Jdi na obsah Jdi na menu
 


pisanit vodnatý síran medi a dvojmocného železa, nerast
Pisces
vo zverokruhu: Ryby
piscivorný živočích
živiaci sa len rybami
pisoár
keramická mušľa na pánskych verejných záchodoch na vykoná- vanie malej potreby; pánsky verejný záchod
pista
stopa, dráha; letisková pristávacia plocha
pistácie
semená rovnomenného stromu zo Stredomoria, pistáciové orieš- ky
pistacit
kremičitan vápenato-hlinito-železitý, horninotvorný nerast pistola stará francúzska a španielska zlatá minca
pištoľ
ručná streľná zbraň; zariadenie na jemné rozprašovanie kvapalín;  dlhá štíhla fľaša
pita
vták tropického pásma Austrálie, Afriky a Indie pitangamyrtovitý ker alebo strom s červenými plodmi

pitaval zbierka príbehov o slávnych kriminálnych prípadoch
pité
jemné pečivo
pitiatizmus
hystéria
pitoreskný
malebný, farbistý; pôvabný
pityriáza
kvasinkami spôsobené plesňové ochorenie kože
pium desiderium
nesplniteľné, zbožné želanie
pivonka
ozdobná pivonkovitá rastlina s veľkými kvetmi
pivot, pivotman
vedúci hráčv niektorých kolektívnych športových hrách,

 napríklad basketbale
pix
vo farmácii: decht, smola
pixel
obrázkový prvok, miniatúrna bodka citlivá na svetlo
pizza
taliansky slaný koláč
pizzicato
brnkavo (na strunových nástrojoch); spôsob hry, pri ktorom vzniká tón brnkaním prstov na struny sláčikového nástroja pižmo vonná látka, výlučok z pižmového mechúra kabara pižmového,mošus
pižmoň
severoamerický turovitý párnokopytník
pižmovka
rastlina páchnuca pižmom; vták tropického pásma Ameriky placeboprostriedok neobsahujúci účinnú látku, jeho liečebný efekt je vyvolaný presvedčením pacienta, že je liečený placentaplodový koláč, orgán zabezpečujúci látkovú výmenu medzi matkou a plodom v maternici; semenice u rastlín placentáciaproces vytvárania placenty
placet
schvaľuje sa, platí, súhlas, schválenie
plagálny
odvodený, vedľajší (v hudbe)
plagiát
umelecká alebo vedecká krádež, podvod; napodobenina cudzieho diela a jeho vydávanie za vlastné
plaidoyer
záverečná rečobhajcu alebo žalobcu v trestnom súdnom konaní plak zubný povlak
plaké
slabá vrstva kovu pokrývajúceho iný kov
plaketa
doska s nápisom alebo obrazom na jednej strane; pamätná doska plánzámer, úmysel; vopred daný rozvrh postupu; náčrt, osnova, nákres planáciaproces zarovnávania povrchu eróziou planeritvodnatý a zásaditý fosforečnan medi a hliníka, nerast

