Jdi na obsah Jdi na menu
 


silán kremíkovodík, zlúčenina kremíka s vodíkom
siláž
konzervovaná zmes rastlinného odpadu s vysokou biologickou hod-notou používaná ako objemové krmivo pre dobytok silážovaniekonzervovanie rastlinného odpadu
silcar
zmes karbidu kremíka s prímesou oxidu kremičitého silentium, silencium ticho, mlčanie; večierka
silesiakum
spis vydaný na území Sliezska alebo vzťahujúci sa ku Sliezsku silica éterický olej, zmes éterických vonných látok
silicid
zlúčenina kremíka s kovmi
silicifikácia
premena na kremíkovú látku
silicit
kremičitá usadenina
silícium
kremík, značka Si silikátkremičitan, soľkyseliny kremičitej; horninotvorný nerast silikatóza zaprášenie pľúc prachom z kremičitanov
siliko-
prvá časťzložených slov s významom silícium, kremík, kremíkový, kremičitý
silikón
plast, syntetická makromolekulárna organokremičitá zlúčenina, používa sa napr. aj ako prsný implantát pri zväčšovaní poprsia silikóza choroba zo zaprášenia pľúc prachom z kysličníka kremičitého silimanit kyslíkatý kremičitan hlinitý, kosoštvorcový nerast
silo
veľkosklad - zásobník - obilia, rúd a iných sypkých hmôt, spravidla v podobe vysokých vežových stavieb
silon
umelá polyamidová hmota používaná pri výrobe látok na šitie ode-vov a doplnkov, najmä pančúch silskinkožka morských plutvonožcov; imitácia kožušín s jednostranne česaným vlasom
silt
usadená hornina; prach siltovecusadenina s obsahom siltu; prachovec
silueta
tieňový obraz; obrys, obrysová čiara
silúr
útvar starších prvohôr

silvester posledný deňv roku, 31. december, podľa pápeža Silvestra I. sima odkvapový žľab antických chrámov, z toho odvodený architektonický prvok ukončujúci okraj stavby; spodná vrstva zemského obalu s prevahou kremíka (Si) a horčíka (Ma)
simax
varné sklo
simering
tesniaci krúžok hriadeľa similepodobný; podobne, rovnako
simili
sklenená napodobenina drahokamu so zrkadlovou plôškou similia similibuslatinský výraz znamenajúci podobné podobným (liečiť); základná zásada homeopatie similizérodborník na výrobu sklenených napodobenín drahokamov simonia svätokupectvo, obchodovanie s cirkevnými funkciami a hodnosťami
simplex
jednoduché, nezložené slovo;  spôsob telegrafného prenosu striedavo oboma smermi; textilný stroj na výrobu osnovnej obojlícnej pleteniny simplifikáciaprílišné zjednodušovanie, zjednodušenie
simulácia
predstieranie, najmä choroby; predstierané právne konanie; pretvárka, simulovanie
simultánne delenie
vznik niekoľkých buniek z jednej
simultánny
súčasný, súdobý, prevádzaný súčasne, napr. šachová partia jedného proti niekoľkým hráčom a pod.; spoločný, nedeliteľný sin značka pre sínus
sinantrop
opočlovek, ktorého pozostatky sa našli v Číne sinantropnýprispôsobený životu v podmienkach zmenených človekom sinantropus opočlovek, typ pračloveka objaveného v Číne, sinantrop sinapizmus liečba prostriedkami obsahujúcimi horčicový olej sinekúra funkcia katolíckych duchovných bez povinností; výnosný, bezpracný alebo málo namáhavý úrad alebo funkcia
singl
v tenise stretnutie dvoch hráčov; čln s jedným veslárom; muž alebo

