä podkožného; tzv. pomarančová koža, najčastejšie na stehnách
celuloid
pružný plast z nitrocelulózy a gáfru celulózabuničina, polysacharid, základ bunkových stien rastlinných tkanív; používa sa pri výrobe papiera a plastických látok celziánalumosilikát barnatý, nerast
cembalo
klávesový hudobný nástroj zo 16. storočia, harpsichord cementpráškové hydraulické spojivo, hlavná zložka betónu; tmel použí-vaný v zubnom lekárstve cementáciadruhotné spevnenie, stvrdnutie; sýtenie povrchu ocele uhlíkom; prirodzené spevnenie usadenej horniny, stmelenie cemeterium cintorín, pohrebisko ceno-prvá časťzložených slov s významom spoločenstvo, pospolitosť cenobita pustovník, askéta cenóbiumfunkčné zoskupenie, kolónia buniek jednobunkových rias vytvorená delením jednej materskej bunky; spoločný život, súžitie cenocytjednobunkový orgán s mnohými jadrami

cenogamétarozmnožovacia bunka s viacerými jadrami cenogenézaspoločný pôvod z rovnakého predka, pokrvné príbuzenstvo cenózarastlinné alebo živočíšne spoločenstvo
cent
technická jednotka váhy, metrický cent, 100 kg; stotina základnej menovej jednotky, napríklad dolára a iných mien
centenárium
sté výročie, storočnica
center
stredný útočník; prihrávka do priestoru pred súperovou bránkou; stred
centesimo
stotina niektorých menových jednotiek, ako u nás halier centezimálnystotinový
centi
– v cudzích zložených slovách znamená stotinu
centifólia
stolistá ruža centiliterstotina litra, objemová jednotka centimdrobná minca franku, pesety a iných menových jednotiek centimeterstotina metra, dĺžková jednotka centráciasmerovanie do stredu centrálaústredie, ústredňa, napr. telefónna; úsečka spájajúca stredy dvoch kruhov alebo gúľ
centralizácia
sústreďovanie do jedného centra, vytváranie jedného ústredia, napr. firmy alebo štátnej správy; v šachu obsadenie centra šachovnice centralizmusvýkon moci, riadenia a kontroly z jedného ústredného miesta, sústredenie moci
centrálna hviezda
nachádzajúca sa v strede planetárnej hmloviny centrálne jadrobunkové jadro ležiace uprostred zárodočného vaku rastliny
centrálny nervový systém
sústava nervových centier riadiacich činnosť organizmu
centrálny
ústredný, nachádzajúci sa v centre
centráž
centrovanie
centricita
dostredivosť, dostrednosť centrickýstredový, smerujúci do stredu centrifúgaodstredivka, zariadenie na oddeľovanie drobných častíc a látok alebo na odstránenie vlhkosti z vypraného textilu

centrifugálny odstredivý centrioladeliace teliesko v bunke
centripetálny
dostredivý
centrista
stúpenec centrizmu centristickýsmerujúci do stredu, usilujúci o vytvorenie stredu, sústreďujúci
centrizmus
politická orientácia v strede medzi ľavicou a pravicou centronukleusjadro bunky s vnútrojadrovým centrom delenia centroplánstredná časťkrídla lietadla; miesto, na ktoré sa napájajú vonkajšie časti krídla centroplastmimojadrové teliesko centroplazmaprotoplazma centrosféraplazma okolo deliaceho telieska v bunke centrovanienastavenie geometrickej šošovky zhodne s optickou osou; stredenie, taká úprava súčasti stroja, aby pri otáčavom pohybe bola presne v strede
centrovať
prihrávaťdo stredu hracej plochy; vykonávaťcentrovanie centrumstred, ústredie, stredisko, hlavné miesto alebo bod; stred šachov-nice; stred mesta centúriastotnina v starorímskom vojsku; stovka občanov
cenuróza
ochorenie oviec cenzorv starovekom Ríme úradník prevádzajúci cenzus; úradník prevádzajúci dozor nad obsahom médií, dozor nad médiami, kontrolu ich obsahu cenzúrakontrola, dozor, dohľad, najmä nad tlačou a inými masovokomunikačnými prostriedkami; v antickom Ríme odhad majetku občanov; úrad cenzora
cenzurovať
vykonávaťkontrolu obsahu kníh, tlače, programu rozhlasu alebo televízie, listov väznených osôb a pod. cenzussúpis majetku a osôb; sčítanie ľudu; stredoveká renta; zaradenie obyvateľov do tried podľa pôvodu a majetku
cepín
horolezecká palica s kovovým hrotom cerdub rakúsky cérkovový prvok, značka Ce

ceratodon rohozub červený, druh machu cerberusprísny strážnik (podľa starogréckeho bájneho psa strážiaceho vchod do podsvetia)
cercle
krúžok, uzavretá spoločnosť cereálieobilniny; v antickom Ríme slávnosti na počesťbohyne úrody cerebellum malý mozog cerebrálnymozgový cerebropatiapoškodenie mozgu cerebrospinálnymozgovomiechový cerebrovaskulárnymozgovocievny cerebrummozog
ceremónia, ceremoniál
obrad, procedúra, obvyklý proces; liturgické úkony pri bohoslužbe
ceremoniál
súbor pravidiel pre slávnostné obrady ceremoniárosoba riadiaca obrady, obradník
Ceres
asteroid, najväčšia planétka cereuskaktus rodu Cereus
cerezín
tuhý uhľovodík, používa sa pri výrobe sviečok a konzervačných látok ceridprírodný vosk
cerit
vodnatý kremičitan vápnika, céra a mangánu, nerast cerkáriavývojové štádium motolice cerklážuzatvorenie krčka maternice počas tehotenstva cerkosporióza choroba rastlín – predovšetkým listov cukrovej repy -spôsobená hubou cermetžiaruvzdorný materiál vyrobený spekaním zmesi kovových a keramických práškov
cerografia
rytie do voskovej vrstvy, spôsob tlače
ceroplastika
modelovanie voskom
certifikácia
udelenie certifikátu; certifikát
certifikát
potvrdenie, osvedčenie, napr. pravosti alebo zhody s požiadavkami; overenie, preukaz cerumenušný maz vo vonkajšom zvukovode
ceruzit
uhličitan olova, lesklý nerast

cervantit oxid antimónu, kosoštvorcový nerast svetlej farby cervicitídazápal krčka maternice cervikálnykrčný cesiapostúpenie nejakého práva, územia, pohľadávky
cesionár
osoba, ktorá prevzala pohľadávku
cestóda
červ parazitujúci v črevách hostiteľa cestodológiavýskum pásomníc, súčasťhelmintológie
cestodóza
choroba spôsobená pásomnicami
cetán
lineárny nasýtený uhľovodík so šestnástimi atómami uhlíka ceteris paribusza jestvujúcich podmienok cetyljednoväzbová skupina odvodená od cetánu
cézar
titul rímskych cisárov, caesar; cisár, panovník, samovládca cézaropapizmus systém spojenia duchovnej aj svetskej vlády v jednej osobe
cézia
postúpenie pohľadávky céziummäkký alkalický kov
cezmína
ker alebo strom rodu Ilex cezúramedzislovný predel vo verši spadajúci do stopy; v hudbe predel, krátka prestávka medzi frázami