Jdi na obsah Jdi na menu
 


ciacha označenie výrobcu, kvality, hmotnosti, miery a pod. úradne vyryté alebo vypálené do predmetu; výšková značka, napr. najvyššej prípustnej hladiny vody
ciachovanie
overenie a potvrdenie presnosti údajov, prístrojov a zariadení cibelínmäkká vlnená tkanina s dlhým lesklým vlasom
cibet
silne aromatický výlučok z podchvostovej žľazy cibety, používaný v kozmetickom a farmaceutickom priemysle; kožušina z cibety cibetašelma s vyvinutou pachovou žľazou, žijúca v Afrike a v Ázii cibofóbiachorobný strach z jedla cibóriumstrieška nad oltárom nesená štyrmi stĺpmi, baldachýn; liturgická nádoba z drahého kovu na nohe a s vekom na uchovávanie hostií cícerrastlina z čeľade bôbovitých, používaná ako zelenina ciceropísmo veľké 12 bodov; základná typografická jednotka 4,51 mm cicerón, cicerone  sprievodca turistov
cicit
kocka, ktorú si Židia položia na čelo pri modlitbe

cider mierne alkoholická vykvasená jablková šťava, jablkové víno cifz anglického spojenia cost-insurance-freight, doložka v medzinárodnej kúpnej zmluve, podľa ktorej predávajúci znáša náklady dopravy, poistenia a naloženia tovaru
cifra
číslica; ozdobný prvok v tanci, speve, výšivke
cigája
druh plemennej ovce
cigareta
pokrájaný tabak v rúrkovitom papierovom obale
cigória
kávová náhrada z čakanky cichlidadravá ryba z čeľade Cichladae, chovaná aj v akváriach cichorínglykozid získavaný z koreňa čakanky cikádahmyz vydávajúci typický ostrý zvuk cikatrizáciazjazvenie rany ciliárnyriasinkový, riasový cíliepohybové organely bunky cimbalúderný strunový hudobný nástroj cimburiezubaté ozdobné zakončenie stredovekých hradieb a hradných veží
cimélia
vzácnosť, rarita, najmä v knižnici
cimra
starší názov izby cínkovový prvok, značka Sn
cinabarit
sulfid ortutnatý, rumelka, nerast cinemaskopsnímanie a premietanie filmov širokouhlou technikou cineráciaspopolnenie, kremácia, žeh cineráriastarček krvavý, exotický kvet
cinerárium
urna na popol zosnulého a miesto jej uloženia
cingulum
obväz na zlomeniny rebier; šnúra na previazanie alby cinchonín alkaloid obsiahnutý v kôre chinínovníka cíniakvet pochádzajúci z Mexika, pestovaný v záhradách cinkstarý dychový drevený hudobný nástroj; očný zákal; podvodná značka na kartách; modrina na oku
cinóber
iný názov cinabaritu, rumelky
cínovanie
nanášanie vrstvy cínu na predmety z kovu cínovecoxid ciničitý, nerast
cinquecento
obdobie talianskej renesancie v rokoch 1500 – 1600

cinzano druh dezertného cína, aperitív
circa, cirka
asi, okolo, približne, skratka ca, cca
circulus vitiosus
bludný, začarovaný kruh; neriešiteľná situácia, bez východiska
cire perdue
stratený vosk, technika odlievania kovov
cirhóza
chorobné zdurenie a stvrdnutie, napr. pečene
cirk
polkruhovitý uzáver ľadovcového údolia
cirka
asi, približne, skratka cca, ca
cirkadiálny, cirkadiánny
v biológii denný cirkadiánnytýkajúci sa zmien fyziologických funkcií organizmu s približne dennou periódou
cirkev
spoločenstvo ľudí s rovnakým náboženským presvedčením cirkoráma panoramatické kino, premietanie filmu na kruhovú plochu cirkulácia kolobeh, obiehanie, napr. plynov alebo kvapalín; krvný obeh cirkulár obežník; cirkulárka, kotúčová píla cirkulárkakotúčová píla cirkulárnyobiehajúci, kruhový, kolujúci
cirkumanálny
nachádzajúci sa v okolí konečníka
cirkumcízia
obriezka, odstránenie časti predkožky penisu cirkumekvatoriálny nachádzajúci sa v blízkosti nebeského rovníka cirkumferenciav medicíne  rozsah, obvod
cirkumflex
v niektorých jazykoch druh prízvuku; jeho označenie cirkumflexiav medicíne otočenie, ohnutie cirkumlunárnynachádzajúci sa v blízkosti Mesiaca cirkumpolárne hviezdy nikdy nezmiznú pod obzorom (u nás severné) alebo sú stále pod obzorom (u nás južné) cirkumpolárnyv geológii nachádzajúci sa v blízkosti zemského pólu cirkumzenitálastronomický prístroj na určovanie zemepisnej polohy podľa výšky hviezd cirkusv staroveku kruhová alebo oválna závodná dráha; zábavný podnik s artistickými vystúpeniami v stane alebo v stálej budove s kruhovým hľadiskom; zmätok, výtržnosť
cirok
obilnina teplých oblastí, u nás krmovina, sorgo cirokumulusmalé kopovité oblaky najmä z ľadových kryštálikov;

