Jdi na obsah Jdi na menu
 


kpznačka pre kilopond
Kr
značka pre kryptón kraaljuhoafrická kruhová oplotená dedina domorodcov; oplotená pastva krab jedlý kôrovec z podradu desaťnohých morských kôrovcov, žijúci na pobreží mora
krach
úpadok, bankrot; v prenesenom zmysle úplný nezdar krajtarod veľkých nejedovatých ázijských hadov
krakeláž
sústava trhliniek vo farebnej vrstve obrazu
krakovanie
tepelné štiepenie - pyrolýza - vyšších uhľovodíkov na nižšie, jednoduchšie zlúčeniny, forma výroby benzínu rozkladom ropy

kramľa železná svorka na spájanie trámov, tesárska skoba krandallit, crandallitzásaditý fosforečnan hliníka a vápnika, nerast kranio-prvá časťzložených slov s významom lebka, lebečný kranioektómia chirurgické otvorenie lebky
kraniológia
vedný odbor zaoberajúci sa opisom lebky kraniometerprístroj na meranie lebky a menších rozmerov tela, kefalo-meter kranioneuralgiazápalové ochorenie nervov pokožky na hlave kraniostenózadeformácia lebky z predčasného zrastenia švíkov lebky kraniotómia operatívne otvorenie lebky krasútvary vytvorené pôsobením vody v rozpustných pevných horninách kráter pažerák sopky, vyústenie dráhy magmy na povrch; sopečná priehlbina, najmä na povrchu Mesiaca
kratogén
časťzemskej kôry, ktorá už nepodlieha vrásneniu
krauróza
zvrašťovanie kože kreáciatvorba; výtvor, výsledok činnosti; menovanie nového kardinála kreacionizmus teória o vzniku alebo vývoji človeka a živej prírody tvorivou silou
kreatín
organická zlúčenina v svaloch, mozgu, krvi; svalový enzým kreatinínprodukt látkovej výmeny pri niektorých špecifických stavoch, napr. v tehotenstve
kreatinúria
prítomnosťkreatínu v moči kreatúrastvorenie, bytosť; netvor, obluda kreditúver; plusový zostatok na účte; pravá strana účtu; dôvera, spoločenská vážnosť; hodnota a význam vysokoškolskej skúšky alebo zápočtu krédovyznanie viery; presvedčenie, viera, názor; časťkatolíckej omše kredulitadôverčivosť, ľahkovernosť
krecht
chránený kryt na uskladnenie poľnohospodárskych produktov počas zimy
kreker, cracker
suchár, sušienka
krém
polotuhá penovitá hmota z rôznych prípravkov; kozmetický prípravok; mazadlo na obuv a pod.; jemná polievka; hustý likér kremáciaspopolnenie, pohreb žehom

kremonky vzácne husle zo 17. a 18. storočia vyrobené v husliarskych dielňach v talianskom meste Cremona

krenelovanie ozdobovanie budov pevnostnými motívmi krenológiavýskum liečivých účinkov prameňov
krenoterapia
liečba účinkami liečivých prameňoch
kreol
pôvodne potomok európskych, najmä španielskych prisťahovalcov v Južnej a Strednej Amerike, v karibskej oblasti a Brazílii aj potomok černošských otrokov
krep
zrnitá, jemne zvrásnená tkanina krepaprírodný kaučuk z latexu
krépidoma
podstavec pod sochu; mierne vypuklá podmurovka antického chrámu, krépis
krépis
mierne vypuklá podmurovka antického chrámu
kresťanstvo
náboženstvo založené na viere v osobu Ježiša Krista a jeho učenie kreténduševne zaostalý človek; hlupák
kretenizmus
vrodená choroba mozgu prejavujúca sa poruchami telesného a duševného vývoja
kretón
bavlnená, spravidla pestro potlačená tkanina krevetamalý morský rak, garnela krézovskýnesmierne, rozprávkovo bohatý; podľa starovekého kráľa

