Jdi na obsah Jdi na menu
 


kleisto- prvá časťzložených slov s významom plod, plodový, klíčok kleistogamia spôsob opelenia niektorých kvetov vlastným peľom, samoopelenie, samooplodnenie
kleistopetálny
 kvet trvalo uzavretý kvet klematispopínavá rastlina s veľkými kvetmi; plamienok
klementína
južné citrusové ovocie bez jadierok
klepsydra
grécky výraz pre vodné hodiny kleptomániaduševná porucha prejavujúca sa chorobným sklonom k

drobným krádežiam bez zištných dôvodov
klér
roztok prebieleného cukru vo vode alebo v čistých rafinádnych sirupoch; katolícke duchovenstvo, klérus
klerik
študent katolíckej bohosloveckej fakulty, klerik; chovanec kňazského seminára; rímskokatolícky duchovný klerikadlhé rúcho katolíckych duchovných, sutana
klerikalizmus
úsilie cikrvi o vplyv na politický život a verejnú moc, takto orientovaný politický smer
kleronómny
vrodený, zdedený kléruskatolícke kňazstvo, duchovenstvo ako celok
klevela
konzerva zo zrelého rozvareného ovocia zahusteného cukrom, klevera, klabera klezeasténiaporucha hlasu klientchránenec (napr. obhajcov); zákazník klifpobrežná strmina, útes klikaskupina osôb presadzujúcich svoje osobné alebo skupinové záujmy klímapodnebie klimaktériumobdobie zániku pohlavných funkcií ženského organizmu; prechod, klimax klimatickýtýkajúci sa podnebia, podnebný klimatizáciamechanická úprava vzduchu v uzavretej miestnosti (ohrievanie, chladenie, vlhčenie a pod.) klimatológianáuka o podnebí a vplyvoch meteorologických procesov na človeka klimatyprastlina, na vzniku ktorej sa výrazne podieľali určité klimatické podmienky
klimax
obdobie zániku pohlavnej činnosti ženského organizmu, klimaktérium, prechod; vrcholné štádium vývoja vegetácie v príslušnej biocenóze; najvyšší stupeňniečoho
klinč
, clinch v boxe nedovolené držanie súpera znemožňujúce ďalší boj, zaklesnutie pažami
klinická
 psychológiazaoberá sa štúdiom duševného života človeka klinická smrťdočasné zastavenie dôležitých funkcií organizmu klinický týkajúci sa kliniky, klinika

klinika lôžkové zdravotnícke zariadenie, napr. ortopedická klinika; nemocnica pri lekárskej fakulte

klino- prvá časťzložených slov s významom sklon, naklonený klinoenstatitkremičitan horčíka, nerast
klinogonálny
kosouhlý klinochlórílový minerál, chlorid klinoklaszásaditý arzeničnan meďnatý, nerast
klinometer
prístroj na meranie sklonu zemského povrchu klinostrengitvodnatý fosforečnan železa, nerast klinotropizmusotáčanie rastlinnej osi šikmo na smer podnetu klinozoizit zásaditý kremičitan hliníka a vápnika, nerast klintonitkrehký sľudovitý nerast
Klió
jedna z deviatich Múz, ochrankyňa dejepisectva klipmalé ploché skalnaté pobrežie; príkry útes, krátky obrazový záber alebo zvuková nahrávka
klipsňa
ozdobná stláčacia náušnica alebo spona s pružinovou príchytkou; pružná závesná príchytka ceruziek a pier; úchytka na upevnenie nohy v pedále bicykla
klišé
tlačiarenský štočok; ošúchaný slovný zvrat; prevzatý, dávno známy umelecký prostriedok
klitoris
dráždec klíviatrváca amarylkovitá rastlina so zvončekovými kvetmi
klizúra
súteska
klk
výrastok na sliznici kloakaspoločné vyústenie tráviaceho a pohlavného systému niektorých stavovcov, vylučovací vývod; pohlavný vývod; stoka, žumpa klon potomstvo, ktoré vzniklo nepohlavným rozmnožovaním rovnakého jedinca, klonovaním
klonický
šklbavý, trhavý klonovanierozmnožovanie nepohlavnou cestou z jedného jedinca; nepohlavné genetické zásahy k získaniu jedinca s aspoňjednou vlastnosťou, ktorá je pôvodnému organizmu cudzia klonustrhavý kŕč
klot
hladká lesklá bavlnená tkanina na podšívky

