Jdi na obsah Jdi na menu
 


fjedl veľká náhorná plošina v škandinávskych krajinách

fjord úzky a dlhý morský záliv, údolie ľadovcového pôvodu zatopené morom

flagelácia, flagelantstvo sebatrýznenie bičovaním tela, často s cieľom dosiahnuťpohlavné uspokojenie

flagellum plaziaca sa časťrastliny, na ktorej vyrastajú plnohodnotné vý-honky s kvetmi a listami; bičík

flagrantný zjavný, zrejmý, do očí bijúci
flakón
ozdobná fľaštička na parfum
flambovanie
polievanie hotového pokrmu malým množstvom alkoholu a jeho zapálenie
flamboyantný
skvelý, žiariaci, žiarivý
flamenco
španielsky tanec s podupávaním a tlieskaním
flamengo
hodvábna tkanina s ripsovým povrchom; plameniak
flanel
teplá, mäkká vlnená alebo bavlnená látka
flašinet
jednoduchý hrací automat s otočným bubnom, do ktorého sú zasunuté kolíky, verklík
flatéria
lichotenie, pochlebovanie
flatulancia
nadmerný odchod črevných plynov, plynatosť, meteorizmus flauš vlnená látka s dlhým, na lícnej strane česaným vlasom
flauta
hudobný nástroj; úplné bezvetrie; obchodná trojsťažňová holandská plachetnica
flavín
prirodzené dusíkaté farbivo flavizmusmierna porucha pigmentácie zvierat
flažolet
tón pripomínajúci flautový, vytváraný na sláčikovom nástroji dotykom prsta na strunu; malá zobcová flauta flebalgiabolesťžíl
flebitída
zápal žíl
flebológia
náuka o žilách
flebotómia
chirurgické otvorenie žily
fleece, flís
jemná, hebká a mäkká, na dotyk veľmi príjemná tkanina na výrobu teplého oblečenia
flegma
ľahostajnosť, nezáujem, nečinnosť
flegmatik
pokojný, pomalejší, menej vzrušivý človek
flegmatizácia
zmenšenie citlivosti trhaviny vhodnými prísadami

flegmóna hnisavý zápal podkožného tkaniva
flektívny
ohybný, ohýbací; flexívny
fleret, fleuret
ľahká bodná zbraňšermiarov
fleš
fotografický blesk, flash; výbojka; päťkariet rovnakej farby v pokri; krátka informácia
flexia
ohýbanie, ohnutie; pohyb v kĺbe
flexibilita
ohýbateľnosť, pružná prispôsobivosť
flexografia
gumotlač
flexúra
ohyb; zakrivená časťorgánu alebo jeho časti; porušenie vrstvy horniny ohybom
flíglhorna
ľudové pomenovanie krídlovky
flinta
puška, ručnica
flip
pomerne sladký výživný nápoj z mlieka, sirupu, muštu, žĺtkov, cukru a ľadu; jednoduchý skok krasokorčuliarov
flipper
hrací automat
flirt
prchavé, nezáväzné dvorenie; milostný vzťah bez perspektívy fliter trblietavý pliešok na ozdobu šiat
floating
voľný, plávajúci
floating rate
 pohyblivý menový kurz
flobertka
streľná zbraňs dlhou hlavňou
flokula
jasnejšia oblasťvločkovitého tvaru na povrchu Slnka flokulácia vločkovanie, chemické zrážanie koloidov; zrážanie pri reakcii antigénu s protilátkou
floorball
sálový hokej s ľahkou loptou a ľahkými plastikovými hokejka-mi, sahli
flop
novinka, ktorá sa neujala; štýl skoku do výšky
floppy disk
pružný magnetický disk, disketa
flór
kvet, výkvet; ľahká tkanina na závoje
flóra
kvetena, rastlinstvo; súhrn rastlinných členov prírody všeobecne alebo na určitom území
florentín
dámsky slamený klobúk so širokou strechou
floristika
výskum flóry na konkrétnom území
florivor
živočích živiaci sa kvetmi
florogenéza
vznik a vývoj rastlinstva na konkrétnom území