Kréza krídaobchodný úpadok v dôsledku neschopnosti plniťzáväzky krieda najmladší útvar druhohôr; uhličitanová hornina bielej farby, odroda vápenca, ktorá sa používa na písanie
krichtonit
oxid železa a titánu, hornina
kriket
pálkovacia hra
krimi
- prvá časťzložených slov s významom kriminálny kriminalistikaveda skúmajúca a odhaľujúca páchateľov trestnej činnosti, zisťujúca súdne dôkazy a pod. kriminalitazločinnosť, trestná činnosť kriminológiaspoločenská veda zaoberajúca sa zločinnosťou, jej príčina-mi a prejavmi a bojom proti nej
krinolína
široká sukňa s vystuženými kostenými alebo kovovými kruhmi

 a páskami
kripel
slangový výraz pre mrzáka, postihnutého človeka, invalida
kris
indonézska dýka s vlnovitou čepeľou
kristianizácia
šírenie kresťanstva, christianizácia
kristianizovať
obracaťna kresťanstvo
kristobalit
oxid kremičitý, nerast
Krišna
pôvodne indický hrdina, neskôr zbožňovaný ako 8. prevtelenie

Višnu
krištáľ
bezfarebná odroda kremeňa
kritérium
meradlo pre porovnanie, určovací znak, poznávavacie znamenie; závod vybraných pretekárov
kriticizmus
skeptický prístup ku všeobecným, dogmatickým pravdám kritickýhodnotiaci, skúmajúci; karhajúci; rozhodujúci; nebezpečný; me-dzný, krajný, hraničný
kritika
odborné posúdenie; spochybnenie; vytknutie nedostatkov krízavrcholný stav deja alebo činnosti; neľahká situácia; obdobie hospodárskeho úpadku; nebezpečný stav, zmätok
krocetín
farbivo získané zo šafranu
krocín
žlté farbivo v šafrane
kroket
hra s drevenými palicami, ktorými hráči ženú farebné gule medzi bránkami k cieľovému kolíku
kroketa
vyprážané plnené cesto; jedlo zo zemiakov alebo ryže v tvare guľôčok alebo valčekov
krokodíl
veľký nebezpečný plaz s mohutným a silným chvostom a šupinami pokrytou kožou krokoitžltý lesklý jednoklonný nerast, chróman olovnatý
krókus
šafran; cibuľovitá rastlina
króna
islandská koruna, menová jednotka Islandu
kroon
menová jednotka Estónska, estónska koruna
kros
terénny alebo cezpoľný beh
krosček
nedovolené bránenie v hre, napr. zadržanie protihráča hokejkou krossit amfibol v kryštalických bridliciach kruciátastredoveká križiacka výprava
krucifix
plastika ukrižovaného Krista

krudelitasurovosť, krutosť
kruchta
chór kostola
krupáda
skok koňa šikmo nahor krupiérpomocník bankára pri niektorých hazardných hrách, napr. rulete krupónchrbtová koža zvieraťa; stredná časťchrbtovej kože
krusta
chrasta, vrstva zaschnutej krvi; v chémii zhluk kryštálov na povrchu kvapaliny; v geológii pevná kôra na povrchu vápnitých pôd v teplých pustinách; obklad steny z rôznych materiálov; skorodovaná vrstva na kamenných plastikách
krusta
zhluk kryštálov na povrchu kvapaliny; pevná kôra na povrchu vápnitých pôd v teplých pustinách krustáciakôrnatenie
krutóny
drobné kúsky chleba opečené na oleji
krvná plazma
tekutina obsahujúca krvné bielkoviny kryo-prvá časťzložených slov s významom nízka teplota, mráz kryobiológia náuka o pôsobení chladu na organizmy kryofilnýprispôsobený životu pri nízkych teplotách, chladnomilný kryofytrastlina žijúca na roztápajúcom sa snehu alebo ľade, chladnomilná rastlina
kryogenetika
časťfyziky zaoberajúca sa javmi prebiehajúcimi pri veľmi nízkych teplotách, spravidla kvapalného hélia
kryogenéza
súhrn procesov prebiehajúcich v najhornejšej časti zemskej kôry pri záporných teplotách a pretvárajúcich horniny kryogénnyspôsobený alebo vytvorený pôsobením mrazu kryokomoraizolovaná skriňa, v ktorej možno vytváraťa udržiavaťteploty pod - 50 stupňov Celzia, používaná na výskum účinkov nízkych teplôt na materiály, prístroje a ich súčasti kryokonitmeteorický prach na ľadovcoch v polárnych a vysokohorských oblastiach
kryolit
minerál používaný pri elektrolytickej výrobe hliníka; fluorid hlinitosodný kryológianáuka o ľadovcoch a výskyte ľadu na vodných tokoch a plochách
kryoplanácia
zarovnávanie povrchu mrazivými procesmi

