Jdi na obsah Jdi na menu
 


yuppie označenie mladých mužov v USA a západnej Európe, ktorí ob-chodnými transakciami dosiahli bohatstvo; noví zbohatlíci, nouveau riches

YWCA skratka výrazu Young Women´s Christian Association, Kresťanské združenie mladých žien, obdoba YMCA pre dievčatá
yzop
poloker pestovaný na juhu Európy ako korenie a liečivá rastlina

y označenie vertikálnej osi v geometrii
Y
značka pre ytrium
yama
staroindický boh smrti; v indických náboženských predstavách prvorodený človek
Yankee, yankee
rodák, typický obyvateľNového Anglicka; prezývka

Američanov anglického pôvodu; v neamerickom prostredí prezývka rodeného občana USA, typického Američana
yantra
indický kultový symbol
yard
anglická a americká dĺžková miera (0,91m)

Yb značka pre yterbium
yellow fever
žltá horúčka; žltá zimnica, infekčné ochorenie vírového pôvodu vyskytujúce sa v Amerike a v Africe
yeoman
člen gardy britskej kráľovnej, strážca londýnskeho Toweru;
v stredovekom Anglicku slobodný vlastník pôdy s právom nosiť zbraň, tvoril základ stredovekej armády
yetti
snežný muž, snežný človek
YMCA
skratka výrazu Young Men´s Christian Association, Kresťanské združenie mladých mužov, náboženská, výchovná a športová organizácia mládeže, založená v Anglicku v roku 1851
yperit
dichlórdietylsulfid, horčičný plyn, prudko jedovatá bojová látka, použitá prvý raz v roku 1917 v Belgicku
ypres
najstarší stratigrafický stupeňeocénu
ypsilon
názov hlásky a písmena „y“
ysat
výťažok z čerstvých liečivých bylín
ytrium
kovový prvok, značka Y
ytterbium
striebrobiely kovový prvok zo skupiny vzácnych zemín, značka Yb
yucca
ľaliovitá tropická a subtropická americká rastlina, ktorej listové vlákna sa používajú na výrobu lán a rohoží