Klóthó v starogréckej mytológii jedna z troch sudičiek
klozet
splachovací záchod
klub
uzavretá spoločnosť; záujmové združenie alebo organizácia (politic-ká, športová a pod.); priestor, kde sa táto spoločnosťstretáva klystír črevný nálev, výplach čriev, klyzma
klyzma
črevný výplach; nálev tekutiny vstrekovanej do hrubého čreva cez konečník; klystír kmznačka pre kilometer knajpovanieliečebná metóda podľa nemeckého lekára Kneippa, spočívajúca v pravidelnom a dlhodobom otužovaní studenou vodou, pohybom v prírode a pod. knastersilný fajkový tabak
knecht
stredoveký peší vojak
knesset
izraelský parlament
knif
obratný chmat, úskok, manéver, ľstivé jednanie
knock down symptóm
náhle ochrnutie spôsobené niektorými jedmi knock down v boxe zrazenie súpera k zemi knokautv boxe neschopnosťboxera ďalej bojovaťpo údere, skratka

K.O., v prenesenom zmysle zdrvujúca porážka, zničujúci úder know-how informovanosť, vedomosť, súhrn poznatkov a postupov získaných dlhoročnou skúsenosťou; ekonomický nehmotný statok knuta korbáč, krátky kožený bič; v prenesenom zmysle krutovláda koacervátyguľôčky bielkovín samovoľne vznikajúce vo vodnom roztoku makromolekulárnych látok koadaptáciaprispôsobovanie sa niektorých druhov organizmov jednému

typu organizmu koaguláciav medicíne proces zrážania teplom, zhlukovanie, zrážanie tuhej látky z roztoku, zhlukovanie koagulanslátka podporujúca zrážanlivosťkrvi koagulantzrážadlo, zrážací prostriedok koagulátzrazenina koagulázaenzým spôsobujúci zrážanie červených krviniek koagulínprípravok podnecujúci zrážanie bielkovín koagulopatiaporucha zrážanlivosti krvi

koagulovať zastavovaťkrvácanie koagulumkrvná zrazenina; zrazenina
koakvizícia
spoločne nadobudnutý majetok
koala
austrálsky medveďovitý vačkovec žijúci na stromoch koalescenciasplývanie disperzných častíc do väčších celkov, zánik aerosolu; spájanie
koalícia
účelové združovanie, spolčovanie; spojenie politických strán vo vláde; spojenectvo štátov; skupina osôb združená v záujme do-siahnutia určitého cieľa
koarktácia
 aorty zúženie aorty koatinosáľ červený, cicavec žijúci v Južnej Amerike koaxiálnysúosý, združený okolo rovnakej osi kobaltstriebristý kov, značka Co
kobaltín
sulfid kobaltu a arzénu, nerast
kobea
tropická rastlina s dlhými stopkami zakončenými kvetmi, letnička kobelit sulfid olova, antimónu a bizmutu, kosoštvorcový nerast kobler, cobbler miešaný chladený nápoj zo sirupu a muštu s prísadou alkoholu, ozdobený ovocím, pohár na miešané nápoje
kobold
škriatok v nemeckých povestiach
kobra
prudko jedovatý veľhad, okuliarnik indický kódšifra, sústava dohodnutých znakov na utajenie správy; sústava znakov a pravidiel pre počítače; transformácia charakteristických znakov správy skupinami impulzov
kodeín
alkaloid obsiahnutý v ópiu, súčasťliekov na zmierňovanie bolestí kodér zariadenie na kódovanie údajov kódexzbierka starých rukopisov; stará rukopisná kniha; zbierka zákonov, zákonník; zoznam symbolov na kódovanie telegramov
kodiak
najväčší medveďžijúci na ostrove Kodiak pri Aľjaške
kodicil
dodatok k závetu kodifikáciausporiadanie podľa určitého systému; jednotná zbierka zákonov a predpisov; zachytenie existujúcej normy (jazykovej, právnej a pod.), uzákonenie
kodikológia
štúdium rukopisov neúradnej povahy koedukáciaspoločná školská výchova chlapcov a dievčat

