Jdi na obsah Jdi na menu
 


karuzáver horského ľadovcového kotla; hostina po pohrebe na pamiatku zosnulého karabínakrátka ľahká puška; zaistené kovové putko karafasklenená fľaša so zabrúseným hrdlom karafiátklinček, rôznofarebný kvet
karaka
stredoveká plachetnica s tromi alebo štyrmi sťažňami a vysokými ustupujúcimi nástavbami na korme aj na prove karakalstepný rys žijúci v Ázii a v Afrike
kara-kara
opojný nápoj niektorých tichomorských národov karakolapohyb závodného koňa v kruhu; v 16. storočí bojová formácia jazdectva na boj proti pechote vyzbrojenej streľnými zbraňami karakulkožušina z jahniat uzbeckej ovce, sivý perzián, širaz karakumnázov stredoázijských púští a polopúští karakurtjuhoeurópsky a ázijský jedovatý pavúk karambolzrážka, náraz (napr. guľou na gulečníku) karamelpálený, karamelizovaný cukor karanténadočasné obmedzenie pohybu osoby podozrivej z infekčnej choroby; odlúčenie, oddelenie, dočasná izolácia karátjednotka hmotnosti drahokamov, drahých kovov a perál (=0,2 g); merítko rýdzosti drahých kovov
karate
japonské kontaktné bojové umenie

karaván obytný automobil alebo obytný príves automobilu karavána výprava v púšti; dlhý sled dopravných prostriedkov; špeciálne letiskové vozidlo na pomocné riadenie pristávania a odletu lietadiel karavánseráj útulok, ubytovňa pre karavány karavelatrojsťažňová stredoveká loď; francúzsky typ tryskového dopravného lietadla karbamidmočovina
karbid vápnika
pôsobením vody sa z neho získava acetylén karbidzlúčenina uhlíka s kovom alebo polokovom karbidáciazahrievanie kovu alebo oxidu kovov s uhlíkom bez prístupu vzduchu, získavanie karbidu týmto postupom karboferv baníctve prístroj na zisťovanie prítomnosti metánu v banských plynoch karbolvodný roztok kyseliny karbolovej, dezinfekčný prostriedok karbónútvar mladších prvohôr s výskytom nahosemenných rastlín a plazov
karbonácia
 uhlia získavanie koksu zahrievaním uhlia pri vysokej teplote a bez prístupu vzduchu karbonáciazušľachťovanie textílií pôsobením kyseliny sírovej na rastlinné nečistoty vlny; umelé sýtenie oxidom uhličitým, napr. nealkoholických nápojov; konzervácia dreva opaľovaním
karbonádo
čierna odroda diamantu
karbonári
talianska a francúzska tajná buržoázna revolučná organizácia v 19. storočí, ktorá usilovala o zvrhnutie bourbonovskej dynastie karbonátuhličitan; čierna odroda diamantu, sivo až čierno sfarbená grafitom, karbonádo karbonatizáciarozklad hornín zvetrávaním karbonifikáciapremena rastlín na uhlie
karbonizácia
uhoľnatenie, zuhoľnatenie, druh fosilizácie; zahrievanie organických látok za neprítomnosti vzduchu, zuhoľňovanie; spôsob odstraňovania celulózových vlákien z vlny
karbonylácia
reakcia acytylénu s oxidom uhoľnatým a zlúčeninami s vodíkovým atómom
karborafín
práškové rastlinné uhlie s veľkou adsorpciou

