Jdi na obsah Jdi na menu
 


h.c. skratka výrazu honoris causa,  čestný akademický titul, napr. čestný doktorát

habán potomok nemeckých novokrstencov, ktorí sa v 16. storočí prisťahovali z Nemecka a Švajčiarska na Slovensko a na Moravu

habanérašpanielsko-americký ľudový tanec
habdala
židovská ďakovná modlitba prednášaná pánom domu, napr. pri ukončení sabatu
habeas corpus
doslova maj telo (nedotknuteľné), historicky prvé slová zákona o ochrane osobnej slobody človeka, prijatého anglickým parlamentom roku 1679
habent sua fata libelli
knihy majú svoje osudy, výrok Teretia Maura Habešstarší názov Etiópie
habilitácia
dosiahnutie alebo udelenie práva prednášaťna vysokej škole ako docent; obhajoba docentskej práce
habilitovať
dosiahnuťhodnosťdocenta
hábit
dlhý rehoľný odev; splývavé šaty
habitácia
obydlie, bývanie; prostredie bydliska alebo výskytu habitatmiesto výskytu určitého organizmu, biotop
habituácia
navykanie, zdomácňovanie, prijímanie; prispôsobenie sa organizmov zmenám okolitého prostredia; návykovosťv správaní človeka habitualitavznik návykov, zvnútornenie prežitých skúseností habituálny obvyklý
habitué
každodenná návšteva, stály hosť
habitus
celkový vzhľad, vonkajší stav
hacienda
väčšia poľnohospodárska usadlosťv Latinskej Amerike; chata; vidiecka usadlosť
hacker
počítačový fanúšik nelegálne prenikajúci do cudzích databánk hadál najhlbšia časťdna oceánov, dno hlbokomorských priekop Hádes, hádes starogrécky boh podsvetia; podsvetie, záhrobie, podzemná

 ríša mŕtvych v gréckej mytológii hadíthkrátke príbehy o činoch proroka Mohameda, súčasťislamskej tradície hadrómdrevná časťcievneho zväzku rastlín
hadróny
subatomárne častice reagujúce na silnú interakciu
hadž
púťdo Mekky, ktorú musí každý pravoverný mohamedán absolvovaťaspoňraz v živote ako jednu z piatich moslimských povinností hadžimoslim, ktorý vykonal púťdo Mekky
haff
sladkovodné jazero úzkou kosou oddelené od mora
háfiz
titul moslima, ktorý pozná Korán spamäti
hafnium
kov vzhľadom pripomínajúci oceľ, značka Hf
hagada
rozprávanie, líčenie príbehov; rozprávania obsiahnuté v Talmude hagiografiapísomníctvo s námetmi životných osudov a činov svätých, spisovanie životopisov kresťanských svätcov
hajdúch
sólový mužský ľudový tanec; v Uhorsku ozbrojený sluha, dráb; uhorský žoldnier
hajduk
ľudový bojovník proti Turkom na Balkáne hajtmannáčelník, predstavený, hodnostár s vysokou vojenskou alebo civilnou právomocou
hala
dvorana, veľký zastrešený priestor; väčšia obytná predsieň halácia odraz svetelných lúčov od plôch podkladového materiálu fotografickej citlivej vrstvy
halacha
spôsob života, chodenie; zákonné ustanovenia v Talmude halali lovecké fanfáry, trúbenie pri ukončení poľovačky
halapartňa
bodná a sečná zbraň
halászlé
silne korenená maďarská rybacia polievka s cibuľou, para-dajkami a paprikami
halftime
polčas v športových hrách; v džeze polovičné tempo hry halibut, halabutryba platesa; údená alebo mrazená úprava platesy halit kamenná soľ, chlorid sodný
halma
stolná spoločenská hra; druh starogréckeho atletického skoku halo prstenec okolo obrazu hviezdy na fotografickej snímke alebo okolo zdroja svetla spôsobený odrazom svetla a jeho lomom v kryštáli-

koch ľadu
halo-
prvá časťzložených slov s významom soľ, soľný halobaktériadruh baktérie žijúcej v morskej vode
halobiont
slanomilný organizmus
haloefekt
nesprávne hodnotenie človeka na základe prvého dojmu; ten-dencia hodnotiť človeka podľa prvého dojmu
halofilný
slanomilný, žijúci na slaných pôdach a v slanom prostredí; halofóbnyneznášajúci slané prostredie, slanú pôdu halofytrastlina rastúca v slanej pôde halogenáciazavádzanie halogénu do molekuly
halogenéza
chemický proces typický pre slané jazerá
halogenid
zlúčenina halogénu s elektropozitívnymi prvkami halogény nekovové chemické prvky chlór, fluór, jód, bróm, astát halomorfný v geológii soľný, obsahujúci soľ, napr. soľné pôdy halopelit ílovitá hornina s obsahom soli
halotan
tekutina používaná na inhalačnú narkózu
halovce
zlúčeniny halogénov s kovmi, nerasty halucináciaprelud, zmyslový klam, vidina halucinogénlátka vyvolávajúca halucinácie
halucinovať
maťhalucinácie, blúzniť
ham and eggs, hemendex
opečená slanina alebo šunka s vajciami hamada skalná púšťs malými výskytmi hrubých zvetralín
hamak, hamaka
visuté lôžko, húpacia sieť
hamal
v Oriente nosičbremien
hamerleska
poľovnícka puška
hamman
budova maurských kúpeľov
hámor
buchar poháňaný vodným kolesom hampshireplemeno sliepok a ošípaných
Han
najväčšia etnická skupina v Číne, 92 % jej populácie
handicap
nevýhoda; nerovnosťpodmienok závodiacich športovcov alebo koní; znevýhodnenie; stupeňhodnotenia výkonnosti golfistu handmade vyrobený ručne
hangár
veľký zastrešený priestor na opravu a úschovu lietadiel hantec žargón obyvateľov Brna