planéta teleso obiehajúce okolo Slnka; obežnica; lístok s predpoveďou

 fiktívnej budúcnosti predávaný napr. na jarmokoch planetárium zariadenie premietajúce pohyby nebeských telies na pologu- ľovitú premietaciu plochu
planétka
drobné vesmírne teleso obiehajúce okolo Slnka medzi Jupiterom  a Marsom
planetocentrický
vzťahujúci sa na stred planéty
planetoid
asteroid, planétka planetológianáuka o štúdiu planét z fyzikálneho, chemického a pod. hľa- diska
plani-, plan-
prvá časťzložených slov s významom rovina, rovinný, v   rovine
planika
ker subtropického pásma s bobuľami sladkej chuti planimeterprístroj na určovanie veľkosti plochy
planimetria
náuka o vlastnostiach rovinných útvarov, súčasťgeometrie planimetrovanieurčovanie plôch na mape planimetrom plankonkávna šošovka ploskodutá; s jednou plochou rovnou a druhou  dutou
planktológia
náuka o planktóne
planktón
spoločenstvo drobných organizmov pohybujúcich sa pasívne  vo vode
planocyt
plochá červená krvinka, tzv. bludná krvinka plánografiafotochemické rozmnožovanie kresieb, plánov a pod. plantalgiabolesťchodidla pri státí pri tzv. plochej nohe
plantárny
týkajúci sa chodidla nohy, chodidlový
plantáž
veľká poľnohospodárska plocha na produkciu úžitkových plodín  spravidla v monokultúre plantoframodtlačok chodidla
plantogram
zariadenie na zhotovenie odtlačku chodidla
plantýn
druh banánovníka, ktorého plody sú jedlé až po tepelnej úprave planž, planžakoberec, na ktorom sa šermuje
planžeta
tenký, pružný, väčší kovový pásik
plast
materiál, ktorého podstatnou zložkou sú polyméry; umelá hmota plastelína tvárna pružná hmota na modelovanie

plasticita bezproblémové prispôsobovanie sa organizmu prostrediu plasticita tvárlivosť, poddajnosť, výstižnosť; schopnosťorganizmu pris- pôsobiťsa prostrediu
plastický chirurg
vykonávajúci chirurgické zákroky s cieľom zlepšiť vzhľad pacienta, napr. zväčšením prsníkov, zmenšením nosa a pod. plastický tvárny, tvárlivý, poddajný; trojrozmerný, priestorový plastid útvar v rastlinných bunkách ohraničený dvojitou biomembránou,schopný tvoriťfarbivá
plastidóm
plastóm
plastifikácia
zmäkčovanie tuhej látky na zvýšenie jej elasticity plastifikátor chemická látka zlepšujúca spracovateľnosťhmôt
plastik
odborník v plastickej chirurgii plastikareliéf, socha, sochárske dielo vytvorené nanášaním hmoty; so- chárstvo; chirurgické obnovenie porušených tkanív tela; názornosť,výraznosť
plastóm
súbor plastidov v bunke, ktoré sú nositeľmi genetickej infor- mácie; plastidóm
plastrón
náprsenka; šermiarsky ochranný kryt hrudníka, ochranný ná- krčník
platan
listnatý strom, u nás rozšírený v parkoch
platesa
druh morskej ryby platformaplošina, nástupište; základňa, tribúna; východisko činnosti;

v geológii spodná stavba
platina
drahý kov mimoriadne odolný proti chemickým vplyvom a  vy- sokej teplote, značka Pt
platinové kovy
skupina vzácnych kovov platónáhorná rovina, plošina; veľký podnos; plošinový nákladný voz železničný alebo cestný; fáza doznievania alebo dočasného poklesu,napr. sexuálneho vzrušenia
platonický
oduševnelý; čistý, bez zmyselnosti, nepohlavný, neerotický;

 neskutočný, formálny, nedotiahnutý, bez výsledku
platonizmus
názor o prvotnosti ideí pred hmotným svetom plauzibilný zrozumiteľný, pochopiteľný, prijateľný, pravdepodobný playa plošina v medzihorských púštnych panvách so soľnými jazerami

