Jdi na obsah Jdi na menu
 


hypemerézanadmerné vracanie
hyper
- prvá časťzložených slov s významom veľký, nadmerný, prebytočný
hyperaktivita
nadmerná činnosť
hyperbola
geometrické miesto bodov, ktorých rozdiel vzdialeností od dvoch pevných bodov je stály; nadsádzka, zveličovanie, prepiaty výraz
hyperdaktýlia
vyvinutie väčšieho počtu prstov, vrodená chyba hyperestézia zvýšená  citlivosť hyperfunkciazvýšená činnosťorgánu
hypergalakcia
nadmerná tvorba mlieka u dojčiacej ženy hyperglobúliazvýšenie počtu červených krviniek hyperglykémiazvýšená hladina cukru v krvi hypermangánmanganistan draselný v kryštalickej podobe, používaný na dezinfekciu a v chemickom priemysle
hypermetropia, hyperopia
ďalekozrakosť
hyperodoncia
vrodená chyba prejavujúca sa nadmerným počtom zubov hyperocha časťvýťažku zo súdnej dražby, ktorá po úhrade všetkých dlhov a záväzkov pripadá dlžníkovi
hyperón
elementárna častica patriaca medzi baryóny
hyperosmia
chorobne zvýšená čuchová schopnosť
hyperpatia
zvýšená vnímavosťna rôzne podráždenia
hyperplázia
zväčšenie orgánu premnožením jednotlivých buniek hypersalivácianadmerné vylučovanie slín, ptyalizmus hypersekrécia nadmerné vylučovanie
hypersenzitívny
precitlivený

hypersexualita zvýšená sexuálna dráždivosť
hypersomnia
chorobná spavosť
hypersonický
nadzvukový hypertenziavysoký krvný tlak
hypertermálna voda
termálna voda s teplotou nad 42 stupňov Celzia hypertermia stav zvýšenej teploty organizmu vyvolaný poruchami termoregulácie a prehriatím
hypertextový
vo výpočtovej technike pracujúci s významami, nie iba so slovami
hypertónia
zvýšený krvný tlak
hypertrichóza
nadmerné ochlpenie
hypertrofia
zväčšenie, nadmerný rast hypervitaminózazvýšený prísun vitamínov, opak hypovitaminózy hypestézia znížená citlivosť, znížené vnímanie podnetov hypnabilita psychické vlastnosti podmieňujúce ľahké zhypnotizovanie hypno- prvá časťzložených slov s významom spánok, snívanie hypnolepsiachorobná ospalosť
hypnológia
náuka o spánku a hypnóze
hypnopatológia
náuka o poruchách spánku
hypnopédia
výučba - najčastejšie cudzích jazykov - prebiehajúca  v hypnotickom spánku
hypnotický
mrákotný stav, nie celkom pri zmysloch, sugestívny účinok hypnotikum uspávací prostriedok hypnózaumelé uvedenie do stavu podobného spánku
hypo
- prvá časťzložených slov s významom dolný, malý, nedostatočný hypoblast vnútorný zárodočný list vznikajúci pri vývoji embrya živočíchov
hypobúlia
chorobný nedostatok pevnej vôle
hypocentrum
ohnisko zemetrasenia hypodermapodkožie tvorené tukovým a väzivovým tkanivom hypodermický podpovrchový
hypofora
rečnícky obrat, pri ktorom rečník sám nastoľuje a vzápätí aj vyvracia možné námietky
hypofunkcia
znížená, nedostatočná činnosť

hypofýza podmozgová žľaza; žľaza s vnútorným vylučovaním hypogalakciaznížené vylučovanie materského mlieka
hypogénny
súvisiaci s geologickými procesmi vo vnútri zemskej kôry, hlbinný hypoglykémiaznížené množstvo cukru v krvi
hypochonder
človek sťažujúci sa na domnelú chorobu hypochondriachorobný sklon presvedčovaťsa o vlastnom ochorení hypokaustum zariadenie na vykurovanie horúcim vzduchom a spalinami pod podlahou a dutinami v múroch, využívané v antických domoch už v 1. storočí pred n. l.
hypokrit, hypokrita
pokrytec, človek, ktorý sa pretvaruje
hypokríza
pokrytectvo, pretvárka hypolipémiaznížené množstvo tukov v krvi
hypomnézia
zníženie pamäti alebo niektorých jej zložiek hyponymum slovo významovo podriadené nadradenému slovu a označujúce tak nižšiu triedu
hypoplázia
neúplné vyvinutie niektorého orgánu
hyposmia
znížené vnímanie čuchových podnetov
hyposomnia
chorobná nespavosť
hypostáza
pasívne prekrvenie najnižšie položených tkanív a orgánov
u dlhodobo ležiacich pacientov
hypostázia
spodstatnenie, zvecnenie, povýšenie abstrakcie na samostatnú kategóriu, potlačenie vonkajšieho prejavu alebo funkcie génu činnosťou iného génu
hypostylos
stĺpová sieň
hypotalamus
spodná časťmedzimozgu
hypotaxa
vetná podradnosť
hypotaxia
nedostatok kyslíka v krvi pri nedostatočnom dýchaní hypotéka založenie nehnuteľnosti ako ručenie za úver, zástavné právo na nehnuteľnosť
hypotekárny úver
pôžička s ručením nehnuteľnosťou
hypotenzia
zníženie krvného tlaku, krvný podtlak, hypotónia hypotenzívum látka znižujúca krvný tlak
hypoterapia
liečba niektorých telesných a duševných postihnutí jazdou

na koni
hypotermálna voda
podzemná voda s teplotou od 25 do 5 stupňov Celzia hypotermia nižšia telesná teplota ako je normálna hodnota hypotermný prameň prameňs teplotou nižšou ako je teplota vzduchu alebo o viac ako 2 stupne Celzia nižšou ako je teplota pôdy hypotetický predpokladaný, neskutočný, neistý
hypotéza
domnienka, predpoklad; výklad nepreverených javov hypotrachelion dolná časťhlavice stĺpa hypotrofiapodvýživa, obmedzenie rastu tkaniva alebo orgánu hypovitaminózachorobné zníženie počtu vitamínov v tele
hypso-
prvá časťzložených slov s významom výška, výškový hypsofóbia chorobný strach z výšok
hypsografický
znázorňujúci výškové a hĺbkové pomery na Zemi hypsometer prístroj na meranie nadmorskej výšky na základe teploty varu vody, ktorá sa mení so zmenou atmosferického tlaku hypsometria výškopis; meranie výškových rozdielov a ich znázornenie na mape vrstevnicami
hysteralgia
bolestivosťmaternice
hysterektómia
chirurgické odstránenie maternice
hysteréza
závislosťurčitého stavu fyzikálnej sústavy od predchádzajúcich stavov; starnutie bioplazmy hystérianenormálna duševná reakcia na podnety z okolia, prejavujúca sa plačom, kŕčovitým smiechom a pod.
hysterický
trpiaci hystériou; spôsobený hystériou; nepríčetne sa správajúci človek
hysteron proteron
obrátenie prirodzeného poradia dvoch vecí, napr. javov, obrátená časová a príčinná následnosť
hysteroskop
optický prístroj na vyšetrovanie maternicovej dutiny a vykonávanie liečebných úkonov
hysterostomatómia
nastrihnutie hrádze pri pôrode
hysterotómia
chirurgické otvorenie dutiny maternice