karbovanec menová jednotka Ukrajiny
karboxyl
jednoväzbová funkčná skupina organických karbónových kyselín, karboxylová skupina
karboxylácia
zavedenie karboxylovej skupiny do molekuly organickej zlúčeniny
karbunkul
hnisavý zápal kože a podkožného tkaniva, vlasových váčkov karburátor zariadenie vytvárajúce zápalnú zmes pre motor
karcer
trest školského väzenia na stredných školách v 19. storočí karcinofóbiachorobný strach z ochorenia na rakovinu
karcinogén
látka spôsobujúca zmeny normálnych buniek na nádorové, karcinogénne
karcinogenéza
vznik a vývoj zhubného nádoru
karcinogenita
schopnosťvyvolaťnádorovité bujnenie karcinogénny rakovinotvorný
karcinológia
náuka o zhubných nádoroch
karcinóm
zhubný nádor, rakovina karcinostatikumlátka zastavujúca rozmnožovanie a rast buniek nádorových tkanív, cytostatikum
karcinóza
celkové zachvátenie organizmu rakovinou
karda
astrovitá rastlina pestovaná ako zelenina
kardamon
zázvorovitá rastlina, korenie
kardan
kĺbová spojka na prenos pohybu medzi dvomi hriadeľmi; zariadenie na udržanie jemných prístrojov vo vodorovnej polohe kardia vyústenie pažeráka do žalúdka
kardiak
človek trpiaci chronickou srdcovou chorobou
kardiaká
lieky povzbudzujúce činnosťsrdca kardialgiabolesťžalúdka; bolesťv srdcovej krajine
kardiálny
týkajúci sa srdca alebo vyústenia pažeráka do žalúdka kardinál vysoký hodnostár katolíckej cirkvi oprávnený voliťpápeža, po pápežovi najvyšší duchovný hodnostár; pestrofarebný pinkovitý vták teplejších oblastí Južnej a Severnej Ameriky
kardinálka
kaprovitá akváriová ryba
kardio-, kardi-
prvá časťzložených slov s významom srdce, srdcový kardiocentrum stredisko pre výskum a liečbu ochorení srdca

kardiochirurg odborník v kardiochirurgii
kardiochirurgia
odbor chirurgie, ktorý sa zaoberá chirurgickou liečbou ochorení srdca a veľkých srdcových ciev
kardiológ
odborník v kardiológii
kardiológia
srdcové lekárstvo
kardiomonitor
prístroj zaznamenávajúci činnosťsrdca na obrazovke – monitore kardiomyopatiaochorenie svaloviny srdca vedúce k srdcovej slabosti a poruchám srdcového rytmu
kardionálny
hlavný, rozhodujúci, podstatný, najdôležitejší kardioplegia zástava srdca, srdcová mŕtvica
kardiopulmonálny
týkajúci sa srdca a pľúc
kardioskop
elektrónkový oscilograf s monitorom na sledovanie bioelektrických potenciálov srdca
kardioskopia
vyšetrovanie srdcovej činnosti kardioskopom kardiospazmus porucha kruhového svalu uzatvárajúceho prechod z paže-ráka do žalúdka
kardiostimulátor
prístroj stimulujúci srdce elektrickými impulzmi kardiotachograf prístroj zaznamenávajúci tep srdca
kardiotómia
chirurgické rozšírenie priechodu pažeráka do žalúdka kardiotonikum liek rastlinného pôvodu povzbudzujúci činnosťsrdca kardiovaskulárny týkajúci sa srdca a ciev
karditída
zápal srdca
karé
bravčové mäso z chrbta; obdĺžnikový kanton na vlajke; štvorcový útvar spoločných figurálnych tancov
karencia
nedostatok niektorej živiny alebo látky vyvolávajúci chorobný stav rastliny; nedostatok; čakacia doba, počas ktorej sa prerušuje nejaká činnosť
karet
podľa predpisov a zásad judaizmu, trest vyhnania zo židovskej obce; označenie predčasnej smrti človeka chápanej ako boží trest kareta druh veľkej morskej korytnačky teplých morí, kareta obrovská;

ľahký jednozáprahový voz, kára
karfolit
zásaditý kremičitan mangánu a hliníka, kosoštvorcový nerast kargo lodný, železničný alebo letecký náklad

