Jdi na obsah Jdi na menu
 


nopál druh kaktusu
noradrenalín
hormón nadobličkovej drene, norepinefrín
nordický
severský, severný; škandinávsky, germánsky
norepinefrín
hormón nadobličkovej drene, noradrenalín
norik
plemeno chladnokrvných koní
norma
smernica, pravidlo, merítko; vzor, príklad, hlavná zásada norma vektoraveľkosť, dĺžka vektora
normál
obvyklá miera, pravidelný stav normálapriamka kolmá na dotykovú rovinu v bode dotyku, kolmica normalita obvyklý stav, pravidelnosť, obvyklosť, chovanie zodpovedajúce normám normalizáciauvedenie do bežného, obvyklého stavu; zavedenie jednotného typu určitých nástrojov, prístrojov a pod.
normálny
obvyklý, pravidelný, bežný, v súlade so zvyklosťami a predpis-mi, nevybočujúci z obvyklej miery alebo stavu; prirodzený normanna nórsky plesňový syr
normatív
úradný predpis, pravidlo, smernica
normatívny
určujúci záväznou normou
normo-
prvá časťzložených slov s významom norma, normalizácia, nor-

 málny
normoblast
nezrelá červená krvinka normálnej veľkosti
normocyt
červená krvinka normálnej veľkosti a s normálnym množstvom farbiva
normograf
priehľadná šablóna na písanie na výkresoch a pod. normovaný stanovený predpismi, plánom; opatrený normou
nosce te ipsum
poznaj sám seba
nosofóbia, nozofóbia
chorobný strach z chorôb
nosológia, nozológia
náuka o chorobách
nostalgia
clivota, clivá túžba, melanchólia
nostrifikácia
udelenie štátneho občianstva; uznanie cudzieho vysokoškolského diplomu alebo vysvedčenia či oprávnenia
nostro
účet banky na zúčtovanie bankových operácií so zahraničím nota bene označenie pre poznámku v listoch alebo spisoch, skratka N.B. nota hudobná značka pre tóny; znamenie, poznámka; nápev; základný ráz
nóta
písomné formálne oznámenie medzi vládami odovzdávané diploma-tickou cestou
notabene
okrem toho; a to; dokonca; ešte naviac; označenie pre poznámku; všimni si dobre
notabilita
významná osobnosť, hodnostár, dôležitý a vplyvný človek notafília zbieranie papierových platidiel; náuka o nich
notalgia
bolesti chrbta
notár
právnik poverený štátom k určitým právnym úkonom
notebook
druh malého osobného prenosného počítača, menšieho ako laptop
notícia
dokazovacia listina; posledný kurz cenného papiera na burze noticka poznámka, krátka, zväčša novinárska správa
notifikácia
oznámenie; úradné oznámenie odovzdané cudzej vláde diplomatickou cestou, podanie nóty
noto-
prvá časťzložených slov s významom nota, notový; chrbát, chrbtový
notodýnia
bolesti chrbta
notochorda
chrbtová struna

notorický zrejmý, viditeľný, všeobecne známy, uznaný; nenapraviteľný, nechvaľne známy

noumenon, noumeona vec o sebe, opak fenomenonu; vec poznateľná len rozumom

novaeruptívna hviezda, ktorá náhle veľmi prudko zažiari a zase zhasína do pôvodnej svetelnosti; iba zdanlivo nová hviezda

nováciaobnovenie, premena (napr. dlhu), inovácia
novátor
obnoviteľ; človek presadzujúci nové myšlienky, nové pracovné metódy a pod.
novela
nová úprava alebo doplnenie zákona; krátka poviedka, prozaický útvar stredného rozsahu a ucelenej kompozície novelizáciaobnovenie zákona; nové vydanie; obnovenie vo všeobecnosti novéna deväťdenná pobožnosť
novial
umelý analytický jazyk novicv katolíckej cirkvi mníšsky čakateľ, mladý mních pripravujúci sa na zloženie rehoľného sľubu
novofoundlanský pes
mohutné psie plemeno z ostrova Newfoundland, s plávacími blanami medzi prstami, používaný na záchranu topiacich sa novumnová vec, novinka
noxa
škodlivina nozematózainfekčné ochorenie včiel spôsobené prvokom Nosema aspis nozo-, noso- prvá časťzložených slov s významom choroba, chorý nozografia náuka o zemepisnom rozšírení chorôb nozológianáuka o triedení chorôb
nuansa
odtieň, jemný rozdiel, maličkosť
nubilita
pohlavné dospievanie, puberta
nubuk
koža z bravčovice alebo hovädziny so zamatovým límcom nudita nahota, nahá postava nudizmushnutie za kult nahoty, propagovanie nahoty
nugát
cukrovinka z čokoládovej zmesi
nuget, nugget
kus rýdzeho vyryžovaného zlata
nukleárny
jadrový, týkajúci sa jadra atómu
nukleo-
prvá časťzložených slov s významom jadro, jadrový

