Jdi na obsah Jdi na menu
 


diškurz rozhovor, debata, diskusia
dišpenz, dispenz
odpustenie, zbavenie povinnosti, poplatku a pod. dišputa učená diskusia, vedecká rozprava dištanciavzdialenosť; traťová dištancia = železničný okrsok dištancovaťsa odťahovaťsa, zriekaťsa, ustupovať
dištinkcia
rozdielnosť, odlišnosť; odznak vojenskej alebo policajnej hod-nosti
dištrikt, distrikt
obvod, okrsok
dithering
v počítačovej grafike používaná metóda na vytvorenie ilúzie meniacich sa odtieňov šedej dithyrambstarogrécka lyrická oslavná báseňalebo pieseňna poctu boha diuretiká lieky podporujúce vylučovanie moču
diuréza
vylučovanie moču divagáciaodchýlenie od témy, odbočenie od námetu
divan
pohovka
divergencia
odklon, odchýlenie; rozpor, rozptýlenie; rozbiehavosť; rozlišovanie rastlinných alebo živočíšnych druhov podľa toho, ako sa prispôsobili určitým podmienkam života
divergencia
rozbiehavosť, napr. očí
diverzia
záškodníctvo, rozvracanie
diverzifikácia
rozlišovanie, rozčlenenie; rozšírenie počtu, členenie diverzita rozmanitosť, rôznorodosť, rozloženie
divide et impera!
rozdeľa panuj!
dividenda
podiel akcionára na zisku akciovej spoločnosti
divinácia
veštecký dar; výklad horoskopu
divinyl
nenasýtený uhľovodík, hlavná zložka umelého kaučuku divisspojovník, tiret

divíziadelenie v matematike; vyšší vojenský útvar, taktický zväzok ozbrojených síl; oblastná športová súťaž; pracovný úsek, oddelenie, skupina

divulgáciarozšírenie správy, danie na známosť
dixieland
belošský džez; tradičný džez často s prvkami swingu; džezový súbor
dizajn, design
vonkajší vzhľad alebo tvar priemyslového výrobku, tovaru, najčastejšie spotrebného
dizertácia
vedecké pojednanie zamerané na získanie doktorskej hodnosti DNA deoxyribonukleová kyselina
do
solmizačná slabika pre tón „c“
doberman
služobné plemeno psa
docent
učiteľna vysokej škole, o stupeňnižšia vedecká hodnosťako profesor
dodeka-
prvá časťzložených slov s významom dvanásť dodekadikadvanástková číselná sústava (založená na čísle 12) dodekaéderdvanásťsten dodekafóniaskladateľský smer vychádzajúci z radu dvanástich tónov v oktáve
dodo
vyhynutý vták z čeľade holubovitých
doga
vysoký a silný strážny pes a obranár dogerstredné oddelenie jury dogmapoučka nepripúšťajúca námietky, nedokázateľné tvrdenie opierajúce sa iba o vieru a preto nezmeniteľné a neomylné dogmatizmusstrnulé myslenie, lipnutie na nezdôvodnených názoroch dogs rukavičkárska koža
dok
zariadenie na opravu lodí, miesto v prístave na nakladanie a vykladanie lodí doketizmusnázor, že telo a utrpenie Ježiša Krista bolo len zdanlivé doktor honoris causa čestný titul udeľovaný za zásluhy, skratka h.c. doktor lekár; akademický titul udeľovaný po zložení prísnych skúšok alebo po vypracovaní a schválení vedeckej práce
doktorand
kandidát doktorskej hodnosti
doktrína
náuka, poučka; sústava poučiek určitého odboru; strnulé ne-

 menné učenie dokumentlistina, písomný doklad, úradné osvedčenie dokumentáciasystematické zaisťovanie a ukladanie dôležitých dokumentov, podklady na vypracovanie projektov, návrhov a pod. dokumentárnypísomne osvedčený, opierajúci sa o dokumenty dokumentovať doložiťpísomnými dokladmi, osvedčiťna základe pred-ložených dokumentov dolármenová jednotka USA, Austrálie, Kanady a iných štátov
dolby
technický prostriedok na potlačenie šumu pri magnetickom a optic-kom zázname zvuku a pri jeho reprodukcii
dolce far niente
sladké ničnerobenie
dolce
v hudbe: s citom, sladko
dolcissimo
v hudbe: čo najľúbeznejšie
dolendo
v hudbe: bolestne, žalostne
dolicho-
prvá časťzložených slov s významom dlhý, dlho dolichokefálianadmerne dlhá lebka
dolichomorfný
astenický, leptosomný, lineárny (typ človeka) dolichos strukovina z tropickej Afriky, lablab dolmasušené závitky z mletého mäsa v liste hlávkovej kapusty alebo viniča, inak aj sarma, golubci, tolma
dolmán, dolomán
maďarský krátky kabátec so šnúrkami
dolmen
v mladšej dobe kamennej megalitická hrobka
dolomit
trojklonný minerál; usadená svetlá hornina, tvorená prevažne rovnomenným minerálom, často s prímesou vápenca dolorosov hudbe: bolestne
dolózny
zámerný, úmyselný, spáchaný v zlom úmysle
dolus
úmysel spáchaťtrestný čin dómhlavný chrám; klenba, kupola; rozľahlá podzemná krasová jaskyňa doménaoblasťrovnakej magnetizácie, čiže elektrickej polarizácie vo feromagnete; štátne alebo panovnícke statky; vyhradený odbor činnosti; internetová adresa a názov stránky; oblasťrovnakej magnetizácie, čiže elektrickej polarizácie vo feromagnete domestikácia zdomácnenie voľne žijúcich zvierat; vypestovanie úžitkových rastlín z divoko rastúcich

