Jdi na obsah Jdi na menu
 


mamaliológia náuka o cicavcoch, teriológia mambaveľmi nebezpečný dlhý jedovatý had žijúci v tropickej Afrike mambo latinskoamerický tanec pochádzajúci z Peru
mameluk
otrok tureckého pôvodu, príslušník egyptskej armády zloženej z otrokov; v prenesenom význame neohrabaný človek, grobián mamila prsná bradavka
mamma
prs, prsná žľaza mamografröntgenový prístroj na vyšetrenie prsníkov mamografiaröntgenové vyšetrenie prsníkov mamonmajetok, bohatstvo, v pejoratívnom význame nadmerná túžba po bohatstve mamutvymretý druh slona z doby ľadovej, s veľmi hustou srsťou mamutí v prenesenom zmysle veľký, obrovský
man
za feudalizmu nevoľník, vazal
mana
pokrm zázračne poskytnutý Izraelitom na púšti, božský pokrm; veľmi lahodný a posiľujúci pokrm; melanézska mýtická predstava nadprirodzenej sily bohov, niektorých ľudí a predmetov manatzákladná menová jednotka v Azerbajdžáne
manažér
prevádzkar, riadiaci pracovník; profesionálny organizátor ume-

 leckých alebo športových podujatí
mancando
v hudbe: do stratena, zoslabovane, s ubúdajúcou silou mancipáciaprevod vlastníctva hnuteľnej veci z ruky do ruky pred svedkami
mančaft
slangový výraz pre mužstvo, kolektív, tím
mandala
magický kruh, symbolický útvar budhizmu
mandant
poverovateľ, zmocniteľ, príkazca, osoba vydávajúca príkaz ale-bo poverenie k zastupovaniu
mandarín
vysoký čínsky cisársky hodnostár
mandarínka
citrusový plod s chuťou podobnou chuti pomarančov mandát splnomocnenie, príkaz, poverenie; funkcia člena zastupiteľského zboru (napr. parlamentu)
mandatár
zmocnenec; osoba, ktorá dostala poverenie k zastupovaniu mandelinkahovorový názov pásavky zemiakovej, drobného bylinož-ravého chrobáka mandibuladolná čeľusťvtákov, obojživelníkov a cicavcov; hryzadlá hmyzu
mandibula
dolná čeľusť, sánka mandľovníkstrom s jedlými plodmi
mandolína
brnkací strunový hudobný nástroj mandragorajuhoeurópska rastlina s koreňom pripomínajúcim ľudské telo, ktorej v stredoveku pripisovali magické účinky
mandril
druh africkej opice, mačiak
manekýnka
predvádzačka odevov na módnych prehliadkach, modelka manéver úhybný pohyb, predstierané konanie
manévre
vojenské cvičenie s bojovými podmienkami
manéž
kruhová cirkusová aréna; krytá vojenská jazdiareň mangabejdruh africkej opice
mangán
ťažký kov, značka Mn mangananzliatina medi, niklu a mangánu
manganit
vodnatý oxid mangánu, čierny nerast obsahujúci mangán mango, mangovník dužinatá tropická drevina žltej farby s chutnými sladkými plodmi mangoldlistová zelenina, cvikla

mangrove tropický porast bahnomilných rastlín na pobreží mangustamačke podobná drobná africká šelma
-mánia
druhá časťzložených slov s významom značné, chorobné zaujatie mánia vášeň, vášnivá zaujatosť, vášnivá náklonnosť; druh duševnej choroby, zúrivosť maniakšialenec; človek trpiaci utkvelou predstavou
maniéra
bezduchý zabehnutý spôsob tvorby; spoločenské vystupovanie, spôsoby, chovanie maniérezvyky, ustálené spôsoby práce alebo konania; vyumelkovaný, nevýrazný umelecký prejav; spoločenské chovanie, spôsoby maniérizmus umelecká tvorba založená na maniére; slohové obdobie medzi renesanciou a barokom manifestslávnostné verejné prehlásenie; dôležitý politický alebo spoločenský program, prevolanie
manifestácia
verejný prejav; masové vystúpenie
manifestačný
zjavný, zrejmý, zretelný
manicheizmus
asketické náboženské učenie Peržana Maniho z 3. storočia
n. l. manikúraodborné ošetrenie rúk, najmä nechtov maniodepresiachorobné stavy úplnej otupelosti z utkvelých predstáv maniok rastlina tropickej Ameriky pestovaná pre koreňové hľuzy ob-sahujúce škrob, múka z týchto hľúz, kassava
manipul
starorímsky vojenský oddiel, tretina starorímskej kohorty; súčasť omšového rúcha, ozdobný látkový pás nosený na ľavom predlaktí manipuláciazaobchádzanie s niečím; postup tvorby alebo výroby; úprava tovaru; jednanie, najmä nečestné
manipulátor
človek niečím alebo niekým manipujúci; stroj, ktorého me-chanizmus sa skladá spravidla zo segmentov vzájomne spojených kĺbmi alebo posuvnými mechanizmami na uchytenie a pohyb predmetov
manit, manitol
alkoholický cukor v rastlinách
manitou, manitu
pôvodne zázračná sila, neskôr boh Indiánov v Severnej