 a piesčitými, prachovými alebo štrkovými usadeninami playback, plejbek postsynchrónne nahrávanie zvuku k obrazu alebo  obrazu ku zvuku predtým už natočenému; prehrávanie z magneto- fónu alebo CD-prístroja počas „spevu“ speváka na pódiu (ten iba otvára ústa, akoby skutočne spieval); spôsob snímania filmového alebo televízneho obrazu na hotový zvukový pás
playboy, plejboj
zámožnejší muž žijúci intenzívnym sexuálnym a spolo- čenským životom, často sa zabáva, strieda partnerky
playmate
krásne dievča, modelka z titulky, spravidla víťazka súťaže krásy play-off, play off záverečná časťdlhodobých športových súťaží, napr.  NHL
playstation
herná konzola umožňujúca hraťpočítačovým hrám podobné hry na televíznej obrazovke, bez počítača
plazma
priesvitný druh chalcedónu; ionizovaný plyn s vysokou kon- centráciou nábojov; živá bunková hmota bez jadra; bezfarebná krvná tekutina; plazmový televízor
plazma, krvná
tekutina obsahujúca krvné bielkoviny plazmagéngén uložený v cytoplazme bunky; jednotka dedičnosti plazmalema vonkajšia bunková membrána
plazmatológia
veda o živej hmote
plazmatómia
delenie plazmy plazmidmolekula DNA nesúca doplnkovú genetickú informáciu plazmín enzým krvnej plazmy
plazmoblast
nezrelá plazmatická bunka
plazmocyt
plazmatická bunka plazmocytómzhubné ochorenie vyvolané plazmatickými bunkami kost- nej drene plazmódiummnohobunkový útvar zo splynutia buniek; jednobunkový  živočích
plazmochémia
náuka o fyzikálnych a chemických reakciách v plazme plazmónsúbor genetických faktorov
pláž
kamenisté alebo piesočné pobrežie rieky alebo mora s možnosťou  kúpania
plebejec
v starovekom Ríme príslušník najnižších vrstiev, bezprávny,chudobný človek; nevýznamný, obyčajný človek
plebiscit
ľudové hlasovanie o dôležitom štátnom alebo verejnom akte,referendum
plebs
slobodné, ale bezprávne obyvateľstvo antického Ríma; chudoba,prostý ľud
pléd
veľká vlnená šatka, prikrývka
plédovať
obhájiť, prihovoriťsa za niekoho
-plégia
druhá časťzložených slov s významom ochrnutie, mŕtvica plégia ochrnutie, úplná strata hybnosti
pleistocén
staršie oddelenie štvrtohôr, dilúvium plejádaveľká skupina ľudí; skupina ľudí spojených rovnakými záujma- mi; v literatúre skupina siedmich vynikajúcich starogréckych tragi- kov z alexandrijských čias; skupina francúzskych básnikov 16. sto- ročia
Plejády
označenie pre súhvezdie Kuriatka; v mytológii sedem dcér boha Atlanta, ktoré spáchali samovraždu a premenili sa na súhvezdie plenárnykonaný za plnej účasti členov alebo pozvaných
plenér
voľná príroda; maľba vo voľnej prírode podľa skutočnosti plenipotencianeobmedzená plná moc
pleno titulo
plným titulom, plným menom (označenie v adrese alebo zá- hlaví listu bez uvedenia titulu a namiesto oslovenia), skratka P.T.alebo p.t.
plénum
celok všetkých členov nejakej organizácie alebo kolektívu; valné

 zhromaždenie konané za účasti všetkých členov organizácie pleomorfizmus premenlivosťtvaru, mnohotvárnosťrastlín, napr. húb pleonazmuszbytočné hromadenie slov rovnakého významu pleoptikaliečba tupozrakosti zakrytím zdravého oka na niekoľko hodín denne
pleréza
smútočná páska na odeve; čierny okraj smútočného oznámenia; pštrosie pero ako ozdoba dámskych klobúkov
plerocerkoid
štádium vývoja pásomnice
pletora
prekrvenie; prebytok voľných peňazí na trhu
pleura
pohrudnica; popľúcnica; platnička po oboch stranách telových