hantírka rečodborníkov alebo nižších spoločenských tried, napr. zlodejov alebo prostitútok

hanza stredoveký zväz nemeckých obchodných a prístavných miest na ochranu ich záujmov v zahraničí

hapalonychia mäknutie nechtov
hapaxantná rastlina
rastlina, ktorá kvitne iba jediný raz
haplo-
prvá časťzložených slov s významom jednoduchý haplografia chyba opisovača textov, napr. vynechanie časti textu, preskočenie riadku a pod. haploídiapolovičný počet chromozómov v jadre bunky
haplológia
vynechávanie hlások alebo slabík pri nedbalej výslovnosti; zánik jednej z dvoch susedných alebo podobných hlások, napr. mineralógia z mineralo-lógia happeningimprovizované predstavenie
happy end
šťastné zakončenie filmu, románu a pod. haptalgiabolesťpri dotyku
haptický
hmatový; týkajúci sa hmatu
haptotropizmus
mechanickým podnetom vyvolané zakrivenie rastliny harakiri japonská rituálna samovražda rozpáraním brucha mečom haranga útočná, štvavá reč
harassment
obťažovanie, najmä sexuálne
hard disk, harddisk
pevný disk; pevná disková pamäťpočítača harddisk pevný disk počítača
hardware
technické vybavenie počítača
hárem
ženská časťmoslimského domu; obydlie panovníkových man-želiek a súložníc
harfa
brnkací rámový strunový hudobný nástroj
haring
nasolený sleď
harlekýn
komická postava talianskej improvizovanej komédie; záves kryjúci hornú časťjaviska; sladký zákusok s dvojfarebnou šľahačkou
harmónia
súlad, dokonalý poriadok; súhrn vzťahov medzi tónmi, súzvuk; náuka o význame a použití akordov; vzájomné zvukové prispôsobenie, pripodobnenie samohlások

harmonickýsúladný, vyrovnaný, súzvučný, usporiadaný, vzájomne zladený; týkajúci sa hudobnej harmónie

harmónium jazýčkový vzduchový hudobný nástroj s klávesnicou harmonizáciadoplnenie melódie o akordický doprovod; zladenie, uvedenie do súladu harmonogramgrafické zobrazenie plánovaných úloh v časovom rozvrhu harpagon lakomec
Harpia
netvor s telom supa a tvárou ženy; symbol nenásytnej chamtivosti harpsichord strunový klávesový hudobný nástroj, čembalo
harpúna
kovový oštep na dlhom lane na lov veľkých morských rýb, spravidla vystreľovaný špeciálnym zariadením a pripevnený k lodi harpya dravý vták
hartley
vo výpočtovej technike jednotka informačného obsahu, jeden hartley sa rovná maximálnej entropii úplného súboru desiatich vzájomne sa vylučujúcich javov vyjadrenej dekadickým logarit-mom haruspexetruský veštec predpovedajúci budúcnosťz tvaru pečene obetovaného zvieraťa
haruspícium
veštenie z vnútorností, najmä pečene obetovaného zvieraťa haskala židovský osvietenský smer v Európe v 18. storočí
hašé
kašovitý pokrm; mleté alebo sekané mäso dusené na cibuľke hašišomamná látka zo živice indického konope
hatéria
trojoká jašterica triasu a jury, dodnes žijúca na Novom Zélande hathajóga jóga, ktorej metódy vychádzajú z roviny telesnej, jógy tela hatchbackosobný automobil so splývavou zadnou časťou, najčastejšie dvojdverový; kupé
hattrick, hetrik
v športových hrách strelenie troch gólov tým istým hráčom v jednom zápase; dosiahnutie troch víťazstiev za sebou hausbót, houseboat obývateľná riečna loď
hausnumero
vymyslené, náhodne vybrané číslo
haussa
vzostup burzových kurzov; rast cien
haute couture
špičková móda, špičková odevná produkcia; popredné módne salóny určujúce vývoj módy
haute volée
vznešená spoločnosť, smotánka

hautreliéf výrazná vypuklá plastika vystupujúca z plochy, vysoký reliéf havana druh jemných kubánskych cigár; druh jemného hladeného papiera havária poškodenie vozidla alebo tovaru pri doprave; dopravná alebo priemyselná nehoda
havarijný stav
krajne nepriaznivý stav vecí, vyžadujúci rýchlu nápravu havarti dánsky polotvrdý syr s malými dierkami
hazard
náhoda; nebezpečné konanie; ľahkomyseľné riskovanie; hra, ktorej výsledok je závislý na náhode a nie na hráčskom umení; nežiadúci výstupný signál logického prvku zapríčinený nepresnou syn-chronizáciou medzi vstupnými signálmi
hazardovať
ľahkomyseľne riskovať; dávaťniečo odvážne do stávky; neuvážene konať