žena bez partnerky či partnera singulárjednotné číslo podstatných mien a zámien, opak plurálu singularepodstatné meno v jednotnom čísle
singulare tantum
pomnožné podstatné meno

singularita jedinečnosť; ojedinelosť, výnimočnosť; bod anomálneho chovania fyzikálnej veličiny, kde dochádza k narušeniu časopriestoru, bod alebo miesto, v ktorom neplatia známe fyzikálne zákony

singularizmus učenie o jedinom základe sveta, monizmus sinistrotropný ľavotočivý
sinnfeinizmus
protibritské nacionalistické hnutie za írsku nezávislosť od počiatku 19. storočia, podľa hnutia Sinn Fein
sino-
prvá časťzložených slov s významom čínsky, Čína
sinológia
veda o Číne, čínskych dejinách, jazyku a kultúre
sinter
porézna hornina vznikajúca vyzrážaním z roztokov; v hutníctve spečenec
sinus
dutina v tele sínusgoniometrická funkcia, značka sin
sinusitída, sinusitis
zápal vedľajších - prinosových - nosných dutín sínusoida grafické znázornenie priebehu funkcie sínus; sínusová krivka sionizmus hnutie za vytvorenie samostatného židovského štátu a zjednotenie všetkých Židov sveta
sir
pán; zdvorilé oslovenie muža; pred krstným menom titul šľachtica vo

Veľkej Británii
siréna
bylinožravý morský živočích; druh obojživelníka; silný mechanic-ký alebo elektrický zvukový zdroj; bájna morská víla; zvodná žena siriáza úpal, choroba z prehriatia tela pri opaľovaní alebo dlhodobejšom pobyte na slnku
sirtaki
temperamentný grécky ľudový tanec, preslávil ho Anthony Quinn vo filme Grék Zorba
sirup
sladký tekutý liek; koncentrovaný roztok cukrov; sladká ovocná šťava
sisal
pevné hladké lesklé vlákna z listov agáve sistovaťzastaviťúradnú alebo súdnu činnosťalebo rozhodnutie
sit venia verbo
nech je prepáčené tvrdé slovo; s prepáčením, s dovolením sitatunga africký párnokopytník
sitofóbia
chorobný strach z jedla
sitosterol
sterol rastlinného pôvodu
situácia
postavenie, poloha; celkový stav, pomery, okolnosti; zobrazenie

 terénu, objektu a pod. situovanýumiestený, položený; žijúci v dobrých pomeroch, hmotne zaistený
siven
druh lososovitej ryby
sizyfovská práca
nesmierne náročná, namáhavá a márna činnosť skabies infekčná choroba kože, svrab skabiózaochorenie spôsobené roztočmi skafandernepriepustne uzavretý potápačský oblek alebo oblek kozmonauta
skalár
veličina dostatočne určená svojou číselnou hodnotou (čas, objem a pod.); opak vektora; akváriová rybka
skald
stredoveký škandinávsky spevák hrdinských piesní
skalp
stiahnutá koža s vlasovým porastom hlavy (indiánska trofej) skalpel malý chirurgický nožík
skandium
kovový prvok, značka Sc
skandovať
výrazne a rytmicky prednášaťverše; hromadne prevolávať heslá
skanzen
národopisné múzeum pod šírym nebom, nazvané podľa švédskeho múzea rovnakého mena
skapolit
kremičitan, chlorid a uhličitan; nerast skarabeusafrický chrobák, ktorý bol v starom Egypte posvätný; hovnivál skarifikáciaodvedenie krvi narezaním kože na viacerých miestach; rýhovanie lúky
skarlatína
infekčné ochorenie šarlach
skarn
premenená zrnitá hornina s obsahom železa a vápnika skartácia vyraďovanie a likvidácia starých spisov
skat
kartová hra
skateboard
doska na výkyvných kolieskach
skating
jazda na kolieskových korčuliach
skato-
prvá časťzložených slov s významom výkal
skatofág
živočích, ktorý sa živí výkalmi; koprofág
skatofágia
požieranie výkalov
skatofilný
žijúci na výkaloch, koprofilný
skatológia
vedecké skúmanie výkalov; v prenesenom význame pornogra-