Amerike mankoúbytok, strata, schodok, rozdiel medzi účtovnými údajmi a  sku-

 točným stavom
mano-
prvá časťzložených slov s významom tlak, tlakový manometer tlakomer
manostat
prístroj udržujúci rovnaký tlak manózarastlinný cukor
manšester
pozdĺžne vrúbkovaná vlasová tkanina; český ľudový tanec mantika veštenie; vyvolávanie duchov
mantila
čierny krajkový závoj zahaľujúci hlavu a ramená španielskych

žien; pláštenka mantinelobruba, kraj, ohrada; zvýšený okraj ihriska, napr. pre ľadový hokej; pružný okraj gulečníkového stola; vymedzenie priestoru, hraníc, možností pohybu mantisadesatinná časťdekadického logaritmu uvádzaná v logaritmických tabuľkách
mantón
veľká hodvábna šatka andalúzskych žien
mantra
posvätné, magické slovo, ktorého opakovaním sa v jóge alebo v hinduizme dosahuje sústredenie
manu propria
vlastnou rukou, vlastnoručne
manuál
príručný zápisník; návod na použitie, príručka; klávesnica organu alebo harmónia manuálnyručný
manudharma
indická literárna pamiatka bráhmanizmu manufaktúraremeselnícka dielňa; podnik s manuálnou – ručnou – výrobou
manul
malý ázijský púštny dravec manuskriptrukopis
manzarda
, manzardka podkrovie, podkrovná miestnosť, podkrovný byt; strecha zložená z dvoch rôzne sklonených plôch
manžeta
zakončenie rukáva, obruba
maoizmus
krajne ľavicová rovnostárska totalitná doktrína, podľa čínskeho politika Mao Ce-tunga
mapa
zmenšené zobrazenie časti zemského povrchu
mapografia
názov pre topografické merania a kartografiu
mara
hlodavec žijúci v Argentíne

marabu africký bocian so silným zobákom živiaci sa zdochlinami Marabut islamský veštec; asketický pustovník v severnej Afrike; hrob arabského svätca
maracas
pár dutých drevených gulí, rumba gule
maral
kaukazský jeleň
maran
posmešné označenie násilne pokrsteného Žida a Maura v 15. storočí, tajne zachovávajúceho pôvodné náboženské presvedčenie maraska divorastúca višňa v Dalmácii
maraskino, maraschino
višňový likér z marasky
marast
bahno, bažina, blato; mizerné počasie maratóndlhá, zdĺhavá, vyčerpávajúca činnosť
maratónsky beh
vytrvalostný bežecký závod dlhý 42,2 km marazmus schátralosťvekom; schátralosťduševná, morálna alebo telesná; zlé, nedôstojné pomery
marcato
v hudbe: výrazne, dôrazne
marcia funebre
smútočný pochod
marcia
v hudbe: pochod, v pochodovom tempe
marciálny
vojenský, vojnový; mohutný, statný (o postave)
marcipán
krehký a jemný perník s medom; mandľová náplňdo cukroviniek a zákuskov
mare
tmavé zóny na Mesiaci a na Marse; more
maréna
lososovitá ryba s veľmi chutným mäsom
maréna
sladkovodná aj morská ryba
mareograf
prístroj registrujúci zmeny výšky morskej hladiny margarit priesvitný jednoklonný nerast
marginálie
poznámky na okrajoch listu alebo na vonkajšom okraji stránky marginálny okrajový, krajný, medzný
maribo
polotvrdý syr z dánskeho ostrova Lolland
marihuana
druh omamnej látky, hašiš, sušené listy indického konope, opiát
marimba
xylofónový nástroj černošského pôvodu
marína
obraz mora alebo jeho pobrežia; zastaralý výraz pre námorníctvo, loďstvo
marináda
kyslý alebo sladkokyslý korenený nálev na nakladanie mäsa,