 oblaky nazývané baránky
cirostratus
priesvitná vrstva oblakov vláknitého vzhľadu
cirus, cirrus
riasa, oblak vláknitého tvaru z ľadových kryštálikov cislunárny nachádzajúci sa medzi Zemou a dráhou Mesiaca
cista
puzdro na šperky, spravidla bronzové alebo drevené
cistercián, cistercita
člen mníšskeho rádu reformovanej vetvy benediktínov
cisterna
nádrž na kvapaliny alebo sypké hmoty; auto s cisternou cistrón nositeľinformácie, štruktúrny gén
citácia, citát
doslovné uvedenie časti písomného alebo ústneho prejavu; starší názov predvolania na súd
citadela
veľmi silne opevnené miesto vo vnútri hradieb; samostatná mestská pevnosť
citát
doslovné uvedenie cudzieho výroku alebo textu
citátománia
časté používanie citátov
citera
doskový strunový brnkací hudobný nástroj
citovať
doslova opakovaťcudzie výroky alebo časti textov citrínžltá odroda kremeňa, nerast
citroën
francúzska automobilová značka
citronáda
nápoj z vody, citrónovej šťavy a cukru
citronát
cukrom napustená kôra citrónovníka liečivého
citrus
citrónovník
citura
zvyšok kovu pri razení mincí citystred veľkomesta, obchodná alebo banková štvrťmesta; veľké alebo významné mesto civilobčan – nevojak, občiansky, nevojenský stav
civilista
nevojak civilistikaveda občianskeho práva civilitaobčianstvo, občianskosť civilizáciavyšší stupeňvzdelanosti a hmotného blahobytu, úroveňspoločenského rozvoja a materiálnej kultúry v danej epoche; kultúra, vzdelanie
civilizátor
človek šíriaci civilizáciu
civilizmus
európsky umelecký smer v prvých rokoch 20. storočia vzdá-vajúci hold technickej civilizácii
civilizovaný
kultúrny, vzdelaný
civilnoprávny
vzťahujúci sa na občianske právo civilnýobčiansky, nevojenský; striedmy, vecný, neokázalý; vzťahujúci sa na občianskoprávne, nie trestné vzťahy a činy civisobčan
civis academicus
akademický občan, kedysi označenie poslucháča vysokej školy
cizelér
kovotepec cizelovanieumelecké zdobenie povrchu kovových predmetov; zdokona-ľovanie, vylepšovanie
cizioján
veršovaný stredoveký kalendár cizúrazvyšky kovu pri razení mincí cladoniališajník rodu Cladonia clair-obscurmaliarska technika šerosvitu
clara pacta, boni amici
dobré zmluvy robia dobrých priateľov clarino malá trúbka claudetitoxid arzenitý, nerast, arzénová ruda
clausula rebus sic stantibus
zmluvná doložka, podľa ktorej zmluva platí iba za predpokladu nezmenených podmienok clavecinstrunový klávesový hudobný nástroj, čembalo, harpsichord clayonáž pokrývanie svahov ohrozených zosuvom pôdy clearingúčtovanie vzájomných operácií v zahraničnom obchode bez ho-tovostného platenia, teda púhym zúčtovaním obojstranných poh-ľadávok a záväzkov
clinch,
 klinč v boxe nedovolené držanie súpera znemožňujúce ďalší boj clipboardpodložka s kolíčkom na prichytenie papiera, písacia doska; vo výpočtovej technike schránka, programový nástroj zjednodušujúci výmenu údajov medzi aplikáciami
clo
štátom stanovený poplatok za prechod tovaru cez štátnu hranicu, platí ho dovozca alebo vývozca
closed-end fund
uzavrený investičný fond

clou„zlatý klinec“ programu