floskula prázdna fráza; bezobsažný výraz alebo veta
flota
loďstvo pod jednotnou vlajkou alebo velením
flotácia
čistenie odpadových vôd prevzdušňovaním; spôsob rozrušovania úžitkových nerastov mokrou cestou
flotila
riečne alebo námorné loďstvo, zoskupenie lodí
flox
rastlina s voňavými kvetmi
fluid
tekutina
fluidizácia
forma kontaktu kvapaliny alebo plynu so zrnitou látkou fluidizácia skvapalnenie; spôsob úpravy práškových a sypkých hmôt tak, aby získali vlastnosti kvapalín
fluidný
kvapalný, tekutý, plynný; prchavý; súvisiaci s prúdením plynu alebo kvapaliny
fluidum
domnelá neviditeľná látka, ktorá je nositeľkou fyzikálnych vlastností; esprit, kúzlo miesta alebo osobnosti
fluktuácia
vlnenie, kolísanie; pohyb, zmena; časté striedanie zamestnania; v medicíne prejav prítomnosti tekutiny pri vyšetrovaní pohmatom fluór ostro zapáchajúci jedovatý plyn, značka F
fluorescencia
svetielkovanie, žiarenie, druh luminiscencie fluoridsoľkyseliny fluorovodíkovej
fluorizácia
pridávanie zlúčenín fluóru do vody v rámci prevencie zubné-ho kazu fluorovodíkzlúčenina fluóru s vodíkom, ostro zapáchajúci jedovatý plyn fluorózaporušovanie zubnej skloviny pôsobením nadmerného množstva fluoridov v pitnej vode; škvrnitosťzubov
flutter
chvenie krídiel lietadla za letu, trepotanie; patologické kmitanie srdcových predsiení
fluviálny
riečny, vytvorený výmoľnou a ukladacou činnosťou vody flyš horniny typické striedaním polôh ílovcov a pieskovcov
fóbia
chorobný strach, úzkosť; nenávisť, odpor
focal
programovací jazyk pre malé počítače fokálav matematike priamka prechádzajúca ohniskom
fókus
ohnisko, ložisko; bod, ktorým prechádzajú svetelné lúče, ohnisko; pevný bod, ktorý je od ktoréhokoľvek bodu danej kužeľosečky vzdialený v stálom pomere k vzdialenosti tohto bodu od konkrétnej

 priamky fokusáciazaostrovanie objektívu; sústredenie rovnobežného alebo nerovnobežného zväzku elektrónov alebo iných častíc s elektrickým nábojom v magnetickom poli
folder
vo výpočtovej technike zložka
fólia
jemný list kovu alebo plastickej hmoty; kovové, plastové alebo pa-pierové listy používané ako obalový materiál
fóliá
lístky liečivých rastlín
foliácia
lístkovanie, kryštalizácia vo forme lístkov
foliant
veľká, najväčšia kniha
folikul
telová dutinka vyplnená tekutinou; miešok, váčok, napr. vlasový folikulitídazápal mazovej žľazy a vlasového vačku
folk
národ, ľud; amatérske pesničkárstvo
folklór
ľudové umenie, ľudová kultúra
folkloristika
štúdium folklóru
-fon
druhá časťzložených podstatných mien s významom „reprodukuje zvuk“
fón
jednotka hlasitosti, značka Ph
fön, föhn
teplý a suchý nárazovitý vietor na záveternej strane pohorí, fén
fonácie
tvorenie alebo vydávanie hlasu
fonasténia
hlasová porucha, často neurotického pôvodu
fonátor
prístroj pre sluchovo postihnutých
fond
súbor základných prostriedkov, napr. peňažných, knižných a pod.; duševná a telesná zdatnosť; základný stav, základ; v počítačovej technike sada grafických znakov zodpovedajúca danému typu pís-ma
fondán
druh máčanej cukrovinky
fondue
syrové jedlo z niekoľkých druhov syrov rozpustených v špeciálnej nádobe, do ktorých sa namáčajú malé kúsky mäsa, zeleniny alebo chleba
foném, fonéma
základná hláska s funkčným významom fonendoskop lekársky nástroj na sluchové vyšetrenie pľúc, srdca a pod. fonetický, fonický zvukový, hlasový

fonetika náuka o fyziologických a akustických vlastnostiach hlások foniatria odbor medicíny zaoberajúci sa hlasom, rečou a sluchom človeka -fónny druhá časťzložených slov s významom zvuk, zvukový
fono-
prvá časťzložených slov s významom zvuk, zvukový fonokardiografprístroj zaznamenávajúci srdcové ozvy fonokardiografiazaznamenávanie srdcových ozvien citlivými mikrofónmi
fonokardiogram
záznam fonokardiografu
fonológia
náuka o fonémach v určitom jazyku
fonometer
prístroj na meranie intenzitu hlasu alebo zvuku fonometria náuka o meraní zvuku
fonopsie
sluchové predstavy vznikajúce pri zrakových vnemoch fontána vodotrysk
fontanela
väzivové spojenie na hlave novorodenca v mieste skríženia lebečných švov, tzv. lupienok
fontina
polotvrdý taliansky syr v tvare kotúča
foot
anglicko-americká jednotka dĺžky, 30,48 cm
forbína
predscéna
forčeking
v ľadovom hokeji nátlaková hra, útočné bránenie
foremný
tvárny, úhľadný
forenzná medicína
súdne lekárstvo
forenzný
súdny
forézia
kladná interakcia dvoch organizmov, z ktorých jeden využíva druhého na svoje premiestenie
forhend
v športe úder v smere po ruke, pre pravákov zprava
forint
menová jednotka Maďarska
forma
tvar, vzhľad, podoba; spôsob prevedenia, konania, prejavu; to, čo vec tvaruje; spoločenské zvyklosti a chovanie; kondícia, dobrý stav a výkonnosť
formácia
útvar; v geológii súbor vrstiev tvoriacich periódu v dejinách