 rýb a pod.
maringotka
obytný drevený alebo plechový voz
marinný
vzťahujúci sa na more
marioneta
bábka vedená na nitiach alebo drôtoch
mariška
slangový výraz pre marihuanu
maritímny
morský; námorný
marka
základná menová jednotka v Bosne a Hercegovine, predtým v Nemecku
markantný
nápadný, výrazný, význačný
market
trh
marketéria
jemná intarzia
marketing
koncepcia výrobnej a obchodnej politiky firmy markírovať predstierať, simulovať
markitán
civilista predávajúci v žoldnierskych armádach potraviny a iný tovar
markitánka
prostitútka sprevádzajúca žoldnierske jednotky na ich výpravách
markíz
francúzsky šľachtický titul, stupeňmedzi grófom a kniežaťom markíza manželka markíza, titul šľachtičnej; strieška nad oknom alebo vchodom na ochranu pred dažďom alebo slnkom; široké kreslo francúzskeho typu z 18. storočia
markovať
značkovať, označovať; vytyčovať, vyznačovať; zaznamenávať, napr. predaný tovar
maroilles
francúzsky mäkký syr s tenkou vrstvou plesne na povrchu marón strom gaštan jedlý a jeho plod
maronita
príslušník sýrsko-kresťanskej cirkvi
marsala
druh talianskeho dezertného vína
maršal
vysoká vojenská hodnosť, v poradí druhá po generalissimovi maršálek predseda poľského Sejmu (parlamentu)
marše
prímorské nížiny pri Severnom a Baltskom mori, občasne zaplavované
martellando
v hudbe: búšivo
martini
značka vermutu; miešaný nápoj z vermutu a ginu alebo vodky martit veľmi kvalitná železná ruda

martýr mučeník
martýrion
hrob mučeníka s oltárom, svätyňa na pamätnom mieste martýrium mučeníctvo; doba veľkých utrpení; neznesiteľné trápenie marxizmus teória marxistického poňatia dejín s vyvodenou vedúcou úlohou proletariátu
marža
rozdiel, medzera; obchodná prirážka; rozdiel kurzov na rôznych burzách
masa
hmota ako materiál, surovina; beztvará látka; veľké množstvo ľudí, dav
masaker
hromadné vraždenie, zabíjanie ľudí; krvipreliatie masážhnetenie, trenie tela, poklep časti tela ako liečebný a osviežujúci prostriedok
mascagnit
sulfát amónny, nerast
mascarpone
čerstvý taliansky syr s vysokým obsahom tukov
masív
mohutný celok, zhluk; hlavný horský hrebeň; mohutné pohorie masívny celistvý, plný, hmotný, mohutný, obsahujúci veľké množstvo hmoty
maska
škraboška, prestrojenie; predstieranie; nalíčená tvár; vonkajší kryt chladiča automobilu
maskarón
plastický ozdobný motív v podobe ľudskej tváre
maskot
talizman, predmet „pre šťastie“; hodvábna tkanina s pevnou osnovou
maskulinita
mužské rysy chovania
maskulinizácia
zmena ženských pohlavných znakov na mužské; trans-plantáciou pohlavných žliaz vyvolaná premena samice na samca maskulínum slovo mužského rodu; mužský rod
masochista
človek postihnutý masochizmom
masochizmus
pohlavná zvrátenosťprejavujúca sa potrebou byťtýraný sexuálnym partnerom, pociťovaťbolesťalebo poníženie pri sexe masorétižidovskí učenci, ktorí doplnili hebrejský text biblie poznámkami a znakmi pre správne čítanie
masový
hromadný; davový; vyskytujúci sa vo veľkom množstve mastaba staroegyptská kamenná hrobka bohatých občanov  v tvare nízke-ho skoseného ihlana

mastalgiabolesťv okolí prsnej žľazy bez patologickej príčiny, mastodynia

mastif anglické robustné psie plemeno s veľkou hlavou
mastika
balkánsky aromatický likér
mastikácia
žuvanie, kúsanie; spôsob úpravy surového kaučuku mastitída zápal prsnej žľazy
mastix
živica používaná pri výrobe lepidiel a lakov a v medicíne; zmes asfaltu a vápencovej múčky na povrch vozovky mastocytblúdivá bunka mastodontvyhynutý chobotnatec doby ľadovej, predchodca slona; v prenesenom zmysle veľká, neprispôsobivá organizácia alebo spoloč-nosť mastodýniabolesťprsníkov mastopatianezhubné ochorenie prsnej žľazy s tvorbou cýst mastoptóza previsnutie prsníkov
mastotómia
chirurgické otvorenie prsníkovej žľazy masturbáciapohlavné sebaukájanie, onania
masturbovať
sám seba pohlavne ukájať; onanovať
masy
ľud, široké vrstvy ľudu
mašallah
arabský výraz „nech sa deje vôľa Allahova“ mašérpsovod, pretekár so psím záprahom maškarádasprievod maskovaných postáv; smiešne oblečenie; pretvárka, falošnosť, neúprimné, niečo zakrývajúce konanie
mat
koniec šachovej hry
matador
zápasník s býkmi usmrcujúci toreádorom poranené zviera; vodca, predák
maté
paraguajský čaj zo sušených listov rastliny obsahujúcej kofeín matematikaveda, ktorá sa zaoberá pôvodne číslami a geometrickými tvarmi, ale v súčasnosti zahrňuje veľa relatívne samostatných odborov; náuka o číselných, kvantitatívnych a priestorových vzťahoch; vyučovací predmet; učebnica tejto náuky
Mater dolorosa
Matka Sedembolestná, zobrazenie Márie s ukrižovaným