fická literatúra s vulgárnymi výrazmi; vulgárny slovník skauting športovo-výchovné hnutie zdôrazňujúce vzťah k prírode skeč krátky humorný alebo satirický výstup
skeet
streľnica pre športovú streľbu z brokovnice na asfaltové terče skeletkostra; základná časťstavebnej konštrukcie skeletonnízke pretekárske sane ovládané v polohe na bruchu
skener, scanner
čítacie zariadenie, snímačgrafickej informácie z papierovej predlohy
skepsa
pochybovanie, pochybovačnosť; nedôvera v schopnosťpoznania skepticizmus pochybovanie, nedôverčivosť, skepsa; názor spochybňujúci možnosťpravdivého poznania, známy aj ako pyrrhonizmus skeptickýpochybovačný, nedôverčivý, triezvy v posudzovaní a hodnotení
sket, scat
spôsob džezového spevu
ski
lyže skiaskopiaröntgenové prežarovanie tela
skica
náčrt, nákres, zbežný záznam výtvarníka; črta
skif
jednosedadlový dvojveslový športový čln
skiffle
hudba súborov hrajúcich na primitívne nástroje; hudba nadväzujúca na americké folklórne prejavy
skijéring
jazda na lyžiach ťahaných koňom alebo motocyklom skinefekt tzv. povrchový jav, pri ktorom vysokofrekvenčný striedavý prúd preteká predovšetkým po povrchu vodiča
skinhead
holohlavý; príslušník skupiny mladých ľudí s holými hlavami, spravidla s hrubým, výtržnickým, násilnym až rasistickým chovaním, skin
skip
šikmý (výsypný) výťah; výklopný korček
skipark
lyžiarske stredisko s komplexným poskytovaním služieb skiping, skipping rýchle vysoké skrčovanie prednožmo; beh - aj na mieste - s dôrazom na zdvíhanie kolien
skléra
očné bielko
sklereida
rastlinná bunka s hrubými stenami, tzv. kamenná bunka sklerektázavydutie očného bielka sklerektómiachirurgické odstránenie časti očného bielka

sklerenchým bunkové pletivo z hrubostenných buniek
skleritída
zápal očného bielka
sklero-
prvá časťzložených slov s významom tvrdý, tvrdosť, suchý, su-chosť
sklerodermia
chronické kožné ochorenie spojené so zápalom a stvrdnutím kožného väziva
skleróm
infekčné ochorenie nosa a dýchacích ciest sklerometerprístroj na určovanie tvrdosti nerastov a hornín skleroproteín nerozpustná bielkovina, ktorá je súčasťou väzivových a podporných tkanív
sklerotický
týkajúci sa sklerózy alebo sklerotika
sklerotik
človek postihnutý sklerózou
sklerotinóza
ochorenie rastlín prejavujúce sa hnilobou sklerotizáciaproces vedúci ku kôrnateniu
skleróza
kôrnatenie, chorobné stvrdnutie tkaniva
skleróza multiplex
roztrúsená skleróza
skolabovať
zrútiťsa, utrpieťkolaps
skolecit
vodnatý hlinitokremičitan vápenatý, nerast
skolióza
chorobné vybočenie chrbtice
skonto
zrážka z ceny pri platení v hotovosti, zľava
skontrácia
zúčtovanie a vyrovnanie vzájomných pohľadávok a dlhov na bežnom účte medzi dvomi stranami skontrokontrola stavu pokladne; zisťovanie peňažnej hotovosti -skopia druhá časťzložených slov s významom zisťujúci, detekujúci skorbut choroba z nedostatku vitamínu C; prejavuje sa vypadávaním zubov, mäknutím kostí, krvácaním a malátnosťou
skordatúra
iné ladenie strún ako býva obvyklé
skóre
číselný stav alebo výsledok športového stretnutia skoroditvodnatý arzeničnan železitý, nerast
skoryl
zásaditý kremičitan a boritan sodíka, nerast
skotofóbia
chorobný strach z tmy
skrambler
meničsledu bitov vysielaných modemom do dátového spoja skreč odstúpenie pred športovým stretnutím alebo v jeho priebehu s dôsledkom plnej straty bodov v prospech súpera; vzdanie sa bez boja

