Jdi na obsah Jdi na menu
 


drabár dvojhrbá ťava
dracena
dekoratívna izbová rastlina tropického pôvodu, so širokými listami
draft
pracovná verzia textu, najnižšia kvalita tlače bodových tlačiarní; výber hráčov do profesionálnych športových družstiev
dragún
ozdobný diel plášťa umiestený vzadu cez pás; príslušník jazdeckej pechoty
drakonický, drakónsky
veľmi prísny, krutý (podľa starogréckeho zákonodarcu Drakóna)
dram
základná menová jednotka v Arménsku
dráma
scénický, literárny alebo filmový útvar zobrazujúci stretnutie ľudských charakterov; vzrušujúca, vážna udalosť
dramatizácia
prevádzaťdramatizáciu; robiťdramatickým; preceňovať vážnosťsituácie
dramaturg
umelecký pracovník poverený výberom vhodných diel pre televíznu, divadelnú, filmovú alebo inú realizáciu dramaturgia umelecká činnosťzameraná na prípravu repertoáru a jeho častí
dranžírovať
krájaťna porcie, rozrezávať
drap, drapé
jemná vlnená mäkká tkanina z česanej priadze
drapéria
ťažká nepriehľadná záclona, dekoratívny záves; zriasnenie rúcha na sochách a obrazoch; tvar polárnej žiary
drastický
pôsobivý, veľmi účinný, nevyberavý, pádny, bezohľadný drastikum účinne pôsobiaci liek
dražé
cukrovinka alebo liek oblého splošteného tvaru s lesklou polevou, pilulka
dražovanie
výroba dražé; obaľovanie semien látkou obsahujúcou priemy-

 selné hnojivá, ochranné látky a stimulátory rastu
dream team
mužstvo snov
dred
afroúčes z hrubších prameňov vlasov
drén
gumená, sklená alebo plastiková trubička, rúra, prúžok gázy alebo látky na odvádzanie tekutín alebo výlučkov z rán a telesných dutín; odvodňovací kanál
drenáž
odvodňovanie pozemkov stokovým zariadením; odvádzanie výlučkov z tela
dres
športový odev, úbor
dresing, dressing
zálievka, prísada do šalátov, omáčka
drezér
krotiteľzveri, domptér
drezina
drevený bicyklel bez šľapadiel; ľahké otvorené koľajové vozidlo na ručný alebo motorový pohon používané na kontrolu a údržbu tratí
drezúra
výcvik zvierat na artistické účely, prísny výcvik, týranie, šikanovanie
driblovať
vo futbale, v hokeji a loptových hrách viesťloptu alebo puk vtipným kľučkovaním
drift
vychýlenie, posun; pomalá zmena spôsobená zmenou podmienok driftovať nechaťsa unášaťprúdom, byťbezmocne unášaný prúdom dril bezduchý až samoúčelný výcvik
drink
nápoj, spravidla alkoholický
drive, drajv
odpich, prudkosť, razancia, priebojnosť
driver
vo výpočtovej technike disková jednotka alebo malý program na sfunkčnenie periférneho zariadenia počítača, napr. tlačiarne droga psychoaktívna látka; lekárenská surovina; omamný prostriedok drogovať užívaťdrogy, omamné látky
droit de suite
 právo na slušné vyrovnanie
dromedár
jednohrbá ťava
drop-in
protidrogové zariadenie
drops
neplnené tvrdé cukríky
drozofila
kvasná muška
drozometer
rosomer
druid
starokeltský kňaz

druk patentný stláčací gombík
drupa
druh dužinatého plodu rastlín, napr. slivka
drúz
príslušník šíitskej sekty, ktorá sa v učení najviac odchýlila od pôvodného učenia islamu
drúza
skupina kryštálov na spoločnom podklade
dry
anglický výraz pre: vyrobený bez prímesi cukru, suchý
dryáda
nižšia bohyňa prírodných síl, lesná nymfa, duša stromu
dryas
obdobie najmladšieho pleistocénu
dryopitek
vyhynulý primát
dtto
tak isto, práve tak, tiež, skratka slova detto
duál
zdvojené číslo
dualita
v matematike okrem iného znamená, že ak sú dve vety duálne a jedna z nich je pravdivá, potom je aj druhá pravdivá dualizmus, dualita podvojnosť, dvojitosť, spojenie dvoch autonómnych štátov spoločnou vládou alebo panovníkom
duálny
zdvojený
duant
dutá urýchľovacia elektróda
duatlon
kombinácia dvoch športových disciplín
dub
samostatne sa vyvíjajúci smer hudby štýlu reggae
dubiózny
neistý, pochybný
dublé
pozlátený neušľachtilý kov alebo výrobky z neho
dublet
združená dvojica danej fyzikálnej veličiny
dubleta
dvojtvar, druhotvar, vybrúsený zlepený kameň
dublón
stará španielska zlatá minca
dublovať
zdvojovať, zdvojnásobiť
duce
vodca; titul B. Mussoliniho ako fašistického diktátora
ductus
vývod, trubica
duel
súboj
dueňa
v španielskom prostredí staršia pani, sprievodkyňa mladého dievčaťa alebo ženy
duet, dueto
skladba pre dva hlasy alebo dva nástroje
duglaska
ihličnatá okrasná drevina
duktilita
ťažnosť, tvárnosť
dula
ovocný plod

