Jdi na obsah Jdi na menu
 


x označenie neznámej alebo premennej veličiny v matematike; označenie jednej zo súradníc v geometrii

X rímska číslica desať; dnes už nepoužívaná jednotka vlnovej dĺžky röntgenového žiarenia

xantelazmažltý pupienok na koži a mihalniciach, spôsobený poruchou látkovej výmeny

xantín medziprodukt látkovej premeny nukleoproteidov, organická zlúčenina v moči, krvi a pod.

xantinúriazvýšené vylučovanie xantínu močom
xantipa
hašterivá, zlá, hádavá žena
xanto-
prvá časťzložených slov s významom žltý, plavý xantodermiažltkasté sfarbenie pokožky u osôb postihnutých xantelazmou
xantofor
žlté farbivo v pigmentových bunkách živočíchov
xantofylit
jednoklonný sľudovitý nerast
xantochromatický
v medicíne: žlto sfarbený
xantochrómia
patologické žlté sfarbenie kože alebo mozgomiešneho moku
xantóm
kožné ochorenie, ktoré sa prejavuje žltými škvrnami xantomatózarozmnoženie xantómov
xantopsia
videnie predmetov v žltej farbe pri niektorých typoch žltačky alebo predávkovaní niektorých liekov
xantorizmus
červené alebo žlté sfarbenie živočíchov, najčastejšie rýb Xe značka pre xenón
xénia
priamy vplyv otcovskej rastliny na niektoré znaky prejavujúce sa už na semene po opelení; drobná humorná báseň
xeno-
prvá časťzložených slov s významom cudzí
xenobiochémia
náuka o premenách organizmu cudzích látok pri pôsobení biologických systémov
xenobiotikum
látka živým organizmom cudzia
xenoekia
náhodný výskyt organizmu v úplne inom prostredí, než v akom obvykle žije xenofíliachorobná záľuba vo všetkom cudzom xenofóbiachorobný strach zo všetkého cudzieho, nedôvera voči cudzin-com
xenogamia
opelenie rastliny peľom z rastliny iného druhu xenoglosia schopnosťhovoriťv hypnotickom stave cudzím jazykom, ktorý sa hypnotizovaný nikdy neučil
xenokarpia
opelenie rastliny z kvetu iného jedinca rovnakého druhu xenokracia vláda, nadvláda cudzincov
xenolit
cudzorodý úlomok v sopečnej hornine
xenón
prvok zo skupiny vzácnych plynov, používaný napr. ako náplňdo

žiaroviek
xero-
prvá časťzložených slov s významom suchý, suchosť xerodermia vrodená suchosťkože
xerofília
suchomilnosťrastlín
xerofilný
suchomilný xeroftalmiavysychanie očnej rohovky
xerofyt
suchomilná rastlina
xerofytizmus
suchomilnosťrastlín
xerografia
jedna z techník elektrostatickej tlače
xerocházia
zatváranie plodov niektorých rastlín pri daždi a ich otváranie za sucha xerocheiliachorobná suchota pier
xeróm
zasychanie a olupovanie rohovej vrstvy kože xeromorfizmus schopnosťrastlín prispôsobiťsa nedostatku vody a ich schopnosťrásťna suchých miestach
xerostómia
sucho v ústach
xerotermný
suchomilný a teplomilný
xerotický
prispôsobený suchému prostrediu
xeróza
chorobná suchosťkože
XL
označenie veľkosti odevov (S, M, L, XL, XXL, kde S je najmenšia veľkosťa XXL najväčšia)

xoanon archaická kultová socha božstva


X-ray
röntgenové žiarenie
XXL
označenie najväčšej veľkosti odevov
xylém
drevo, drevná časťcievnych zväzkov rastlín
xylén
medziprodukt výroby farbín a výbušnín, organická zlúčenina xylo- prvá časťzložených slov s významom drevo, drevený, drevitý xylobióza výživa niektorých organizmov drevom
xylofág
živočích živiaci sa drevom
xylofágny
živiaci sa drevom, drevožravý
xylofon
bicí drevený hudobný nástroj
xylografia
stavebnina z drevených pilín, Sorelovho cementu a pigmentu xylológia náuka o štruktúre dreva, súčasťdendrológie
xylometer
prístroj na určovanie kubického objemu dreva
xylotómia
anatómia dreva
xylóza
polysacharid obsiahnutý v niektorých steblách a v dreve, drevný cukor
xylylbromid
slzný plyn, bojová chemická látka
xystos
v starogréckom gymnáziu atletická krytá dráha; záhrada v predsieni starorímskeho domu; krížová chodba v katolíckych kláštoroch