skrejper stroj na odkopávanie zeminy v rovnom teréne, škrabač skribent pisateľ; pisálek
skríning, screening
zisťovanie skorých foriem ochorenia prostredníctvom testov
skript
písomný prejav; filmový pomocný záznam režiséra o priebehu nakrúcania
skriptá
rozmnožené vysokoškolské učebné texty
skriptka
pracovníčka filmového štábu poverená vedením skriptu skriptórium stredoveká pisárska dielňa alebo škola skrofulózatuberkulóza krčných miazgových - lymfatických - uzlín skrotum kožný vak, v ktorom sú uložené varlatá, miešok
skrumáž
v kolektívnych loptových hrách zhluk hráčov
skrutínium
spočítanie hlasov pri voľbách; hlasovanie; volebné kolo skul cvičná športová vesliarska loď
skulér
veslár na párovej lodi
skulptúra
sochárstvo; sochárske dielo vznikajúce odstraňovaním hmoty, napr. kameňa
skunk
kunovitá šelma vystrekujúca pri nebezpečenstve páchnucu tekutinu skupština v juhoslovanskom prostredí zhromaždenie, snem
skúter
karosované jednostopé motorové vozidlo na dopravu v meste skutterudit arzenit kobaltu, štvorcový nerast
skvadra
skupina, hlúčik, tím, mužstvo
skyeteriér
dlhosrsté plemeno teriérov
slabing, slabbing
valcovacia stolica na ploché ingoty
slajd, slide
diapozitív; pojazdné sedadlo v závodných veslárskych člnoch; blana používaná pri písaní a priamom premietaní pri prednáškach a prezentáciach
slalom
lyžiarsky alebo vodácky závod s povinným prejazdom tyčových bránok; kľučkovanie
slam
dve najvyššie hry v bridži, malý a veľký slam
slang
svojrázny jazyk príslušníkov určitej spoločenskej alebo pracovnej skupiny
slavianofil
obdivovateľSlovanov a všetkého slovanského, slavofil slavikum kniha, listina alebo článok v slovanskom jazyku alebo týkajúci

 sa slovanských národov
slavistika
odbor zaoberajúci sa jazykom, históriou a kultúrou slovanských národov
slide
pozitívny filmový obrázok; pojazdné sedadlo športového člna sling miešaný nápoj zo sladkého likéru, liehoviny (džinu), cukru a citrónovej šťavy sliperdomáca obuv s mäkkou podošvou; ľahká vychádzková obuv slipper domáca obuv, ľahké črievice, papuče
slipy
pánska spodná bielizeň
slogan
heslo, najmä reklamné alebo v danej dobe mimoriadne rozšírené; stále opakovaná myšlienka
slot
nábežná plôška pred krídlom lietadla na usmernenie prúdenia; miesto na pripojenie zvukovej alebo inej karty v počítači
slovacikum
slovenská listina alebo kniha v cudzích múzeách alebo kniž-niciach; cudzojazyčné dielo týkajúce sa Slovenska a Slovákov; slovenské slovo v cudzojazyčnom texte
slovakistika
odbor, ktorý sa zaoberá jazykom, históriou a kultúrou sloven-ského národa
slovenikum
slovinská listina alebo kniha v cudzích múzeách alebo knižniciach; cudzojazyčné dielo týkajúce sa Slovinska a Slovincov; slovinské slovo v cudzojazyčnom texte
slovenistika
výskum jazyka, kultúry a histórie slovinského národa slum štvrťchudoby, brloh
slump
náhly a prudký pokles cien alebo kurzov na burze
smaragd
kremičitan berylnato-hlinitý, nerast, odroda berylu, sýtozelený drahokam
smeč
v tenise a volejbale prudké zrazenie lopty cez sieť, útočný úder do lopty smithsonituhličitan zinočnatý, nerast
smog
hustá hmla z dymu v ovzduší veľkých miest a priemyslových stredísk
smoking
pánsky večerný čierny oblek s lesklými klopami
smolnica
fosílna pôda s obsahom uhličitanu vápenatého a ílu snack-bar rýchle občerstvenie, bufet

snajper, sniper strelec zo zálohy, odstreľovač
snakeboard
doska na kĺzanie po snehu, asi 5x dlhšia a širšia ako snowboard