kari, curry jemne mletá orientálna zmes ostrých tropických druhov korenia

karibu druh soba
karier
jedinec prenášajúci dedičné choroby; druh bradavičnatého holuba kariéra úspešná životná dráha, rýchly postup v zamestnaní, dosiahnutý úspech
karies
zubný kaz, dlhodobý zápal kosti; kostižer
karikatúra
zosmiešňujúce vyobrazenie; nepodarený kresliarsky výtvor, spotvorenina karimatkaplastová tepelne izolujúca podložka, na ktorej ležia ľudia napr. na pláži či na kúpalisku
karit
hornina z ortoklasu, albidu a egerínu
karma
v indickom náboženstve predurčenie človeka, jeho osud; plynový prietokový ohrievačvody
karmata
stúpenec šíitského hnutia usilujúceho o zavedenie všeobecnej rovnosti a spravodlivosti
karmelita
člen žobravého mníšskeho rádu
karmín
červenofialové farbivo, karmazín
karnalit
vodnatý chlorid horečnato-draselný, kosoštvorcový nerast karnát vo výtvarnom umení označenie farby ľudského tela
karneol
žltočervený chalcedón, nerast
karner
kaplnka s kostnicou
karnet
colná priepustka pre motorové vozidlá a ich náklad, blok poukážok alebo poukazov
karneval
veľká slávnosťza účasti maskovaných osôb, sprievod, maškarný ples karnifikácianahradenie pľúcneho tkaniva novo utvoreným väzivom mäsitého vzhľadu
karnivol
živočích, ktorý sa živí mäsitou potravou, mäsožravec karnivoria mäsožravosť
karnivorný
mäsožravý, hmyzožravý
karnotit
vodnatý vanadát uranylu a draslíka, nerast
káro
kockovaný vzor, látka s takýmto vzorom, v kartách výraz pre červenú kosoštvorcovú farbu

karoséria ložná a krycia časťmotorového vozidla určená pre cestujúcich a náklad, horná, vonkajšia časťautomobilu

karotáž geofyzikálna metóda určovania geologického profilu vrtu karotén organické rastlinné farbivo, ktoré organizmus dokáže premeniť na vitamín A, prekurzor vitamínu A, provitamín A
karotenoid
prirodzené organické farbivo podmieňujúce žlté, oranžové a červené sfarbenie plodov a kvetov, lipochróm
karotída
krčná tepna
karotka
sladká mrkva
karpálny
zápästný
karpatská oblasť
horská oblasťKarpát
karpobiológia
náuka o semenách a plodoch rastlín, karpológia karpofágia plodožravosť
karpológia
náuka o plodoch rastlín
karposóma
plodnica vyšších húb
karpotropizmus
pohyb stopiek kvetu do polohy vhodnej na vypadávanie semien
kartel
združenie podnikov s rovnakým predmetom podnikania na spoluprácu v odbyte a iných oblastiach
karter
spodná časťskrine výbušného motora s kľukovým mechanizmom karto- prvá časťzložených slov s významom mapa, mapový kartografia náuka o mapách; zhotovovanie máp a plánov kartomantia hádanie z kariet, veštenie z kariet
kartometria
náuka o meraní na mapách kartóndruh tvrdého papiera, lepenka, krabica z lepenky, návrh nástennej maľby, mozaiky a pod. na papieri v skutočnej veľkosti prevedený uhľom, farbou alebo ceruzkou kartotékalístkovnica; súbor lístkov s určitými údajmi zoradený abecedne alebo podľa iného systému
kartuš, kartuša
ozdobné orámovanie znaku, nápisu alebo hesla, takto orámovaná, spravidla oválna doska kartúzakláštor rádu kartuziánov
kartuzián
príslušník prísneho mníšskeho rádu kartuziánov karunkula hrbolček, mäkký výrastok na tele niektorých vtákov

karuselkolotoč; druh zvislého sústruhu; jazdecká prehliadka; šermiarsky turnaj; cestný kruhový objazd; otáčavá časťtelevíznej kamery s ob-jektívmi

karyatídasocha ženskej postavy
karyo-
prvá časťzložených slov s významom bunkové jadro karyogamiasplývanie jadier gamét, vznik oplodnenej vajcovej bunky karyológianáuka o štruktúre a funkcii bunkového jadra karyolymfakvapalná zložka bunkového jadra karyolýzarozpad jadra bunky karyonbunkové jadro karyoplazmaživá hmota jadra bunky; plazma jadra bunky; nukleoplazma karyorexiarozpad jadra bunky, jeho drobenie karyotypsúbor chromozómov jadra telovej bunky
kasa
pokladňa kasáciasúdny opravný prostriedok pre porušenie zákona; baroková skladba pre večerné milostné stretnutia; zrušenie listiny; pozbavenie úradu alebo hodnosti kasavatapioka, maniok; manioková múka, chlieb z maniokovej múky kasínoherňa, spoločenská sieň kasiteritoxid síričitý, cínovec, nerast kaskádastupňovitý vodopád; sústava spojenia častí rôzneho väčšieho celku; sústava vodných diel na jednom vodnom toku; niekoľko prístrojov v sérii; artistická produkcia skokov, premetov a pádov kaskadér náhradník herca v nebezpečných scénach filmu; artista predvádzajúci kaskády
kasko
trup lode alebo lietadla; osobitné poistenie vlastného dopravného prostriedku na rozdiel od poistenia nákladu kastaprísne uzavretá, iným neprístupná spoločenská skupina v Indii; relatívne uzavretá skupina osôb kastanetyšpanielsky ľudový bicí nástroj v podobe drevených misiek navlečených na palcoch rúk kastelánsprávca hradu; sprievodca návštevníkov hradu alebo zámku kastigáciapokarhanie, potrestanie kastráciaodstránenie peľníc z kvetov, aby sa nemohli opeliťvlastným