dulbox zvyšková hovädzia alebo bravčová koža s vytlačenou lícovou kresbou

dulcinea milenka (meno podľa platonickej lásky Dona Quijota) dulcitol prírodný cukor v niektorých druhoch rastlín
dulia
uctievanie svätých a anjelov
dulovec
exotický ker s červenými kvetmi
duma
myšlienka, predstava; premýšľanie, dumanie; druh ukrajinskej ľu-dovej piesne; snem šľachty v Rusku do roku 1917; súčasný ruský parlament; africká palma s plodmi v tvare hrušky
dum-dum
strela s narezaným hrotom, trieštivý náboj
dumka
druh ukrajinskej ľudovej piesne, duma
dumortierit
modrý, modrošedý alebo červenofialový nerast používaný na výrobu žiaruvzdorných hmôt
dumper, damper
vyklápacie vozidlo s otočným riadením
dumping, damping
predaj tovaru pod výrobnú cenu, druh nekalej súťaže duna vetrom naviaty val piesku alebo snehu, presyp
dunst
druh jemnej krupice; krupička; vôňa
duo
hudobná skladba pre dva nástroje alebo dva hlasy a jej prevedenie; dvojica; dueto
duodecimálny
dvanástkový
duodenitída
zápal dvanástnika
duodeno-
prvá časťzložených slov s významom dvanástnik, dvanástnikový
duodenum
dvanástnik
duopol
stav, keďna trhu jednej komodity existujú práve dvaja predajcovia duplex súčasný prenos správ oboma smermi po tej istej linke; vnútorné usporiadanie budovy, v ktorej sú vždy dve podlažia prístupné z jednej chodby pomocným schodiskom; dvojfarebná tlač, tlačz dvoch atypických štočkov
duplicita
zdvojenie, dvojitosť, dvojkoľajnosť
duplikácia
zdvojenie
duplikát
druhé vyhotovenie, druhý exemplár
duplikátor
nádoba s dvojitými stenami pre nepriamy ohrev; zariadenie na kopírovanie CD

duplikovaťkopírovať, napr. údaje, listiny
dur
označenie tzv. tvrdej tónovej stupnice dur-prvá časťzložených slov s významom pevný, tvrdý
dura lex, sed lex
tvrdý zákon, ale zákon
dura mater
tvrdá plena (blana) mozgomiechová
durabilný
trvalý, trvanlivý, vytrvalý
dural
ľahká, tvrdá a pevná zliatina hliníka a medi s prímesou horčíka
a mangánu duranziaodroda slivky duratívumsloveso označujúce trvajúci dej, napr. robiť, fúkať
durée
trvanie, prežívaný čas
durch
z nemčiny pochádzajúci slangový výraz pre „cez, skrz-naskrz“ durina pohlavná choroba koní
durit
základná petrografická zložka čierneho uhlia durmanrastlina obsahujúca jedovaté alkaloidy duroplastplast, ktorý sa dokáže zmeniťna nerozpustný a netvarovateľný materiál
dust
prach; technologické označenie čajového prachu a drte, vhodnej na lisovanie do tehál
duty-free shop
obchod, v ktorom sa predáva tovar bez dane a cla
dux
vodca
dvojfázový prúd
striedavý prúd dyádapodvojný chromozómový útvar pri redukčnom delení
dyftín
bavlnená česaná tkanina s hodvábnym leskom a hustým vlasom na lícnej strane
dyn
jednotka sily
dynamická geológia
zaoberá sa silami formujúcimi a meniacimi zemskú kôru
dynamický
pohybový, silový, prejavujúci vnútornú silu a pohyblivosť dynamika prejavy rôznych síl v určitej oblasti; odbor fyziky zaoberajúci sa pohybmi telies a hmotných prostredí a ich príčinami; použitie rôznej sily zvuku v hudbe
dynamit
výbušnina obsahujúca predovšetkým nitroglycerín
dynamo
generátor produkujúci jednosmerný prúd