Zeme
formagella
taliansky mäkký syr
formaldehyd
aldehyd kyseliny mravčej, používaný pri výrobe plastov formalín vodný roztok formaldehydu, dezinfekčný prostriedok

formalitavonkajší spôsob úradného alebo iného úkonu; zbytočná obrad-nosť, bezvýznamná povinnosť

formalizmus lipnutie na vonkajšom vzhľade; zdôrazňovanie vonkajšej podoby nanamiesto obsahu

formálny ten, ktorý je v súlade s predpismi; obradný, odmeraný, vonkajškový; týkajúci sa formy

formant slovotvorný prvok bez lexikálneho významu; časťslova, ktorým sa odlišuje odvodené slovo od základového; tón tvoriaci akustický základ hlásky; jedna zo zložiek rozhodujúcich o farbe zvuku

formát rozmer, veľkosť; úroveňvedomostí, význam
formatívny
vytvárajúci, utvárajúci
formátovanie
vo výpočtovej technike  schopnosťtextového editora upraviťtext podľa požiadaviek používateľa
formovať
utvárať, poriadať; tvarovať; členiť, zostavovať
formula
ustálený spôsob vyjadrenia; ustálený slovný obrat; predpis; ustálené znenie; vzorec; automobilový závod; závodný voz formulácia spôsob slovného vyjadrenia, štylizácia, zadanie formy formulár tlačivo; papier do počítačovej tlačiarne formyljednoväzbová chemická skupina odvodená od kyseliny mravčej fornix v anatómii klenba
forsáž
prídavné spaľovanie, napr. u tryskových lietadiel
forsírovať
neprimerane presadzovať, podporovať; prepínaťsilu tónu, najmä pri speve forsírovaťusilovne vymáhať, presadzovať, vyžadovať; napomáhať, pod-porovať; prepínať
foršus
z nemčiny pochádzajúci slangový výraz pre zálohu, preddavok forte v hudbe: silno; hlasitý tón; hlasito hraná časťskladby; označenie pre zvýšený účinok lieku
fortes fortuna adjuvat
šťastie praje silným
fortieľ
zručnosť, šikovnosť
fortifikácia
pevnosť, opevnenie fortissimov hudbe: veľmi silno; veľmi hlasitý tón; veľmi hlasito hraná časťskladby
fortňa
brána pre peších v kláštoroch alebo ústavoch s klauzúrou

fortunašťastie, úspech (podľa starorímskej bohyne šťastia Fortuny) fórum trhovisko, námestie; verejné priestranstvo na hlásanie názorov; verejnosť
fosfán
jedovatý plyn
fosfát
fosforečnan
fosfolipid
zložený lipid, ester viacsytných alkoholov s mastnými kyselinami a kyselinou fosforečnou
fosfor
nekovový prvok, značka P
fosforečnan
zlúčenina kyseliny fosforečnej so zásadami, soľkyseliny fosforečnej fosforescenciadruh luminiscencie, pri ktorom dochádza k emisii svetla aj po ukončení budenia
fosforit
sedimentovaná hornina z vápenatých fosfátov; nerast s obsahom fosforu
fosforitan
fosfit, soľkyseliny fosforitej fosforolýzaštiepenie alebo syntetizovanie zložitých organických zlúčenín za prítomnosti kyseliny fosforečnej fosforyláciazavádzanie zvyškov kyseliny fosforečnej do organickej zlúčeniny
fosgén
prudko jedovatý dusivý bojový plyn
fosília
pozostatok vymrelého organizmu v podobe skameneliny alebo odtlačku v kameni fosilizáciaproces premeny odumretého živočícha alebo rastliny v zemi na nerast
fosílny
skamenelý; zastaralý, zaostalý, nemoderný
fossa
poklesnuté miesto, jamka na orgáne alebo kosti