 peľom; zbavenie mužstva, prerušenie semenovodov alebo amputácia varlát, vyklieštenie
kastrát
klieštenec, človek bez pohlavných žliaz, eunuch; vykastrovaný spevák kastrovaťodstraňovaťpeľnice z kvetov; odstraňovaťpohlavné žľazy, vykonávaťkastráciu
kastrum
ohradené miesto, pevnosť, hrad kasulaomšové rúcho katolíckych kňazov kašírovaťvyrábaťdekorácie z náhradných surovín; falošne predstierať, napodobňovať kaškavalparený syr z ovčieho aj kravského mlieka, pochádzajúci z Balkánu
kašmír
jemná vlna z kašmírskej kozy, mäkká a jemná vlnená tkanina s bohatými pestrými vzormi katvždyzelený tropický ker, ktorého listy sa žujú ako droga alebo sa z nich pripravuje čaj
kata-
prvá časťzložených slov s významom cez, nadol, úplne dopredu alebo späť
katablast
podzemný konár katabolizmusfáza látkovej premeny charakterizovaná prevahou rozkladu

živín, chemický rozklad tkaniva, katabióza katadrómiasťahovanie rýb z riek alebo jazier do mora
katafalk
pódium pre vystavenie truhly so zosnulým katafázapo anafáze nasledujúca fáza mitotického delenia
katafázia
chorobné opakovanie rovnakej vety v dôsledu poškodenia centier reči v mozgu katagenézazostupný vývoj, procesy regresívneho vývoja
katakana
japonské písmo kataklázamechanické drvenie hornín kataklyzmapohroma, katastrofa, najčastejšie prírodná; prevrat vo vývoji zemskej kôry katakombypodzemné pohrebisko s výklenkami pre rakvy, neskôr bohoslužobné zhromaždište prvých kresťanov, podzemné chodby katalázaenzým katalyzujúci rozklad peroxidu vodíka na vodu a kyslík

katalektický úplný
katalepsia
chorobná strnulosťsvalstva pri hypnóze alebo hystérii katalógutriedený zoznam, súpis s prípadným opisom katalpastrom s dlhými tobolkami, pestovaný v parkoch katalýzaurýchlenie chemickej reakcie katalyzátorom katalyzátorlátka urýchľujúca chemickú reakciu bez toho, aby sa na nej sama zúčastnila; urýchľovač
katamaran
plavidlo obyvateľov tichomorských ostrovov s dvomi trupmi alebo s postrannými plavákmi katamnézasledovanie pacientov po prepustení z nemocničnej liečby katapleitvodnatý kremičitan sodíka a zirkónia, nerast kataplexiatelesná strnulosťvyvolaná nervovým šokom katapultodpaľovacie zariadenie; prak; zariadenie na vymrštenie pilota pri havárii lietadla katarzápal sliznice; príslušník náboženskej sekty hlásajúcej dobrovoľnú chudobu a odmietajúcej sviatosti, uctievanie kríža a relikvií kataraktperej, nízky stupňovitý vodopád; zariadenie na tlmenie nežiadúcich mechanických kmitov
katarakta
sivý zákal katarziaočistenie; záverečná časťklasickej drámy, obsahujúca mravne očistné poučenie, abreakcia katastersúpis osôb alebo nehnuteľností na daňové a iné účely; zakreslenie a súpis pozemkového majetku; územie obce
katastrálna
 mapa grafické zobrazenie obecných pozemkov katastrofanešťastie; veľká nešťastná udalosťs mnohými obeťami a veľ-kými materiálnymi škodami, zánik katatóniasúhrn príznakov niektorých duševných porúch, napr. schizofrénie; stuhnutosťs neschopnosťou hýbaťsa a hovoriť katatýmiapôsobením emócií spôsobené skreslenie obsahu vedomia, názorov alebo úsudku katedraodborné oddelenie na fakulte vysokej školy; stolík učiteľa; učiteľský úrad pápeža; biskupský stolec; symbol autority a úradnosti katedrála hlavný chrám s vencom kaplniek v sídle biskupa alebo arcibiskupa, v diecéze