Kristom matermatka; tlačová matrica; predstavená katolíckeho ženského kláštora

Mater verborum matka slov, v literatúre označenie stredovekých slovníkov

matéria látka, hmota; surovina; predmet; obsah,  námet, napr. článku; skutočnosťexistujúca mimo vedomia a nezávisle na ňom

matérialátka, surovina, hmota; predmet, podstata, obsah; námet materiálhmota, surovina; látka, z ktorej sa niečo vyrába; podklad, prameň vedeckej, umeleckej alebo inej činnosti
materialistický
hodnotiaci z hľadiska hmotných statkov, peňazí; vychádzajúci z materializmu materializáciastelesnenie, zhmotnenie; uskutočnenie zámeru materializmusvedecký názor považujúci hmotu, prírodu a bytie za prvotné, vedomie a myslenie za vlastnosťhmoty, teda druhotné; sledovanie iba svojho vlastného záujmu a prospechu materiálnyhmotný, vecný, telesný; hmotársky, prospechársky maternitamaterstvo matchballv tenise a iných loptových hrách rozhodujúce podanie, ktorým možno ukončiťcelé stretnutie matinépopoludňajšia slávnosťalebo umelecký program
matiné
predpoludňajšie spoločenské podujatie; menší koncert
matjes, mates
solený sleďnaložený v oleji
matolína
pevné zvyšky ovocia alebo hroznových bobúľpo vylisovaní matovanieodstraňovanie prirodzeného lesku rôznych materiálov matriarchát rodové zriadenie so ženou ako vedúcou osobnosťou; spoločnosťzaložená na príbuzenstve a dedení v materskej línii matricanegatívny tvar výrobku na odlievanie; podklad na výrobu kópií, napr. výkresov matrikaúradná kniha zápisov o narodeniach, sobášoch a úmrtiach obyvateľov matrimóniummanželstvo, sobáš
matrioška
sada postupne do seba vkladaných figúrok, vyrábaná v Rusku matroklinitau mimojadrovej dedičnosti dedičnosťznaku vždy po matke matróna staršia úctyhodná žena; v pejoratívnom zmysle žena silnejšej postavy, často s prehnane vznešeným chovaním
matronymia
odvodzovanie mena od mena matky

matróz námorník, lodník
maturácia
dospievanie, dozrievanie maturitazáverečná skúška na stredných školách; skúška dospelosti Matuzalem podľa biblie Noemov starý otec, ktorý sa podľa legendy do-žil niekoľko sto rokov veku, v prenesenom zmysle veľmi starý človek
mauzerka
slangový výraz pre druh vojenskej pušky konštruktéra Mausera mauzóleumpriestorná hrobka s povrchovou stavbou
maxi-
prvá časťzložených slov s významom najväčší maxilahorná čeľusťstavovcov a niektorých bezstavovcov maxilotómia preťatie hornej čeľuste maximaživotné pravidlo, zásada; stručná, vtipná, prozaická úvaha maximalizácia smerovanie k najvyšším cieľom maximalizmusúsilie o dosiahnutie najvyšších výsledkov bez ohľadu na podmienky a možnosti maximálnynajvyšší, najväčší, krajný maximumnajvyššia hodnota alebo miera; najvyššie množstvo; vrchol mayday (mej dej) rádiofónne slovné tiesňové volanie, volanie o pomoc mazdaizmus staroperzské náboženstvo proroka Zarathustru, zoroastriz-mus
mazurka
poľský národný tanec v trojštvrťovom rytme mazutzvyšok po destilácii ropy, ťažký vykurovací olej; surovina na výro-bu minerálnych olejov
mažoretka
dievča v uniforme a vysokej obuvi v čele slávnostného sprievodu, kapely a pod.