kryoplanktónspoločenstvo mikroorganizmov žijúcich na ľadových plochách

kryosféra časťhydrosféry a litosféry, ktorá je v zmrznutom stave v dôsledku dlhodobého pôsobenia záporných teplôt

kryoterapia liečebná metóda používajúca na ničenie choroboplodných útvarov veľmi nízku teplotu

kryptapodzemné pohrebisko pod chrámovým priestorom; skrytá dutinka v krčnej mandli

kryptestéziamimozmyslové vnímanie kryptickésfarbenie nenápadné sfarbenie tela živočícha
krypto-, krypt
- prvá časťzložených slov s významom skrytý, tajný kryptodepresiaskrytá prepadlina, depresia zatopená vodou s hladinou nad úrovňou a dnom pod úrovňou morskej hladiny
kryptogam
tajnosnubná, výtrusná rastlina, ktorá sa nerozmnožuje semenami kryptogamiarozmnožovanie rastlín výtrusmi, tajnosnubnosť kryptogamná rastlina tajnosnubná, rozmnožujúca sa spórami kryptogénny nejasného pôvodu
kryptogram
text so skrytým údajom zloženým z niekoľkých písmen tohto textu; literatúra utajujúca skrytý zmysel; druh hádanky kryptoklímamikroklíma uzavretých priestorov
kryptokokus
hubový pôvodca ochorenia pľúc kryptokorynaakváriová rastlina kryptomelánnerast s obsahom horčíka a draslíka
kryptoméria
japonský céder, ihličnatý strom pestovaný u nás v parkoch kryptomérnyneviditeľný, skrytý
kryptometria
latencia znaku; japonský céder
kryptomitóza
priame delenie bunky s fázami mitózy prebiehajúcimi v jadre kryptónchemický prvok, vzácny plyn, značka Kr
kryptonym
krycie meno, pseudonym, prijaté meno, fiktonym kryptoxantínprovitamín A; prírodné červené farbivo
kryptozoá
živočíchy žijúce skryto, napr. pod kameňmi alebo pod stromovou kôrou

krypty vyduté miesta črevného epitelu kryštálpevná látka, v ktorej sú rovnovážne polohy častíc priestorovo periodicky usporiadané; teleso pravidelného tvaru vznikajúce tuhnutím kvapaliny kryštalickýmajúci tvar kryštálu; zložený z kryštálov kryštalitniekoľko atómov zoskupených ako v kryštále; veľmi malý kryštalický útvar vo vyvretých horninách kryštalizáciatvorba kryštálov vylučovaním tuhej látky z roztoku; tríbenie, vyjasňovanie názorov kryštalografiaodbor, ktorý sa zaoberá kryštálmi, ich chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami, zákonitosťami ich vzniku a pod. kryštalomantia veštenie, predpovedanie budúcnosti zo sklenej gule ksí v gréckej abecede písmeno x
kšaft
testament, závet, posledná vôľa ktenídiežiabre mäkkýša kubanitsulfid medi a železa, nerast kubatúraobjem, kubický obsah telesa kubickýobjemový, priestorový; tretieho stupňa (kubická rovnica) kubizmusumelecký smer zo začiatku 20. storočia zdôrazňujúci geometrické a priestorové rysy skutočnosti; podobný literárny smer, rozkladajúci predstavy a pocity do vzájomne sa križujúcich a pretínajúcich prvkov kubuskocka; tretia mocnina
kudu
stepná antilopa žijúca na juhu a východe Afriky
kuesta
asymetrický horský vrchol alebo hrebeň, ktorého mierny svah tvorí vrstvová plocha a príkry svah čelo vrstvy
kuff
holandská široká pobrežná plachetnica
kuguár, kaguár
mačkovitá šelma žijúca v amerických horách; puma americká kuklaštádium procesu vývoja hmyzu medzi larvou a dospelým hmyzom Kukluxklan, Ku-Klux-Klan fašistická teroristická protičernošská organizácia v USA, vystupujúca v dlhých bielych zakuklených odevoch kukurica jednoročná obilnina s kvetmi dozrievajúcimi do klasov; zrná tejto rastliny

