Jdi na obsah Jdi na menu
 


Fíber pevný plast z celulózy
fibr-
prvá časťzložených slov s významom väzivo, väzivový fibriladrobné vlákno tkanivových a iných buniek, najmä svalových; štrukturálna jednotka celulózy, tvorená zväzkami makrofibríl fibriláciakmitanie srdcových komôr sprevádzané bezvedomím so zástavou srdca alebo kmitanie srdcových siení s nepravidelnou srdcovou činnosťou; konečné štádium pri mletí papieroviny; v textilnom priemysle rozvlákňovanie
fibrín
bielkovinové vlákna spôsobujúce zrážanie krvi fibroblastnezrelá väzivová bunka
fibrocyt
zrelá väzivová bunka
fibróm
nezhubný tkanivový nádor fibroskopprístroj na vyšetrenie telesných dutín fibroskopiavyšetrenie tráviacej trubice endoskopom fibrózazmnoženie, zhustenie väziva v tkanive
fibula
lýtková kosť, ihlica
fideikomis
zverený statok
fideizmus
názor stavajúci vieru nad rozumové poznanie; evanjelickoreformistické učenie uprednostňujúce vieru pred obsahom fiestašpanielská ľudová slávnosť
figa
sladké ovocie subtropického pásma, plod figovníka fighterbojovník, útočník (v športe) figovníksubtropický ker s dužinatými listami a jedlými plodmi, figami figúra postava; kresba alebo socha človeka alebo zvieraťa; uzavretý sled pohybov v tanci, krasokorčuľovaní a pod.; druh básnickej ozdoby; krátky hudobný útvar zdobiaci melódiu
figura serpentinata
vo výtvarnom umení manieristický ideálny typ dlhej, štíhlej postavy prehnutej do esovitého postoja; v genetike usporiadanie chromozómov pri delení jadra
figurácia
zostavenie, zoskupenie; výzdoba hlasov skladby vedľajšími melodickými tónmi

figurálny majúci podobu ľudskej alebo zvieracej postavy; zobrazujúci postavu

figurant osoba vybraná pre meno, nevystupujúca samostatne; pomocník pri zememeračských prácach v teréne

figurína umelo zhotovená postava, figúra figurovaťvystupovaťv niečom alebo pri niečom, vyskytovaťsa -fikácia druhá časťzložených slov s významom činnosť, utváranie fikcia predstava; výmysel, domnienka, klam
fikcionalizmus
teória, že naše predstavy sveta sú púhe fikcie
fiktívny
vymyslený, neskutočný, neexistujúci
fiktonym
meno prijaté za účelom zatajenia pravého mena
fikus
rozšírená izbová rastlina s tmavozelenými dužinatými listami
-fil
druhá časťzložených slov s významom milovník, obdivovateľ -filament priemet protuberancie na slnečný kotúč
filantropia
ľudomilstvo, dobročinnosť, pomoc sociálne slabým filarióza tropická choroba spôsobená parazitmi
filatelia
zberateľstvo poštových známok a filatelistického materiálu filc plsť
file
vo výpočtovej technike súbor
filé, filet
plátok mäsa
filharmónia
veľký symfonický orchester
fília
druhá časťzložených slov s významom záľuba
filiácia
postupnosť; závislosť, napr. vzájomná závislosťliterárnych mo-tívov alebo námetov
filiálka
pobočka, vedľajší podnik
filigrán
druh zlatníckej ozdoby; spôsob výzdoby iniciál v gotickej knižnej maľbe; vodotlač, vodoznak, priesvitka
filigránsky
jemne prevedený, jemný; drobný, miniatúrny
fíling
pocit, nálada, atmosféra
filipika
prudká bojovná reč, verejná útočná reč
filister
úzkoprsý človek, obmedzenec, spiatočník
Filištín
príslušník starovekého palestínskeho kmeňa, v prenesenom výz-name vychytralý človek, chytrák, mudrlant
film
celuloidový pás so svetlocitlivou vrstvou ako materiál pre fotogra-