domicil bydlisko; miesto splatnosti zmenky; označenie miesta dominanciaprevládanie, prevaha; schopnosťpresadzovaťvlastnú vôlu, nepoddajnosť, nadradenosť
dominanta
prevládajúca zložka, prevažujúci prvok; výrazný architektonický prvok, stavba; piaty tón diatonickej stupnice; v biológii početne prevládajúci druh
domine ilustrissime
osvietený pán
dominikál
pánska pôda
dominikán
člen mníšskeho rádu dominikánov, známeho bojom proti „kacírstvu“
domínium
vlastníctvo, panstvo; členský štát Britského spoločenstva národov (spravidla bývalá kolónia); samosprávna zámorská kolónia domino spoločenská hra s pozdĺžnymi kockami; voľný maškarný plášť dominovať prevládať, vynikať, panovať, vládnuť
domptér
drezér, krotiteľšeliem
Don Juan
zvodca žien podľa španielskej literárnej postavy
Don Quijote
hrdina Cervantesovho rytierskeho románu
don
španielsky šľachtický a čestný titul mužov; v Taliansku, Španielsku a Portugalsku titul niektorých kňazov; titul hlavy mafiánskej „rodiny“
doňa
španielsky šľachtický a čestný titul žien
dona, donna
urodzená pani, dáma donáciadar, venovanie; nadácia; verejný dar
donátor
darca
donau
najstaršie chladné obdobie alpského zaľadnenia, danub donegalvlnená drsná pevná tkanina dongmenová jednotka Vietnamu donchuanzáletník, zvodca žien
donjon
samostatne stojaca obytná obranná hradná veža, posledné útočište posádky
donkichot
naivne odhodlaný človek, snílek
donor
atóm, molekula alebo ión odovzdávajúci elektrón, elektrónový pár alebo protón inej častici; porucha kryštalickej mriežky polo-vodiča spôsobujúca elektrónovú vodivosť; v medicíne darca orgánu

 na transplantáciu
doping
zakázané povzbudzovanie športovca alebo závodného koňa podávaním drog a iných látok stimulujúcich zvyšovanie telesnej zdatnosti, sily, rýchlosti, výkonnosti
dordon
stratigrafický stupeňvrchnej kriedy
dormancia
kľudové obdobie vo vývoji organizmu typické zníženým me-tabolizmom
dormitár
spoločná spálňa, napr. v internátoch
dormitíva
prostriedky s uspávacím účinkom
dormitorium
spálňa v starorímskom dome; spoločná spálňa mníchov, dormitár; satelitné mesto
dórsky
vzťahujúci sa na starogrécky národ Dórov
dorzalgia
bolesti chrbta
dorzálny
chrbtový, obrátený ku chrbtu, ležiaci pri chrbte dorzoventrálny prebiehajúci, smerujúci od chrbta ku bruchu
DOS
Disk Operating System, druh staršieho operačného systému počítačov
doskin
ľahká, mäkká a lesklá tkanina
dossier
zväzok listín, puzdro na spisy
dotácia
venovanie, prídel prostriedkov z verejných zdrojov
double fault
dvojchyba pri podaní v tenise
doubledecker
poschodový autobus
douglaska
mohutný severoamerický ihličnatý strom
doux
sladký sekt
down
nadol, dole; povel pre psa „ľahni“; vyčerpaný, na konci síl download vo výpočtovej technike presun dát medzi dvoma zariadeniami doxa názor, mienka; výsledok iba zmyslového poznania
doxale
umelecky kovaná mreža medzi chórom a chrámovou loďou doxografia súbor, súhrn názorov alebo literárnych zdrojov
doxológia
chválospevná modlitba, chválospev
doyen
 poradím najstarší titulár v diplomatickom zbore, ktorý v niektorých prípadoch vystupuje v mene zboru
dóza
dávka, napr. lieku; puzdro, schránka, nádobka dozátordávkovač

dozer zhrňovač, buldozér
dozický
schodovitý, s niekoľkými zubmi, napr. kľúčalebo zámka dozimeter dávkomer, prístroj na meranie dávok ionizujúceho žiarenia dozimetria odbor zaoberajúci sa meraním aktivity rádioaktívnych žiaričov a veličín charakterizujúcich interakciu ionizujúceho žiarenia s prostredím
dóža
najvyšší volený predstaviteľstredovekej benátskej republiky