kategória pojmová skupina, trieda, druh; vo filozofii a vo vede základný pojem

kategorický rozhodný, určitý, bezpodmienečný, výslovný, vylučujúci inú možnosť

kategorizácia zaraďovanie, roztrieďovanie do kategórií, kategorizovanie katechéta učiteľnáboženstva
katechéza
vyučovanie náboženstva vo forme otázok a odpovedí katechizmus učebnica, stručný výklad cirkevnej náuky, najčastejšie for-mou otázok a odpovedí, v prenesenom význame súbor základných poučiek nejakého odboru
katecholamín
hormón produkovaný dreňou nadobličiek a vyplavovaný do organizmu pri strese
katechumen
vyučovaný žiadateľo krst
katepsín
enzým živočíšneho tkaniva a tráviacich štiav, ktorý štiepi bielkoviny
kater
mrežové dvere, zábradlie
katéter
cievka; hadička na odvádzanie tekutín z tela, najčastejšie moču, cievkovač
katetrizácia
cievkovanie; zavedenie trubičky do močového mechúra na uľahčenie odvodu moču
katexia
uvoľnenie psychickej energie
katexochén
predovšetkým; vzorným spôsobom; vo vlastnom zmysle slova
katexovanie
výmena katiónov pri úprave vody
katión
kladne nabitý ión
kationizácia
reakcia amóniových solí v roztoku za studena pri farbení textílií
katóda
elektróda spojená so záporným pólom elektrického prúdu; plochý predvýrobok v tvare dosky získaný elektrolýzou a určený na pretavenie; elektróda elektrónky
katoforit
zásaditý aluminosilikát dusíka, vápnika a železa, nerast katolicizmus učenie a úrad katolíckej cirkvi
katolyt
elektrolyt okolo katódy
kaucia
peňažná záruka

kaučuk makromolekulová látka získaná z latexu kaučukovníka alebo polymeráciou vhodných monomérov

kaučukovník tropická rastlina s latexom obsahujúcim kaučuk
kauda
chvost živočíchov
kaukliar
kúzelník, eskamotér, komediant; podvodník, intrigán kaulifória rast kvetov na bezlistých konároch alebo priamo na kmeni kaulimovírus rastlinný vírus
kauloid
malá lodyha vyskytujúca sa u nižších rastlín
kaulom
výhonok; os rastliny
kauri
mäkké žltohnedé drevo
kaurí
ulita morského živočícha používaná ako platidlo
kaustický
leptavý, žieravý; ironický, výsmešný
kaustifikácia
príprava alkalických hydroxidov pôsobením hydroxidu vápenatého na roztoky uhličitanov alkalických kovov; príprava sódneho lúhu z uhličitanu sodného a hydroxidu vápenatého kaustika obalová plocha zväzku svetelných lúčov lomených šošovkou alebo odrazených zrkadlom, kaustická plocha; leptanie kaustikum látka spôsobujúca leptanie tkanív
kaustobiolity
horľavé organogénne sedimenty, napr. rašelina a uhlie kautela zmluvná výhrada
kauter
prístroj na vypaľovanie tkaniva, zariadenie na leptanie a vypaľo-vanie
kauterizácia
liečba odstránením tkaniva rozžeraveným drôtom
kauza
prípad, dôvod, súdny proces, spor
kauzalita
náhodnosť
kauzalita
príčinná podmienenosť, príčinnosť
kauzálny nexus
príčinná súvislosť
kauzatívum
prechodné sloveso účinné, kauzatívne sloveso