nukleofil častica odovzdávajúca inej častici elektrón
nukleofilná reakcia
interakcia voľných elektrónových dvojíc s elektrofilným centrom
nukleogenéza
teória vzniku prvkov vo vesmíre jadrovou reakciou; vznik prvkov
nukleol, nukleolus
zložka bunkového jadra, jadierko
nukleón
spoločný názov pre elementárne častice tvoriace atómové jadro, neutróny a protóny
nukleoplazma
plazma jadra bunky
nukleus
bunkové jadro
nuklid
súbor atómov s rovnakým protónovým a nukleovým číslom nulifikáciaprehlásenie za neplatné, zrušenie zmluvy z dôvodu neplatnosti nulipara žena, u ktorej ešte nenastal pôrod
nulita
absolútna neplatnosť
nulový bod
v geodézii východiskový bod
nultý poludník
základný poludník, ktorý prechádza hvezdárňou v anglickom meste Greenwich, z ktorého začína počítanie poludníkov na východ a západ
númen
neosobná sila, božstvo
numerácia
číslovanie
numerácia
počítanie, číslovanie, vybavenie číslom
numéraire
tovar slúžiaci ako cenové merítko
numerál
vo výpočtovej technike diskrétne zobrazenie čísla numerale číslovka, slovo označujúce počet, poradie, diel alebo násobnosť celku
numeratív
pád počítaného predmetu po číslovkách
numerus clausus
obmedzený počet, uzavretý počet
numidia
veľmi pikantný ovčí syr vyrábaný v Tunisku numizmatikazberateľstvo mincí; náuka o minciach a mincovníctve nunatekkomplex skál vyčnievajúcich z ľadovca, na ktorom sa udržujú rastliny počas zaľadnenia okolitej krajiny
nuncius
diplomatický zástupca Vatikánu
nunčak
nástroj ázijského bojového umenia, dva drevené obušky spojené reťazou

nupciálnysvadobný, sobášny
nuraghi
kamenné kupolové stavby na Sardínii a na Sicílii z obdobia neolitu a doby bronzovej, v rímskych časoch používané aj ako pohrebištia
núria
kaprovitá akváriová rybka
nús
rozum, základný pojem antickej filozofie, príčina vedomia aj sebavedomia v človeku aj v kozme; princíp poriadku a vývoja; princíp intuitívneho poznania
nutácia
špirálovitý pohyb niektorých rastlinných orgánov; kolísanie zemskej osy pôsobením príťažlivosti Mesiaca; otáčavé pohyby rastlín nutria bylinožravý vodný hlodavec s hustou kožušinou a s plávacími blanami chovaný pre kožušinu aj mäso; kožušina z nutrie nutričný výživný, vzťahujúci sa k výžive
nutriet, nutrieta
zafarbená kožušina z jahniat
nutritívny
výživný, vyživujúci nuworldamerický plesňový syr
v gréckej abecede znak pre hlásku n
nyala
africký párnokopytník podobný antilope
nykt-, nykto-
prvá časťzložených slov s významom noc, nočný, tma nyktalgia nočné bolesti nyktalopiašeroslepota z nedostatku vitamínu A
nyktofóbia
chorobný strach pred tmou
nyktúria
časté močenie v noci
nylon
polyamidové vlákno; látka z tohto vlákna
nymfa
starogrécka bohyňa prírodných síl; posledné larválne štádium vývoja hmyzu s nedokonalou premenou; malý pysk ohanbia v žen-skom pohlavnom ústrojenstve nymfealekno
nymfeum, nymphaeum
miesto zasvätené nymfám prameňov; jaskynná svätyňa; veľký vodotrysk s kaskádami nymfickýbujný, zmyselný nymfitídazápal malých pyskov ohanbia nymfomániachorobne zvýšený pohlavný pud žien
nymfomanka
žena trpiaca nymfomániou

nymfotómia chirurgické preťatie alebo odstránenie malého pysku

ohanbia

nystagmus očná choroba prejavujúca sa mimovoľným žmurkaním a zní-ženou zrakovou schopnosťou