kulak veľkostatkát; bohatý sedliak
kulancia
, kulantnosťzdvorilosť, láskavosť; obchodnícka podlízavosť kulantný zdvorilý, príjemný, prijateľný kulérfarba; druh potravinárskeho farbiva; farebný hladený papier; tmavohnedá kvapalina vytvorená zahrievaním cukru na karamelizačnú teplotu, používaná na farbenie nápojov a v cukrárstve kulértmavohnedá kvapalina vytvorená zahrievaním cukru na teplotu karamelizácie, používaná na farbenie nápojov a v cukrárstve kulinárny,kulinársky kuchársky
kulinárstvo
poznanie potravín a poživatín a ich správne používanie pri príprave jedál
kulisa
pozadie; súčasťdivadelnej dekorácie; zvuky vytvárané v pozadí; úzky pás zeme s vysadenými rastlinami, chrániaci pôdu pred vetrom a zadržiavajúci vlahu
kulma
ručný nástroj na zvlnenie vlasov teplom kulmináciavyvrcholenie, vrchol, najvyšší stav; prechod nebeského telesa poludníkom; najvyšší stav vody pri povodni kulminačnývrcholiaci, vrcholný kuloárvedľajšia chodba alebo vedľajšia miestnosťvýznamnej budovy; miesto v ústraní; zákulisie; strmá, úzka, hlboká roklina kuloárny neoficiálny, zákulisný; postranný
kulpózny
 delikt trestný čin spáchaný z nedbalosti, porušenia povinnej starostlivosti alebo povinnosti kultuctievanie; pripisovanie neprirodzených vlastností; sústava nábo-ženských obradov a slávností na uctievanie boha alebo nadprirodzených bytostí kultiváciazušľachťovanie, vzdelávanie, zdokonaľovanie; pestovanie, ob-rábanie, napr. pôdy; pestovanie a rozmnožovanie buniek, tkanív a pod. v laboratórnych podmienkach; mechanická úprava pôdy pred sejbou alebo počas vegetácie
kultivar
vyšľachtená odroda úžitkovej rastliny
kultivovaná pôda
pravidelne obrábaná pôda
kultivovanosť
vyšľachtenosť; uhladenosť, vybrané spôsoby kultivovaný vzdelaný, vychovaný; šľachtený, pestovaný

kultový vzťahujúci sa ku kultu, k uctievaniu kultúravzdelanosť, súhrn odborov ľudskej duševnej a telesnej činnosti; starostlivosťo rozvoj životných oblastí, životného prostredia a úpravy mimopracovného času človeka; pestovanie úžitkových rastlín a ich druhy; súbor buniek, tkanív a pod. jednej mikrobiálnej populácie vypestovanej v umelom živnom prostredí; spôsob využívania pozemku, spôsob zakladania a ošetrovania porastov kulturistika individuálny šport rozvíjajúci posiľovaním svaly celého tela, bodybuilding
kum
pôda s vysokým obsahom piesku kumarónsurovina na výroba plastických látok
kumiuči
starý japonský spôsob boja holými rukami
kumkvát
drobnolistý ker s plodmi s kyslou dužinou a jeho plody kummingtonitzásaditý kremičitan železa a mangánu, nerast kumránske nálezypísomnosti dôležité pre históriu judaizmu a raného kresťanstva nájdené v roku 1947
kumránsky
týkajúci sa židovskej kumránskej sekty kumuláciahromadenie, nahromadenie; navŕšenie, navrstvenie kumulonimbusbúrkový oblak veľkého vertikálneho rozsahu kumulusosamotený, žiarivo biely oblak s vodorovnou tmavou základňou kumys stredoázijský nápoj z alkoholizovaného kvaseného kobylieho mlieka kunazákladná menová jednotka v Chorvátsku
kundaliní
magická tzv. hadia sila v indickom náboženstve
kung
v starovekej Číne predok panovníkov, neskôr najvyšší úradník;
v stredovekej Číne najvyšší šľachtický titul
kung-fu
čínska liečebná gymnastika; čínske kontaktné bojové umenie kungurgeologické označenie východoeurópskeho stratigrafického stup-ňa morského permu
kunsthistória
dejiny umenia kunsthistorikhistorik umenia
kuo-chua
čínska technika štetcovej kresby tušom na ručný papier alebo hodváb
kupážovanie
 vínamiešanie rôznych druhov, najmä šumivých,  na zlepše-