koeficientnepremenná fyzikálna veličina, ktorá je stála alebo sa mení podľa vonkajších podmienok; číslo, ktoré je známym činiteľom s neznámou, súčiniteľ; údaj určujúci vlastnosťhmoty, bezrozmerný štatistický výraz

koenzýmorganická látka nebielkovinovej povahy nevyhnutná k účinku niektorých enzýmov

koercitívny nátlakový, donucovací, zabraňujúci, stláčajúci koevolúciapodmienený vývoj dvoch na seba viazaných organizmov koexistenciasúžitie, spolubytie, súčasné trvanie vedľa seba
kofeín
alkaloid nachádzajúci sa napr. v semenách kávovníka, koky a listoch čajovníka
kofeinizmus
chorobný návyk na kofeín, nadmerné pitie kávy kofochirurgia zaoberá sa liečbou porúch sluchu
kofóza
úplná hluchota
kofunkcia
funkcia doplnkového uhlu (kosínus, kotangens)
koga
obchodná a vojnová ťažká plachetnica s nástavbami na prednej aj zadnej časti
kogazín
zmes alifatických uhľovodíkov, pohonná látka naftových motorov a chemická priemyselná surovina
kogentný
nariaďujúci, donucovací, presvedčivý, pádny
kognácia
pokrvná príbuznosť
kognát
pokrvný príbuzný z matkinej strany
kognícia
poznávanie, poznávacia schopnosť
kohabitácia
pohlavný styk, súlož
koherencia
súvislosť, spojitosť; priebeh elektromagnetických dejov poľa v čase a priestore
kohézia
súdržnosť častí rovnakej hmoty
kohorta
vojenský oddiel, družina, osobná stráž
kochia
plano rastúca rastlina
koilometria
meranie dutých priestorov
koincidencia
súhlas, súbeh, zhodnosťfyzikálnych dejov v čase a pries-tore; nastavenie dvoch obrazov vedľa seba tak, aby ich zodpovedajúce prvky boli k sebe dokonale protiľahlé
koiné
nadnárečový útvar starej gréčtiny, obecná podoba jazyka

koinonifóbia chorobný strach z pobytu medzi veľkým množstvom ľudí a z priestorov preplnených ľuďmi

koitus pohlavný akt, súlož, kopulácia
kója
lodné lôžko; priečkami oddelená časťmiestnosti, malý oddelený priestor
kojot
šelma žijúca na amerických stepiach, podobná vlkovi
kok
guľovitý mikroorganizmus, pôvodca infekčných ochorení
koka
tropický krík s listami obsahujúcimi kokaín; droga zo sušených listov tohto kríka
kokaín
alkaloid z listov koky
kokainizmus
závislosťna kokaíne
kokarda
stužkový odznak na čiapke; stužková ružica zo stužiek v národných farbách alebo vo farbách politickej strany; záhradný kvet kokcidiózaparazitárne ochorenie vyvolané prvokmi kokcigodýniabolesti v okolí kostrče
kokeit
prírodný koks
kokeršpaniel
, kokerplemeno dlhosrstého poľovníckeho psa koketéria ženská vyzývavosť, snaha upútaťpozornosť
koketný
zvodný, záletný, vábivý, lákavý
kokila
trvalá liatinová forma na odliatky
kokimbit
vodnatý sulfát železa, bezfarebný nerast
kokón
obal vajíčok niektorých bezstavovcov; zámotok húseníc alebo iných lariev pred zakuklením
kokos
kokosový orech, plod kokosovej palmy
kokosovník
tropická palma s kokosovými plodmi
kokpit
priestor pre posádku malej športovej lode; uzavretý priestor pre pilota lietadla, prípadne ostatných členov posádky
koks
palivo vyrobené chemicko-fyzikálnou úpravou uhlia koksochémia spracovanie koksu
koksovanie
rozklad uhlia na uhlíkatý zvyšok, premieňanie uhlia na koks koktejl,koktail miešaný alkoholický alebo nealkoholický nápoj; menšie spoločenské podujatie s podávaním občerstvenia
kokus
baktéria guľovitého tvaru