fovanie a kinematografiu; súvislý rad snímkov na premietanie; filmové umenie, kinematografia; tenký povlak na niečom
-filný
druhá časťzložených slov s významom milujúci, obľubujúci filo- prvá časťzložených slov s významom záľuba, láska k niečomu, náklonnosť, túžba
filodendron
izbová rastlina s veľkými listami
filodendron
monstera, väčšia ozdobná izbová rastlina
filológia
veda o jazyku a literatúre, jazykoveda
filoxénia
zobrazenie boha v podobe troch anjelov v ranokresťanskom a východokresťanskom umení
filozof
mysliteľ, mysliaci človek
filozofia
veda usilujúca o vyslovenie zákonitostí sveta, jeho vývoja a postavenia človeka v ňom; všeobecná teória poznania, svetonázor filter zariadenie na zadržiavanie, pohlcovanie a oddeľovanie zložky zo zmesi filtrátsfiltrovaná látka
filumenista
zberateľnálepiek zápalkových krabičiek fimózazúženie predkožky pohlavného údu
finále
záver, záverečná časť, záverečná scéna
finalita
účelovosť; záver
finalizmus
názor vyvodzujúci z výsledných stavov stavy predchádzajúce finálny záverečný, konečný; účelný, účelový, cieľavedomý
financie
peňažné vzťahy verejné alebo súkromné; peňažný kapitál, pe-ňažné hospodárstvo; peniaze
fine
označenie miesta v hudobnej skladbe, kde sa má pri opakovaní skončiť
finesa
jemnosť; jemný odtieň; dôvtip
fingovať
predstierať; vymýšľaťsi
finiš
záverečná časťpretekov alebo stretnutí; konečná úprava výrobku finitívum sloveso, ktoré označuje koniec deja
finitizmus
teória o neprípustnosti kategórie nekonečnosti
finta
lesť, úskok, pasca, klamanie súpera
fior di persico
dekoračný šedobiely mramor, ktorý sa ťaží na severe Talianska

firma podnik, organizačná jednotka ekonomiky; obchodný názov spoločnosti alebo podnikateľa

firn starý zrnitý sneh na horách meniaci sa na ľad
firnis
ochranný náter; povrchová vrstva na keramike
fisipária
nepohlavné rozmnožovanie mnohobunkových bezstavovcov fisting sexuálna praktika spočívajúca v zasúvaní ruky alebo päste do pošvy
fistula
v medicíne tzv. píšťala
fisura
štrbina; rozštep, napr. pery
fiškál
rozpočet; úradník zastupujúci štátnu pokladňu; v Uhorsku advokát fiškalita štátne financie; dane, štátne hospodárstvo
fiškus
štátna pokladňa; verejné financie
fit, byťfit
byťduševne aj telesne v poriadku
fiting
spojka alebo tvarovka potrubia, spojovacia súčiastka so závitom fitnescentrum priestor na posiľovanie, aerobik a iné pohybové relaxačné aktivity
fitónia
izbová rastlina s malými kvietkami a tmavozelenými listami five ó clock čaj o piatej
fix
skutočná poloha lietadla podľa navigačných metód; ceruzka s farebnou liehovou náplňou
fixácia dusíka
viazanie vzdušného dusíka mikroorganizmami
fixácia
upevnenie, zachytenie, pripevnenie, spevnenie, napr. zlomenej končatiny
fixátor
v medicíne: spevňovač
fixfokus
pevné zaostrenie fotografického prístroja
fixing
stanovenie kurzu v rámci aukcie
fixlovať
klamať, podvádzať, falšovať, hraťfalošne
fixná idea
chorobná utkvelá predstava o nejestvujúcej skutočnosti fixný pevný, stály, nemenný; utkvelý
fixovať
ustáliť; utkvelo pozorovať; upevňovať
fizz
miešaný chladený, spravidla alkoholický nápoj s citrónovou šťavou a vaječným žĺtkom alebo bielkom
fiží
náprsná naberaná krajková ozdoba šiat a košiel