 nie akosti, tzv. sceľovanie vína
kupé
oddelenie v osobnom železničnom vozni; športový variant osobného auta s dvojdverovou karosériou kupírovaťrezať, odrezávať, oddeľovať; skracovaťušnice alebo chvosty zvierat; riediťtlačové farby na rôzne úrovne sýtosti odtieňov kupletvtipná až satirická pieseňspievaná kedysi v kabaretoch a hudobných komédiach
kupola
pologuľová klenba kupónústrižok; oddeliteľná časťvstupenky, cenného papiera a pod. kupritruda medi, nerastný oxid medi
kupro-
prvá časťzložených slov s významom meď, medený kuproauritprírodné zlato obsahujúce prímesi medi, medené zlato kupula čiaška rastliny
kúra
postupná liečba jedným prostriedkom
kurabilita
možnosťliečenia, vyliečiteľnosť
kurácia
časťfarnosti s vlastným kostolom spravovaná ustanoveným kaplánom; expozitúra
kurare
prudký tzv. šípový jed, extrakt z kôry tropických lián
kurát
vojenský kňaz kuratelaopatrovníctvo nad nesvojprávnou osobou kuratívaliečebná starostlivosť kuratívnyliečebný, liečivý kurátoropatrovateľ, opatrovník; správca, dozorujúci úradník; v protestantskej cirkvi laický predstaviteľcirkví kuratóriumzbor opatrovateľov; správny výbor nadácie, ústavu a pod. kurentné písmobežné kurzívové písmo používané v Nemecku od začiatku 16. storočia kurentnýbežný, obvyklý
kurgan
veľký hrob s kamenným násypom, mohyla kúriapápežská stolica, v prenesenom zmysle Vatikán; v niektorých volebných systémoch trieda voličov určovaná podľa výšky majetku; bývalý zemiansky dvor na Slovensku
kuriér
osoba poverená doručením dôležitej správy alebo zásielky, posol kuriérrýchly, zvláštny posol, najmä diplomatický

kuriozitazvláštnosť, mimoriadna vec, unikát; zaujímavosť, neobvyklosť, pamätihodnosť

kurkumatropická hľuzovitá rastlina, z ktorej sa získavá žlté farbivo kurkumín; korenie z tejto rastliny

kurkumín žlté farbivo z pakoreňov kurkumy so širokým využitím pri farbení potravín, kože a pod.

kurt športové ihrisko, najčastejšie tenisové; popruh, remeň
kurtáž
poplatok za uskutočnený obchod kurtínaopona, záves; časťhradieb medzi baštami kurtizánaprostitútka; milenka vyššie postavených mužov; záletnica kurtoáziazdvorilosť, spoločenská slušnosť, galantnosť kurvatúrazakrivenie, krivka kurzcyklus prednášok; smer činností; smer dopravy; hodnota cenných papierov na burze kurzívadruh ležatého písma, mierne nakloneného písma, italika; novinárska próza kratšia ako fejtón, stĺpček
kurzor
pohyblivá svetelná viditeľná značka na monitore počítača ukazujúca aktuálnu polohu znaku kurzorickýzbežný, súrny, prchavý