dynamometersilomer
dynamometria
meranie svalovej sily
dynastia
panovnícky rod v monarchii dys-prvá časťzložených slov s významom oslabenie, chybnosť, porucha dysbázia porucha rovnováhy spôsobujúca ťažkosti udržaťsa v stoji alebo v chôdzi
dysbúlia
chorobná nerozhodnosť, abúlia
dysfágia
namáhavé a bolestivé prehĺtanie
dysfémia
porucha reči, neschopnosťplynule vyslovovať dysfemizmusslovo so silne negatívnym citovým zafarbením dysfónia hlasová porucha
dysforia
stav úzkosti
dysfunkcia
porucha jednej alebo viacerých funkcií organizmu dysgeuzia porucha chuti
dysgnózia
vývojová porucha schopnosti spojiťvnímané vnemy s inými, napr. s predstavami
dysgrafia
porucha motorickej zložky písania dysgramatizmusporucha schopnosti vyjadrovaťsa gramaticky správne dyshormonóza nedostatočné pôsobenie hormónov
dyschrómia
nedostatok alebo nadbytok kožného farbiva spôsobujúci zmeny sfarbenia kože
dyskoordinácia
porucha plynulosti a súhry voľných pohybov dyslália zlá výslovnosťhlások, šušľavosť
dyslexia
označenie všetkých drobných špecifických porúch učenia, porucha schopnosti čítať, legasténia dysméliavrodený nedokonalý vývoj niektorého orgánu dysmenoreabolestivá porucha menštruácie
dysmímia
porucha gestikulácie, škľabivosť
dysmúzia
chorobný nedostatok alebo strata zmyslu pre hudbu, amúzia dysódia porucha spevného hlasu
dysorexia
porucha chuti dysortografiavývojová porucha spojená s neschopnosťou naučiťsa správne pravopis, grafasténia
dysosmia
chorobná porucha čuchu

dyspareúnia druh sexuálnej poruchy spojený s bolesťami pri súloži dyspepsiaporucha trávenia dyspláziadeformácia orgánov alebo organizmov
dyspnoe
krátkodychosť dysrytmiaporucha pravidelnej činnosti niektorého orgánu, pohybu alebo hovoreného prejavu
dystokia
nepravidelný pôrod
dystopia
výskyt nejakého orgánu na neobvyklom mieste
dystrofia
poruchy výživy organizmu alebo orgánov sprevádzané vonkajšími tvarovými zmenami
dysúria
sťažené alebo bolestivé močenie dýzatryska, hubica, úzka trubica na zvyšovanie výtokovej rýchlosti tekutín
dyzentéria
úplavica, infekčné hnačkové ochorenie
dyzestézia
porucha citlivosti dyzorexiaporucha chuti
dyzosmia, disosmia
porucha čuchu
dyzostóza
porucha vývoja kostí dyzúriaobťažné a bolestivé močenie
dzéta
v gréckej abecede znak pre „dz“
džabal, džebel
pohorie, krajina, hora v arabských zemepisných názvoch džajv, jive moderný spoločenský tanec nadväzujúci na swing džámija islamská mešita niekedy spojená so školou
džem, jam
zaváranina s kúskami ovocia; slangovo dopravná zápcha džemper voľná pletená halena siahajúca k bokom a obliekaná cez hlavu, pulóver
dženlmen, gentleman
muž uhladených spôsobov; gavalier
džentry
nižšia vidiecka šľachta v Anglicku; v prenesenom zmysle elegán, frajer
džez, jazz
tanečná hudba pochádzajúca z ľudovej hudby severoamerických černochov
džezva
nádoba kónického tvaru s rovným držadlom, používaná na varenie tureckej kávy džigitovkaakrobatické cviky na cváľajúcom koni, obľúbená zábava dons-

 kých kozákov
džihád
svätá vojna v záujme šírenia alebo obrany islamu
džin
duch
džingel
zvuková upútavka v rozhlase alebo televízii
džingischán
krutovládca, krutý dobyvateľ, podľa mongolského chána a dobyvateľa Džingischána džinizmusstaroindické náboženstvo založené na askéze a vychádzajúce z brahmánizmu
džíp, jeep
vojenské alebo civilné terénne motorové vozidlo džiu-džitsu, jiu-jitsujaponská metóda sebaobrany, bojové umenie džob, job práca, zamestnanie
džudo, judo
japonský spôsob sebaobrany džungľavlhký hustý prales v tropickom pásme; neporiadok, chaos, zmätok
džunka
menšia pobrežná plachetnica používaná vo východnej a juhovýchodnej časti Ázie
džus, juice
ovocná alebo zeleninová šťava
džuveč
bulharské veľmi pikantné jedlo z ryže, zeleniny a mäsa, prípadne aj bez mäsa