 článkov hmyzu a členovcov

pleuralgiabolesťpohrudnice pleuritídazápal pohrudnice
pleurodel
africký alebo španielsky mlok pleurodýniabolesťna hrudi
pleuropneumónia
súčasný zápal pľúc a pohrudnice pleuropulmonálny týkajúci sa pohrudnice a pľúc
pleuroskopia
vyšetrenie pohrudnice endoskopom
pleurotómia
chirurgické otvorenie hrudníkovej dutiny
pleustón
súbor organizmov žijúcich na vodnej hladine
plexiformný
v anatómii: spleťový
plexisklo
organické sklo
plexitída
zápal nervovej spleti, nervového zväzku
plexus
nervový zväzok, spleťnervov alebo ciev
plexus solaris
nervový pletenec za žalúdkom
plezír
rozptýlenie, rozkoš; zábava
pliensbach
stratigrafický stupeňspodnej jury
plinta, plintus
štvorcová doska, základňa stĺpovej pätky pliocénhorný útvar mladších treťohôr
plisé
husté riasenie látky; trvalé, spravidla natuho zažehlené záhyby pljeskavica restovaná placka z mletého baranieho a hovädzieho mäsa,  vajec a cibule plombaumelá výplňzubov; uzáver, uzavieracia pečať
plotter
vo výpočtovej technike kresliace zariadenie, súradnicový zapiso- vač plumulavegetačný vrchol rastlinného klíčka
plurál majestatikus
množné číslo používané namiesto jednotného v   prejavoch panovníkov (napr. „my, z božej milosti, kráľ“)
plurál
množné číslo
plurale tantum
pomnožné podstatné meno
pluralita
mnohosť, početnosť, rozmanitosť
pluralizmus
filozofický smer uznávajúci existenciu viacerých podstát,  opak monizmu
plurifokálny
v medicíne: mnoholožiskový plurilaterálny viacstranný, mnohostranný

pluripara mnohorodička, viacnásobná rodička, žena, ktorá už viackrát rodila
plus
značka kladnej veličiny, znamienko pre sčítanie; výhoda, prednosť; viac
plusquamperfektum
predminulý čas slovies
plutokracia
vláda bohatých, peňazí a majetku; bohaté vládnuce vrstvy plutón veľké teleso vyvretej horniny
plutonické horniny
vyvreté horniny plutonitv zemskej kôre stuhnutá hlbinná vyvrelina
plutonizmus
teória o sopečnom pôvode hornín a o sopečnej činnosti ako

 príčine pohybov zemskej kôry, dnes považovaná za nesprávnu pluviál daždivé a teplotne mierne obdobie pleistocénu; plášťdo dažďa;liturgický odev katolíckych kňazov; korunovačný plášťnemeckýchcisárov
pluvioskop
prístroj na meranie dažďových zrážok
plymó, plumeau
prikrývka, horná perinka na detský kočík pneumatachografprístroj zaznamenávajúci počet dychov pneumatický vzduchový, vzduchom plnený alebo poháňaný, vzdušný,

 využívajúci vzduch k nejakej činnosti
pneumatika
vzduchom plnená gumová obručkolies motorových vozidiel pneumatóza hromadenie plynov v tkanivách a orgánoch pneumatúria chorobné vylučovanie plynov močom
pneumo-, pneumato-, pneumono-
prvá časťzložených slov s významom

 vzduch, vzduchový
pneumocystóza
parazitické ochorenie pľúc
pneumocyt
epitelová bunka v stene pľúcneho vaku
pneumograf
prístroj zaznamenávajúci frekvenciu dýchania pneumochirurgiapľúcna chirurgia
pneumokok
bakteriálny pôvodca ochorení dýchacích ciest, patogénny

 mikrób vyvolávajúci napr. zápal pľúc, kokovitá baktéria Streptococ- cus pneumoniae
pneumokonióza
zaprášenie pľúc pneumolitiáza výskyt pľúcnych kamienkov pneumológ odborník v pneumológii

pneumológia náuka o chorobách dolných ciest dýchacích, pohrudnice

 a medzihrudia pneumóniazápal pľúc
pneumonitída
zápal vmedzereného pľúcneho tkaniva, medzitkaniva pneumorágia krvácanie do pľúc
pneumotómia
chirurgické prerušenie pľúcneho tkaniva pneumotorax prirodzená alebo umelá plynatosťpľúc prevedená na vyra- denie pľúc pri liečbe tuberkulózy